НПАОП 1.2.10-1-96Правила безпеки у сталеплавильномувиробництві

18.4.11. В приймальних пристроях бункерів легкозаймистих порошкових матеріалів, а також перед змішувачем повинні бути встановлені запобіжні сітки з розміром чарунки не більше 25х30 мм, які виключають попадання у змішувач сторонніх предметів.

18.4.12. Пристрої для передачі легкозаймистих матеріалів, здатних створювати вибухонебезпечне середовище від нагромаджувальних бункерів до змішувачів та іншого устаткування, повинні бути виконані з струмопровідних матеріалів, що не іскрять. Використання для цього елеваторів забороняється.

Застосування шнекових конвейєрів для передачі сумішей, чутливість яких до механічного впливу (тертя, удару) складає менше 25 Дж, не допускається.

18.4.13. Все технологічне устаткування, що використовується для виробництва легкозаймистих порошкових матеріалів і сумішей, повинне бути захищене від статичної електрики у відповідності до Правил захисту від статичної електрики у виробництвах хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості.

18.4.14. Інструменти і пристрої, що застосовуються для розкриття тари (банок, барабанів, контейнерів, тощо) з легкозаймистими порошковими матеріалами, повинні бути виконані з матеріалів, що не іскрять.

18.4.15. Електроустаткування та електроосвітлення, що застосовуються в приміщеннях, де зберігаються або виготовляються легкозаймисті порошкові матеріали і суміші, повинні відповідати Правилам влаштування електроустановок.

18.4.16. Розкупорювання тари, розфасування і пересипання легкозаймистих порошкових матеріалів необхідно провадити механізованим способом, що виключає пиловиділення.

18.4.17. Сушіння і прогартування легкозаймистих порошкових матеріалів повинні здійснюватися окремо за видами при температурі, яка виключає самозаймання матеріалів. Режим сушіння повинен встановлюватися інструкцією підприємства.

18.4.18. Температура сухих і прогартованих порошкових матеріалів перед застосуванням не повинна перевищувати 80 градусів Цельсія.

Сушіння готових порошкових сумішей забороняється.

18.4.19. При приготуванні сумішей, що здатні утворювати вибухонебезпечне середовище, до складу яких входить селітра або інші активні окислювачі, у змішувальний пристрій або завантажувальний бункер в першу чергу повинні завантажуватися інертні матеріали або важковідновні окиси; потім активні окислювачі. Після перемішування цих компонентів необхідно провадити завантаження легкозаймистих порошкових матеріалів і остаточне змішування.

При приготуванні сумішей, в складі яких відсутні активні окислювачі і легкозаймисті порошкові матеріали, здатні утворювати вибухонебезпечне середовище, в першу чергу повинні завантажуватися інертні матеріали і окислювачі, потім легкозаймисті порошкові матеріали. Завантаження легкозаймистих порошкових матеріалів допускається без попереднього перемішування компонентів.

18.4.20. Дозування компонентів суміші, подача суміші для пресування виробів (брикетів, втулок, тощо), їх формування і видача повинні бути механізовані.

18.4.21. Приготування суміші з рідкими добавками для виготовлення виробів повинне проводитися у змішувачах, що обладнані відсмоктуванням повітря з його внутрішньої порожнини.

Змішувальні пристрої необхідно щодня очищати від залишків суміші з дотриманням заходів безпеки, передбачених інструкцією підприємства. При очищенні змішувача удари щодо шару суміші не допускаються.

18.4.22. Сушіння виробів (брикетів, втулок, тощо), що виготовлені з сумішей, повинно проводитися в спеціальних сушарнях, що обладнані вентиляцією. Температура сушіння повинна виключати самозаймання виробів. Режим сушіння встановлюється інструкцією підприємства.

18.4.23. Забракована суміш у випадку не можливості її використання при виробництві сталі повинна бути знищена з дотриманням заходів безпеки, передбачених інструкцією, затвердженою головним інженером підприємства.

18.5.1. В сталеплавильних цехах тара з легкозаймистими порошковими матеріалами і сумішами повинна встановлюватися в місцях, що виключають попадання на неї іскор, бризок металу і відкритого полум'я.

Запас легкозаймистих порошкових матеріалів і сумішей, здатних до самостійного горіння, дозволяється мати біля місць їх використання тільки у кількості на одну плавку, а в цеху — у кількості добової витрати.

18.5.2. Кількість легкозаймистих порошкових матеріалів і сумішей, що одночасно присаджуються в ківш, виливниці або піч, повинна визначатися інструкціями підприємства.

18.5.3. Присаджування легкозаймистих порошкових матеріалів, а також сумішей на їх основі в піч або ківш повинне провадитися у присутності відповідальної особи.

18.5.4. Присаджування легкозаймистих сумішей в електродугову піч допускається при ввімкненій печі, яка працює на зниженій потужності трансформатора, з дотриманням заходів безпеки, передбачених інструкцією, затвердженою головним інженером підприємства.

18.5.5. Завантаження порошкових і брикетованих сумішей в сталерозливний ківш і виливницю, що нагріті до температури, яка перевищує температуру займання суміші, забороняється.

18.5.6. Під час присаджування легкозаймистих порошкових матеріалів і сумішей в сталерозливний ківш при випуску металу з печі, обслуговуючий персонал повинен бути відведений в безпечну зону.

18.5.7. Порядок завантаження легкозаймистих порошкових матеріалів і сумішей на дно виливниць, а також температура нагріву виливниць встановлюється інструкціями підприємства.

18.5.8. Спостереження за поведінкою металу і шлаку в виливниці дозволяється тільки після припинення інтенсивного виділення диму та полум'я. Дивитися у виливницю, в якій за будь-якою причиною не сталося займання суміші, забороняється.

18.5.9. Вдування легкозаймистих порошкових матеріалів в рідкий метал повинне здійснюватися сухим інертним газом.
19.1.1. Конструкція ковшів повинна виключати небезпеку самочинного їх перекидання.

Кільце та цапфи ковша після виготовлення повинні перевірятися методом неруйнівного контролю.

19.1.2. Цапфи ковшів повинні бути ковані і мати не менше восьмиразового запасу міцності.

Допускається застосування цапф, що виготовлені методом електрошлакового переплавлення з сталей марок 20 і 35, за умов відповідності їх хімічних та механічних властивостей властивостям кованих цапф.

19.1.3. Цапфи ковшів не рідше одного разу на шість місяців повинні підлягати ретельному огляду. Зношення цапф в усіх вимірюваннях не повинне перевищувати 10% від первісних розмірів. Крім того, не рідше одного разу на рік цапфи ковшів повинні перевірятися методом неруйнівного контролю. Результати оглядів, перевірки повинні оформлятися актом.

19.1.4. Футеровка ковшів повинна складатися не менше, ніж з двох рядів цегли — арматурної (захисної) і робочої, коли кладка футеровки виконується з вогнетривкої цегли, і з одного ряду арматурної (захисної) цегли, а також набивного шару із спеціальних сумішей, склад яких визначається інструкцією підприємства.

Шви арматурного (захисного) і робочого рядів кладки не повинні збігатися. Не допускається також збіг між собою вертикальних швів арматурного (захисного) і робочого рядів.

Порядок кладки футеровки днища і стінки ковша повинен виключати наявність крізних швів. Допускається виконання днищ і стін ковша із швидкотверднучих вогнетривких бетонів з обов'язковою кладкою арматурного (захисного) ряду з вогнетривкої цегли.

19.1.5. Керування стопорами і шиберними затворами ковшів повинне бути дистанційним.

19.1.6. Сходи, скоби, майданчики та інші пристрої, що прикріпляються до кожуха ковша для його обслуговування, повинні виготовлятися у відповідності до проекту, затвердженому у встановленому порядку.

19.2.1. Стопори після виготовлення і перед встановленням в ківш повинні бути ретельно висушені. Температура і тривалість сушіння повинні регламентуватися інструкцією підприємства. Температура сушіння повинна контролюватися термопарою з автоматичною реєстрацією температури.

19.2.2. Перед завантаженням у сушила на кожному стопорі повинні бути вказані дата і час ставлення стопора на сушіння.

Спостереження за сушінням стопорів, а також видача їх із сушила, повинні доручатися спеціально призначеним особам.

Сушіння стопорів доменним газом забороняється.

19.2.3. Стопори повинні переноситися за допомогою крана. Перевезення стопорів на візках допускається тільки для передачі з одного прольоту цеху в інший і для завантаження їх в сушила камерного типу.

19.2.4. Візки для перевезення стопорів повинні бути сталими. Довжина візка повинна бути не менше довжини стопорів. Скати візка повинні мати захисні козирки.

19.2.5. Розливний стакан повинен встановлюватися в гніздо суворо вертикально. Зазор між стаканом і стінкою гнізда повинен збиватися вогнетривкою масою або стакан повинен бути ретельно обмазаний глиною.

19.2.6. Встановлення стопора повинне провадитися після повного просушування стакана і виконуватися особливо ретельно.

19.2.7 При встановленні розливних стаканів зсередини в горячі ковші повинні застосовуватися спеціальні захисні камери з теплоізольованими стінками (кесони), що опускаються в ковші.

Для допуску в кесони на їх внутрішніх стінках повинні бути влаштовані ходові скоби. Спуск робітників в кесон дозволяється після встановлення кесона в ківш і відчеплення гака крана.

19.2.8. Вибивання стакана з ковша, як правило, повинне бути механізоване.

19.2.9. Зміна сталерозливних стаканів, стопорів або інших пристроїв, що їх замінюють, повинна провадитися на спеціально відведених і обладнаних для цього місцях і у відповідності до інструкції підприємства.

19.2.10. В цехах, де застосовується розливання сталі через шиберні затвори, повинні бути передбачені спеціальні дільниці для складання, розбирання і сушіння затворів. Складання, розбирання, транспортування і встановлення затворів повинні бути механізовані.

19.2.10. В цехах, де застосовується розливання сталі через шиберні затвори, повинні бути передбачені спеціальні дільниці для складання, розбирання і сушіння затворів. Складання, розбирання, транспортування і встановлення затворів повинні бути механізовані.

19.2.11. Для запобігання від впливу металу і шлаку верхня частина стопора між шамотною пробкою і вилкою повинна обмазуватися глиною.

19.2.12. Під час транспортування ковшів не допускається їх наближення до інших ковшів і устаткування на відстань менше 0,5 м.

19.2.13. При підготовці ковша до прийому плавки повинен бути перевірений стан футеровки ковша, особливо його дно, ряди футеровки стінки, що прилягають до дна, а також кожуха і цапф.

Подавати до прийому плавки ковші, що мають ненадійну футеровку або несправні стопорні чи шиберні механізми, а також ковші, що залиті шлаком або "закозлені", забороняється.

19.3.1. Сталевипускні жолоби мартенівських печей, як правило, повинні бути знімні.

19.3.2. До початку випуску плавки жолоб повинен бути відремонтований, підмазаний і висушений.

Стик знімної, рухомої або нерухомої частини жолоба і печі повинен бути замурований вогнетривким матеріалом і висушений.

Якість просушування жолоба і стику повинна бути перевірена сталеваром печі.

Під час підготовки жолоба знаходження людей під ним забороняється.

19.3.3. Влаштування стопорів, що регулюють наповнення ковшів сталлю, повинне забезпечувати надійну і безвідмовну їх дію.

Для запобігання обриву регулюючих стопорів повинно бути передбачено влаштування обмежувачів висоти їх підйому.

Конструкція стопорів повинна виключати можливість довільного їх опускання.

Місце керування стопором повинне бути розташоване збоку від жолоба і захищено від впливу тепловипромінювання і бризок металу теплозахисним екраном.

19.3.4. Ремонт фартуха під жолобом повинен здійснюватися зі спеціально влаштованого риштовання. Використовувати для цього драбини забороняється.

19.4.1. В цехах, де розливання сталі провадиться з виливниць, встановлених на візках, для підготовки виливниць і розливних складів повинні бути споруджені окремі будівлі — двори виливниць.

Примітка: Зазначена вимога не має відношення до цехів з конвеєрним розливанням сталі, а також до цехів, де складання рухомих складів здійснюється в окремих прольотах.

19.4.2. В цехах, де розливання сталі провадиться в розливній канаві, виливниці повинні підготовлюватися на спеціальних стелажах або плитах.

19.4.3. Підготовка виливниць повинна здійснюватися тільки після охолодження їх до температури, встановленої інструкцією підприємства.

19.4.4. В цехах, де розливання сталі здійснюється у виливниці, встановлені на візках, для охолодження виливниць водою повинні бути влаштовані спеціальні душуючі установки, а для повітряного охолодження — відповідні парки виливниць.

19.4.5. Водоохолоджуюча установка для запобігання розповсюдження пари повинна бути огороджена стінками висотою не менше 10 м або мати витяжну шахту для відводу пари. Пост керування вентилями для регулювання подачі води повинен розташовуватися в опалюваному приміщенні.

Водозливні лотки зовні водоохолоджуючої установки повинні бути перекриті.

19.4.6. Огляд, очищення і обдування виливниць, встановлених на візках, повинні провадитися в місцях, що обладнані спеціальними майданчиками. Майданчики, як правило, повинні бути розташовані на одному рівні з верхом виливниць. Відстань між майданчиками і складами виливниць повинна відповідати мінімальним габаритам наближення.

Забороняється знаходитися на виливницях під час їх огляду, очищення і обдування, а також при встановленні прибуткових надставок.

Настил майданчиків повинен бути рівний без вибоїн.

19.4.7. Очищення виливниць, а також закидання пробок в них повинні бути механізовані.

Віддалення пилу із виливниць повинне здійснюватися з допомогою пиловідсмоктуючих пристроїв.

19.4.8. При застосуванні гідравлічних установок для очищення виливниць повинні дотримуватися такі вимоги: зона роботи гідравлічної установки вздовж залізничних колій повинна бути огороджена; залізничні колії для подачі рухомих складів з виливницями на установку повинні бути огороджені автоматичною світловою сигналізацією; фланцеві з'єднання трубопроводів високого тиску повинні бути ущільнені; на пульті керування повинні бути дотримані вимоги електробезпеки; розташування пульту керування повинне забезпечувати видимість виробничих операцій, що проводяться на установці; пульт керування повинен бути забезпечний теплозахистом, вікно пульту повинно бути виконане з теплостійкого скла; під час роботи установки знаходження людей поблизу рухомих складів з виливницями забороняється; в нічний час установка повинна бути освітленою.

19.4.9. Змащення виливниць повинне здійснюватися тільки після остигання їх до температури, яка є нижче температури спалаху мастильного матеріалу, що застосовується.

Температура виливниць повинна контролюватися. Скупчення мастильного матеріалу на дні виливниць не допускається.

19.4.10. В цехах, які діють або реконструюються, де це можливо, змащення виливниць повинне бути механізоване і здійснюватися на спеціальних установках зовні будівлі цеху.

До реконструкції цехів, в яких підготовка виливниць провадиться в розливному прольоті, змащення виливниць дозволяється провадити вручну за допомогою спеціальних шлангів з довгими трубками, які обладнані форсунками для розбрискування мастильних матеріалів стиглим повітрям.

19.4.11. Кабіна пульта керування установки для механізованого змащення виливниць повинна бути закритою і обладнаною вентиляцією і місцевим джерелом обігріву.

19.4.12. Для встановлення виливниць у дворі виливниць повинні бути влаштовані горизонтальні майданчики, викладені товстими металевими плитами або піддонами. Горизонтальність майданчиків повинна періодично перевірятися. Встановлення виливниць безпосередньо на підлогу забороняється.

19.4.13. Під час охолодження виливниць в баках з водою борти баків повинні виступати над рівнем підлоги не менше, ніж на 0,8 м.

Ставати на борти баків забороняється.

При зануренні виливниць в баки та витяганні їх за сигналом машиніста крана робітники повинні бути віддалені від баків.

19.4.14. Візки для виливниць повинні бути обладнані зчіпними пристроями, що виключають знаходження робітників між візками під час зчеплення чи розчеплення.

19.4.15. Піддони повинні встановлюватися на візку горизонтально. Направлення піддонів при встановленні повинне провадитися збоку за допомогою гачків довжиною не менше 2 м.

19.4.16. В цехах, що знов будуються і реконструюються, для збирання сміття з піддонів при сифонному розливанні металу повинні бути влаштовані спеціальні конвейєри, розташовані нижче рівня підлоги і перекриті запобіжними гратами.

19.4.17. Основа виливниць, що встановлюються на піддоні, повинна бути горизонтальною, без виступів і відколів.

19.4.18. Конструкція центрових повинна забезпечувати сталість їх на піддоні.

Центрові не повинні мати скривлень. Замки рознімних центрових повинні збігатися.

Для набирання рознімних центрових повинне бути передбачене спеціальне місце. Набирання вогнетривких котушок центрових у висячому положенні забороняється.

Центрові після набирання повинні бути ретельно просушені.

19.4.19. Центрові на піддоні повинні встановлюватися суворо вертикально. Правильність встановлення їх повинна перевірятися.

Нижня основа центрової перед встановленням повинна оглядатися і очищатися.

Допустимі відхилення від вертикалі і горизонталі застерігаються інструкціями підприємства також, як і безпечні методи їх вимірювання.

19.4.20. Витягання ливників з центрових повинне провадитися за допомогою крана. Проводити роботи на піддоні до віддалення ливника забороняється.

19.4.21. Встановлення центрових і виливниць на піддони повинне провадитися при відсутності робітників в небезпечній зоні.

19.4.22. Для перенесення виливниць краном повинні застосовуватися самозахоплюючі кліщі.

До обладнання кранів двора виливниць зазначеними кліщами для перенесення і встановлення виливниць допускається застосування спеціальних траверс і ланцюгів.

Для транспортування виливниць дрібного розваження (до 3 т) дозволяється застосування ланцюгів.

19.4.23. При розливанні металу в виливниці, встановлені на візках ( крім конвеєрного розливання) надстаки повинні мати спеціальні приливкі, що фіксують їх правильне і стійке положення на виливницях.

19.4.24. Для набирання і сушіння надставок у дворі виливниць повинні бути виділені спеціальні місця.

Надставки перед їх встановленням на виливниці повинні бути ретельно просушені.

Каркаси надставок перед футеровкою повинні бути ретельно очищені від скрапу.

Застосування надставок, що мають скрізні тріщини, вибоїни розпали і привари на нижньому торці, забороняється.

19.4.25. Сушіння центрових надставок, а також підігрівів нових виливниць і піддонів доменним газом забороняється.

19.4.26. Встановлення надставок на виливниці повинне здійснюватися кранами, що забезпечені кліщами самозахоплюючого типу або іншими механізованими пристроями.

19.4.27. Встановлення теплоізоляційних вкладишів у виливниці повинне здійснюватися в спеціальних місцях. Кріплення теплоізоляційних вкладишів до виливниць повинне виключати їх спливання при наповненні рідким металом.

19.4.28. Конструкція, надійність і стан цапф або спеціальних поглиблень піддонів, вушок, приливків і цапф виливниць, приливків або цапф прибуткових надставок, що використовуються для захоплювання, повинні виключати можливість зриву і падіння піддонів, виливниць і надставок при транспортуванні їх краном.

Експлуатація виливниць, піддонів і надставок, що мають скорочену кількість вушок, приливків і цапф забороняється.

19.4.29. Зберігання вантажозахоплюючих пристроїв, що застосовуються для транспортування виливниць, піддонів, надставок, конвейєрів і коробок з матеріалами, повинне провадитися в певних місцях на спеціальних стендах.

19.4.30. При огляді виливниць, а також перевірці наявності мастильних матеріалів в баках-сховищах, повинні застосовуватися світильники напругою не вище 12 В.

19.4.31. Приготування розчинів для обмазування надставок, а також підготовка матеріалів для розчину повинні бути механізовані і здійснюватися на спеціальній дільниці, що для цього пристосована.

Всі розчиномішалки повинні бути обладнані блокуванням, що виключають їх вмикання і роботу при відкритих кришках.

19.4.32. Подача розчину від розчиномішалки до місць його застосування повинна бути механізована .

19.4.33. Зчеплення локомотива з візками повинне провадитися без різких поштовхів. При підході локомотива люди повинні бути віддалені з візків. При подачі складу візками вперед складач або счіплювач повинні знаходитись спереду рухомого складу.

Їзда на візках, а також пересування візків або вагонів у дворі виливниць вручну чи за допомогою мостових кранів забороняється.

19.4.34. При розливанні сталі на конвеєрних візках (кільцевий конвейєр) привод конвейєра повинен бути огороджений.

19.4.35. Для складування запасних виливниць у дворі виливниць повинне бути передбачене спеціальне місце.

При складуванні запасних виливниць в розливному прольоті штабелі виливниць повинні бути розташовані не ближче 2 м від канави .

Виливниці повинні укладатися в штабелі без перекосів в перев'язку одного типу і розміру.

Допустима висота штабелів виливниць повинна передбачатися інструкцією підприємства.

19.4.36. Складування зливків, скрапу і бракованих виливниць в будівлі двору виливниць і в стриперному відділені забороняється.

19.4.37. При наявності окремих дворів виливниць в них повинні бути передбачені кімнати для робітників.

При відсутності окремих дворів виливниць для відпочинку робітників повинні бути виділені спеціальні місця, віддалені від рухомих складів з горячими виливницями і забезпечені припливом свіжого повітря.

Завантажити