НПАОП 16.0-1.16-97Правила безпеки для тютюнового та тютюново- ферментаційного виробництва

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування

Шкідливості у повітрі робочої зони

Група вироб­ничих проце сів за СНиП 2.09.04­87

Санітарна характеристика виробничого процесу

Санітарно-побутові приміщення

Наймену­

вання

Клас небезпеки за ГОСТ 12.1.005-88

Вели

чина

ГДК,

мг/м3

Розрахункова

кількість,

чоловік

Тип гардеробних, число відділень шафи на 1 чоловіка

Спеціальні побутові приміщення і обладнання

на одну душову сітку

на один кран

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

альних миючих засобів

Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації

Теж

III

3

Теж

5

20

Теж

Теж

Наладчик

устаткування

Тютюн

III

3

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 4-го класів небезпеки тіла спецодягу.шр видаляєть-ся із застосуванням спец- альних миючих засобів

5

20

Роздільні, по

одному

відділенню

Хімчистка або прання спецодягу

Відділення

ферментації

Транспортувальник

Завантажник-

вивантажник

ферментаційних

камер

Теж

III III

3 3

16 16

Троцеси.якІ спричиняють забруднення речовинами 3 4-го класів небезпеки тіла спецодягу Теж

15 15

10 10

Загальні, два

відділення

Теж

Машиніст лінії безперервної ферментації тютюну

- // -

III

3

16

- // -

15

10

- // -

Слюсар-наладчик

III

3

Процеси, які

спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу.щр видаляється із застосуванням спеціальних миючих засобів

5

20

Роздільні, по

одному

виділенню

Хімчистка або

прання

спецодягу

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування

Шкідливості у повітрі робочої зони

Група вироб­ничих проце сів за СНиП 2.09.04­87

Санітарна характеристика виробничого процесу

Санітарно-побутові приміщення

Наймену­

вання

Клас небезпеки за ГОСТ 12.1.005-88

Вели

чина

ГДК,

мг/м3

Розрахункова

кількість,

чоловік

Тип гардеробних, число відділень шафи на 1 чоловіка

Спеціальні побутові приміщення і обладнання

на одну душову сітку

на один кран

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Відділення після-

ферментаційної

обробки

Сортувальник тютюну в ферментаційному виробництві

Тютюн

III

3

16

Процеси, які

спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

15

10

Загальні, два виділення

Укладальник-

пакувальник

Теж

III

3

16

Теж

15

10

Теж

-

Вагар

- // -

III

3

16

- // -

15

10

- // -

-

Штемпельник

етикеток

Пил

паперовий

IV

6

16

- // -

15

10

- // -

-

Наладчик

устаткування

Тютюн

III

3

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу.шр видаляється із застосуванням спеціальних миючих засобів

5

20

Роздільні, по

одному

виділенню

Хімчистка або

прання

спецодягу

Транспортувальник

Теж

III

3

16

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 1 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

15

10

Загальні, два виділення

Виділення 25- денного вилежування, відділення старінні

Складач вагонних партій тютюну

III

3

16

Теж

15

10

Теж

-

Транспортувальник

Тютюн

III

3

16

Процеси, які

спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і

15

10

Загальні, два виділення

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування

Шкідливості у повітрі робочої зони

Група вироб­ничих проце сів за СНиП 2.09.04­87

Санітарна характеристика виробничого процесу

Санітарно-побутові приміщення

Наймену­

вання

Клас небезпеки за ГОСТ 12.1.005-88

Вели

чина

ГДК,

мг/м3

Розрахункова

кількість,

чоловік

Тип гардеробних, число відділень шафи на 1 чоловіка

Спеціальні побутові приміщення і обладнання

на одну душову сітку

на один кран

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

спецодягу

Склад готової продукції

Т ранспортувальник

Теж

- // -

- // -

16

Теж

15

10

Теж

- // -

Підсобний

робітник

Процеси, які проходять при температурі повітря до 1 0 °С, включаючи ро-боти на відкритому по-вітрі

5

20

роздільні, по

од-ному

відділенню

Приміщення для обігрівання і сушіння спецодягу

Приймальник- здавальник харчової продукції

- // -

III

3

Іб

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

15

10

Загальні, два віддлення

Просіювач фарматури і відходів

III

3

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу, що видаляється із застосуванням спеціальних миючих засобів

5

20

Роздільні, по

одному

виділенню

Хімчистка або

прання

спецодягу

Укладальник-па-

кувальник

III

3

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тільки рук

25

7

Загальні, одне від-ділення

Виробництво

гофротари

Клеєвар

Тепло

Процеси.які проходять з надлишками явного кон-векційного тепла

7

20

Загальні, два відділення

Приміщення для охолодження

Силікатовмис

III

4

16

Процеси.які спричиняють

15

10

Теж

Приміщення для

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування

Шкідливості у повітрі робочої зони

Група вироб­ничих проце сів за СНиП 2.09.04­87

Санітарна характеристика виробничого процесу

Санітарно-побутові приміщення

Наймену­

вання

Клас небезпеки за ГОСТ 12.1.005-88

Вели

чина

ГДК,

мг/м3

Розрахункова

кількість,

чоловік

Тип гардеробних, число відділень шафи на 1 чоловіка

Спеціальні побутові приміщення і обладнання

на одну душову сітку

на один кран

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

тимий пил

забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

обезпигювання

спецодягу

Машиніст гофру вального агрегату

Пил

паперовий Силікатовміст имий пил

IV III

2 4

Теж Теж

15 15

10 10

- // -

Теж

Сушильник карто норобної машині

Тепло

Процеси.які проходять з надлишками явного конвекційного тепла

7

20

Приміщення для охолодження

Пил

паперовий

IV

2

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 1 4-го класв небезпеки тіла і спецодягу

15

10

Приміщення для

обезпилювання

сге-цодягу

Силікатовміст и мий пил

III

4

Теж

15

10

- // -

Теж

Тепло

Процеси.які проходять з надлишками явного кон-векційного тепла

7

20

Приміщення для охолодження

Машиніст дру карсько -висікаль ного агрегату

Пил

паперовий

IV

2

16

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

15

10

Загальні, два відділення

Приміщення для

обезпилювання

спе-цодягу

Машиніст

висікально-

штампувальної

машини

Теж

IV

2

16

Теж

15

10

Ге ж

Теж

Машиніст

Пил

IV

2

- // -

15

10

- // -

- // -

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування

Шкідливості у повітрі робочої зони

Група вироб­ничих проце сів за СНиП 2.09.04­87

Санітарна характеристика виробничого процесу

Санітарно-побутові приміщення

Наймену­

вання

Клас небезпеки за ГОСТ 12.1.005-88

Вели

чина

ГДК,

мг/м3

Розрахункова

кількість,

чоловік

Тип гардеробних, число відділень шафи на 1 чоловіка

Спеціальні побутові приміщення і обладнання

на одну душову сітку

на один кран

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

зшивальної

машини

бавовняний

Пресувальни

відходів

Пил

паперовий

IV

2

- // -

15

10

- // -

- // -

Силікатовміст имий пил

III

4

- // -

15

10

- // -

- // -

Наладчик

устаткування

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами

3

25

7

Загальні, одне відділення

Водій

електронавантажув ача Прибиральник виробничих приміщень

Пил

паперовий

IV

2

1а 1б

і 4-го класів небезпеки тільки рук Теж Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

25

15

7 10

Теж

Загальні, два відділення

Приміщення для

обезпилювання

спецодягу

Склад тарних матеріалів

Приймальник- здавальник харчової продукції

Тютюн

III

3

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тільки рук

25

7

Загальні, одне відділення

Пресувальник рядна з-під тютюну

Теж

III

3

Процеси.які спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

15

10

Загальні, два відділення

Різальник паперу і картону

Пил

паперовий

IV

2

Теж

15

10

Теж

Приміщення для

обезпилювання

спе-цодягу

Намотувальник

основ

Тютюн

III

3

Процеси, які

спричиняють забруднення

15

10

Загальні, два від-ділення

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування

Шкідливості у повітрі робочої зони

Група вироб­ничих проце сів за СНиП 2.09.04­87

Санітарна характеристика виробничого процесу

Саніта

рно-побутові приміщення

Наймену­

вання

Клас небезпеки за ГОСТ 12.1.005-88

Вели

чина

ГДК,

мг/м3

Розрахункова

кількість,

чоловік

Тип гардеробних, число відділень шафи на 1 чоловіка

Спеціальні побутові приміщення і обладнання

на одну душову сітку

на один кран

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

речовинам* 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу

2. Допоміжнее виробництво

Склад оліфи, масел, фарб, лаків

Комірник

Вантажник

Уайт-спірит, скипидар (в перерахунку на С)

IV

300

Процеси, що

спричиняють забруднення речовинами, 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу, що видаляються із застосуванням спеціальних миючих засобів

5

20

Роздільні, по

одному

відділенню

Хімчистка або прання спецодягу

Ацетон

IV

200

Теж

5

20

Теж

Теж

Толуол

III

50

- // -

5

20

- // -

- // -

Ксилол

III

50

- // -

5

20

- // -

- // -

Склад пально-

ма-стильних

матері-алів

Комірник

Вантажні*

Пари бензину

IV

100

Процеси.що спричиняють забруднення речовинами, 3 і 4-го класів небезпеки тіла і спецодягу, шр вида-ляються із застосуванням спеціальних миючих за-собів

5

20

Роздільні, по

одному

відділеню

Хімчистка аба прання спецодягу

Пари гасу

IV

300

Теж

5

20

Теж

Теж

Склад ЛЗР та ПР

Комірник

Вантаж**

Спирт

етиловий

IV

1000

16

Процеси, шр

спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класу

15

10

Загальні, два від-ділення

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування

Шкідливості у повітрі робочої зони

Група вироб­ничих проце сів за СНиП 2.09.04­87

Санітарна характеристика виробничого процесу

Санітарно-побутові приміщення

Наймену­

вання

Клас небезпеки за ГОСТ 12.1.005-88

Вели

чина

ГДК,

мг/м3

Розрахункова

кількість,

чоловік

Тип гардеробних, число відділень шафи на 1 чоловіка

Спеціальні побутові приміщення і обладнання

на одну душову сітку

на один кран

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

небезпеки тіла та спецодягу

Склад паперу, картону тошр

Комірник

Вантажник

Пил

паперовий

IV

6

16

Теж

15

10

Теж

Механічні

майстерні

Слосар-ремонтник фрезерувальник токар, верстатни шіхюго профілю стругальник мднис, гравірувать нк, свердлувальні

Пари газу

IV

300

Процеси.шр спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класу небезпеки тіла та спецодягу, шр видаляються із застосуванням спеціальних миючих засобів

5

20

Роздільні, по

одному

відділенню

Хімчистка або прання спецодягу

Жерстяницька

майстерня

Жерстяник, слюсар з ремонту та обслуговуванн систем вентиляції і кондиціювання

16

Процеси, що

спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класу небезпеки тіла та спецодягу

15

10

Загальні два відділення

Електроремонтна

майстерня

Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнан-н я, слюсар-електрик з ремонту електрообладнання , електромеханік з обслуговування обмотувальних елементів електричних

16

Теж

15

10

Теж

Найменування

приміщень,

виробництв

Найменування

Шкідливості у повітрі робочої зони

Група вироб­ничих проце сів за СНиП 2.09.04­87

Санітарна характеристика виробничого процесу

Санітарно-побутові приміщення

Наймену­

вання

Клас небезпеки за ГОСТ 12.1.005-88

Вели

чина

ГДК,

мг/м3

Розрахункова

кількість,

чоловік

Тип гардеробних, число відділень шафи на 1 чоловіка

Спеціальні побутові приміщення і обладнання

на одну душову сітку

на один кран

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

машин

Сталярнобудівель- на майстерня

Столяр будівельник, покрівельник сталевих покрівель, тесляр, плиточник- облицювальник, маляр, штукатур, муляр

Деревний пил, ацетон

IV IV

6 200

16

15

10

Процеси, що протікають при температурі повітря до 10 °С, включаючи роботи назовні (для покрівельника сталевих покрівель, плиточник- облицювальник, муляр

5

20

Роздільні, по

од-ному

відділенню

Приміщення для обігрівання та сушіння спецодягу

Майстерня ремонту КВП і А

Слюсар

контрольно-

вимірювальних

приладів та

автоматики,

наладчик

контрольно-

вимірювальних

приладів та

автоматики

16

Процеси, що

спричиняють забруднення речовинами 3 і 4-го класу небезпеки тіла та спецодягу

15

10

Загальні два виділення

Тарний цех

Складальник виробів з деревини

Деревний пил

IV

6

16

Процеси.шо спричиняють забруднення речовинами 3 1 4-го класу небезпеки

15

10

Загальні два відділення

Завантажити