НПАОП 24.0-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина i)

1

2

3

4

5

6

401

8159.2

Установник

Костюм лавсано-бавовняний

К50

12

прядильних

Фартух прогумований

К50

черговий

блоків та

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

гарнітури

Рукавиці комбіновані

Ми

3

8159.2

Складальник прядильних блоків та насосів

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

402

8159.2

Фільєрник

Халат лавсано-бавовняний Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При виконанні робіт щодо зарядки фільєрних комплектів:

Халат бавовняний Фартух прогумований Напівчоботи гумові Рукавички гумові При виконанні робіт щодо обробки піску в азотній кислоті:

Костюм лавсано-бавовняний Фартух прогумований Напівчоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні

К50

К50

К 20 Щ 20

Ми

З Ми Вн В Вн

К50

К50

К 20 Щ 20

К50Щ50

ЗН

12

черговий

12

3

12

черговий

12

2

12

черговий

12

2

до зносу

1

2

3

4

5

6

2.38 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ НАРОДНОГО ВЖИТКУ З ХІМІЧНИХ

ВОЛОКОН

403

8262.2

В'язальниця

Халат бавовняний

З Ми

12

трикотажних

Г оловний убір бавовняний

З

9

виробів та

Фартух бавовняний з

З

6

полотна

нагрудником

7432.2

В' язальниця

Тапочки шкіряні

Ми

6

текстильно-

Рукавички трикотажні

Ми

1

галантерейних

бавовняні

виробів

Протишумові навушники

до зносу

8262.2

Сіткоплетільник

8159.2

Перемотуваль-

ник нитки

9322

Мотальник

8261.2

Оператор

крутильного

устатковання

8269.3

Крутильник

шнурів

8262.2

Ткач

404

8261.2

Оператор

Халат бавовняний

З Ми

12

снувального

Головний убір бавовняний

З

9

устатковання

Тапочки шкіряні

Ми

12

Протишумові навушники

до зносу

405

7435.2

Розкрійник

Халат бавовняний

З Ми

12

8263.2

Швачка

Головний убір бавовняний

З

9

7433.2

Кравець

Тапочки шкіряні

Ми

12

1

2

3

4

5

6

406

9322

Укладальник-

Халат бавовняний

З Ми

12

пакувальник

Тапочки шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Ми

2

бавовняні

407

8264.2

Фарбувальник

Костюм бавовняний з

К20

12

кислотозахисним

просочуванням

Фартух прогумований

К 50

12

Тапочки шкіряні

Ми

12

Рукавички гумові

К 50 Щ 50

3

408

8162.2

Чистильник

Халат лавсано-бавовняний

К 50

12

Фартух брезентовий

Ву

6

Тапочки шкіряні

Ми

6

Чоботи гумові

Нм

чергові

Рукавички гумові

Нм

3

2.39 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ХІМІЧНИХ ВОЛОКОН ТА

НИТОК

409

9333

Вантажник

Костюм бавовняний

З Ми

9

Плащ прогумований

Вн

черговий

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички трикотажні

Ми

1

бавовняні

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Валянки

Тн 30

48

1

2

3

4

5

6

410

7222.2

Заточувальник

Костюм бавовняний Головний убір бавовняний Фартух бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми

З

З

Ми

Ми

ЗН

Тн

12

12

12

12

1

до зносу 36

411

3340

Інструктор

виробничого

навчання

робітників

масових

професій

Халат бавовняний Тапочки шкіряні

З Ми Ми

12

12

412

8261.2

8229.3

8261.2

9322

Контролер технологічного процесу Приймальник сировини, напівфабри­катів та готової продукції Сортувальник сировини та волокна Тасьмовик

Халат бавовняний Тапочки шкіряні

З Ми Ми

12

6

1

2

3

4

5

6

413

8163.2

Машиніст

Костюм бавовняний

З Ми

12

компресорних

Фартух прогумований з

Вн

6

установок

нагрудником

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавички гумові

Вн

чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

414

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

З Ми

12

1222.2

Помічник

Черевики шкіряні

Ми

12

майстра

На зовнішніх роботах узимку

3115

Механік

додатково:

1222.2

Начальник

Куртка бавовняна на

Тн

36

зміни

утеплювальній прокладці

1222.2

Майстер з

ремонту

устатковання

1222.2

Начальник цеху

1222.2

Заступник

начальника

цеху

1222.2

Начальник

дільниці

1

2

3

4

5

6

415

1222.2

1222.2

Начальник

виробництва

Заступник

Халат бавовняний

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

З Ми

24

начальника

Куртка бавовняна на

Тн

36

виробництва

утеплювальній прокладці

3119

Технолог

416

8269.3

Обліковець

Халат бавовняний

З Ми

18

міри та виробів

Тапочки шкіряні

Ми

12

5141.2

Манікюрниця

7432.2

Контролер

вимірювань

продукції

417

9332

Прийомо-

Халат бавовняний

З Ми

12

здавальник

Тапочки шкіряні

Ми

12

вантажу та

Рукавички трикотажні

Ми

1

багажу

бавовняні

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

чергова

418

9132

Прибиральник

Халат бавовняний

З Ми

12

виробничих

Фартух прогумований з

Вн

6

приміщень

нагрудником

9132

Прибиральник

Тапочки шкіряні

Ми

6

службових

Калоші гумові

В

чергові

приміщень

Рукавички гумові

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Вн

Тн

чергові

чергова

1

2

3

4

5

6

419

7215.2

Транспорту­

Костюм бавовняний

З Ми

12

вальник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

1

2.40 ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ НАРОДНОГО ВЖИТКУ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ

МАТЕРІАЛІВ

420

8151.2

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

12

диспергування

Г оловний убір бавовняний

З

12

пигментів і

Фартух прогумований

Вн Щ 20

6

барвників

Напівчеревики шкіряні

Ми

12

8151.2

Апаратник

Рукавиці комбіновані

Ми

1

дозування

Рукавички гумові

К 20 Щ 20

чергові

8151.1

Апаратник

На зовнішніх роботах узимку

змішування

додатково:

8151.2

Апаратник

Куртка бавовняна на

Тн

36

приготування

утеплювальній прокладці

замісів

8232.2

Апаратник

термооброб-

лення

пластмасових

виробів

421

8159.2

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

12

підготовки

Фартух прогумований

Вн Щ 20

6

сировини та

Напівчеревики шкіряні

Ми

12

відпускання

Рукавиці КР

К 50 Щ 20

1

напівфабри-

Рукавички гумові

К 20 Щ 20

чергові

катів і

На зовнішніх роботах узимку

продукції

додатково:

1

2

3

4

5

6

8229.3

Приймальник сировини, напівфабри­катів та готової продукції

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

422

8231.2

Вулкані­

заторник

Костюм бавовняний Напівчеревики шкіряні Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

З Ми

Ми

Ми

Тн

12

12

1

36

423

8223.2

8223.2

Г альванік

Коректувальник

ванн

Костюм бавовняний з кислотозахисним просочуванням Г оловний убір бавовняний Фартух прогумований Напівчеревики шкіряні Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К20

З

К 50

К 20 Щ 20

К 20 Щ 20

К 50 Щ 50

ЗН

Тн

9

12

6

12

чергові

1

до зносу 36

1

2

3

4

5

6

424

8251.2

Друкар

Костюм бавовняний

З Ми

12

глибокого

Напівчеревики шкіряні

Ми

12

друку

Рукавички гумові

К 20 Щ 20

1

425

5169

Контролер на

Костюм бавовняний

З Ми

12

контрольно-

Напівчеревики шкіряні

Ми

12

пропускному

Рукавички трикотажні

Ми

1

пункті

бавовняні

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

426

8143.2

Картонажник

Костюм бавовняний

З Ми

12

8143.2

Різальник

Напівчеревики шкіряні

Ми

12

паперу, картону

Рукавички трикотажні

Ми

0,5

та целюлози

бавовняні

7422.1

Модельник

дерев'яних

моделей

8151.2

Дробильник

427

8159.1

Лаборант

Халат бавовняний з

К20

12

хімічного

кислотозахисним

аналізу

просочуванням

7431.2

Контролер

Напівчеревики шкіряні

К 20 Щ 20

12

напівфабри-

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

катів і готової

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

продукції

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

428

8251.2

Машиніст

Костюм бавовняний

З Ми

12

друкарсько-

Напівчеревики шкіряні

Ми

12

висікального

Рукавички трикотажні

Ми

0,5

агрегату

бавовняні

8263.2

Швачка

На зовнішніх роботах узимку

8253.2

Розкрійник

додатково:

матеріалів

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

429

8232.1

Машиніст

Костюм бавовняний

З Ми

12

екструдера

Черевики шкіряні

Ми

12

8232.2

Машиніст

гранулювання

Рукавички трикотажні бавовняні

Ми

0,5

пластичних мас

Окуляри захисні

ОчиОО

до зносу

8232.2

Машиніст автоматичної лінії для виготовлення контейнерів з полімерів

8232.2

Машиніст

видувних

машин

8232.2

Ливарник

пластмас

8232.2

Пресувальник виробів з пластмас

1

2

3

4

5

6

8232.2

Різальник

заготовок та

виробів з

пластичних мас

7221.2

Машиніст на

молотах, пресах

та маніпуляторах

8122.2

Ливарник на

машинах для

лиття під

тиском

430

8290.2

Машиніст

Костюм бавовняний

З Ми

12

розфасу-

Г оловний убір бавовняний

З

12

вально-

Фартух прогумований

Вн

6

пакувальних

Напівчеревики шкіряні

Ми

12

машин

Рукавички трикотажні

Ми

0,5

9322

Укладальник-

бавовняні

пакувальник

431

8232.1

Налагоджу-

Костюм бавовняний

З Ми

12

вальник машин

Черевики шкіряні

Ми

12

і автоматичних

Рукавиці брезентові

Ми

1

ліній для

Рукавички трикотажні

Ми

0,5

виробництва

бавовняні

виробів із

На зовнішніх роботах узимку

пластмас

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Завантажити