НПАОП 16.0-1.16-97Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва

Назви

речовин

Характеристика

речовин

Гранично допустима концентра ція у повітрі рабочої зони, мг/куб.м

Клас

небезпеки

агрегатни й стан речовини

Нижня концентрацій на межа спалахнення парів у повітрі % за об’ємом пилу, мг/куб.м

Температура,°

С

Токсичне діяння на організм людини

спалах

у

самоза

йманн

я

1

2

3

4

5

6

7

8

шляхів, очей, опіки шкіри

Кислота

щавлева

Ксилол

Біла порошкувата

негорюча

речовина.

Відновник

Прозора

легкорухлива

безбарвна

легкозаймиста

рідина

1

50

3; а

1,0

29

590

Спричиняє

подразнення слизових стравоходу, шлунка, дихальних шляхів, шкіри Наркотик; спричиняє подразнення кровотворних органів, екземи та інші шкірні захворювання

Міді

сульфат

(мідний

купорос)

Вибухопожежобез

печний

5

3; а

Спричиняє функціональні розлади нервової системи, порушення функцій печінки

Ментол

Кристалічна горюча речовина з різким запахом

0,01-0,05

п

0,73

70

275

У високих концентраціях пари посідають наркотичне діяння; здатний викликати ураження нирок, дерматити

Метан

Безбарвний пальний газ без запаху

300

5

-187,8

537

Являє собою надзвичайно сильний наркотик; спричиняє ядуху, блювання, головний біль, втрату свідомості

Натрій

двохром

овокисли

й;

хромпік

натрієви

й

Кристалічна

негорюча

речовина

оранжево -

червоного

кольору. Сильний

окислювач

0,01 (у перерахунк у на Сг03)

1; а

Спричиняє подразнення верхніх дихальних шляхів, шкіри; у разі довгочасного діяння вражає легені

Натрію гідрокси д (їдкий натр)

Біла непрозора, надзвичайно гігроскопічна речовина

0,5

(аерозоль)

2; а

Подразнює верхні дихальні шляхи, діє припікаюче на шкіру, спричиняє виразки та важкі опіки очей

Натрію карбонат , сода кальціно вана

Кристалічна негорюча дуже гігроскопічна речовина

2

3; а

Вдихання пилу може спричинити подразнення верхніх дихальних шляхів, кон’юнктивіт; при роботі з розчинами можливі екземи

Сірчисти

й

ангідрид

Безбарвний газ з різким запахом

10

3; п

Подразнює дихальні шляхи, спричиняючи спазм бронхів; порушує вуглеводний та білковий обмін;

Назви

речовин

Характеристика

речовин

Гранично допустима концентра ція у повітрі рабочої зони, мг/куб.м

Клас

небезпеки

агрегатни й стан речовини

Нижня концентрацій на межа спалахнення парів у повітрі % за об’ємом пилу, мг/куб.м

Температура,°

С

Токсичне діяння на організм людини

спалах

у

самоза

йманн

я

1

2

3

4

5

6

7

8

впливає на кров

Скипида

р

Безбарвна або зеленкувато-жовта легкозаймиста рідина

300 (в перерахунк у на С)

4; П

0,6

34

300

Подразнює, а потім паралізує нервову систему; пари подразнюють очі і дихальні шляхи; при тривалому діянні викликає

захворювання нирок

Спирт

бутилови

й;

бутанол-

1

Безбарвна

легкозаймиста

рідина

10

3; п

1,7

34-41

345

Наркотик, пари якого діють подразнююче на слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів; іноді спричиняє дерматити та екземи

Спирт

гідролізн

ий

Безбарвна

легкозаймиста

рідина

1000

3; п -•ч

3,61

13

365

Токсичніший від етилового спирту. Наркотик, що спочатку спричиняє збудження, а згодом — параліч нервової системи. При тривалому діянні — важкі захворювання печінки, серцево- судинної системи, шлунка

Спирт

Ізоамілов

ий

Безбарвна

легкозаймиста

рідина

10

3; п

1,4

40-50

350

Пари спричиняють подразнення слизових оболонок, кашель, запаморочення, блювання. На шкіру діє подразнююче

Спирт

метилови

й,

метанол

Безбарвна отруйна

легкозаймиста

рідина

5

3; п

6

8

464

Сильна, переважно нервова та судинна отрута; вражає зоровий нерв та сітківку ока; пари сильно подразнюють дихальні шляхи

Спирт

етиловий

Безбарвна

легкозаймиста

рідина

1000

3; п

3,6

13

404

Наркотик, який спочатку викликає збудження, а згодом — параліч

центральної нервової системи. При тривалому діянні — тяжкі органічні захворювання центральної нервової системи, травного тракту, серцево-

Назви

речовин

Характеристика

речовин

Гранично допустима концентра ція у повітрі рабочої зони, мг/куб.м

Клас

небезпеки

агрегатни й стан речовини

Нижня концентрацій на межа спалахнення парів у повітрі % за об’ємом пилу, мг/куб.м

Температура,°

С

Токсичне діяння на організм людини

спалах

у

самоза

йманн

я

1

2

3

4

5

6

7

8

судинної системи, печінки

Толуол,

метилбен

зол

Безбарвна легкозайми ста рідина з ароматич ним запахом

50

3; п

1,3

4,4

536

Наркотики. Спричиняють подразнення слизових оболонок, нервові розлади, зміни у крові. Іноді спостерігаються дерматити

Уайт-

спірит

Безбарвна

легкозаймиста

рідина

300 (в перерахунк у наС

4; п

43

260

Може спричинити різноманітні ураження нервової системи

Вуглецю двоокис, вуглекис лий газ

Безбарвний непальний газ з кислуватим запахом

0,5 % об’єму при 20 °/с 02

4; п

Наркотик, подразнює слизові оболонки, спричиняє шум у вухах, запаморочення

Вуглецю

окис,

чадний

газ

Безбарвний непальний газ без запаху

20

4; п

12,5

610

Спричиняє запаморочення, уражає нервову систему, органи дихання, шкіру

Вуглець

чотирьох

хлористи

й

Безбарвна летюча непальна рідина

20

2; п

При

зіткне

нні з

полум’

ям або

розжар

еними

предм

етами

розкла

даєтьс

я,

утвор

юючи

фосген

Наркотик. Спричиняє ураження печінки, нирок, дерматити та кропив’янку

Оцтовий

ангідрид

Безбарвна легкозаймиста рідина з різким запахом

5

3; п

1,21

40

360

Діяння схоже на

оцтову кислоту, але

більш сильне. Пари

спричиняють

кон’юнктивіт,

шлунково-кишкові

розлади

Фенол Хлорамі н Б

Безбарвна

кристалічна

речовина

Біла

порошкоподібна речовина з запахом хлору. Окислювач

0,3 0,03

2; п 2; а

0,3

75

595

Подразнює дихальні шляхи, спричиняє розлад травлення, блювоту, безсоння, при потраплянні на шкіру розчину — опіки, дерматити Здатний спричинити

Назви

речовин

Характеристика

речовин

Гранично допустима концентра ція у повітрі рабочої зони, мг/куб.м

Клас

небезпеки

агрегатни й стан речовини

Нижня концентрацій на межа спалахнення парів у повітрі % за об’ємом пилу, мг/куб.м

Температура,°

С

Токсичне діяння на організм людини

спалах

у

самоза

йманн

я

1

2

3

4

5

6

7

8

бронхіальну астму

Хлорофо

рм

Непальна рідина

20

2; п

Наркотик, що токсично впливає на обмін речовин та на печінку. Іноді спричиняє дерматити та екзему

Етилацет

ат

(входить

до

складу

складних

ефірів)

Рідина з приємним запахом

200

4; п

2,18

-3

426,7

Наркотик. Пари помірно подразнюють слизові оболонки дихальних шляхів та очей; спричиняє дерматити та екземи

Ефір

ізоамілов

ий

Легкозаймиста

рідина

48

280

Збуджує центральну нервову систему, підвищує кров’яний тиск

Хлор

Газ жовто - зеленого кольору

0,3

2; п

Має дуже різкий запах, спричиняє дуже сильне подразнення дихальних шляхів та запалення слизової оболонки верхніх дихальних шляхів та важке отруєння організму

Класифікація приміщень щодо небезпеки ураження електричним струмом

Щодо ступеня небезпеки ураження людини електричним; струмом приміщення поділяються на:

 • приміщення підвищеної небезпеки, що характеризуються наявністю однієї з наступних умов:

 • вологості (відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75%);

 • струмопровідного пилу в кількості, що призводить до 5 осідання на дротах, проникнення до середини машин, апа-ратів тощо;

 • струмопровдіних підлог (металевих, земляних, залізо-бетонних, цегляних тощо);

 • високої температури 35°С — періодично, понад добу або постійно;

 • можливості одночасного дотику людини до металокон-струкцій будівель технологічних апаратів тощо, поєднаних з землею, — з одного боку, та до металевого корпусу єлект-роустаткування — з другого.

 • приміщення особливої небезпеки, що характеризуються наявністю однієї з наступних умов, що створюють особ-ливу небезпеку:

 • особливої вологості (відносна вологість повітря близька до 100%, стеля, стіни, підлога, предмети, що знаходяться в приміщенні, вкриті вологою);

 • хімічно активного або органічного середовища (у приміщенні постійно або протягом тривалого часу наявні агресивні пари, гази, рідини, утворюються відклади або плісня-ва, які руйнують ізоляцію та струмопровідні частини елект-роустаткування);

 • одночасно двох або більшої кількості умов підвищено небезпеки.

 • приміщення без підвищеної небезпеки, в яких не ієнуе умов, що створюють підвищену або особливу небезпеку.

ЗАТВЕРДЖУЮ Головний інженер

назва підприємства

19 ___ р.

(підпис)

ПЕРЕЛІК

робіт з підвищеною небезпекою по цеху, дільниці

Місце та характер устаткування за схемою)

Можливі небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Хто

виконує

вказану

роботу

Головні заходи

Примітка

Підготовка до виконання робіт

Для безпечного виконання робіт

1

2

3

4

5

6

 1. Роботи, що виконуються з реєстрацією в журналі за формою додатка 17

Роботи, Ідо виконуються з оформленням наряду-допуск

у ЗАТВЕРДЖУЮ

(назва прідприємства)

(посада, підпис) 19 р.

НАРЯД-ДОПУСК №

на виконання робіт з підвищеною небезпекою

(черговий номер за журналом реєстрації нарядів-допусків додаток)

 1. Цех (виробництво, установка)

 2. Місце виконання роботи

відділок, дільниця, апарат, комунікація

 1. Характер робіт, що виконуються:

 2. Відповідальний за підготування та виконання робіт

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 1. Заходи щодо підготування об’єкта до виконання роби з підвищеною небезпекою та послідовність їх виконання

Додаток:

найменування схем

 1. Заходи, що забезпечують безпечне виконання робіт

 2. Засоби індивідуального захисту та режим роботи

 3. Начальник цеху

прізвище, підпис, дата

 1. Заходи узгоджено:

службою охрони праці

прізвище, підпис, дата

зі взаємопов’язаними цехами

найменування суміжного цеху,

прізвище, підпис, дата

 1. Склад бригади, відмітка про проведення інструктажу

Дата і час

Прізвища, імена,

Фах

З умовами робіт

Інструктаж проведено

п/п

проведення робіт

по батькові членів

ознайомлений,

посада, прізвище, ім’я, по

бригади

інструктаж

батькові, підпис

отримав, підпис

Дата і час

Місце відбору

Компоненти, що

Допустима

Результати аналізу

Підпис особи, що

відбору проб

проб

визначаються

концентрація

(ГДК)

проводила аналіз

 1. Заходи щодо підготування до безпечного виконання робіт у відповідності з нарядом-допуском, виконані. Відповідальний за підготовку та проведення робіт

(прізвище, підпис, дата, час)

 1. Можливість виконання робіт підтверджую

(підпис представника служби охорони праці, час, дата)

 1. До виконання робіт допускаю начальник зміни

(підпис, час, дата)

 1. Дата і час проведенн я робіт


  Термін дії наряду-допуску продовжено

Можливість виконання робіт підтверджую

Відповідальни й за виконання робіт

Начальник

зміни

Представник служби охорони

Начальник

цеху

Результат аналізу повітряного середовища (лабораторного або автоматичного 1. Роботу виконано у повному об’ємі, наряд-допуск закрито

(підпис відповідального за виконання робіт, начальника зміни, час, дата)Перелік робіт, що виконуються на підприємстві за нарядами-допусками

Цех, місце та

Можливі

Хто виконує

Головні заходи

п/п

характер роботи,

небезпечні та

роботу

щодо підготування

щодо безпечного

назва устаткування

шкідливі

виконання

виробничі

фактори

Назви цехів

УЗГОДЖЕНО Служба охорони праці Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт на підприємствах

п/п І Цех, дільниця Ким виданий Керуючий роботою | Термін дії наряду

Наряд-допуск (2-й примірник зберігається в службі охорони праці).

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

назва підприємства

« » 19 г.

(підпис)

ЖУРНАЛ

обліку робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються без наряду- допуску в

назва підрозділу

Дата та

Місце

Характер

Заходи щодо

Заходи, що

3 умовами

Результат

Примітк

п/

час

виконанн

робіт, що

підготування

забезпечують

безпечного

и аналізу

и

п

виконанн

я робіт

виконуєтьс

об’єкта до

безпечне

виконання

повітряног

я робіт

(установк

я

виконання

проведення

робіт

о

а

робіт виконано

робіт виконано

ознайомле

середовищ

відділенн

(Прізвище,

(Прізвище,

ні

а

я)

Ім’я, по батькові, підпис відповідальног о)

Ім’я, по батькові, підпис відповідальног о)

(Прізвище, Ім’я, по батькові виконавці в, їх підписи)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Журнал перевірки знань з техніки безпеки персоналу з групою електробезпеки

Прізвище, Ім’я, по батькові


Оцінка

знань


Підпис


Посада,стажроботи на цій посаді


Того,хто

перевіряє


Назва цеху, електроустановки, де працює той, кого перевіряють


Дата попередньої перевірки, оцінка знань


Датанинішньої перевірки та причина


Того,кого

перевіряютьЖУРНАЛ реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском та іншого устаткування, на яке не поширюються правила Держнаглядохоронпраці

Цех,

дільни

ця

Найменуван

ня

устаткуванн

я

Особа, відповідальна за експлуатацію та безпечний стан устаткування

Запис висновків огляду

Номер та дата наказу про відповідальні сть

Посада,прізви ще, імя по батькові

Підпис відповідаль ної особи

Дата

огляд

у

Виснов

ки

огляду

Дозволен ий тиск Кгс/кв.см

Термин наступно го огляду

Прийоми надання першої допомоги Загальні положення

У разі нещасного випадку велике значення належить своєчасному поданню першої передлікарняної медичної допомоги.

Щонайважливішою умовою успішного подання першої медичної допомоги є швидкість дій, знання основних правил та наявність практичних навичок в поданні першої передлікарняної медичної допомоги. Всі робітники та інженерно-технічні працівники повинні бути навчені поданню першої передлікарняної допомоги, яка охоплює:

 • тимчасове зупинення кровотечі;

 • перев’язування ран, опіків;

 • накладання шин на місце перелому кісток;

 • штучне дихання;

 • перенесення потерпілого.

Заняття з подання першої допомоги повинні проводитися компетентним медичним персоналом разом з технічним персоналом. Відповідальність за організацію навчання покладається на начальника цеху та головного інженера підприємства.

З осіб, що відбули навчання, формуються санітарні пости з таким розрахунком, щоб у кожній зміні, у кожному цеху чи майстерні завжди були підготовлені люди.

Санітарні пости повинні бути забезпечені комплексом необхідних засобів для подання першої допомоги на місці.

Завантажити