НПАОП 1.2.10-1-96Правила безпеки у сталеплавильномувиробництві

13.9.2.10. Для спуску мазуту у випадку пожежі витратні баки повинні бути з'єднані закритими трубопроводами зі спеціальними ємкостями. До цих ємкостей повинні бути підведені переливні трубки витратних баків.

13.9.2.11. Для швидкого вимикання мазуту у випадку аварії або пожежі на мазутопроводах повинні бути спеціальні вентилі, розташовані в доступних для обслуговування місцях.

13.9.2.12. Доступ людей в баки для мазуту чи смоли може здійснюватися тільки після вимикання баків від трубопроводів, спорожнення, пропарювання, провітрювання і аналізу повітря в них на вміст шкидливих речовин.

Під час знаходження людей в баках всі люки повинні бути відкриті.

Якщо при відкриванні люків провітрювання баків не забезпечується, повинне застосовуватися штучне провітрювання.

При роботі людей всередині баків для освітлення повинні застосовуватися вибухобезпечні світильники. Вмикання і вимикання світильників повинне проводитися зовні баків.


13.10.1. Для подачі кисню в ванну печі повинні використовуватися спеціальні водоохолоджувані фурми.

Фурми повинні мати пристрої, що показують їх положення відносно рівня металу в ванні печі.

Подача кисню через фурму повинна здійснюватися згідно з технологічною інструкцією, опрацьованою на підприємстві.

13.10.2. Привод фурми, що подає кисень в ванну печі, повинен мати блокування, за допомогою яких здійснюється вивід фурми з робочого простору печі при зростанні температури охолодної води вище допустимої, а також при падінні тиску відходячої води або кисню нижче встановлених границь.

При підйомі фурми з робочого простору печі подача кисню повинна автоматично припинятися.

13.10.3. Конструкція холодильників в склепінних отворах для встановлення фурм повинна забезпечувати можливість швидкої зміни холодильників у випадку їх прогару.

Для зміни фурм і холодильників повинні бути передбачені піднімально-транспортні пристрої.

Для зміни холодильників і огляду фурм над склепінням печі повинні бути влаштовані майданчики.

13.10.4. Розміщувати клапани для реверсування подачі кисню в факел навколо головок мартенівських печей забороняється.

13.10.5. При виникненні в печі бурливих реакцій подача кисню повинна бути зменшена чи припинена. Одночасно повинне бути зменшене теплове навантаження печі.

13.10.6. Перед оглядом, ремонтом або очищенням фурми для подачі кисню в факел, подача кисню в піч повинна бути припинена.

13.10.7. У випадках, коли подача кисню в піч здійснюється через склепіння, заміна фурм і шлангів під час зливу чавуну та плавлення шихти забороняється.

13.10.8. Отвори в задній стінці печі, через які здійснюється підвід кисню, повинні бути розташовані в місцях, що виключають їх зашлакування.

Перед введенням труби або фурми в піч отвір повинен бути очищений від охолоді, металу і шлаку.

13.10.9. При виведені з експлуатації газоочисних споруджень подачу кисню на мартенівські печі необхідно припинити.

13.11.1. Вторинні прилади і засоби автоматизації, за допомогою яких здійснюється регулювання теплового режиму печі, а також сигналізація граничних значень параметрів паливних та кисневих носіїв повинні бути розташовані в постах керування мартенівською і двованною сталеплавильними печами.

Засклення постів керування повинне бути виконане із захисного скла.

13.11.2. Вимірювання параметрів паливовикористання повинно здійснюватися за допомогою первинних приладів (датчиків) з дистанційною передачею показів на вторинні прилади.

Датчики повинні встановлюватися в спеціальних окремо стоячих або прибудованих до поста керування приміщеннях чи шафах.

13.11.3. Для безперервного вимірювання температури металу протягом плавки мартенівські і двованні сталеплавильні печі повинні бути обладнані механізованими термопарами.

13.11.4. Кожний пост керування мартенівської і двованної сталеплавильної печі повинен бути обладнаний телефоном загальної АТС, що є на підприємстві, і прямим зв'язком з диспетчером мартенівського цеху, а також внутріцеховим переговорним гучномовним зв'язком (ПГЗ).

14.1.1. Електропечі повинні бути обладнані ефективними пристроями для видалення відхідних димових газів та очистки їх від пилу.

14.1.2. Конструкція фундаменту електропечі повинна забезпечувати можливість зручного огляду нижньої частини її та ремонту механізмів, що розташовані під робочим майданчиком печі.

У цехах (печах), що заново будуються або реконструюються, повинне бути передбачене механізоване прибирання шлаку з-під печі.

14.1.3. Для доступу до механізмів нахилу печі і викатного майданчику повинні бути влаштовані майданчики зі сходами, що відгороджені поручнями.

14.1.4. Механізм нахилу печі повинен мати обмежувачі нахилу як на передній, так і на задній бік. Проводити нахил печі з несправними обмежувачами забороняється. Справність обмежувачів нахилу печі повинна перевірятися не менше, як два рази на тиждень.

Центр ваги електропечі повинен бути розташований таким чином, щоб у випадку виходу з ладу механізму нахилу, піч поверталася у вертикальне положення.

14.1.5. Керування приводом нахилу печі повинно бути розташоване в місці, що забезпечує видимість операцій при випусканні плавки та скочуванні шлаку. Напрям руху рукоятки керування повинен відповідати напряму нахилу печі.

14.1.6. У випадку застосування для нахилу печі гідравлічного приводу повинні бути вжиті заходи, що виключають можливість попадання розплавленого металу і шлаку на гідравлічні пристрої.

14.1.7. Тяги та вузли підвіски склепіння, руйнування яких може призвести до падіння склепіння, повинні мати не менше як десятикратний запас міцності.

Механізми підіймання та підвіски склепіння повинні бути захищені від тепловипромінювання та від полум'я, що вибивається крізь зазори отворів для пропуску електродів.

14.1.8. На конструкціях, що розташовані безпосередньо над склепінням печі, в зоні високих температур, повинні бути упорядковані майданчики з теплоізольованою підлогою і сходами. Ставати безпосередньо на склепіння печі забороняється. Піднімання допускається лише з дозволу сталевара.

Перед підніманням людей на майданчик склепіння напруга з печі повинна бути знята, а ключ-бирка повинен знаходитися у особи, яка піднімається на піч.

14.1.9. Засоби, що попереджують падіння кришок завалочних вікон, повинні відповідати вимогам п. 13.2.3 цих Правил.

Заміна кришок завалочних вікон повинна проводитися при відключеній печі.

14.1.10. Влаштування випускного жолобу повинне виключати можливість переповнення його металом, а також роз'їдання футеровки жолобу і прориву металу при випусканні плавки.

Випускний отвір печі після випускання плавки і заправки печі повинен бути зачинений не пізніше, як з'явиться рідкий метал.

14.1.11. Для обслуговування випускного жолобу біля нього повинен бути влаштований металевий майданчик зі сходами і поручнями. Поверхня майданчика повинна бути футерована цеглою і не повинна мати вибоїв та ям.

14.1.12. Кріплення електродних ущільнювачів, що охолоджуються водою, повинне виключати можливість їх падіння у ванну печі у випадку обвалювання склепіння.

14.1.13. Всі елементи охолодження печі і підводу води повинні бути герметичними.

Живлення печі охолоджуючою водою повинне бути безперебійним.

14.1.14. На елементи електропечей, що охолоджуються поширюються вимоги п.п. 13.4.1.1-13.4.1.7; 13.4.1.9-13.4.1.11 цих Правил.

14.1.15. Розташовувати підводи і відводи охолоджуючої води під завалочним вікном і випускним жолобом забороняється.

14.1.16. Механізм переміщення електродів повинен бути обладнаний обмежувачами ходу, що автоматично спрацьовують при підніманні або опусканні їх до гранично встановленого рівня.

14.1.17. Механізм переміщення електрода, що витрачається, повинен бути обладнаний блокуваннями, які відключають його при підході до крайніх положень.

14.1.18. Контрваги електродів повинні бути огороджені суцільним або гратчастим кожухом з розмірами чарунок 40 х 40 мм. Дверці для доступу в середину огородження контрваг повинні бути замкнені на замок.

14.1.19. Для складання електродів і встановлення електродів, що замінюються біля електропечі повинен бути влаштований спеціальний верстат.

Частина електрода, що знаходиться під робочим майданчиком, повинна бути огороджена.

Допускається проводити нарощування електродів на печах. Перед початком нарощування електродів піч повинна бути вимкнена.

14.1.20. При заміні електродів нарізка металевого ніпеля повинна бути повністю вкручена в електрод.

14.1.21. Гак крана, що застосовується при нарощуванні і заміні електродів повинен забезпечуватися пристроєм, який виключає самочинне випадіння з нього дужки ніпеля електрода.

14.1.22. Затискування та звільнення електродів в електродержачах повинні бути механізовані. Керування механізмом затиску повинне провадитися з площадки біля печі.

Електроди повинні вільно пересуватися в отворах склепіння і не торкатися кладки склепіння.

Затискувачі електродів повинні бути ізольованими від стояків печі і заземлених вузлів. Зазори між електродними кільцями і електродами повинні мати ущільнення.

14.1.23. Знаходження людей на площадці під піччю після розплавлення шихти забороняється.

Для попередження працюючих під робочим майданчиком і в ливарному прогоні про наступний нахил печі для скочування шлаку або випуску плавки повинна бути влаштована світло-звукова сигналізація. Сигнал повинен подаватися не пізніше, як за одну хвилину до нахилу печі.

14.1.24. Робочий майданчик пічного прогону протягом всього периметра повинен мати огородження з поручнями та суцільною відбортовкою знизу.

Поблизу робочого вікна частина огороджень з поручнями повинна бути знімною.

Зазори між робочим майданчиком пічного прогону та пічним майданчиком, що нахиляється, з бічних сторін печі повинні бути не більше, ніж 80 мм для печей, ємкість яких не менше за 50 т і не більше 150 мм для печей, ємкість яких 50 т і більше.

14.1.25. На робочому майданчику поблизу печей повинні бути пристрої для повітряного душування робочих місць.

14.1.26. Заправка подини, відкосів і стін електропечей повинні бути механізовані.

Для попередження обвалів металошихти в рідкий метал повинні бути вжиті заходи щодо вчасного обвалювання кусків шихти з відкосів.

14.1.27. Щоб уникнути викидів з печі металу і шлаку, кількість руди, що одночасно присаджується в піч в окислювальний період, не повинна перевищувати кількості передбаченої інструкцією підприємства.

14.1.28. Для встановлення газо-кисневого пальника в завалочне вікно печі в кришці вікна повинен бути влаштований спеціальний отвір, відповідно розмірам пальника.

14.1.29. Газо-кисневі пальники повинні бути влаштовані запірною арматурою, а також приладами, що контролюють витрати і тиск газу, кисню та охолоджуваної води.

14.1.30. Пальник перед включенням повинен бути продутий киснем, після чого повинен подаватися газ.

Забороняється встановлювати задані витрати газу і кисню, не переконавшися в загорянні суміші.

Відключення пальника повинне проводитися в зворотному порядку. У випадку аварії, в першу чергу, повинен бути відключений кисень.

14.1.31. Перед ввімкненням переносного пальника треба переконатися, що всі шланги, що підводяться, і пальник не мають пошкоджень і отвори в ньому чисті.

14.1.32. Пальники-фурми, які використовуються для продувки металу киснем при ввімкненій печі, повинні бути розташовані так, щоб відстань між пальником і електродом виключала можливість замикання дуги на пальник.

14.1.33. У випадку аварійного падіння тиску охолоджуючої води, припинення подачі кисню або газу, пальник повинен автоматично вимикатися і виводитися з робочого простору печі.

14.1.34. У випадку прогару водоохолоджуваного пальника він повинен бути відключений і виведений з робочого простору печі в крайнє верхнє (неробоче) положення.

Для контролю положення пальника на каретках повинні бути спеціальні вказівники.

14.1.35. Під час роботи газо-кисневого пальника кришка завалочного вікна повинна бути зачинена.

14.1.36. Для прийому шлаку, що скочується, повинні застосовуватися шлакові ковші або шлаковні.

Шлаковні повинні бути забезпечені пристроєм для їх транспортування і кантування.

14.1.37. Ковші і шлаковні, що встановлені для приймання шлаку повинні бути сухими. Ковші, крім того , повинні бути зсередини покриті вапновим розчином.

Підлога під піччю, а також дно приямку для встановлення шлаковень повинні бути сухими.

14.1.38. Для захисту людей від бризок шлаку місце, де встановлюється ківш або шлаковня, повинне бути огороджене запобіжними щитами.

14.1.39. Переповнення ковшів або шлаковень шлаком не допускається.

Осаджування шлаку, що піниться, повинне проводитися сухим боєм вогнетривів або піском.

14.1.40. Роботи з очищення простору під піччю, а також приямків від шлаку та сміття дозволяється виконувати лише на початку плавлення шихти до утворення значної кількості рідкого металу і з додержанням таких вимог: роботи повинні виконуватися з відома сталевара печі; прорізи в робочому майданчику повинні бути перекриті; простір під робочим майданчиком повинен бути освітлений.

14.1.41. Транспортування і навантаження шлакових брил на залізничну платформу або думпкар без тари забороняється.

Навантаження шлаку в сирі думпкари або на сирі платформи забороняється.

У випадку застрявання шлаку в шлаковні вибивка його повинна здійснюватися за допомогою спеціальних пристроїв у відведених для цього місцях, що забезпечують безпеку працюючих.

Знаходитися на рухомому складі під час кантування шлаку забороняється.

Думпкари або платформи, що встановлюються під навантаження, повинні бути загальмовані гальмовими башмаками.

14.1.42. Взяття проби металу повинне проводитися у відповідності до вимог п. 13.6.1; 13.6.3; 13.6.4 цих Правил.

14.1.43. На газоочищення дугових електропечей поширюються вимоги п.п. 16.1.4-16.1.6; 16.1.8; 16.2.6-16.2.10; 16.3.4 цих Правил.

14.1.44. Конструкція газовідвідного тракту дугової електропечі повинна забезпечувати повне допалення окису вуглецю, що виділяється в процесі плавки.

14.1.45. При вимиканні газовідвідного тракту від печі повинен автоматично відкриватися пристрій подачі повітря в газоходи .

14.1.46. У випадку аварійної зупинки димососу повинне бути забезпечене автоматичне перекриття газовідвідного тракту від печі.

14.1.47. Роботи щодо ремонту газоочистних установок повинні здійснюватися після зупинки і провітрювання їх до повного віддалення окису вуглецю.

14.2.1. Каркас індукційної печі повинен бути ізольований від індуктора.

Кабелі, що підводять струм до індуктора печі, повинні бути ізольовані і огороджені.

14.2.2. Механізм нахилу печі з електричним приводом повинен бути обладнаний обмежувачем нахилу печі і гальмом, що забезпечує негайну зупинку печі під час її нахилу у будь-якому положенні, а також зупинку печі під час її нахилу у випадку перерви в живленні електроенергією.

Механізм нахилу повинен бути захищений від бризок металу і шлаку.

Приміщення, де розташований механізм нахилу печі, повинне бути освітлене у відповідності до норм.

14.2.3. Огляд і ремонт устаткування, що розташоване під піччю, у піднятому положенні печі допускається тільки за умов додаткового кріплення піднятої печі за допомогою спеціальних надійних і сталих упорів.

14.2.4. Трубки індуктора повинні бути випробувані на міцність та щільність гідравлічним тиском не менше 1,5 Р, де Р — величина робочого тиску охолодної води.

14.2.5. Дільниця підводу води між індикатором і трубами, що підводять воду, повинна виконуватися з гумотканинних рукавів.

14.2.6. Контроль за безперервним надходженням води в індуктор печі повинен здійснюватися візуально і за допомогою спеціальних приладів, які автоматично вимикають піч у випадку перебою в подачі охолодної води.

14.2.7. Робочий майданчик печі протягом всього периметра повинен бути огороджений поручнями із суцільною обортовкою знизу. Підлога робочого майданчика навколо печі повинна бути покрита електроізолюючим настилом.

14.2.8. Для запобігання викидів металу подача вологої шихти і феросплавів в розплавлену ванну при довантаженні печі забороняється.

При утворенні в верхній частині печі "моста" з шихти, що не розплавилася, піч повинна бути негайно вимкнена і повинні бути вжиті заходи щодо віддалення цієї шихти.

14.2.9. Металевий інструмент, що застосовується при обслуговуванні індукційних печей, повинен мати електроізольовані ручки. При проведенні на печі робіт, що пов'язані з використанням неізольованого металевого інструмента, піч повинна бути вимкнена.

14.2.10. Способи і засоби захисту персоналу, що обслуговує пристрої, які генерують електромагнітні поля високої частоти, від їх впливу, а також періодичність вимірювання і граничні значення напруженості і густини потоку енергії електромагнітних полів на робочих місцях повинні відповідати міждержавному стандарту ГОСТ 12.1.006-84.

14.2.11. Відкриті індукційні печі повинні бути обладнані витяжною вентиляцією, а робочі майданчики — пристроями для повітряного душування робочих місць.

14.3. Вакуумні індукційні печі

14.3.1. На вакуумні індукційні печі поширюються вимоги п.п. 14.2.1 — 14.2.10 цих Правил.

14.3.2. Вакуумна камера печі повинна бути обладнана запобіжним клапаном, що спрацьовує при тиску 0,01-0,03 МПа (0,1-0,3 кгс/кв.см).

14.3.3. При закриванні камер печі сталевар зобов'язаний переконатися у відсутності в них людей.

14.3.4. У випадку різкого падіння вакууму в камері печі вона повинна бути вимкнена до з'ясування причин падіння вакууму та їх усунення.

14.3.5. При проїданні тигля піч повинна бути вимкнена і рідкий метал злито в виливницю. Піч перед вікриванням повинна бути заповнена інертним газом. Допускається повільне заповнення печі повітрям тільки після застигання металу (до потемніння).

14.3.6. У випадку пробою індуктора струмом і проникнення води в вакуумну камеру піч повинна бути вимкнена, затвори бустерних насосів або лінія форвакуумного відкачування повинні бути перекриті, після чого піч повинна заповнюватися інертним газом або повітрям.

14.3.7. Ремонтні роботи всередині печі, а також вхід обслуговуючого персоналу всередину вакуумної камери дозволяється тільки після повного виділення з печі легкозаймистого конденсату.

В заводських інструкціях повинні бути передбачені заходи, що виключають займання конденсату при очищенні вакуум-камер.

14.3.8. Прибирання пилу і конденсату металу зі стін вакуумної камери, як правило, повинно бути механізоване.

14.3.9. Дільниці підготовки маси для набивки тиглей повинні бути обладнані місцевою відсмоктувальною вентиляцією.

14.4.1. Вакуумна камера печі повинна бути обладнана запобіжним клапаном згідно з п. 14.3.2 цих Правил.

14.4.2. В системі водяного охолодження печі повинні бути передбачені зливна воронка для візуального контролю системи охолодження печі, а також прилади, що вимикають піч при падінні тиску води.

14.4.3. При встановленні електрода в піч він повинен бути відцентрований щодо осі кристалізатора. Величина дуги не повинна перевищувати зазору між електродом і стінками кристалізатора.

14.4.4. Знаходження людей в бронекамері під час плавки забороняється.

Перед кожним вмиканням печі повинна бути перевірена справність усіх механізмів, блокувань, електроживлення і системи водяного охолодження.

14.4.5. При прогарі водоохолоджуваних елементів печі і попаданні води в зону плавки піч повинна бути негайно вимкнута.

14.4.6. Піч повинна бути обладнана кнопкою аварійного вимикання.

14.4.7. Спостереження за процесом плавки повинне здійснюватися тільки через оптичні прилади.

14.4.8. Для запобігання оплавлення штоку, попадання води в піч і виникнення вибуху повне сплавлення електрода забороняється.

14.4.9. У випадку зависання зливка в кристалізаторі видавлювання його штоком не допускається.

14.4.10. Очищення кристалізатора повинне бути механізоване.

14.4.11. Використання відкритого вогню під час огляду внутрішніх частин печі забороняється.

14.5.1. На плазмені печі поширюються вимоги п.п.13.4.1.1-13.4.1.7; 13.4.1.11; 14.1.1.-14.1.9; 14.1.13-14.1.16; 14.1.23-14.1.26; 14.1.37-14.1.43; 14.11.2-14.11.3 цих Правил.

14.5.2. В конструкції плазменої печі в блоці плазмотронів повинні бути передбачені блокування, сигналізація та інші заходи захисту, що виключають можливість ураження персоналу електричним струмом.

14.5.3. Порядок запуску і вимикання плазмотронів повинен встановлюватися інструкцією підприємства.

14.5.4. В системі підводу плазмоутворюючих газів повинні встановлюватися датчики контролю протоку газу до плазмотронів з блокуванням, що вимикає джерело живлення при зникненні протоку газу в будь-якому плазмотроні.

14.5.5. В головній частині охолоджуваного подового електрода на двох рівнях повинні бути встановлені датчики, що сигналізують про початок руйнування подового електрода. При руйнуванні подового електрода на допустиму величину один з датчиків повинен видавати сигнал на автоматичне вимикання печі, світловий і звуковий сигнали повинні подаватися одночасно.

Вмикати піч при несправності одного з двох датчиків захисту подового електрода забороняється.

14.5.6. В системі охолодження подових електродів повинні бути передбачені не менше трьох насосів (газоповітродувок): робочий, резервний і аварійний.

При зниженні витрати води чи газу, що надходять до подового електрода для його охолодження, нижче величин, передбачених проектом, повинні автоматично вимикатися піч і робочий насос (газоповітродувка) з одночасним вимиканням резервного насоса і подачею звукового і світлового сигналів.

14.5.7. Для охолодження плазмотронів і подового електрода повинна застосовуватися хімічно очищена вода, що відповідає вимогам проекту.

14.5.8. В схемі вмикання джерела живлення печі повинні бути передбачені блокування, що виключають можливість вмикання печі в таких випадках: при зниженні витрати (протоку) води або охолодного газу через подовий електрод нижче мінімально допустимого проектом; при несправності резервного насоса (газоповітродувки) в системі охолодження подового електрода; при несправності або спрацюванні одного з датчиків захисту головної частини подового електрода.

Завантажити