НПАОП 1.2.10-1-96Правила безпеки у сталеплавильномувиробництві

24.2.5. Конструкція розбризкуючих пристроїв системи водяного охолодження повинна забезпечувати рівномірну подачу води на поверхню шлаку. Поливання водою місць, що не залиті шлаком, забороняється.

24.2.6. Кантування ковшів з рідким і застиглим шлаком повинне провадитися в різних зонах шлакового поля.

24.2.7. Відділення первинної переробки шлаку повинні бути обладнані світловою і звуковою сигналізацією, яку добре чути. Сигналізація повинна вмикатися на весь час зливу шлаку.

24.2.8. Для кантування шлакових чаш допускається використання мостових кранів, що призначені для роботи надворі, які обладнані дистанційним керуванням і мають захист від тепловипромінювання шлаку.

24.2.9. Оглядові щілини постів керування зливу шлаку повинні бути засклені жароміцним склом.

24.2.10. При застосуванні автошлаковозів для транспортування і кантування шлакових ковшів в місцях зливу шлаку повинне бути передбачене спеціальне стаціонарне огородження (упори), що виключають падіння шлаковоза в шлакову траншею.

24.2.11. В конструкції автошлаковозів, що використовуються в ВППШ, повинен передбачатися пристрій, що виключає попадання на кабіну водія шлаку під час його транспортування і зливу.

24.2.12. Перед кантуванням шлакових ковшів сирі місця в траншеї повинні бути засипані гарячим шлаком для повного випарування води. Злив шлаку на вологу поверхню забороняється.

24.2.13. Продавлювання шлакової кірки в ковші повинне бути механізоване. Ручне пробивання кірки забороняється.

24.2.14. Порядок зливу і охолодження шлаку, а також заходи безпеки при використанні автошлаковозів для транспортування і кантування шлакових ковшів повинні передбачатися інструкцією, затвердженою головним інженером підприємства.

24.2.15. Вибивання з шлакових ковшів охолодей і шлакового гарнісажа повинне бути механізоване. Вибивання повинне провадитися способом, що виключає пошкодження шлакових ковшів.

24.2.16. Розробка, відвантаження шлаку екскаваторами, навантажувачами, бульдозерами або іншими машинами і механізмами дозволяється на відстані не менше 50 м від місця зливу шлаку. У випадку, коли ця відстань менше 50 м, роботи щодо розроблення на час зливу шлаку повинні бути припинені, а обслуговуючий персонал віддалений в спеціальне приміщення.

24.2.17. У випадку різкого погіршання видимості в відділенні (траншеї) через надходження пари від місця зливу шлаку або несприятливих природних умов повинне вмикатися додаткове освітлення. Якщо і після цього освітленість буде недостатньою, роботи щодо розроблення і відвантаження шлаку повинні бути припинені.

24.2.18. Для обприскування вапняним розчином шлакові ковші і шлаковні повинні подаватися в гарячому стані з температурою не менше 200 градусів Цельсію.

24.2.19. Роботи на шлакових дворах в місцях розвантаження (шлакові відвали) повинні проводитися у відповідності до вимог Єдиних правил безпеки при розробці корисних копалин відкритим способом.


25.1.1. Агрегати і устаткування сталеплавильних цехів повинні підлягати оглядам, обслуговуванню і ремонтам у відповідності до вимог "Тимчасового положення про технічне обслуговування і ремонти (ТОіР) механічного устаткування підприємств системи Міністерства чорної металургії СРСР".

Відповідальні частини телескопічного підйомника не рідше одного разу на рік повинні перевірятися методом неруйнівного контролю.

25.1.2. В сталеплавильних цехах повинні бути складені інструкції із зазначенням об'єктів, агрегатів і устаткування, ремонт яких повинен здійснюватися із застосуванням биркової системи, нарядів-допусків або оформленням проекту організації робіт.

В проектах організації робіт повинні визначатися особи, відповідальні за проведення ремонту, а також порядок і послідовність виконання ремонтних робіт і заходи, що забезпечують безпеку працюючих.

25.1.3. Виконання налагоджувальних робіт і огляд механізмів при бирковій системі повинні здійснюватися у відповідності до інструкції підприємства.

25.1.4. Вибухові роботи в сталеплавильних цехах повинні провадитися у відповідності до вимог "Єдиних правил безпеки при вибухових роботах" і "Тимчасової інструкції з техніки безпеки при проведенні вибухових робіт на заводах Мінчормету УРСР".

25.1.5. Перед ремонтом печей і конверторів повинні бути влаштовані в необхідних місцях безпечні проходи.

25.1.6. Люки для проходу людей в майданчиках і перекриття, що не огороджені поруччями, повинні зачинятися кришками з завісами.

25.1.7. При проведенні ремонту підйом і переміщення конструкцій, устаткування, деталей, будівельних матеріалів, тощо повинні бути механізовані і виконуватися способом, що виключає їх падіння.

Використання газопроводів та їх несучих колон, як опір для підйому вантажів, забороняється.

25.1.8. Під час монтажу і демонтажу металевих конструкцій печі залишати їх у висячому положенні, а також в нестійкому положенні забороняється.

Демонтовані конструкції і устаткування повинні укладатися стійко з дотриманням необхідних проходів.

25.1.9. При роботі на висоті для перенесення інструменту і металевих деталей робітники зобов'язані користуватися спеціальними сумками.

25.1.10. Для зберігання запасних деталей і устаткування в цехах повинні бути передбачені склади, обладнані вантажопіднімальними механізмами і під'їзними коліями.

25.1.11. Для зручності і безпеки робіт в місцях ремонту кранів повинні бути передбачені вантажопіднімальні пристрої.

25.1.12. Перевірка стану димоходів печей, конверторів, міксерів повинна провадитися під час чергових планово-запобіжних ремонтів цих агрегатів.

25.1.13. Порядок зламу футеровки сталеплавильних печей, конверторів і міксерів повинен визначатися інструкціями підприємства, що передбачають заходи безпечного ведення робіт.

25.1.14. Сталеплавильні печі, конвертори і міксери після ремонту повинні бути висушені і розігріті. Сушіння і розігрів їх повинні здійснюватися у відповідності до графіків та інструкцій, що затверджені головним інженером підприємства.

Контроль режиму сушіння повинен здійснюватися за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

25.1.15. Для внутрішнього освітлення печей, конверторів і міксерів, що ремонтуються, допускається використання переносних світильників напругою не більше 12 В.

25.1.16. Ремонт мульдових візків повинен провадитися на спеціально встановлених тупикових коліях, що обладнані міцними загороджувальними бруссями і сигналами зупинки. Допускається ремонт візків на коліях доставки шихти і відкрилка робочого майданчика за умов огородження місць роботи сигналами зупинки, укладання башмаків під колеса крайніх візків і виставлення спостерігача-сигналіста. В усіх випадках ремонту рухомого складу переносні сигнали зупинки повинні встановлюватися не ближче 15 м від складу, що ремонтується.

Заміну несправного мульдового візка дозволяється проводити за допомогою електромостового крана особам, що мають права підкранового робітника.

Перед ремонтом або заміною мульдового візка необхідно вимикати тролейні проводи.

25.2.1. З обох боків печі (в розливному і пічному прольотах) на час ремонту повинні бути вивішені попереджувальні плакати про ремонт печі, що виконується.

25.2.2. Після зупинки печі допуск працюючих під частини склепіння, стінок і арок повинен проводитися тільки після обвалення кладки, що підлягає до заміни.

Перед допуском людей в робочий простір печі кришки завалочних вікон повинні бути зняті.

25.2.3. При розбиранні стінок залишати у висячому і нестійкому положенні рами та інші частини арматури печі забороняється.

25.2.4. Перед проведенням вибухових робіт в шлаковниках вертикальні канали і вікна шлаковиків повинні бути закриті.

25.2.5. Під час зламу склепінь верхньої і нижньої будівлі печі ставати на склепіння забороняється.

Перед початком зламу склепіння головок печі люди із шлаковиків повинні бути віддалені.

25.2.6. Після зламу кладки головок печі до рівня робочого майданчика отвори, що утворюються, повинні бути перекриті або огороджені за кромкою робочого майданчика.

25.2.7. Злам стін вертикального каналу нижче рівня поду кесона можливо провадити тільки після закріплення або зняття кесона.

25.2.8. Кладка склепінь верхньої і нижньої будівлі може здійснюватися тільки після огляду стану і правильності встановлення опалубки.

25.2.9. Проведення ремонтних робіт із заходженням робітників всередину нагрітого устаткування (печей, регенераторів, шлаковиків, ковшів, тощо) допускається при температурі повітря в ньому не вище 40 градусів Цельсію.

25.2.10. Знаходження людей в шлаковиках при відкритих каналах головок печей забороняється.

Віддалення шлаку і бою цегли з шлаковиків при проведенні капітальних, середніх і гарячих ремонтів, а також на ходу печі повинне бути механізоване.

25.2.11. На робочому майданчику перед піччю, що ремонтується, дозволяється розміщувати штабелі цегли, контейнери, коробки з матеріалами, конструкції, тощо: при цьому повинні бути вжиті заходи, що виключають під'їзд завалочних машин до розміщених предметів на відстань менше 1,5 м.

Проїзд рухомих складів по мульдових коліях вздовж печі, що ремонтується, допускається за узгодженням з особою, відповідальною за проведення ремонту.

25.2.12. Під час проведення холодних ремонтів печей повинна провадитися ревізія і ремонт системи випарного охолодження і арматури з наступним записом у спеціальному журналі.

25.2.13. Заміна рами завалочного вікна повинна провадитися після попереднього вилучення з неї охолодної води.

Під час заміни кришок і рам пересування мульдових візків перед піччю забороняється.

25.2.14. При проведенні гарячого ремонту склепіння печі подача палива в піч повинна бути припинена.

25.2.15. Проводити заміну шлакових чаш біля печі, що ремонтується, а також інші операції, не пов'язані з ремонтом печі, забороняється.

25.2.16. Всі роботи щодо ущільнення печі повинні провадитися тільки з дозволу сталевара печі з записом до журналу.

Місце роботи при ущільненні повинне освітлюватися переносними світильниками напругою не більше 12 В.

25.2.17. При запалюванні газу для сушіння печі та при пусканні газу в піч після ремонту всі люди повинні бути віддалені від печі в безпечне місце.

25.3.1. Перед початком холодного ремонту піч повинна бути вимкнута і на електропідстанції, що живить її розібрана схема.

Електродотримачі повинні бути надійно закріплені.

25.3.2. Простір під піччю, що ремонтується, повинен бути огороджений. Отвори між піччю і робочим майданчиком повинні бути перекриті або огороджені.

25.3.3. Роботи щодо зміни і прибирання футеровки печі, як правило, повинні бути механізовані.

25.3.4. При виконанні ремонтних робіт для безпечного доступу до окремих частин печі повинні застосовуватися легкі металеві драбини, забезпечені пристроями, що запобігають їх падінню.

25.3.5. У випадку необхідності знаходження людей під контрвантажами механізмів підйому електродів контрвантажі повинні бути закріплені так, щоб виключалося їх опускання униз.

25.3.6. При охолодному ремонті склепіння печі повинне бути зняте, або повинне бути встановлено огородження, що виключає знаходження людей під склепінням.

25.4.1. Зупинка конвертора на ремонт у зв'язку із зносом футеровки повинна провадитися, якщо з'явиться арматурний шар.

25.4.2. Злам футеровки конвертора повинен бути механізований.

25.4.3. Перед початком ремонту футеровки конвертора внутрішня поверхня радіаційної частини підйомного газоходу повинна бути очищеною від охолодей.

25.4.4. Очищення підйомної частини газоходу (каміна) від охолодей повинне проводитися під керівництвом фахівця.

25.4.5. При ремонті конвертора під газоходом над горловиною його повинне бути влаштоване перекриття для захисту працюючих від предметів, що падають з газоходу.

25.4.6. Кладка футеровки конвертора повинна провадитися згідно з інструкцією підприємства.

25.4.7. Під час ремонту футеровки конверторів, залежно від умов, повинна діяти припливна або витяжна вентиляція.

25.4.8. Сушіння конверторів повинне здійснюватися при їх вертикальному положенні.

25.4.9. Для зняття і встановлення днищ повинні застосовуватися спеціальні домкратні візки.

25.4.10. При проведенні робіт щодо зміни днищ повинні бути припинені всі інші роботи біля конвертора над отворами поблизу робочого майданчика.

25.4.11. Для відводу і підводу кришки повітряної коробки повинен бути влаштований механізований пристрій.

25.4.12. Збивання в днище нових фурм для запобігання їх розколювання повинне здійснюватися через еластичні надставки.

25.4.13. Стенд для набивання днищ футеровальною масою повинен бути обладнаний гніздами для ставлення днищ і переносним горном для нагріву трамбівок.

25.4.14. Набивання повинне бути механізоване.

25.4.15. Випал днищ повинен провадитися в спеціальних печах з відводом продуктів згоряння в атмосферу. Двері печей під час випалу днищ повинні закриватися герметично.

25.4.16. Виконання ремонтних робіт в конверторі при опущеній фурмі забороняється.

25.5.1. Ремонт ковшів повинен провадитися в спеціально відведених місцях, на стендах, що обладнані майданчиками і сходами з поручнями або в ремонтних ямах, що забезпечені бортами висотою не менше 0,8 м.

Проміжок між стінками ями і ковшем повинен бути перекритий майданчиками і застосовувати для цього дошки, що укладаються на борти ями, забороняється.

25.5.2. Перед ремонтом з ковшів повинні бути віддалені скрап, "козли" і сміття. Віддалення їх повинне бути механізоване і здійснюватися охолодження ковшів.

При неповній зміні футеровки для прискорення охолодження ковшів допускається обдування їх струменем повітря за допомогою вентилятора. При повній зміні футеровки охолодження ковшів можливо проводити заливанням їх водою.

25.5.3. Ковші, що встановлені для ремонту в горизонтальне положення, для запобігання самочинного перекидання, повинні бути закріплені біля бортів спеціальними підставками.

25.5.4. Злам футеровки та її віддалення з ковша повинні бути механізовані.

25.5.5. Подача цегли для ремонту ковша повинна бути механізована. При подачі цегли в коробці або цебері робітники повинні бути завчасно віддалені з ковша.

25.5.6. Забороняється футерувати ковші з охолодями металу і шлаку на корпусі, а також ті, що мають несправний кожух і цапфи.

Футеровка ковшів, що ремонтуються, повинна провадитися з дотриманням вимог п. 19.1.4 цих Правил.

25.5.7. При ремонті ковшів ємкістю вище 40 т повинні застосовуватися механізовані підйомні столи.

В окремих випадках ремонт ковшів допускається проводити з риштовання.

25.5.8. Під час кладки футеровки в ківш повинне подаватися повітря, що підігрівається в зимовий час.

25.5.9. Після ремонту ковші повинні бути ретельно просушені по всій товщині кладки.

Сушіння ковшів повинне здійснюватися коксовим або природним газом, або мазутом в спеціальних місцях, що обладнані витяжними пристроями згідно з вимогами Правил безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії.

Тривалість сушіння і зовнішні ознаки його закінчення повинні встановлюватися інструкцією підприємства. За горінням газу під час сушіння повинне бути встановлено спостереження.

26.1. Для утворення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці в сталеплавильних цехах необхідно передбачати: ефективну аерацію будівель; встановлення вентиляційних та аспіраційних пристроїв; повітряне та повітряно-водяне душування робочих зон і робочих місць; кондиціонування повітря; захист від джерел тепловипромінювання, електричних, електромагнітних і магнітних полів, ультразвуку, шуму; широке використання засобів індивідуального захисту; нормальну освітленість; систематичне та ретельне прибирання приміщень.

26.2. Санітарно-гігієнічний стан повинен відповідати вимогам міждержавних стандартів ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.0.005-84, ГОСТ 12.1.045-84, ГОСТ 12.4.051-87, ГОСТ 12.4.011-89, будівельних норм і правил СНиП 2.04.05-86, СН 245-71, а також Санітарно-гігієнічним нормам допустимої напруженості електростатичного поля N 1757-77, Гранично-допустимим рівням впливу постійних магнітних полів при роботі з магнітними пристроями і магнітними матеріалами N 1742-77, Санітарним нормам і правилам при роботі з джерелами електрополів високих, ультрависоких і надвисоких частот N 848-70.

26.3. Контроль санітарно-гігієнічного стану в сталеплавильних цехах повинен здійснюватися згідно з міждержавними стандартами ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.4.012-83; ГОСТ 12.4.077-79; ГОСТ 12.1.023-80; ГОСТ 12.1.006-84.

26.4. Контроль щодо викидів гранично допустимих рівнів шкідливих речовин повинен здійснюватися відповідно до вимог міждержавного стандарту ГОСТ 17.2.3.02-78 та "Санітарних правил щодо охорони атмосферного повітря та населених місць" за СП N 4946-89.

26.5. Влаштування систем водопостачання і каналізації повинне відповідати вимогам будівельних норм і правил СНиП 2.04.02-84.

Джерела водопостачання, що використовуються для живлення господарсько-питних водопроводів, повинні відповідати міждержавному стандарту ГОСТ 2761-84.

Норми витрати води на господарсько-побутові потреби на одну людину в сталеплавильних цехах повинні складати 45 літрів на зміну при коефіцієнті нерівномірного споживання води 2,5.

26.6. Стічні води, що містять шкідливі речовини, перед надходженням в зовнішню каналізаційну мережу повинні бути очищені.

26.7. Якість питної води, води для душів, умивальників, вентиляції, охолодження повітря і пилопридушення повинна відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 2874-82.

26.8. В сталеплавильних цехах працівники повинні забезпечуватися підсоленою газованою водою з вмістом солі до 0,5 %, температурою від 8 до 20 градусів Цельсію, з розрахунку 4 — 5 л на людину на зміну.

Для подачі газованої води повинні бути влаштовані спеціальні пункти з водоструминним промиванням склянок. Пункти повинні бути ізольовані від пилу, кіптю та інших шкідливих чинників виробничого середовища і постійно утримуватися в чистоті.

Для користування простою питною водою повинні влаштовуватися фонтанчики, що з'єднані з водопроводною мережою або бачками. Питні бачки повинні виготовлятися з матеріалів, що легко очищаються і дезинфікуються, повинні мати кришки, що щільно закриваються, а також повинні замикатися на замок і встановлюватися на висоті 1 м від підлоги. Вода в бачках повинна щодня замінюватися свіжою. Бачки повинні регулярно промиватися окропом і підлягати дезинфекції. При охолодженні води льодом повинна виключатися можливість забруднення води від попадання в неї льоду.

26.9. Душові або лазні повинні бути забезпечені гарячою і холодною водою з розрахунку 500 л на одну душову сітку в годину і мати змішувальні пристрої з регулюючими кранами.

26.10. Влаштування і експлуатація бойлерних установок і баків для нагріву води повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж і Правил техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж.

26.11. В побутових приміщеннях роздягальні та душові повинні мати таку пропускну здатність, щоб працюючі в найбільш численній зміні витрачали на миття і переодягання не більше 45 хвилин.

26.12. На роботах з особливо шкідливими умовами праці та на роботах, що пов'язані із забрудненням тіла, крім 400 г мила, що видають кожному робітнику, при умивальниках повинне знаходитися в достатній кількості мило для миття під час роботи і після її закінчення.

На роботах, де можливо попадання на шкіру шкідливо діючих речовин, працюючим повинні видаватися профілактичні пасти і мазі, а також мастильні і нейтралізуючі речовини.

26.13. В усіх відділеннях повинні бути аптечки з набором медикаментів і перев'язних матеріалів для надання першої (долікарняної) допомоги.

Спостереження за набіром і вмістом медикаментів повинне здійснюватися керівництвом цеху і пунктів з охорони здоров'я.

27.1. При влаштуванні на роботу працівники повинні пройти навчання щодо надання першої допомоги.

27.2. При нещасному випадку потерпілий сам або за допомогою іншої особи повинен надати собі першу допомогу і, при необхідності, звернутися до медпункту. Якщо потерпілий не може звернутися до лікаря сам, необхідно направити його до медпункту наявним транспортом або визвати лікаря (швидку допомогу) від найближчого телефону або нарочним.

27.3. В кожному цеху, на дільниці повинні бути носилки для доставки потерпілих до медпункту.

27.4. Для доставки потерпілих або раптово захворілих на роботі з пункту медичної допомоги до лікувального закладу повинні бути санітарні машини, які забороняється використовувати в інших цілях.

27.5. Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування і облік здійснюються відповідно до "Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах і організаціях", що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 за N 623.


28.1. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

28.2. За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність об'єкта цим Правилам відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.

28.3. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків, згідно з чинним законодавством.

Завантажити