НПАОП 24.0-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина i)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці

 1. 194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

 1. за № 1362/9961

НПАОП 24.0-3.01-04 НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ (ЧАСТИНА I)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

   1. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (далі - Норми) поширюються на працівників, які виконують роботи щодо розроблення технології, виготовлення, монтажу, реконструкції, налагодження, ремонту, діагностування та експлуатації устатковання хімічної промисловості.

   2. Норми встановлюють номенклатуру і строки використання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, потрібних для трудового процесу працівників хімічної промисловості.

1.1.3 Вимоги Норм є обов'язковими для підприємств, організацій і установ галузі хімічної промисловості, причетних до проектування, розробки технології, будівництва та виготовлення продукції незалежно від підпорядкування чи форм власності.

1.2 ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ

 1. Норми містять: перелік професій працівників хімічних виробництв з

позначенням коду ДК 003-95 “Класифікатор професій", затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації метрології та сертифікації від

 1. № 257; перелік робіт; перелік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту із строками їх носіння, а також позначення захисних властивостей спецодягу, спецвзуття та засобів захисту рук.

 1. Порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, передбачений Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 №170 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

 1. за № 667/1692.

 1. Роботодавець зобов' язаний організувати комплектування, утримання спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту та забезпечити ними працівників відповідно до нормативних актів про охорону праці.

 2. Роботодавець є відповідальним за виконання цих Норм згідно з чинним законодавством.

 3. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників хімічних виробництв здійснюють служби (спеціалісти) охорони праці, профспілкові комітети, органи державного нагляду за охороною праці.

 1. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

з/п

Код згідно з ДК 003-95

Найменування професій і посад

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позна­

чення

захисних

власти­

востей,

марка

ЗІЗ

Строк

носіння

в

місяцях

1

2

3

4

5

6

2.1 ВИРОБНИЦТВО АМІАКУ

(АГРЕГАТИ ВЕЛИКОЇ ОДИНИЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ)

1

8159.2

Апаратник

Костюм сукняний з

К 50

12

8154.2

Апаратник

напівшерстяної тканини

знесолювання

Берет шерстяний

К50

12

води

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

8159.1

Апаратник

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

газорозділення

Рукавиці комбіновані

Ми

2

8159.2

Апаратник

Протишумові навушники

до зносу

підготовки

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

сировини та

На зовнішніх роботах узимку

відпускання

додатково:

напівфабрикатів

Куртка бавовняна на

Тн

24

і продукції

утеплювальній прокладці

8163.2

Машиніст

Штани бавовняні на

Тн

24

насосних

утеплювальній прокладці

установок

Валянки

Тн30

36

8163.2

Машиніст

компресорних

установок

1

2

3

4

5

6

2

7241.1

Електромонтер з ремонту та

Костюм сукняний з напівшерстяної тканини

К 50

12

обслуговування

Берет шерстяний

К 50

12

електроустат-

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

ковання

Боти діелектричні

Эн

чергові

7241.2

Слюсар-

Рукавиці комбіновані

Ми

2

електрик з

Рукавички діелектричні

Эн

чергові

ремонту

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

електроустат-

На зовнішніх роботах узимку

ковання

додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Валянки

Тн

Тн

Тн30

24

24

36

3

1222.2

1222.2

Майстер

Майстер

Костюм сукняний з напівшерстяної тканини

К50

12

з ремонту

Берет шерстяний

К 50

12

устатковання

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

1222.2

Старший майстер з

Рукавички трикотажні бавовняні

Ми

2

ремонту

Рукавиці комбіновані

Ми

1

устатковання

Протишумові навушники

до зносу

1222.2

Майстер зміни

На зовнішніх роботах узимку

1222.2

Старший

додатково:

майстер зміни

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

4

1222.2

1222.2

Начальник цеху Заступник на-

Костюм сукняний з напівшерстяної тканини

К50

24

чальника цеху

Берет шерстяний

К 50

24

1

2

3

4

5

6

3113

Енергетик

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

3115

Механік

На зовнішніх роботах узимку

1221.2

Начальник

додатково:

відділення

Куртка бавовняна на

Тн

чергова

2146.2

Інженер

утеплювальній прокладці

3119

Технолог

5

8290.2

Оператор

електронно-

Костюм сукняний з напівшерстяної тканини

К50

24

обчислюваль-

Берет шерстяний

К 50

24

них та обчи-

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

слювальних

На зовнішніх роботах узимку

машин

додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

чергова

6

9132

Прибиральник

Халат бавовняний

З Ми

12

виробничих

Черевики шкіряні

Ми

12

приміщень

Рукавиці комбіновані Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Ми

Вн

Тн

2

чергові

36

7

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм сукняний з напівшерстяної тканини

К50

12

7241.1

Слюсар з

Берет шерстяний

К 50

12

контрольно-

Черевики шкіряні

К20Щ20

12

вимірювальних

Рукавиці комбіновані

Ми

1

приладів та

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

автоматики

Протишумові навушники На зовнішніх роботах узимку

до зносу

1

2

3

4

5

6

додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Валянки

Слюсарю з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики додатково: Рукавички діелектричні

Тн

Тн

Тн30

Эн

24

24

36

чергові

2.2 ВИРОБНИЦТВО АМІАКУ

8

7241.1

7241.1

Електромонтер

з ремонту та

обслуговування

електроустат-

ковання

Слюсар з

контрольно-

вимірювальних

приладів та

автоматики

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавички бавовняні Рукавички діелектричні Калоші д іелектричні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми

Ми

Ми

Эн

Эн

Тн

12

12

2

чергові

чергові

36

9

9411

Комірник

Халат бавовняний

Туфлі шкіряні

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми

Ми

Ми

Тн

12

24

2

36

1

2

3

4

5

6

10

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

З Ми

12

1222.2

Старший

Черевики шкіряні

Ми

12

майстер

Рукавиці комбіновані

Ми

2

1222.2

Начальник

зміни

На зовнішніх роботах узимку додатково:

8154.1

Оператор дистанційного пульта керування у

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Оператору "Карсол" додатково:

Тн

36

хімічному

Костюм сукняний

К 80

24

виробництві

8154.1

Старший

оператор

дистанційного

пульта

керування у

хімічному

виробництві

11

1222.2

Начальник цеху

Костюм бавовняний

З Ми

12

1222.2

Заступник на­чальника цеху

Черевики шкіряні На зовнішніх роботах узимку

Ми

12

1226.2

Начальник

додатково:

дільниці

Куртка бавовняна на

Тн

чергова

3113

Енергетик

утеплювальній прокладці

2149.2

Інженер - технолог

3115

Механік

1221.2

Начальник

відділення

3115

Теплотехнік

1

2

3

4

5

6

12

9132

Прибиральник

Костюм бавовняний

Ми

12

виробничих

Черевики шкіряні

Ми

12

приміщень

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Рукавички гумові

Вн

чергові

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

13

7233.1

Слюсар-

Костюм бавовняний

З Ми

9

ремонтник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми Мп

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

ПЕРЕВАНТАЖУВАННЯ АМІАКУ

14

8159.2

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

12

підготовки

Черевики шкіряні

Ми

12

сировини та

Чоботи гумові

К20Щ20

чергові

відпускання

Рукавиці КР

К50Щ20

чергові

напівфаб-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

рикатів і

На зовнішніх роботах узимку

продукції

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

При зливанні-наливанні

аміаку додатково:

Костюм сукняний

К8

24

Білизна натільна

З

6

Чоботи пластмасові

КкЩ 50

12

Рукавички гумові

К50Щ50

1

При зливанні-розливанні

нафтопродуктів додатково:

Костюм з термозахисної

Ти Нс

24

тканини "Homex"

Білизна натільна

З

12

Плащ непромокальний

Вн

36

Чоботи кирзові

Ми

24

Рукавиці брезентові

Ти Нс

1

15

7212.1

Електрогазо­

Костюм брезентовий

Тр

12

зварник

Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавички діелектричні Шолом захисний Щиток захисний для електрозварника Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Костюм зимовий для зварника

Ми

Тр

Эн

Очи ОО Тр Тн

12

1

чергові черговий до зносу

до зносу 36

1

2

3

4

5

6

16

8163.2

Машиніст

Комбінезон бавовняний

З Ми

12

компресорних

Черевики шкіряні

Ми

12

установок

Рукавиці комбіновані Протишумові навушники На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Ми

Тн

1

до зносу 36

17

8154.1

Оператор

Костюм бавовняний

З Ми

12

дистанційного

Черевики шкіряні

Ми

12

пульта

Рукавиці комбіновані

Ми

2

керування у

На зовнішніх роботах узимку

хімічному

додатково:

виробництві

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

18

7233.1

Слюсар-

Костюм бавовняний

З Ми

12

ремонтник

Фартух прогумований

К 20

черговий

7241.1

Електромонтер

Черевики шкіряні

Ми

12

з ремонту та

Рукавиці КР

К 50 Щ 20

1

обслуговування

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

електроустат-

На зовнішніх роботах узимку

ковання

додатково:

7241.1

Слюсар з контрольно-

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

вимірювальних

Штани бавовняні на

Тн

36

приладів та

утеплювальній прокладці

автоматики

Електромонтеру додатково: Калоші діелектричні Рукавички діелектричні

Эн

Эн

чергові

чергові

1

2

3

4

5

6

2.3 ВИРОБНИЦТВО МІЦНОЇ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ МЕТОДОМ

КОНЦЕНТРУВАННЯ

19

8159.1

Апаратник

концентруван-

Костюм сукняний Костюм гумовий

Кк

6

черговий

ня кислот

Білизна натільна

З

6

8159.2

Апаратник

Чоботи пластмасові

КкЩ 50

6

підготовки

Рукавиці КР

К50Щ20

1

сировини та

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

відпускання

Шолом сукняний

Кк

6

напівфабри-

Окуляри захисні

Г

до зносу

катів і

На зовнішніх роботах узимку

продукції

додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

Тн

Тн

36

36

20

8154.1

Апаратник

окислення

Костюм сукняний Костюм гумовий

Кк

9

черговий

8154.1

Апаратник

Білизна натільна

З

6

синтезу

Фартух прогумований

Кк

6

8152.1

Апаратник

Чоботи пластмасові

КкЩ 50

9

перегонки

Рукавиці КР

К 50 Щ 20

1

8154.2

Апаратник

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

абсорбції

Шолом сукняний Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Кк

Г

Тн

6

до зносу 36

Завантажити