НПАОП 16.0-1.16-97Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва

   1. Посудини повинні підлягати достроковим технічним оглядам:

 • після ремонту з застосуванням зварювання або пайки окремих частин посудини, яка працює під тиском;

 • якщо посудина перед пуском у роботу знаходиться у бездії понад один рік;

якщо посудина була демонтована та встановлена на новому місці

 • ; якщо такий огляд необхідний за розсудом особи, яка здійснює нагляд, або особи, відповідальної за справний стан та безпечну роботу посудини.

   1. Посудина визнається як така, що витримала випробування, якщо:

 • в ній не виявлено ознак розриву;

 • під час випробувань не помічається падіння тиску за манометром, течії, крапель, потіння чи пропускання води крізь зварні шви;

 • після випробування не помічені видимі залишкові деформації.

   1. Посудини, що працюють під тиском, з вибухопо-жежонебезпечними або токсичними газами або рідинами, повинні підлягати товщинометрії та додатковому пневматичному випробуванню на щільність (герметичність) з визначенням падіння тиску за час випробування (за наявності відповідних вказівок у проекті).

   2. На кожній посудині після її встановлення повинні бути нанесені фарбою на видному місці або на спеціальній табличці:

 • реєстраційний номер;

 • номер позиції, що відповідає номеру за технологічною схемою;

 • дозволений (робочий) тиск (Рр) МПа (кгс/кв.см), дата (місяць, рік) наступного внутрішнього огляду (ВО) та гідравлічного випробування (ГВ).

   1. Нагляд за технічним станом посудин в період їх експлуатації шляхом зовнішнього огляду та за показанням контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики повинен здійснюватись:

 • щозмінно обслуговуючим персоналом з записом у вахтовому журналі;

 • щоденно посадовими особами цеху, дільниці з підписом та відображенням відмічених зауважень у вахтовому журналі;

 • періодично (не рідше одного разу на рік) особою, що здійснює нагляд за посудинами на підприємстві, разом з особою, відповідальною за їх справний стан та безпечну дію.

Ця перевірка поєднується з оглядом посудин інших категорій.

   1. При періодичному обстеженні перевіряється:

 • стан посудини шляхом зовнішнього огляду;

 • усунення зауважень попереднього обстеження та виконання заходів щодо безпечної експлуатації, визначених актами розслідування аварій, протоколами технічних нарад та наказами.

   1. Висновки періодичного зовнішнього огляду повинні бути відображені в акті обстеження цеху, дільниці, виконаному в двох примірниках, з наведенням терміну усунення виявлених несправностей за підписом осіб, що здійснювали огляд, при чому один примірник передається керівнику цеху, дільниці, а другий примірник зберігається у особи, яка здійснює нагляд за посудинами.

   2. У разі виникнення сумнівів щодо справності посудини підприємство повинне зупинити її роботу, виконати ремонт посудини з наступною дефектоскопією зварних швів та технічним оглядом.

   3. Експлуатація посудин не допускається:

 • після закінчення терміну чергового огляду, якщо немає дозволу на його перенесення;

 • при відсутності в паспорті посудини дозволу на експлуатацію;

 • якщо тиск та температура стінки посудини перевищують дозволені, незважаючи на додержання всіх вимог, що вказані в інструкції з обслуговування;

 • при виявленні в елементах посудини, що визначають її міцність, тріщин, випинів, пропускань або потіння в зварних швах, протікань у фланцевих, різьбових та інших з’єднаннях, при неповній кількості кріпильних деталей;

 • при виникненні пожежі, яка безпосередньо загрожує посудині;

 • при несправності КВП та А, запобіжних та блокувальних пристроїв;

- у разі зниження рівня рідини нижче допустимого у посудинах з вогневим обігрівом. Про заборону експлуатації посудини повинен бути зроблений запис у паспорті посудини з наведенням причини та повідомлено власника підприємства.

   1. Ревізія, відбраковка та ремонт елементів посудини повинні здійснюватись у відповідності з діючими нормативно-технічними актами.

 1. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

  1. Загальні вимоги

   1. Електробезпека електроустановок споживачів, які щойно будуються або реконструюються, повинна відповідати вимогам ПУЕ.

Електроустановки споживачів, що експлуатуються, повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і Правил техники безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів, а також діючих стандартів безпеки праці та інших нормативних документів.

   1. Новозбудовані електроустановки та такі, що реконструюються, повинні бути піддані приймально-здавальним випробуванням та вводитись до промислової експлуатації лише після прийняття приймальними комісіями з обов’язковим оформленням відповідних актів та протоколів.

Вся технічна документація, у відповідності з якою електроустановку було допущено до експлуатації, повинна зберігатись у особи, що відповідає за електрогосподарство.

   1. Виконання електродвигунів, пускової та захисної апаратури, електроосвітлювальної апаратури та електричних мереж повинні відповідати виду виробництва, категорії його приміщень та зон щодо вибухопожежної небезпеки та умовам оточуючого середовища відповідно до додатків 4, 12.

У вибухопожежонебезпечних виробничих приміщеннях електропроводка, кабельні лінії та виконання електроустаткування щодо ступеню захисту оболонок повинні відповідати вимогам ПУЕ.

   1. Електродвигуни, які встановлюються на відкритому повітрі, повинні мати виконання не менше ІР44 або спеціальне, що відповідає умовам їх роботи (наприклад, для хімічних установок тощо).

   2. Електродвигуни, які встановлюються в приміщеннях, де можливе осідання на їх обмотках пилу та інших речовин, що порушують їх природне охолодження, повинні мати виконання не менше ІР44 або продувне з підведенням чистого повітря.

   3. Електродвигуни, які встановлюються у сирих та особливо сирих місцях, повинні мати виконання не менше ІР43 та ізоляцію, розраховану на дію вологи та пилу (зі спеціальною обмазкою, вологостійку тощо).

   4. Встановлені пускові прилади повинні бути розраховані на максимальну силу струму електродвигуна. Рубильники, призначені для вмикання-вимикання струму навантаження, повинні бути захищені кожухами, які не горять, без отворів та щілин або мати дистанційне керування. Напруга в колах керування устаткуванням, що встановлено у приміщеннях особливо небезпечних і з підвищеною небезпекою, а також зовні приміщення, не повинна перевищувати 42 В.

   5. Комплектні пристрої (щити, шафи тощо), що призначені для робіт при напрузі до 1000 В, повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.007.7-83.

Дверцята шаф або ящиків з електроапаратурою повинні замикатись за допомогою спеціального ключа або замка. Ключі повинні вийматись та знаходитись у чергового електротехнічного персоналу. Ввідні, відгалужувальні, протяжні і інші коробки електроустаткування і мережі повинні бути щільно закриті накривками.

   1. Незалежно від засобу захисту на всіх дверцятах (накривках) шаф, ніш тощо з електроустаткуванням напругою понад 42 В, а також на огорожах, які закривають електроапаратуру, повинні бути нанесені попереджувальні знаки електричної напруги, виконані у відповідності з ГОСТ 12.4.026-76. На дверцятах повинен також бути наведений перелік устаткування, що відповідає електроапаратурі.

   2. Для освітлення закритих місць устаткування, що потребують періодичного огляду та налагодження, на шафах, пультах або нішах повинні бути поставлені штепсельні розетки на напругу не більше 12 В для ввімкнення переносних електросвітильників. Місця ввімкнення переносних світильників до електромережі необхідно позначити написом «Місцеве освітлення».

   3. Розподільні пристрої повинні мати чіткі написи, що вказують призначення окремих ланцюгів та панелей.

Написи повинні виконуватись на лицьовій поверхні пристрою, а при обслуговуванні з обох боків — також на його задній поверхні.

   1. В розподільних пристроях повинна бути забезпечена можливість встановлення переносних заземлень.

   2. Розкопка кабельних трас або земляні роботи повинні виконуватись лише з письмового дозволу власника підриємства, при цьому наказом по підприємству повинна бути виділена особа з числа електротехнічного персоналу, що відповідає за цілість кабеля на весь період проведення робіт, а розкритий кабель повинен бути закріплений для попередження провисання та захисту від механічних пошкоджень. На місці робіт встановлюються сигнальні вогні та попереджувальні плакати.

   3. Місця прокладання кабелів у землі (кабельні траси) повинні бути ретельно позначені розпізнавальними знаками та нанесені на генплан підприємства. Кабелі повинні прокладатись на встановленій глибині та бути захищені від механічних пошкоджень у відповідності з вимогами ПУЕ.

   4. Для виконання робіт на кабельних лініях не допускається користування переносними лампами напругою понад 12 В.

   5. Заміна плавких вставок запобіжників під напругою та встановлення некаліброваних вставок без маркірування величини номінального струму не дозволяється.

   6. Під час грози або при її наближенні всі роботи на лініях високої та низької напруги повинні бути припинені.

   7. Роботи по ремонту електроустаткування та механізмів повинні виконуватись лише після повного вимкнення від електромережі з обов’язковим вивішуванням на місцях вимкнення попереджувальних плакатів «Не вмикати! Працюють люди!»

   8. До вмикання у мережу електроустаткування,яке не діяло більше 1-го місяця, повинно бути проведено його огляд та перевірку опору ізоляції.

   9. У приміщеннях категорій А, Б, В за вибухопожеж-ною та пожежною небезпекою повинна забезпечуватися електростатична іскробезпека відповідно до ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.4.124-83.

  1. Технічна документація

   1. На кожному підприємстві .повинна зберігатись технічна документація, у відповідності з якою електроустановки підприємства були допущені до експлуатації. До її складу відносяться:

 • акти приймання окритих робіт;

 • генеральний план ділянки, на який нанесені споруди та підземні електротехнічні комунікації;

 • затверджена проектна документація з усіма наступними змінами; •

 • акти випробувань та налагодження устаткування;

 • акт приймання електроустановок до експлуатації;

 • виконавчі робочі схеми первинних та вторинних електричних сполучень;

 • технічні паспорти основного устаткування;

 • інструкції з обслуговування електроустановок, а також посадові інструкції щодо кожного робочого місця та інструкції з охорони праці.

   1. По кожному цеху або самостійній виробничій дільниці необхідно мати:

 • паспортні карти або журнали з переліком електроустаткування і засобів захисту та наведенням їх технічних даних, а також інвентарних номерів;

 • креслення електроустаткування, електроустановок і споруд, комплекти креслень запасних частин, виконавчі креслення повітряних кабельних трас та кабельні журнали;

 • креслення підземних кабельних трас та заземлюючих пристроїв з прив’язками до будівель та стаціонарних споруд, а також наведенням місць встановлення з’єднувальних муфт та перетинів з іншими комунікаціями;

 • загальні схеми електропостачання, складені по підприємству в цілому та по окремих цехах та дільницях;

 • комплект експлуатаційних інструкцій з обслуговування електроустановок цеху, дільниці, комплект посадових інструкцій по кожному робочому місцю та інструкцій з охорони праці. Перелік таких інструкцій затверджує власник підприємства.

   1. Всі зміни в електроустановках, що вносяться під час екслуатації, повинні відображатись у схемах та кресленнях негайно за підписом особи, що відповідає за електрогосподарство, з наведенням її посади та дати внесення змін.

   2. На підстанціях, РУ або в приміщеннях, що відведені для персоналу, який обслуговує електроустановки, має знаходитись така оперативна документація:

 • оперативна схема або схема-макет;

 • оперативний журнал;

 • бланки наряд-допусків на виконання робіт на електроустановках;

 • бланки переключень;

 • журнал дефектів та несправностей на електроустаткуванні;

 • відомості показань контрольно-вимірювальних приладів та електролічильників;

 • журнал перевірки знань персоналу;

 • журнал обліку виробничого інструктажу;

 • списки осіб, які мають право одноосібно оглядати електроустановки і віддавати оперативні розпорядження, та інших відповідальних чергових вищої енергозабезпечуючої організації.

   1. Оперативну документацію періодично (у встановлені на підприємстві терміни, але не рідше одного разу на місяць) повинен переглядати вищий електротехнічний або адміністративно-технічний персонал, зобов’язаний вживати заходів до усунення дефектів та порушень в роботі електроустаткування.

  1. Обслуговування устаткування

   1. Перевірка знань персоналу, який обслуговує електроустановки, повинна провадитись у комісії того підприємства, на якому працює особа, знання котрої перевіряються.

   2. Кожному працівникові, який пройшов перевірку знань, видається посвідчення встановленої форми з присвоєнням групи (ІІ -V) щодо електробезпеки.

   3. Спеціалісту з охорони праці, який не пройшов перевірки знань ПТБ і ПТЕ, ПУЕ та інструкцій, ніяких вказівок електротехнічному персоналу давати не дозволяється.

   4. При обслуговуванні електроустановок напругою до 1000 В без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу них необхідно:

 • огородити розташовані поблизу робочого місця та інші струмоведучі частини, що знаходяться під напругою, до яких можливе випадкове доторкання;

 • працювати в діелектричних калошах або стоячи на ізолюючій під ставці чи на діелектричному килимку;

 • застосовувати інструмент а ізолюючими рукоятками (викрутки повинні мати ізольовані стержні), а при відсутності вказаного інструменту — користуватись діелектричними рукавицями.

   1. Встановлення та зняття запобіжників, як правило, виконується при знятій напрузі. Під напругою, але без навантаження, допускається встановлення та зняття запобіжників на приєднаннях, у схемі яких відсутні комутаційні апарати.

   2. Для підготовки робочого місця при роботах із зняттям напруги повинні бути виконані у зазначеному порядку такі технічні заходи:

 • виконані необхідні вимкнення та вжиті заходи до недопущення подачі напруги на місце роботи;

 • на приводах ручного та на ключах дистанційного керування комутаційної апаратури вивішені забороняючі плакати;

 • перевірена відсутність напруги на струмоведучих частинах, на які повинне бути накладене заземлення для захисту людей від ураження електричним струмом;

 • накладене заземлення;

 • вивішені попереджувальні та розпоряджувальні плакати;

 • огорожені, у разі необхідності, робочі місця та струмо-ведучі частини, що лишились під напругою.

   1. Організаційними, заходами, що гарантують безпечне ведення робіт на електроустановках, є:

 • оформлення робіт нарядом-допуском, розпорядженням або переліком робіт, що виконуються у порядку поточної експлуатації;

 • допущення до роботи;

 • нагляд під час роботи;

 • оформлення перерви у роботі, переведень на інше робоче місце, закінчення роботи.

   1. Відповідальними за безпеку робіт є:

 • особа, що видає наряд та віддає розпорядження;

 • допускаючий — відповідальна особа з оперативного персоналу;

 • відповідальний керівник робіт;

 • виконавець робіт;

 • спостерігач;

 • члени бригади.

   1. Наряд видається оперативному персоналу безпосередньо перед початком підготовки робочого місця (до початку роботи бригади). Видавати наряд напередодні проведення робіт не дозволяється.

   2. Наряд на роботу виписується у двох примірниках. Він заповнюється з застосуванням копіювального паперу за умови чіткості та ясності записів у обох примірниках. Оформлення наряду слід виконувати відповідно до п. 7.2.1.5 ч. 1 цих Правил.

   3. На всі роботи, які виконуються зі зняттям напруги, видається один наряд.

   4. Виконавець робіт, що виконуються за нарядом в електроустановках напругою понад 1000 В, повинен мати групу з електробезпеки не нижчу за IV, а в установках до 1000 В — не нижчу за III.

   5. Перед допуском до роботи відповідальний керівник та виконавець робіт разом з допускаючим перевіряють виконання технічних заходів з підготування робочого місця та проводять інструктаж.

   6. Час допуску бригади та закінчення робіт з наведенням номеру наряду та змісту робіт вноситься до оперативного журналу.

   7. Власник підприємства разом зі спеціалістом з охорони праці визначає перелік професій неелектротехнічного персоналу, пов’язаного з роботою, при виконанні якої може виникнути небезпека ураження електричним струмом. Цей персонал повинен проходити щорічну перевірку знань безпечних методів роботи по обслуговуванню установки. Перевірку знань здійснює відповідальний за електрогосподарство підприємства, цеху, дільниці, або за його письмовою вказівкою особа, яка має групу з електробезпеки не нижчу за III.

Присвоєння групи І неелектротехнічному персоналу оформлюється у спеціальному журналі з підписами того, кого перевіряють, та того, хто перевіряє відповідно до додатка 18.

  1. Захисні заходи електробезпеки від ураження електричним струмом

   1. Для захисту людей від ураження електричним струмом при пошкодженні ізоляції повинен бути застосований, у крайньому разі, один з наступних захисних заходів: заземлення, занулення, захисне вимкнення, розподільчий трансформатор, мала напруга, подвійна ізоляція, вирівнювання потенціалів.

   2. Заземлення чи занулення електроустановок слід виконувати:

 • при напрузі 380 В і вище змінного струму та 440 В і вище постійного струму — в усіх електроустановках. У разі неможливості виконання заземлення, занулення або, якщо це становить значні труднощі з технологічних причин, допускається обслуговування електроустаткування з ізолюючих площадок;

 • при номінальних напругах понад 42 В, але нижче 380 В змінного струму та понад 110 В, але нижче 440 В постійного струму — лише у приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо небезпечних, а також на зовнішніх установках.

   1. Для заземлення електроустановок у першу чергу повинні бути використані природні заземлювачі. Якщо при цьому опір заземлюючих пристроїв або напруга дотику має допустимі значення, а також забезпечуюються нормовані значення напруги на заземлюючому пристрої, то штучні заземлювачі повинні застосовуватися лише у разі необхідності зниження щільності ‘струму, що протікає природніми заземлювачами або стікає з них.

   2. Для заземлення електроустановок різного призначення і різних напруг, що територіальне наближені одна до іншої, рекомендується застосовувати один загальний заземлюючий пристрій.

Для об’єднання заземлюючих пристроїв різних електроустановок у один загальний заземлюючий пристрій слід використовувати усі наявні природні, особливо подовжені, заземлюючі провідники.

Заземлюючий пристрій, який використовується для заземлення електороустановок одного або різних призначень і напруг, повинен задовольняти усім вимогам, що ставляться до заземлення цих електроустановок: захисту людей від ураження електричним струмом при пошкодженні ізоляції, умовам режимів роботи мереж, захисту електроустаткування від перенапруги тощо.

   1. Електроустановки до 1 кВ змінного сруму можуть бути з глухозаземленою або з ізольованою нейтраллю, електроустановки постійного струму — із глухозаземленою або ізольованою середньою точкою, а електроустановки з однофазним джерелом струму — з одним глухозаземленим або з обома ізольованими виводами.

У чотирипровідних мережах трифазного струму і трипро-відних мережах постійного струму глухе заземлення нейтралі або середньої точки джерел струму є обов’язковим.

   1. В електроустановках до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю або з глухозаземленим виводом джерела однофазного струму, а також з глухозаземленою середньою точкою в трипровідних мережах постійного струму повинне бути виконане занулення. Застосування в таких електроустановках заземлення корпусів електроприймачів без їх занулення не допускається.

   2. Електроустановки до 1 кВ змінного струму з ізольованою нейтраллю або ізольованим виводом джерела однофазного струму, а також електроустановки постійного струму з ізольованою середньою точкою слід застосовувати у разі підвищених вимог безпеки (для пересувних установок тощо). Для таких установок у якості захисного заходу повинно бути виконано заземлення у поєднанні з контролем ізоляції мережі або захисне вимкнення.

   3. Захисне вимкнення рекомендується застосовувати у якості основного і допоміжного заходу захисту, якщо безпека не може бути забезпечена шляхом заземленння чи занулення або якщо улаштування заземлення чи занулення викликає труднощі за умовами виконання або за економічних міркувань. Захисне вимкнення повинно здійснюватися пристроями (апаратами), що задовольняють у відношенні надійності дії спеціальним технічним умовам.

   4. Трифазна мережа до 1 кВ з ізольованою нейтраллю або однофазна мережа до

Завантажити