НПАОП 16.0-1.16-97Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва

 1. У вибухопожежонебезпечних цехах працівники повинні користуватись антистатичним взуттям.

 2. В окремих випадках для забезпечення необхідної електропровідності взуття допускається прибивання підошви електропровідними (з міді або будь-якого металу, який не дає іскор) заклепками, що виходять на устілку.

 3. У випадку, коли працівник виконує роботу сидячи, в неелектропровідному взутті, заряди статичної електрики накопичуються на його тілі, їх рекомендується відводити з використанням антистатичного халату у поєднанні з електропровідною подушкою стільця, або за допомогою легкоз-німних електропровідних браслетів, сполученних з землею через опір 105-107 Ом.

Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні зберігатись в окремих сухих опалювальних та обладнаних припливно-витяжною вентиляцією приміщеннях

 1. . Відносна вологість у складі не повинна перевищувати 85%. Щоб уникнути псування спецодягу та спецвзуття через дію сонячних променів скло у вікнах складу слід пофарбувати в білий колір або закрити вікна шторами.

 2. Спільне зберігання спецодягу, текстильних матеріалів, спецвзуття з кислотами, лугами та горючими матеріалами категорично не дозволяється.

 3. Склад для зберігання текстильних матеріалів, спецодягу та спецвзуття обладнують комірковими стелажами.

 4. При надходженні на склад спецодягу його укладають паками або зв’язками на плоскі спеціальні або сітчасті піддони із встановленням їх до коморок стелажів або штабелів.

 5. Спецодяг, що надійшов на склад в невеликій кількості, в м’якій упаковці або поштучно, слід укладати до коморок стелажів. Двічі на рік його слід переглядати. При виявленні запаху або слідів плісені спецодяг та тканини слід висушити.

Стелаж для зберігання повинен бути ґратчастим, дошки мусять бути рівно обстругані.

 1. Спецвзуття слід зберігати в ящиках. Зберігати взуття в тюках не допускається. Двічі на рік його слід переглядати, очищати від пилу, добре провітрювати та змащувати рициновою олією.

 2. Діелектричні рукавички, килимки та взуття необхідно зберігати на стелажах у розпакованому вигляді.

Після 6-ти місяців зберігання перед видачею вони в обов’язковому порядку повинні перевірятись на діелектричні властивості.

ЧАСТИНА 2

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОТОКОВИХ ЛІНІЙ

  1. Конструкція потокових ліній по підготовці тютюну, виготовленню і пакуванню цигарок і сигарет повинна забезпечувати безпеку і зручність роботи обслуговуючого персоналу при її експлуатації, налагодженні, прибиранні і ремонті.

Усі місця, які вимогають підналагодження, огляду, чищення, а також місця встановлення змінних частин повинні мати вільний доступ.

  1. Автоматичні потокові лінії повинні мати центральні пульти управління для роботи на налагоджувальному і автоматичному режимі. Відповідна система автоматичного управління ліній повинна забезпечувати неможливість самоперемикання ліній з налагоджувального на автоматичний режим.

  2. На лініях, у необхідних випадках, повинні передбачатися запобіжні і автоматичні блокувальні пристрої, які сигналізують про порушення технологічного процесу, попереджають аварії машин при поломці лінії або деталей, неправильній їх установці тощо.

Лінія повинна бути обладнана світловою і звуковою сигналізацією, яка сповіщає про поломку деталей лінії, порушення технологічного процесу або деформацію виробів.

  1. Розташування завантажувальних пристроїв лінії повинне забезпечувати зручне заповнення дистрибуторів, барабанів, силосів, бункерів тощо і спостереження за їх роботою.

  2. Перед пуском потокової лінії необхідно впевнитись у справності всіх машин і транспортних засобів.

  3. Пуск лінії в роботу з продуктом повинен здійснюватися тільки після пробного пуску машин на холостому ходу при відсутності несправностей.

При аварійній зупинці будь-якої машини в режимі «Робота» необхідно зупинити всю лінію, при цьому на пульті управління повинні погаснути відповідні сигнальні лампи і ввімкнутися звуковий сигнал. Усі наступні (від місця вимкнення) машини необхідно

перемкнути на ручне управління і ввімкнути на ходу технологічного процесу для доробки продукту, який залишився.

  1. Усі операції, пов’язані з очисткою, миттям і санітарною обробкою потокової лінії, необхідно проводити при повній зупинці всіх її елементів і знятій напрузі.

  2. Після закінчення роботи всі машини лінії очищають і промивають від залишку продукту. При промиванні слід виключити можливість попадання вологи на електроустаткування.

  3. Машини і апарати, які комплектують потокову лінію, повинні бути заземлені або занулені, мати справний пульт управління, прилади автоматики і захисту, датчики рівня продукту в ємкостях.

  4. Машини і агрегати лінії, при роботі яких утворюються пил, пара або гази, які забруднюють повітря, повинні мати у відповідних зонах додаткові місцеві витяжні вентиляційні пристрої (аспірацію).

 1. ДОФЕРМЕНТАЦІЙНА ОБРОБКА ТЮТЮНУ

  1. Відділення доферментаційної обробки тютюну повинно бути обладнано припливно-витяжною вентиляцією відповідно до п. 6.6.3 ч. 1 цих Правил.

  2. Місця утворення тютюнового пилу, тепла і вологовиділень (преси, вібросита, дозатори) повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами.

  3. Ніж для розшиття паків тютюну повинен зберігатися в піхвах.

  4. Транспортери розщипування листового тютюну повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами (панелями рівномірного відсмоктування біля робочого місця) з наступною очисткою повітря перед викидом в атмосферу в тканинних рукавних фільтрах.

  5. Кабель рухомого розщипувального пристрою скубальних установок повинен бути закріплений так, щоб виключити його попадання під ролик каретки.

  6. Пальці (голки) дозувальних валів лінійного змішувача ЗТЛ повинні очищатися від намотуваних на штирі мотузок, тютюнових листів та інших сторонніх предметів після зупинки і вимкнення електродвигуна.

  7. Вузол розвантаження змішувачів-нагромаджувачів повинен бути закритий. При наявності кожуха, який відкидається його необхідно зблокувати з приводом дозувального пристрою.

Блокування повинне забезпечувати вимкнення електродвигуна при відкриванні кожуха.

  1. Для безпечного обслуговування і ремонту привода начісувального барабана і контрольного вала дозатора повинні бути передбачені металеві сходи, нижні опори яких жорстко прикріплюються до підлоги, а верхні кінці приварюються до рами.

  2. Преси повинні бути заземлені і оснащені захистом від рухомих частин і приводу, манометром для виміру мастила у мережі, редукційним клапаном, який регулює усилля пресування. Робоча камера преса повинна бути герметичною, пресувальна плита — справною.

  3. Не дозволяється чистити на ходу верхню камеру преса, прес-форму, проводити знімання листів тютюну, застряглих у попередній дверці.

  4. Пресування тютюну в пересувних прес-формах повинне проводитись при закритих бічних дверцях.

  5. У сушильних установках «Проктор» повинне бути передбачено механічне розрівнювання ( розподіл) тютюну на стрічці транспортера.

При ручному розрівнюванні повинні бути передбаченівбудовані місцеві відсмоктувані біля кожного робочого місця.

  1. Очищення виробничих приміщень, устаткування, комунікацій від тютюнового пилу необхідно проводити згідно з п. 6.1.45 ч. 1 цих Правил.

 1. Експлуатація потокових ліній повинна відповідати вимогам, викладеним у розд. 1 ч. 2 цих Правил.

 2. Завантаження і розвантаження установок безперервної дії (УНД.ПЛФ) і фермкамер для ферментації тютюну повинні бути механізовані.

 3. Кожний відсік ферментаційного тунелю повинен бути обладнаний індивідуальною кондиціювальною установкою для приготування повітря, яке відповідає за параметрами фази процесу ферментації в цьому відсіку.

 4. Температура і відносна вологість повітря усередині установок безперервної дії і фермкамер повинні регулюватися автоматично. Органи автоматичного управління цими процесами повинні розташовуватись зовні камер.

 5. Тунелі установок безперервної дії і фермкамер повинні бути обладнані світловою і звуковою сигналізацією для повідомлення про знаходження в них людини. Стороннім особам вхід заборонений. У фермкамерах повинен бути центральний прохід.

 6. З метою усунення залежності процесу від зовнішніх метеорологічних умов приміщення ферментаційних камер повинно бути забезпечено надійною тепло- і гідроізоляцією.

 7. Двері тунелів і камер повинні бути герметичними і мати з внутрішнього боку дублюючий пристрій управління зовнішнім запірним пристосуванням. Замки дверей камери повинні забезпечувати легке і швидке відчинення дверей як зовні, так і з відсіків камери.

 8. Шкідливі пари і гази (аміак, метиловий спирт, окис вуглецю тощо), які виділяються в робочу зону УНД, ПЛФ повинні уловлюватись місцевим відсмоктувачем над дверним прорізом ферментаційних ліній. Повинен бути забезпечений контроль за своєчасним ремонтом гумових ущільнювачів вагонеток і герметизацією шлюзів під час заштовхування вагонеток з тютюном у потокові лінії.

 9. У ферментаційних відсіках електропроводка повинна бути виконана кабелем ( у металевих трубах), світильники — пиловологонепроникного виконання.

 10. Завантаження і вивантаження, прибирання (від фарматури, обривів паперу тощо) фермкамер, установок безперервної дії для ферментації тютюну (УНД, ПЛФ тощо) повинні проводитись тільки після їх охолодження і провітрювання.

 11. Обвідний шлях у місці вивантаження УНД і ПЛФ повинен бути вільним від етажерок і не пересікати шляхів пересування працюючих.

 12. Очищення, ремонт, мащення устаткування ферментаційного виробництва повинні проводитись після його зупинки і вимкнення електродвигуна. На пускових пристроях повинна бути вивішена табличка «Не вмикати! Працюють люди!».

 13. У механічному покажчику пак тютюну повинна забезпечуватись цілісність заземлюючих провідників і надійність їх контактів з пневмопоказкою.

 14. Установка для поділу фарматури на фракції (фарма-туроочисник) повинна розміщуватися в окремому приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією.

 15. Фарматуроочисник повинен бути оснащений пиловідсмоктувальним зонтом, приєднаним до загального відсмоктувального повітроводу.

 16. Експлуатація фарматуроочисника повинна відповідати вимогам, викладеним у підроз. 8.2 ч.1 цих Правил.

 17. Очищення тари повинне проводитись в окремому приміщенні.

 18. Очищення тари повинне здійснюватись пневматичним способом.

4. ПІДГОТОВКА І РІЗАННЯ ТЮТЮНУ

 1. Вимоги безпеки до потокових ліній викладені в розд. 1 ч. 2 цих Правил.

 2. Технологічне устаткування цеху тютюну (змішувач листового тютюну, барабан для зволоження, розщипування тютюнових листів, термокамера тощо) повинне бути справним і пожежобезпечним.

 3. Вакуумні зволожувальні установки повинні бути забезпечені герметичними дверцями, які мають ущільнювальні прокладки з гуми, термоізоляційною системою трубо- і паропроводів, оснащеною запірною арматурою на підвідному паропроводі з автоматичним вимкненням подачі пари, запобіжним клапаном, манометрами, термометрами, електромагнітними вентилями тощо.

 4. Установки для зволоження тютюну (стаціонарні, тунельні, шприцювальні і барабанного типу) повинні бути забезпечені системою аспірації.

 5. Робочі місця ручного розщипування листового тютюну на конвеєрі повинні бути обладнані місцевим відсмоктувачем.

 6. На установці підготовки листового тютюну до різання повинні бути забезпечені: герметичність термокамери, барабана, вентилів на паропроводі; наявність термоізоляції на термокамері та барабані, наявність огороджень кожухами привідної, натяжної і кінцевої станції транспортерів, приводу барабана.

 7. Щоб уникнути загоряння різаного тютюну у термо-барабані, вентилятор пневморозпушувальної установки різаного тютюну повинен вмикатися не раніше, ніж буде зупинений тютюнорізальний верстат і вимкнений електронагрівальний елемент барабана для термообробки різаного тютюну.

 8. Місця вивантаження тютюну з барабана на транспортер повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами.

 9. Чистку барабана, термокамери, транспортерів, форсунок, прибирання тютюнового дрібняку необхідно проводити при обезструмленому устаткуванні.

 10. Установка для паротермічної обробки і розпушення пак тютюну повинна оснащуватися контрольно-вимірювальними приладами (манометром, термометром, електромагнітним клапаном) і аспіраційною системою. В установці повинна бути забезпечена герметичність каркасної камери. Під час роботи установки не дозволяється:

 • знімати з розпушувальних барабанів вірьовки, які намоталися та інші сторонні предмети, які попали в тютюн;

 • ліквідувати запресування тютюну на виході його з розпушувального барабана;

 • вимикати електроблокіровку, очищати штирі, усувати несправності, відчиняти панелі І дверці.

 1. Стіни, стелі, повітроводи вентиляції пневморозщи-пувальних і пневморозпушувальних установок не рідше разу на тиждень повинні очищуватися від тютюнового пилу за допомогою установок пневмоприбирання пилу або пилососів.

 2. Осаджувальні камери листового і різаного тютюну повинні мати герметичні ущільнення на стику обертового сітчастого барабана і нерухомого повітроводу, а також прилягання лопатей крильчатки до кожуха шлюзового затвора.У місцях вивантаження тютюну з осаджувальної камери необхідно передбачити пристрій місцевих відсмоктувачів.

 3. Робочі місця подачі листового тютюну до різальних машин повинні бути обладнані місцевими відсмоктувачами-панелями рівномірного відсмоктування з наступною очисткою повітря перед викидом в атмосферу в тканинних рукавних фільтрах.

 4. Вихідна воронка приймального пристрою пневмо-транспортної установки і сопло різального верстата повинні бути герметичне з’єднані.

 5. На рукавних фільтрах повинна бути забезпечена герметичність стикувальних з’єднань фільтра і повітроводів, пиловивідних шлюзових затворів, протипожежних клапанів, щільність з’єднань рукавів фільтра притискними кільцями до штуцерів днища фільтра, їх натягання, щільність прилягання клапанів зворотної продувки до гнізда. Рукавні фільтри повинні встановлюватися в окремому приміщенні на зварних рамах із закріпленням їх фундаментними болтами, при цьому вихідний отвір шлюзового затвора повинен бути трохи піднятий над рівнем підлоги на висоту 0,5-0,7 м.

 6. Зона дії гільйотинного ножа на тютюнорізальних верстатах повинна закриватися кожухом, зблокованим з пусковим пристроєм таким чином, щоб при відкриванні кожуха електродвигун автоматично зупинявся.

 7. Кріплення ножа до планок мундштука повинне бути забезпечено таким чином, щоб між лезом ножа і нижньою планкою мундштука не було зазора.

 8. Каретка тютюнорізальної машини гільйотинного типу, несуча ніж, повинна бути забезпечена пристосуванням, яке замикає каретку під час роботи машини в граничному верхньому положенні і пристроєм, регулюючим притиск ножа.

При відсутності замикаючого пристосування ТОП спресований тютюн дозволяється видаляти з механізму подачі тільки при знятому ножі. Тютюнорізальні машини гільйотинного типу повинні бути забезпечені місцевими відсмоктувачами тютюнового пилу з під ножа.

 1. Пускова апаратура ротаційного верстата повинна бути забезпечена подвійним захистом: тепловим, який запобігає перевантаженню електродвигуна електромагнітним — для запобігання короткому замиканню мережі. Ротаційні тютюнорізальні верстати повинні бути забезпечені електроблокіровкою на тверді сторонні домішки в тютюні, на підвищення максимальної висоти топу, на спрацювання шліфувальних кругів тощо.

 2. Ротаційні тютюнорізальні верстати повинні обладнуватись аспіраційною системою відсмоктування тютюнового, наждачного і металевого пилу.

 3. Ножова головка ротаційних тютюнорізальних верстатів повинна бути оснащена кожухом, зблокованим з приводом машини. Блокіровка повинна забезпечувати вимикання електродвигунів від мережі і гальмування барабана ножової головки при відкриванні кожуха.

 4. На вхідних патрубках трубопроводів парових сушильних барабанів повинні бути встановлені манометри.

 5. Ножовий апарат машини для відділення верхівок листа повинен бути закритий кожухом, зблокованим з пусковим пристроєм. Блокіровка повинна забезпечувати вимкнення електродвигуна з мережі при відкриванні кожуха.

 6. Оглядові люки установки для відділення середньої жилки дозволяється відкривати тільки при повній зупинці електродвигуна.

 7. Вальці машини для плющення жилки повинні бути закриті кожухом. При наявності рухомого кожуха він повинен бути зблокований з пусковим пристроєм. Блокіровка повинна забезпечувати вимкнення електродвигуна при відкриванні кожуха.

 8. Ножі різальних машин повинні переноситись у заточувальне відділення в спеціальних футлярах, а зберігатися на спеціальних стелажах або візках. Заточка ножів повинна проводитись мокрим способом на заточувальних верстатах, обладнаних захисними екранами, які охороняють робітника від бризок води або емульсії і розриву абразивних кругів.

 9. Транспортування, зберігання і перенесення абразивних кругових сегментів повинні проводитись у спеціальній тарі.

Не допускається застосування абразивних сегментів, які дають при простукуванні деренчливий звук, мають тріщини, вибоїни або биття при обертанні.

 1. Посудини, які працюють під тиском в установках для ароматизації і соусування тютюну повинні задовольняти вимогам Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Експлуатація потокових ліній для виготовлення, пакування цигарок повинна відповідати вимогам розд. 1 ч. 2 цих Правил.

 2. На гільзових машинах повинні бути встановлені блокуючі пристрої огородження мундштукового ножа і механізму розкатки.

 3. Заправка і заміна гільзових і мундштукових бобін, перевірка зазора поміж кліше і декельним роликом, перевірка роботи фарбового апарата, видалення неякісних гільз і усунення джерел їх утворення повинні проводитись при повній зупинці машини.

 4. Завантаження цигарконабивних машин різаним тютюном повинне здійснюватись пневматичним або механічним способом. Видалення тютюнового дрібняку з-під обрізу в дистрибутор повинне бути механізовано.

 5. З метою запобігання вибивання пилу при висиханні тютюну необхідно ущільнити зазор поміж шлюзом-розвантажувачем і дистрибутором за допомогою гнучкої вставки і щільного еластичного матеріалу (прогумованої тканини, поліетиленової плівки тощо).

 6. У цигарконабивних машинах повинна бути забезпечена наявність огороджень варіатора швидкості, шомпольного механізму, скребкового транспортера подачі тютюну, вузла мітральєзи тощо.

 7. Не дозволяється під час роботи цигарконабивної машини регулювати довжину жгута і щільність торця курки, перевіряти правильність установки каналів преса пресового механізму, регулювати ступінь притиску гумки притискного ролика.

 8. Вузли формувальної колодки, відраховуючого і шомпольного механізмів пакувальної машини повинні бути укриті кожухами, зблокованими з приводом автомата.

 9. Не дозволяється під час роботи пачкоукладального автомата виймати зім’яті етикетки і пачки, залишати на тривалий час у шахті грілки пачки з цигарками, (щоб уникнути загорання); направляти пачки в карманах транспортера; знімати і надягати приводні паси, захисні огородження.

 10. Видалення бракованих цигарок, порожніх гільз, мундштуків тощо з гільзових, цигарконабивних і укладальних машин повинне здійснюватись із застосуванням гачків, пінцетів гіри обезструмленому двигуні.

 11. Після закінчення роботи лінії електродвигуни і нагрівальні прилади на пакувальних машинах повинні бути вимкнені, а пачки видалені з шахт.

 12. У різальних, цигарконабивних, сигаретних цехах і кладових різаного тютюну необхідно періодично проводити пилоприбирання приміщень і поверхонь устаткування.

6. СИГАРЕТНЕ ВИРОБНИЦТВО

 1. Експлуатація потокових ліній для виготовлення і пакування сигарет повинна відповідати вимогам розд. 1 ч. 2 цих Правил.

 2. Завантаження сигаретних машин різаним тютюном повинне здійснюватись пневматичним або механічним способом.

 3. При транспортуванні тютюнової маси пневмотранспортом слід виключати накопичення пилу у повітроводах, щоб уникнути спалаху від розряду статичної електрики.

 4. При завантаженні сигаретних і цигарконабивних машин різаним тютюном за допомогою пневмотранспорту всі місця зчленувань окремих елементів установки повинні бути ретельно ущільнені для запобігання виділення пилу і погіршення санітарно- гігієнічних умов у робочій зоні.

У разі застосування в установках пневмотранспорту різаного тютюну скляних трубопроводів, останні повинні бути заземлені, щоб запобігти накопиченню зарядів статичної електрики відповідно до вимог СН 437-81. «Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из стеклянных труб»

 1. . Розподільник тютюну (дистрибутор) в сигаретних машинах повинен бути обладнаний кришкою, зблокованою з приводом.

 2. Наявність різаного тютюну в бункері розподільника сигаретних машин повинна контролюватися автоматично.

 3. Живильний пристрій сигаретних і цигарконабивних машин повинен бути герметичним і не допускати вибивання тютюнового пилу в робочу зону.

 4. Відсмоктування тютюнового пилу від сигаретних машин повинне бути централізованим.

 5. Регулювання і налагодження роботи вузлів сигаретних машин, ліквідацію запресування тютюну, очистку дисків стригучого механізму І планок форматного гарнітура, усунення заломленних сигарет, очищення робочої поверхні електрогрілки необхідно проводити при повній зупинці сигаретних машин.

 6. Щоб уникнути опіку, електрогрілка сигаретної машини «Декайєт» повинна бути обладнана захисною планкою.

 7. Для виключення загоряння продукції або тютюнового дріб’язку (іскрення при короткому замиканні) необхідно систематично стежити за справністю струмопідвідних дротів до клем електрогрілок.

 8. Регулювання гальмового пристрою бабінотримача на машинах «Шкода 09» повинне забезпечувати плавну розмотку стрічки сигаретного паперу при роботі, зупинках і пусках машини.

 9. Машини для складання сигарет з фільтром повинні мати огородження розрізного, контрольного, рихтувального, обкатного барабанів і дворядного поворотного пристрою.

 10. При регулюванні і чищенні барабанів на машині для складання сигарет з фільтром дозволяється користуватися тільки ручним приводом. Вузол перевертання сигарет повинен бути закритий кожухом, що зблокований з приводом машини і дозволяє вести спостереження за роботою цього вузла.

 11. На пакувальних машинах повинен бути встановлений блокуючий пристрій до накривок шахти, щоб запобігти вилученню пачок на ходу.

 12. При вийманні заломлених сигарет із розтрушувального механізму пакувальної машини необхідно користуватися гачком.

 13. Після закінчення роботи або тривалої зупинки пакувальної машини пачки повинні бути видалені з шахти.

 14. Електрогрілки целофанообгорткової і пакувальної машин повинні бути з електроблокіровкою, яка вимикає їх при зупинці машин.

 15. Подача матеріалів (паперу, фольги тощо), завантаження тютюну на сигаретні, пакувальні і цигарконабивні машини повинні здійснюватись механізованим способом.

 16. Ножовий апарат, штовхач пачок пакетувальної машини повинні бути закриті кожухом і мати електроблокіровку.

 17. Заточування ножа вузла переробки дефектних сигарет дозволяється проводити тільки машиністу-регулювальнику.

 18. Розчинники для промивання друкарського апарата сигаретних машин повинні зберігатися в спеціальному приміщенні, у закупореній ємкості; запас розчинників у цеху повинен бути не більше змінної потреби.

 19. Зберігання клею, фарби для нанесення друкованого відбитку повинно здійснюватись у спеціальних ємкостях, і їх запас у цеху не повинен становити більше змінної потреби.

Завантажити