НПАОП 16.0-1.16-97Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва

Наймен

Найменування

Кате

Холодний період року

Теплий період року

ування

професій

горії

Температура, °С

Видносна

Шзидкість руху

Температура, °С

Виносна

Швидкість

приміщ

робіт

Оптим

Допустима

вологість, %

Оптим

Допустима

вологість, %

руху

м/с

ень,

виробни

цтв

альна

На

пості

йних

робо

чих

місця

х

На

непост

ійних

робоч

их

мсцях

Оптим

агьна

Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е

оптим

альна

не

більш

е

допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше

альна

На

пості

йних

робо

чих

місця

х

На

непост

ійних

робоч

их

місцях

Оптим

альна

Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше

Опти маль на не біль ше

Допу

с

тима на роб. місц ях пості йніх і т. д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

фермент

ації

ферментаційних

камер

Машиніст лінії безперервної ферментації тютюну

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Слюсар-

наладчик

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Відділен ня після- фермент аційної

Сортувальник тютюну в ферментаційном у виробництві

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

обробки

Укладальник-

пакувальник

Іб

21-23

20-24

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/30

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Вагар

Іб

21-23

20-24

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/30

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Приймальник-

здавальник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Штемпельник

етикеток

Іб

21-23

20-24

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/30

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Наладчик

устаткування

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Транспортуваль

ІІб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Наймен

Найменування

Кате

Холодний період року

Теплий період року

ування

професій

горії

Температура, °С

Видносна

Шзидкість руху

Температура, °С

Виносна

Швидкість

приміщ

робіт

Оптим

Допустима

вологість, %

Оптим

Допустима

вологість, %

руху

м/с

ень,

виробни

цтв

альна

На

пості

йних

робо

чих

місця

х

На

непост

ійних

робоч

их

мсцях

Оптим

агьна

Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е

оптим

альна

не

більш

е

допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше

альна

На

пості

йних

робо

чих

місця

х

На

непост

ійних

робоч

их

місцях

Оптим

альна

Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше

Опти маль на не біль ше

Допу

с

тима на роб. місц ях пості йніх і т. д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ник

Відділен ня 25- денного

Складач вагонних партій тютюну

Іб

21-23

20-24

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/30

30/32

40-60

75

0.2

0.3

відлежув

ання,

відділен

ня

Транспортуваль

ник

ІІб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Виробни

Клеєвар

ІІІ

16-18

13-19

12-20

40-60

75

0.3

0.5

18-20

26/29

28/30

40-60

75

0.3

0.4

цтво

гофрота

ри

Машиніст

гофрувального

агрегату

ІІб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Сушильник

картоноробної

машини

ІІб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Машиніст друкарсько- висікального агрегату

ІІб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Машиніст

висікально-

штампувапьної

ІІб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Наймен

Найменування

Кате

Холодний період року

Теплий період року

ування

професій

горії

Температура, °С

Видносна

Шзидкість руху

Температура, °С

Виносна

Швидкість

приміщ

робіт

Оптим

Допустима

вологість, %

Оптим

Допустима

вологість, %

руху

м/с

ень,

виробни

цтв

альна

На

пості

йних

робо

чих

місця

х

На

непост

ійних

робоч

их

мсцях

Оптим

агьна

Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е

оптим

альна

не

більш

е

допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше

альна

На

пості

йних

робо

чих

місця

х

На

непост

ійних

робоч

их

місцях

Оптим

альна

Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше

Опти маль на не біль ше

Допу

с

тима на роб. місц ях пості йніх і т. д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

машини

Машиніст

зшивальної

машини

ІІб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Пресувальник

відходів

ІІб

17-19

15-21

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Наладчик

устаткування

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Водій

електронаванта

жувача

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Прибиральник

виробничих

приміщень

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Склад

готової

продукці

ї

Транспортуваль

ник

ІІб

17-19

15-21

(10-

12)4

10­

12)

13-23

40-60

75

0.2

0.4

20-22

27/30

(10-

12)4

10­

12)

29/31

40-60

75

0.3

0.5

Підсобний

робітник

Іб

21-23

20-24

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/30

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Приймальнік-

Іб

21-23

20-24

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/31

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Наймен

Найменування

Кате

Холодний період року

Теплий період року

ування

професій

горії

Температура, °С

Видносна

Шзидкість руху

Температура, °С

Виносна

Швидкість

приміщ

робіт

Оптим

Допустима

вологість, %

Оптим

Допустима

вологість, %

руху

м/с

ень,

виробни

цтв

альна

На

пості

йних

робо

чих

місця

х

На

непост

ійних

робоч

их

мсцях

Оптим

агьна

Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е

оптим

альна

не

більш

е

допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше

альна

На

пості

йних

робо

чих

місця

х

На

непост

ійних

робоч

их

місцях

Оптим

альна

Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше

Опти маль на не біль ше

Допу

с

тима на роб. місц ях пості йніх і т. д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

здавальник

харчової

продукції

(10-

12)4

10­

12)

(10-

12)4

10­

12)

Просіювач фарматури і відходів

ІІа

18-20

17-23

(10-

12)4

10­

12)

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

(10-

12)4

10­

12)

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Укладальник-

пакувальник

Іб

21-23

20-24

(10-

12)4

10­

12)

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/31

(10-

12)4

10­

12)

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Склад

тарних

матеріал

алів

Приймальник-

здавальник

харчової

продукції

Іб

21-23

20-24

(10-

12)4

10­

12)

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/31

(10-

12)4

10­

12)

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Пресувальник рядна з-під тютюну

ІІа

18-20

17-23

(10-

12)4

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

(10-

12)4

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Наймен

ування

приміщ

ень,

виробни

цтв

Найменування

професій

Кате

горії

робіт

Холодний період року

Теплий період року

Температура, °С

Видносна вологість, %

Шзидкість руху

Температура, °С

Виносна вологість, %

Швидкість руху, м/с

Оптим

альна

Допустима

Оптим

альна

Допустима

На

пості

йних

робо

чих

місця

х

На

непост

ійних

робоч

их

мсцях

Оптим

агьна

Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е

оптим

альна

не

більш

е

допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше

На

пості

йних

робо

чих

місця

х

На

непост

ійних

робоч

их

місцях

Оптим

альна

Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше

Опти маль на не біль ше

Допу

с

тима на роб. місц ях пості йніх і т. д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10­

12)

10­

12)

Різальник паперу і картону

Іб

21-23

20-24

(10-

12)4

10­

12)

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/31

(10-

12)4

10­

12)

30/32

40-60

75

0.2

0.3

Намотувальник

основ

Іб

21-23

20-24

(10-

12)4

10­

12)

17-25

40-60

75

0.1

0.2

22-24

28/31

(10-

12)4

10­

12)

30/32

40-60

75

0.2

0.3

2. Допоміжне виробництво

Склади

оліфи,

масел,

фарб,

лаків

Комірник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Вантажник

ІІІ

16-18

13-19

12-20

40-60

75

0.3

0.5

18-20

26/29

28/30

40-60

75

0.3

0.4

Склад

пальном

астильн

их

Комірник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Вантажник

ІІІ

16-18

13-19

12-20

40-60

75

0.3

0.5

18-20

26/29

28/30

40-60

75

0.3

0.4

Наймен

Найменування

Кате

Холодний період року

Теплий період року

ування

професій

горії

Температура, °С

Видносна

Шзидкість руху

Температура, °С

Виносна

Швидкість

приміщ

робіт

Оптим

Допустима

вологість, %

Оптим

Допустима

вологість, %

руху

м/с

ень,

виробни

цтв

альна

На

пості

йних

робо

чих

місця

х

На

непост

ійних

робоч

их

мсцях

Оптим

агьна

Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е

оптим

альна

не

більш

е

допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше

альна

На

пості

йних

робо

чих

місця

х

На

непост

ійних

робоч

их

місцях

Оптим

альна

Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше

Опти маль на не біль ше

Допу

с

тима на роб. місц ях пості йніх і т. д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

матеріал

ів

Склад

Комірник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

ЛЗР та ГР

Вантажник

ІІІ

16-18

13-19

12-20

40-60

75

0.3

0.5

18-20

26/29

28/30

40-60

75

0.3

0.4

Склад

Комірник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

паперу,

картону

тощо

Механіч

Вантажник

Слюсар-

ремонтник

Фрезерувальник

ІІІ

16-18

13-19

12-20

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

ні

майстер

ні

Токар

Верстатник

широкого

профілю

Стругальник

Мідник

Гравірувальник

Свердлувальник

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Жерстя

ницька

майстер

ня

Жерстяник Слюсар з ремонту та обслуговування

ІІа

18-20

17-23

15-24

40-60

75

0.2

0.3

21-23

27/30

29/31

40-60

75

0.3

0.4

Завантажити