НПАОП 1.2.10-1-96Правила безпеки у сталеплавильномувиробництві

5.8. Наявність на території сталеплавильних цехів ям, канав і вибоїв не допускається. Тимчасові канави, ями, що влаштовані під час ремонту чи будівельних робіт, повинні бути огороджені поручнями висотою не менше 1 м.

Захаращування і забруднення габариту залізничної колії, а також території цехів металом, сміттям, відходами виробництва і т.п. забороняється.

5.9. Комунікаційні тунелі повинні відповідати будівельним нормам щодо проектування споруд промислових підприємств і мати припливно-витяжну вентиляцію, постійне електричне освітлення і пристрій для дренажу.

6. БУДІВЛІ І СПОРУДИ

6.1. Будівлі і споруди сталеплавильних цехів необхідно розташовувати згідно будівельним нормам і правилам СНиП II-89-80 з урахуванням пануючих вітрів з підвітряного боку по відношенню до найближчих будівель і споруд.

6.2. Вентиляційні пристрої в приміщеннях сталеплавильних цехів повинні забезпечувати температуру, вологість і швидкість руху повітря, а також вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони у відповідності до міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.005-88.

6.3. Всі стулкові віконні і ліхтарні рами, що відчиняються, повинні бути обладнані легкокерівними і надійними в експлуатації пристроями для їх відчинення і установки в потрібному положенні.

6.4. При склінні ліхтарів будівель віконним склом під склінням повинні встановлюватися горизонтальні металеві сітки не менше 0,7 м при вертикальному склінні, а при похилому і горизонтальному — ширина сіток повинна визначатися розрахунком з величини горизонтальної проекції засклених рам.

6.5. Всі засклені поверхні повинні очищатися від кіптю і пилу. Для їх очищення і ремонту повинні застосовуватися спеціальні пристрої і приладдя (майданчики, підвісні колиски, балкони), що забезпечують зручне і безпечне виконання цих робіт.

6.6. Підлога робочих майданчиків біля печей, конверторів і розливних майданчиків повинна бути рівною і виконаною з міцних і стійких проти спрацювання матеріалів з неслизькою поверхнею.

6.7. Простір між рейками на робочих майданчиках повинен бути укладений стійким проти спрацювання, виключаючим ковзання матеріалом до рівня головки рейок. При викладанні проміжку металевими плитами останні повинні мати рифлену поверхню.

6.8. Дільниці підлоги в будівлях сталеплавильних цехів, де можливо накопичення води, повинні бути обладнані пристроями для її відводу.

6.9. Розташування входів в будівлі сталеплавильних цехів повинне забезпечити безпечний прохід до робочих місць.

В виробничих приміщеннях робочі місця і проходи повинні триматися у чистоті і не захаращуватися устаткуванням, зливками, заготовками і відходами виробництва. Скрап, бій цегли, сміття повинні своєчасно вивозитися, а прибирання робочих місць і виробничих приміщень повинне проводитися щозміни.

6.10. Отвори в будівлях сталеплавильних цехів для подавання залізничних складів повинні бути обладнані брамами. В головних будівлях обладнання брам повітряними або повітряно-тепловими завісами повинне здійснюватися відповідно до вимог Санітарних норм проектування промислових підприємств. Відчинення і зачинення брам повинне бути механізоване.

6.11. В діючих цехах, де габарити наближення будівель до залізничних колій і автомобільних шляхів не витримуються, повинні бути вжиті заходи для забезпечення безпечного виходу людей із будівель шляхом змінення розміщення виходів, влаштування направляючих поручнів, встановлення покажчиків руху, тощо.

Забороняється використання брам для в'їзду рухомого складу, для проходу людей.

Подавання залізничних складів до будівель сталеплавильних цехів повинне відповідати п. 5.5 цих Правил.

6.12. Ширина робочого майданчику пічного прольоту мартенівського цеху із завалочними машинами наземного типу повинна бути такою, щоб відстань між крайніми виступаючими частинами складу з мульдами і арматурою печі, а також між мульдами і завалочную машиною складала не менше 0,5 м.

Перебування людей між складу з мульдами і піччю забороняється.

6.13. В цехах, де розливка сталі здійснюється у виливниці, що встановлені на візках, вздовж зовнішньої стіни будівлі розливного прольоту, а при наявності суміжного допоміжного прольоту і всередині будівлі, поруч з розливним повинні бути упорядковані аварійні майданчики. Двері для виходу на майданчик, влаштований із зовнішнього боку біля стіни, повинні розміщуватися не рідше, ніж через кожні 36 м. З майданчиків до рівня землі влаштовуються похилі сходи. Відстань між сходами повинна бути не більше 100 м.

6.14. З робочого майданчика пічного прольоту мартенівських печей повинні бути влаштовані виходи вниз під робочий майданчик — не менше одного на дві печі, і в розливний прольот — не менше одного на три печі. Виходи повинні бути обладнані маршевими сходами.

6.15. Для сполучення робочого майданчика пічного прольоту електросталеплавильних печей з шихтовим і розливним прольотами повинні бути влаштовані сходи, не менше одних на три печі.

6.16. Стаціонарні металеві сходи повинні бути зроблені відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 23120-78 "Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические требования".

6.17. При наявності в пічному прольоті двох і більше мартенівських печей виходи в стіні під робочим майданчиком повинні влаштовуватися не рідше, чим через дві печі.

6.18. Влаштування виходів в стінах розливних прольотів під розливними майданчиками забороняється.

6.19. Для обслуговування запірної і регулювальної арматури, засувок, шиберів, розташованих на висоті 2 м і більше від рівня підлоги (землі), повинні влаштовуватися стаціонарні майданчики і сходи до них у відповідності до вимог ГОСТ 23120-78.

6.20. Відстань від настилу майданчиків до конструкцій, а також до устаткування і трубопроводів, змонтованих над майданчиками, повинна бути не менше 1,8 м.

6.21. Будівлі сталеплавильних цехів повинні бути освітлені у відповідності до будівельних норм і правил СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования" та Єдиних санітарних правил для підприємств чорної металургії.

6.22. Покрівлі будівель повинні бути справними і систематично очищатися від пилу, снігу і льоду.

В цехах, що будуються знов, повинні бути передбачені засоби механізованого прибирання пилу і сміття всередині будівель, а також пилу, снігу і льоду з покрівель виробничих будівель, що виключає пилиння.

6.23. Всі виробничі і допоміжні будівлі, споруди і склади сталеплавильних цехів повинні відповідати міждержавному стандарту ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования", Правилам пожежної безпеки для підприємств чорної металургії ППБО-136-86 і забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Кількість останніх повинна відповідати нормам первинних засобів пожежогасіння для підприємств і організацій чорної металургії.

Засоби пожежогасіння і протипожежний інвентар повинні розміщуватися в легкодоступних місцях, узгоджених з органами пожежного нагляду.

6.24. Захист будівель, споруд і зовнішніх установок від прямих ударів блискавки і вторинних її виявлень повинен здійснюватися у відповідності до вимог норм щодо проектування пристроїв захисту будівель і споруд від блискавки — СН 305-77 та Інструкції по влаштуванню захисту будівель і споруд від блискавки (РД 3421.122-87).

6.25. Перевірка стану димових труб, а також майданчиків і сходин до них повинна проводитися згідно з "Инструкцией по эксплуатации и содержанию дымовых труб на предприятиях черной металургии". Результати перевірки заносяться до паспорта на димову трубу.

6.26. Експлуатація і ремонт будівель і споруд повинні здійснюватися згідно вимог "Инструкции по технической эксплуатации и ремонтам производственных зданий и сооружений предприятий системы Министерства черной металургии", затвердженої в 1978 р., і "Положения по службе технического надзора и ремонта производственных зданий и сооружений предприятий системы Министерства черной металургии", затвердженого в 1990 р., а також згідно вимог ОРД 00.000.89 підприємств Міністерства промисловості України.

7.1. Шихтові двори сталеплавильних цехів повинні бути криті. Стан покрівлі шихтових дворів повинен виключати попадання води і снігу на шихтові матеріали.

7.2. В будівлі шихтового двору повинен бути вільний поздовжній прохід для людей шириною не менше 1 м.

7.3. Зберігання матеріалів на шихтовому дворі повинне здійснюватися в бункерах, ямах, засіках.

Для запобігання зависання сипких матеріалів підвісні бункери повинні бути обладнані завалювальними пристроями.

Стінки бункерів, засік, ям повинні бути облицьовані матеріалами, що захищають їх від зруйнування.

Для запобігання падіння людей, засіки і ями з усіх боків повинні бути огороджені на висоту не менше 0,8 м. При застосуванні думпкар для подавання шихтових матеріалів, огородження засік і ям збоку залізничної колії не потрібно.

Залізничні колії над бункерами повинні бути забезпечені міцним настилом.

При відсутності на діючих шихтових дворах засік або ям магнітний матеріал повинен складатися на спеціально підготовлені майданчики, огороджені збоку залізничних колій.

Утворення навісів не допускається. Висота штабелю повинна бути такою, щоб відстань від нього до верхнього положення вантажопідіймального органу була не менше 2 м.

7.4. Подавання металобрухту на шихтові двори повинне здійснюватися у відкритих вагонах, а сипких матеріалів — у вагонах-самоскидах. Металева шихта, що складається в вагони, не повинна виступати за їх борти.

7.5. Подавання на шихтові двори матеріалів, що змерзлися, забороняється.

7.6. Відстань між виступаючими частинами рухомого складу і колонами будівлі шихтового двору, а також встановленими на підлозі контейнерами, коробами, мульдами і матеріалами, що складаються в шихтовому дворі, повинна бути не менше 0,7 м.

7.7. Рухомі склади, подані під розвантаження, повинні бути огороджені сигналами зупинки, а під скати крайніх вагонів його підкладені гальмові башмаки.

По закінченні розвантажувальних робіт залізничні колії шихтового двору повинні бути негайно очищені. Очищення вагонів над бункерами шихтового двору забороняється.

7.8. Для забезпечення безпеки складальних бригад, під час подавання матеріалів на шихтовий двір, повинна припинятися робота кранів, що знаходяться в зоні дії локомотива.

7.9. Роботи в бункері для сипких матеріалів необхідно проводити тільки за нарядом-допуском бригадою, що складається не менше як з двох чоловік, один з яких повинен обов'язково знаходитися нагорі, попереджуючи працюючих у бункері про наближення крана.

7.10. Вивантаження шихтових матеріалів із вагонів повинно бути механізованим. Відкривання дверей і люків вагонів-самоскидів повинне проводитися із застосуванням спеціальних пристроїв і в присутності відповідальної особи.

Всі роботи щодо вивантаження шихтових матеріалів із вагонів і навантаження їх в совки, мульди, короби і т.п. повинні здійснюватися згідно інструкції затвердженої головним інженером підприємства.

7.11. Металева шихта повинна подаватися на шихтові двори габаритною, підготовленою для вантаження в мульди, бадді, совки, короби і т.п. Оброблення матеріалів на шихтових дворах забороняється.

7.12. Весь металобрухт, що надходить в сталеплавильні цехи, повинен підлягати піротехнічному контролю на вибухобезпечність і відсутність легкозаймистих речовин. Ці роботи повинні проводитися у відповідності до вимог ГОСТ 2787.2-94.

7.13. Знаходження людей в зоні вантаження грейферними або магнітними кранами шихтових матеріалів в мульди, совки, короби, бадді і т.п. забороняється.

Направляти грейфер або магніт під час навантаження матеріалу дозволяється за допомогою гачків, жердин довжиною не менше 3 м. Підправлення брухту в мульдах, коробах і т.п. вручну забороняється.

Особи, що контролюють заповнення завалочних баддів, коробів, мульд, контейнерів, повинні знаходитися у безпечному місці.

Торкатися до магнітної плити (шайби) при зніманні її та кабелю з блочної підвіски крана при наявності напруги забороняється.

7.14. Після закінчення навантаження металевої шихти в мульди, совки, короби, бадді кінці брухту не повинні виступати або звисати над їх краями. По закінченні навантаження замки мульд повинні бути очищені і перевірені.

7.15. Для стікання води на дні мульд, коробів, совків, баддів повинні бути виконані отвори. Ці отвори повинні регулярно очищатися.

7.16. Для встановлення мульд на шихтових дворах мартенівських і електросталеплавильних цехів повинні бути влаштовані міцні і сталі стелажі.

При транспортуванні мульд кранами із застосуванням ланцюгів з гаками ширина стелажів повинна бути не менше довжини мульд. При транспортуванні мульд кранами, що обладнані механізованими захватами, ширина стелажів повинна визначатися за умов захвату мульд рамами.

Встановлення мульд на стелажах повинне здійснюватися без звісів і перекосів.

7.17. При навантаженні металевого брухту в бункер або з бункера в мульди електромагнітним краном зона його роботи повинна огороджуватися, а проведення будь-яких робіт в зоні забороняється.

7.18. Фракційний склад сипких шихтових матеріалів, що надходять в цех, повинен відповідати вимогам державних стандартів або технічних умов, затверджених у встановленому порядку.

7.19. В закритих приміщеннях місця перевантаження пиловидних матеріалів повинні бути закриті щільними кожухами, що приєднані до аспіраційних установок з фільтрами.

7.20. Влаштування і експлуатація конвейєрів повинні відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.2.022-80 "Конвейеры. Общие требования безопасности".

7.21. В цехах, що будуються і реконструюються, прибирання сміття з-під конвеєрів повинне бути механізоване. Прибирання просипу вручну допускається тільки при вимкнутих конвейєрах і у відповідності до биркової системи.

7.22. Перед пуском конвейєра повинен автоматично подаватися звуковий попереджуючий сигнал, який чути по всій довжині конвейєра.

7.23. Струмопровідні кабелі пересувних розвантажувальних візків і пересувних реверсивних конвейєрів повинні бути захищені від механічних пошкоджень.

7.24. Віддалення пилу з пилових бункерів аспіраційної системи повинне здійснюватися в спеціально обладнані машини.

7.25. Для переходу через конвейєри повинні встановлюватися стаціонарні містки. В виробничих приміщеннях містки повинні встановлюватися не менше, ніж через 30 м, а в галереях — не менше ніж через 100 м довжини конвейєра.

Ця вимога не розповсюджується на конвейєри, на яких встановлені пересувні візки.

7.26. Вивантаження електродів з вагонів і транспортування їх повинні здійснюватися із застосуванням спеціальних пристроїв.

Для зберігання електродів повинні бути влаштовані спеціальні стелажі.

7.27. Дрібнення бою електродів повинне бути мехіназовано. При обробці електродів на токарних верстатах повинна бути передбачена пиловідсмоктувальна вентиляція.

7.28. Дробильні і помольні установки повинні розташовуватися в ізольованому приміщенні і бути обладнані пиловідсмоктувальною вентиляцією, що забезпечує концентрацію пилу в повітрі робочої зони не вище гранично допустимої. Розміщення цих установок в шихтовому прольоті забороняється.

7.29. Завантаження матеріалу в дробильні і помольні агрегати повинне бути механізоване.

Пульти керування повинні бути розташовані таким чином, щоб дробильні і помольні агрегати були помітні особі, що здійснює пуск їх в роботу.

7.30. На шихтових дворах повинні бути обладнані кімнати для обігріву працюючих в холодний і перехідний періоди року. Кімнати можливо розміщувати також в прольотах, що стоять поруч.

7.31. Для безпечної роботи на шихтових дворах на початок кожної зміни необхідно перевірити: стан чалочних пристроїв (канатів, ланцюгів); справність бункерів і відсутність в них сторонніх предметів; стан робочих місць на бункерній естакаді, огороджень і перекрить бункерних ям; справність і чистоту залізничних колій, наявність поруч з ними габариту для нормального проїзду; наявність знаків і плакатів безпеки; справність сигналізації.

Спрацьовані пристрої, інструменти, чалочні засоби і тару необхідно вилучити з уживання, а несправне устаткування — відремонтувати.

8.1. Для безпечної роботи в міксерному відділенні перед початком роботи необхідно перевірити: справність гальмів міксера і механізму його нахилу; стан зливного носка і заливного вікна міксера; вогнетривкої кладки і кожуха; газопроводів і пальників та ін., а також в'їзної сигналізації і попереджувальних покажчиків із записом в журналі результатів огляду. До роботи дозволяється стати тільки після виправлення всіх несправностей , при хорошому стані вогнетривкої кладки і кожуха і наявності ключа-бирки.

8.2. Механізм нахилу міксера повинен мати два електродвигуна, в тому числі один резервний, з електрогальмами. Живлення електродвигунів повинне здійснюватися не менше, чим від двох незалежних джерел.

8.3. Міксер, конструкція якого не забезпечує самочинний поворот у вихідне положення, повинен бути забезпечений механізмом, що дозволяє повернути його у вихідне положення у випадку раптового припинення подавання електроенергії.

8.4. Розміщення і влаштування вентиляційних укрить над заливним вікном, зливним носком міксера і машиною для скачування шлаку повинні забезпечувати уловлювання графіту і газів під час заливання чавуну в міксер, зливу чавуну з міксера та скачуванні шлаку. Вентиляційні установки повинні мати спеціальні пристрої для уловлювання графіту.

8.5. При наявності графіту на устаткуванні, пішохідних переходах і сходах необхідно регулярно їх очищати від графіту. Перед початком прибирання графіту з вагів і майданчиків під носком міксера необхідно очистити носок від охолоді, встановити міксер у вихідне положення і взяти ключ-бирку від пульту керування міксером.

8.6. Заливне вікно і отвір зливного носка міксера повинні мати футеровані кришки. Відкриття і закриття кришок повинно бути механізоване.

8.7. Пост керування міксером повинен бути розташований збоку від зливного носка міксера і в такому місці, звідкіля забезпечується видимість операцій по зливу чавуну з міксера. Розташовувати пост керування проти зливного носка міксера забороняється.

8.8. Приміщення поста керування повинне бути зроблено з неспалимого матеріалу і мати припливну вентиляцію.

Двері поста не повинні виходити вбік зливного носка міксера.

Вікно поста, повернуте до зливного носка міксера, повинне бути засклене теплозахисним склом.

8.9. Розташовувати під міксером, на позначці підлоги міксерного відділення, а також нижче цієї позначки приміщення, в якому передбачається постійне знаходження обслуговуючого персоналу, або розміщення устаткування, що вимагає постійного обслуговування, забороняється.

8.10. Підлога в міксерному відділенні і на робочих майданчиках міксера повинна бути зроблена з шорсткого матеріалу, стійкого проти опрацювання.

8.11. Робочі майданчики міксерів повинні мати не менше двох виходів.

Майданчик, з якого здійснюється керування заливанням чавуну в міксер, повинен бути розташований вище заливного вікна і в такому місці, звідкіля забезпечується видимість струменя чавуну. Для захисту працюючих від бризок чавуну і тепловипромінювання на майданчику повинна бути влаштована кабіна з неспалимого матеріалу.

Ширина майданчиків, містків і сходин для обслуговування міксерів повинна бути не менше 1 м.

8.12. Для спостереження за зливом чавуну з міксера в ківш в підлозі робочого майданчика, перед постом керування повинен бути влаштований оглядовий отвір, огороджений поручнями і перекритий міцними гратами.

8.13. Опалення міксерів повинне здійснюватися коксовим, природним газом або мазутом. Застосування доменного газу забороняється.

Конструкція газопроводів в місцях з'єднання їх обертових частин з нерухомими повинна виключати можливість витіку газу.

Під час ремонту міксера підводи газу повинні вимикатися не тільки засувками, але й заглушками.

8.14. Заливання чавуну в міксер дозволяється проводити з ковшів, наповнених до рівня, що не перевищує 250 мм від їх верху.

Носки ковшів повинні бути очищені від скрапу і заправлені.

8.15. Перед підйомом ковша з чавуном необхідно перевірити правильність зачеплення гаків крана за цапфи ковша (цапфи повинні повністю увійти в зів гаків траверси крана), переконатися у відсутності людей унизу під міксером і на його майданчику. Зачіпка допоміжного гака для нахилу ковша повинна здійснюватися після підйому ковша.

Зачіпка гака для кантування ковша з чавуном повинна здійснюватися на рівні заливного вікна міксера або майданчика для скачування шлаку.

Підйом ковша при зачепленому гаці для кантування забороняється.

Після зливу чавуну в міксер необхідно перевірити правильність встановлення ковша на чавуновозний візок.

8.16. Між міксеровим і машиністом міксерного крана повинен бути встановлений радіозв'язок.

8.17. Заливання чавуну в міксер повинне проводитися в центр вікна рівномірним струменем з мінімальної висоти і своєчасним очищенням горловини зливного носка від скрапу. Про наступне заливання чавуну машиніст заливного крана повинен подати звуковий сигнал.

8.18. Зливати чавун в міксер з ковшів із застиглою кіркою забороняється.

Пропалювання кірки киснем повинне проводитися в спеціально відведених місцях з майданчика, огородженого поручнями і забезпеченого пристроями для захисту працюючих від бризок чавуну і тепловипромінювання.

Порядок роботи по пропаленню кірки повинен бути передбачений інструкцією підприємства.

8.19. Перед початком зливу чавуну з міксера в ківш міксеровий повинен перевірити правильність встановлення ковша під зливним носком, стан зливного носка, справність ковшів, наявність гальмових пристроїв під скатами чавуновозу, відсутність людей на вагах і під міксером.

Завантажити