НПАОП 24.0-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв (частина i)

1

2

3

4

5

6

Протишумові навушники

до зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

132

8163.2

Машиніст

Комбінезон бавовняний

З Ми

12

насосних

Фартух прогумований

Вн Щ 20

6

установок

Чоботи гумові Рукавиці брезентові Рукавички гумові Протишумові навушники На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

В

Ми

Вн

Тн

12

2

чергові до зносу

36

133

1222.2

Начальник

Костюм бавовняний

З Ми

12

відділення

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Начальник

дільниці

Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку

Ми

3

1222.2

Начальник цеху

додатково:

1222.2

Заступник

начальника

цеху

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

3113

Енергетик

9332

Прийомозда- вальник вантажу та багажу

3115

Механік

3115

Старший

1

2

3

4

5

6

механік

134

9322

Підсобний

Костюм бавовняний

З Ми

9

робітник

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

Ми

9

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Рукавички гумові

Вн

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

135

7233.1

Слюсар-

Костюм бавовняний

З Ми Пн

6

ремонтник

Білизна натільна

З

12

Шарф фланелевий

З

3

Фартух прогумований

К50

черговий

Черевики шкіряні

Ми

9

Рукавиці сукняні

К50

1

Рукавички гумові

К 50 Щ 50

чергові

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

136

7241.1

Слюсар з

Костюм бавовняний

З Ми

12

контрольно-

Білизна натільна

З

12

вимірювальних

Черевики шкіряні

Ми

12

приладів та

Рукавиці комбіновані

Ми

1

автоматики

Рукавички гумові

К50Щ50

чергові

1

2

3

4

5

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

ПЕРЕВАНТАЖУВАННЯ СЕЧОВИНИ

137

8159.2

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми Пн

9

8159.2

Апаратник

Білизна натільна

З

12

підготовки

Черевики шкіряні

Ми

9

сировини та

Рукавиці брезентові

Ми

1

відпускання

Респіратор

до зносу

напівфабрикатів

На зовнішніх роботах узимку

і продукції

додатково:

8159.2

Апаратник

розсіву

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

Тн

36

8232.3

Комплекту­

вальник

8112.2

Машиніст

кратцера

1

2

3

4

5

6

138

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

З Ми

12

1222.2

Майстер зміни

Черевики шкіряні

Ми

12

3115

Механік

Рукавиці комбіновані

Ми

3

2149.2

Інженер -

На зовнішніх роботах узимку

технолог

додатково:

2149.2

Інженер з

Куртка бавовняна на

Тн

36

охорони праці

утеплювальній прокладці

3119

Технолог

139

8154.1

Оператор

Костюм бавовняний

З Ми

9

дистанційного

Черевики шкіряні

Ми

9

пульта

Рукавиці брезентові

Ми

3

керування у

На зовнішніх роботах узимку

хімічному

додатково:

виробництві

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

140

8155.1

Оператор

Костюм бавовняний

З Ми Пн

9

технологічних

Білизна натільна

З

12

установок

Черевики шкіряні

Ми

9

Рукавиці брезентові

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

141

9132

Прибиральник

виробничих

приміщень

Костюм бавовняний

Туфлі шкіряні на неслизькій

підошві

При митті підлоги та місць загального користування додатково:

Чоботи гумові Рукавички гумові

З Ми Ми См

В

Вн

12

12

чергові

2

142

7233.1

Слюсар-

ремонтник

Костюм бавовняний Білизна натільна Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

З Ми З

К20

Ми

Ми

К50Щ50

Тн

Тн

9

12

черговий

9

1

чергові

36

36

2.17 ВИРОБНИЦТВО РІДКИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

143

8154.2

Апаратник очищення газу

Костюм бавовняний

Черевики шкіряні

Чоботи гумові

Рукавиці КР

Рукавички гумові

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

З Ми Ми

К 20 Щ 20

К50Щ20

К 50 Щ 50

Тн

12

12

чергові

12

чергові

36

1

2

3

4

5

6

утеплювальній прокладці

144

8159.2

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

12

підготовки

Фартух прогумований

К50

черговий

сировини та

Черевики шкіряні

Ми

12

відпускання

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

чергові

напівфабрика-

Рукавиці брезентові

Ми

1

тів і продукції

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці Штани бавовняні на утеплювальній прокладці Валянки

Тн

Тн

Тн 30

36

36

48

145

1221.2

Начальник

Костюм бавовняний

З Ми

12

відділення

Черевики шкіряні

Ми

12

1221.2

Заступник

начальника

відділення

Рукавиці комбіновані

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Ми

2

1222.2

Майстер

Куртка бавовняна на

Тн

36

1222.2

Старший

майстер

утеплювальній прокладці

1222.2

Майстер зміни

1222.2

Майстер з ремонту

3115

Механік

1

2

3

4

5

6

146

7233.1

Слюсар-

Костюм бавовняний

З Ми

12

ремонтник

Костюм гумовий

черговий

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці КР

К50Щ20

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Валянки

Тн 30

48

2.18 ВИРОБНИЦТВО АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ

147

8154.2

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

12

абсорбції

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

6

утеплювальній прокладці

Валянки

Тн 30

48

148

8159.1

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

12

виробництва

Черевики шкіряні

Ми

12

аміачної

Рукавиці брезентові

Ми

2

селітри

На зовнішніх роботах узимку

8152.1

Апаратник

додатково:

випарювання

Куртка бавовняна на

Тн

36

8152.2

Апаратник

утеплювальній прокладці

1

2

3

4

5

6

гранулювання

Валянки

Тн30

48

149

8159.2

Апаратник

Костюм бавовняний

З Ми

12

підготовки

Черевики шкіряні

Ми

12

сировини та

Рукавиці комбіновані

Ми

2

відпускання

На зовнішніх роботах узимку

напівфабрика-

додатково:

тів і продукції

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Валянки

Тн30

48

150

8154.1

Апаратник

Костюм сукняний

К80

12

розкладання

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

Рукавиці брезентові

Ми

2

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

Валянки

Тн30

48

151

9411

Вагар

Костюм бавовняний

З Ми

12

9333

Вантажник

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

1

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

152

8290.2

Машиніст

Костюм бавовняний

З Ми

12

розфасувально-

Черевики шкіряні

Ми

12

пакувальних

Рукавиці комбіновані

Ми

1

машин

Респіратор

до зносу

8333.2

Машиніст

На зовнішніх роботах узимку

штабеле-

додатково:

1

2

3

4

5

6

формувальної

Куртка бавовняна на

Тн

36

машини

утеплювальній прокладці

153

1222.2

Начальник цеху

Костюм сукняний

К80

12

1222.2

Заступник

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

начальника

Рукавиці комбіновані

Ми

2

цеху

На зовнішніх роботах узимку

1221.2

Начальник

додатково:

відділення

Куртка бавовняна на

Тн

36

1222.2

Майстер зміни

утеплювальній прокладці

1222.2

Майстер

1222.2

Старший

майстер

1222.2

Майстер з

ремонту

технологічного

устатковання

3115

Механік

154

7233.1

Слюсар-

Костюм сукняний

К80

12

ремонтник

Черевики шкіряні

К 20 Щ 20

12

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

чергові

Рукавиці брезентові

Ми

1

Рукавички гумові

К 50 Щ 50

чергові

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

155

8162.2

Чистильник

Костюм бавовняний

З Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

1

1

2

3

4

5

6

Респіратор

На зовнішніх роботах узимку

до зносу

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці Штани бавовняні на

Тн

36

утеплювальній прокладці Валянки

Тн 30

48

2.19 ВИРОБНИЦТВО БРОМУ ТА БРОМПОХІДНИХ

ОДЕРЖАННЯ БРОМИСТОГО НАТРІЮ ТА БРОМИСТОГО ЛІТІЮ

156

8154.2

Апаратник

бромування

Костюм сукняний Костюм лавсановий Білизна натільна Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавички гумові На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

К80

К80

З

Кк

К 20 Щ 20

К 50 Щ 50

Тн

6

6

6

черговий

6

1

36

1

2

3

4

5

6

157

8154.1

Апаратник

Костюм бавовняний з

К20

6

кристалізації

кислотозахисним

9322

Укладальник-

просочуванням

пакувальник

Головний убір бавовняний

З

12

Фартух прогумований

К50

черговий

Чоботи гумові

К 20 Щ 20

6

Рукавички гумові

К 50 Щ 50

2

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор

до зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

158

9333

Вантажник

Комбінезон бавовняний

З Ми

12

3422

Експедитор

Фартух прогумований з

К20

черговий

нагрудником

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

1

Респіратор

до зносу

На зовнішніх роботах узимку

додатково:

Куртка бавовняна на

Тн

36

утеплювальній прокладці

ОДЕРЖАННЯ РІДКОГО БРОМУ, БРОМИСТОГО ЗАЛІЗА ТА ХЛОРНОГО

ЗАЛІЗА

159

8154.2

Апаратник

Костюм сукняний

К80

6

одержання

Костюм лавсано-бавовняний

К50

12

хлорного заліза

Білизна натільна

З

6

8154.1

Апаратник

Фартух прогумований

К50

6

Завантажити