НПАОП 63.21-1.13-08Про затвердження правил з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

5.Наносити антикорозійне покриття та фарбувати конструкції і устаткування, які збираються на будівельному майданчику, необхідно до їх монтажу.

Після монтажу конструкцій наносити антикорозійне покриття та фарбувати їх необхідно тільки в місцях стиків або з’єднань конструкцій.

6.Монтаж вузлів устаткування та ланок трубопроводів і повітропроводів поблизу електричних мереж (у межах відстані, що дорівнює найбільшій довжині вузла або ланки, що монтується) необхідно виконувати після зняття напруги відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.01-97, НПАОП 40.1-1.21-98 та розділу ІІ цих Правил.

6.4. Вимоги безпеки під час виконання штукатурних робіт

1.Внутрішні штукатурні роботи, а також установка збірних карнизів і ліпних прикрас усередині приміщення повинні виконуватися з риштувань або пересувних столиків, які відповідають вимогам ГОСТ 24258-88, ГОСТ 26887-86, ГОСТ 28012-89.

2.Штукатурити окремі дрібні місця всередині приміщення на висоті треба з міцних риштувань або з приставних драбин, які забезпечені «башмаками» та відповідають вимогам ГОСТ 26887-86.

Застосовувати драбини-стрем’янки дозволяється тільки для виконання дрібних штукатурних робіт в окремих місцях.

Не дозволяється упирати підмощування на прилади опалювання, на раковини тощо.

3.Зовнішні штукатурні роботи повинні виконуватися з підвісних засобів підмощування або пересувних баштових риштувань, які відповідають вимогам ГОСТ 24258-88, ГОСТ 26887-86, ГОСТ 28012-89.

4.Для висотних будівель повинні застосовуватися висячі люльки.

5.Підвісні підмощування повинні мати висувні площадки із замками, що унеможливлюють опускання площадки в разі обриву канатів.

6.Рукоятки механізмів для підіймання риштувань під час роботи повинні бути зняті.

7.Штукатурити зовнішні віконні укоси в разі відсутності підвісних засобів підмощування необхідно із захисних настилів, укладених на «пальці», що закріплені в отворах, або з люльок.

8.Штукатурити внутрішні віконні укоси необхідно при закритих віконних отворах, а якщо це неможливо зробити, працівники повинні бути забезпечені запобіжними поясами.

Запобіжний пояс повинен бути закріплений до надійної частини будівлі.

9.Не дозволяється на сходових клітках виконувати роботи з приставних драбин.

10.Не дозволяється до розчину кольорової штукатурки додавати отруйні фарби (свинцевий сурик, крон тощо).

11.Кислота для протравлювання штукатурки фасадів повинна доставлятися на робоче місце розбавленою.

12.Між мотористом розчинонасоса та оператором, який виконує штукатурні роботи, повинен бути встановлений зв’язок справно діючою сигналізацією з використанням радіозв’язку, а моторист зобов’язаний уважно стежити за сигналами пуску та зупинки насоса.

Не дозволяється експлуатувати розчинонасос без сигналізації.

13.Під час подачі розчину цементогарматою необхідно:

стежити за тим, щоб тиск повітря в цементогарматі не перевищував граничного;

уживати заходів, щоб під час вилучення пробок, що утворилися в шлангу, матеріал, який раптово вирвався із сопла, не заподіяв шкоди працівникам, які експлуатують або обслуговують цементогармату;

періодично перевіряти справність запобіжного клапана компресора шляхом підвищення тиску повітря до наближення стрілки манометра до межі граничного тиску.

14.У місцях проходу працівників шланги розчинонасоса повинні бути накриті запобіжними містками.6.5. Вимоги безпеки під час виконання ізоляційних робіт

1.Під час виконання ізоляційних робіт необхідно виконувати вимоги ГОСТ 12.3.016-87 та цих Правил.

2.Під час застосування пеку або кам’яновугільної смоли необхідно дотримуватися вимог НАПБ А.01.001-04, Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 01.07.97 № 240, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 440/2244 (далі — НАПБ В.01.010-97/510).

3.Не дозволяється для підігрівання бітумної мастики всередині приміщень застосовувати відкритий вогонь.

4.Під час виконання ізоляційних робіт усередині ємностей або в закритих приміщеннях повинні бути забезпечені їх провітрювання та місцеве електроосвітлення від електромережі напругою не вище 12 В з арматурою у вибухобезпечному виконанні відповідно до вимог «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок» (ГОСТ 12.1.046-85) і ГОСТ 12.1.013-78. Електроприводи всіх механізмів, робочі органи яких містяться в ємностях, повинні бути знеструмлені та відключені від електродвигунів.

Ємності, у яких проводитимуться роботи, повинні бути виведені з експлуатації, звільнені від продуктів, речовин, відключені від усіх комунікацій, очищені, охолоджені, провентильовані.

Доступ працівників у середину ємностей, що мають верхні та нижні люки, повинна здійснюватися тільки через нижній люк. Спуск працівника у відкриту ємність повинен проводитися по переносній драбині, що має зверху крюки для зачіплювання за край ємності. Тривалість перебування працівника всередині ємності та тривалість його відпочинку встановлюються інструкцією з виконання робіт усередині ємності залежно від умов виконуваних робіт.

5.Перед початком ізоляційних робіт усередині ємностей усі електродвигуни повинні бути знеструмлені, технологічні трубопроводи заглушені.

Під час проведення робіт усередині ємкостей повинні бути вивішені попереджувальні знаки.

6.Під час виконання робіт із застосуванням гарячого бітуму двома та більше робочими ланками відстань між ними повинна бути не менше ніж 10 м.

7.Скловата та шлаковата повинні подаватися до місця виконання робіт у контейнерах або пакетах, виключаючи їх розпорошення.

8.Кінці в’язального дроту не повинні виступати над поверхнею після закріплення ізоляційного покриття конструкцій або устаткування теплоізоляційними матеріалами.

9.Теплоізоляційні роботи на технологічному устаткуванні та трубопроводах повинні виконуватися відповідно до вимог «ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности» (ГОСТ 12.3.038-85) і, як правило, до їх установки.

10.Під час приготування ґрунтовки, що складається з розчинника і бітуму, необхідно розплавлений бітум уливати в розчинник.

Не дозволяється вливати розчинник у розплавлений бітум.

11.Під час використання будівельних матеріалів та мінеральної будівельної сировини як оздоблювальних та ізоляційних матеріалів з визначеним умістом природних радіонуклідів треба дотримуватися вимог «СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні», затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 24.07.97 № 124 (ДБН В.1.4-1.01-97).

6.6. Вимоги безпеки під час виконання малярних робіт

1.Під час виконання малярних робіт необхідно дотримуватися вимог «ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности» (далі — ГОСТ 12.3.035-84), НАПБ А.01.001-04, НАПБ В.01.010-97/510 та СНиП III-4-80*.

2.Перед початком виконання малярних робіт у приміщеннях повинна бути знята напруга в електромережі.

3.Лакофарбувальні матеріали повинні готуватися, як правило, централізовано.

Не дозволяється готувати малярні суміші на робочому місці.

4.Приміщення для приготування фарб повинні бути забезпечені примусовою витяжною вентиляцією та відповідати вимогам НАПБ А.01.001-04, НАПБ В.01.010-97/510, ГОСТ 12.3.035-84.

5.Кратність обміну повітря в приміщеннях для приготування фарб приймається за розрахунком відповідно до вимог СниП 2.04-05-91.

6.Не дозволяється готувати малярні суміші із застосуванням несертифікованих розчинників та лакофарбувальних матеріалів.

7.Під час фарбування діючих обігрівальних приладів і труб центрального опалення, а також під час випалювання старої масляної фарби паяльною лампою або електричним феном необхідно провітрювати приміщення природною або примусовою витяжною вентиляцією.

8.Під час фарбування не дозволяється виконувати будь-які роботи з використанням відкритого вогню або з утворенням іскор.

9.Під час фарбування в закритих приміщеннях швидковисихаючими лаками та фарбами, що містять летючі розчинники (нітрофарби тощо) і утворюють шкідливі речовини, необхідно влаштовувати припливно-витяжну вентиляцію з три- і чотирикратним повітрообміном за годину, а роботи виконувати з обов’язковим застосуванням респіраторів.

Не дозволяється продовжувати фарбування в разі раптової зупинки припливно-витяжної вентиляції.

10.Фарбопульт та інші автоматичні апарати для напилення фарб повинні бути заздалегідь випробувані на гідравлічний тиск, що перевищує в півтора разу робочий.

6.7. Вимоги безпеки під час виконання склярських робіт

1.Під час виконання склярських робіт необхідно дотримуватись вимог пунктів 16.9–16.11 СНиП III-4-80*.

2.Місця, над якими виконуються склярські роботи, повинні бути огороджені відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89.

3.До початку склярських робіт необхідно перевірити міцність і справність віконних рам.

4.Перевозити, переносити та піднімати скло до місця його встановлення дозволяється тільки в спеціальній тарі у вертикальному положенні.

5.Заготовляти та обрізати скло, а також готувати замазку необхідно в окремому приміщенні.

6.Ремонтувати засклені дахи та ліхтарі необхідно з міцно укріплених драбин, суцільних підмостків з поручнями або настилів по даху та рамах.

7.Для ходіння по склу ліхтаря необхідно застосовувати драбини, забезпечені у верхньому кінці металевими гаками для зачеплення за кінець ліхтаря.

8.Під місцем ремонту засклених дахів і ліхтарів повинен бути встановлений суцільний дощатий, фанерний або брезентовий захист від падіння скла.

VII. Вимоги безпеки під час ремонту санітарно-технічних та опалювальних систем і трубопроводів

7.1. Вимоги безпеки під час виконання внутрішніх робіт з ремонту центрального опалення, водопроводу та каналізації

1.Під час виконання внутрішніх робіт з ремонту центрального опалення, водопроводу та каналізації повинні дотримуватися вимоги НПАОП 60.1-1.01-04.

2.Реконструкція, ремонт або монтаж котлів і їх елементів повинні виконуватися спеціалізованою організацією з дотриманням вимог розділу 8 Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.07.96 № 125, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.11.96 за № 655/1680 (далі — НПАОП 0.00-1.26-96).

3.Не дозволяється ремонтувати труби та інше обладнання мереж, що перебувають під тиском або з рідиною.

7.2. Вимоги безпеки під час ремонту зовнішніх водопровідних і каналізаційних мереж

Під час виконання робіт з ремонту зовнішніх водопровідних та каналізаційних мереж необхідно дотримуватися вимог НПАОП 60.1-1.01-04.

VIII. Вимоги безпеки під час виконання покрівельних робіт

1.Під час виконання покрівельних робіт необхідно виконувати вимоги «ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности» (далі — ГОСТ 12.3.040-86), а також дотримуватись правил пожежної безпеки відповідно до вимог НАПБ А.01.001-04, НАПБ В.01.010-97/510.

2.Допускати працівників до виконання покрівельних робіт дозволяється після огляду керівником робіт разом з бригадиром справності несучих конструкцій даху й огорож.

3.Під час виконання робіт з улаштування покрівлі із застосуванням бітумних мастик необхідно дотримуватися вимог ГОСТ 12.3.040-86 та розділу VІ цих Правил.

4.Не дозволяється під час улаштування ковпаків на димарях приставні драбини встановлювати на обрешітці або покрівлі.

Для цього необхідно влаштовувати підмостки, що відповідають вимогам ГОСТ 24258-88.

5.Ремонтувати та замінювати водостічні труби, вирви, коліна, покриття підвіконь, поясочки, сандрики тощо на одноповерхових будівлях дозволяється з приставних драбин, що відповідають вимогам ГОСТ 26887-86, а на будівлях від двох і більше поверхів — з риштувань або люльок, що відповідають вимогам ГОСТ 27372-87 і ГОСТ 28012-89, або з телескопічних веж згідно з вимогами розділу ІІ цих Правил.

6.Під час виконання покрівельних робіт будівлі, на яких вони проводяться, необхідно огороджувати по периметру, а також виконувати інші вимоги з організації будівельного майданчика відповідно до вимог розділу ІІ цих Правил.

IX. Вимоги безпеки під час розбирання будівель і споруд

1.Перед розбиранням будівель і споруд розробляється та затверджується ПВР, у якому повинні бути передбачені заходи безпеки.

2.Перед розбиранням будівель (споруд) їх необхідно обстежити та визначити стан фундаментів, стін та конструкцій.

У разі наявності в конструкціях деформацій, тріщин тощо у ПВР повинні передбачатися відповідні запобіжні заходи.

3.До початку розбирання будівлі керівник робіт повинен ознайомитися з ПВР та провести цільовий інструктаж працівникам відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05.

4.Будівлі, що підлягають розбиранню, до початку робіт необхідно відключити від мереж водо-, тепло-, газо-, електропостачання, каналізації, технологічних продуктопроводів.

Відключення повинна виконувати організація, у віданні якої перебувають указані мережі.

5.Схема тимчасового електропостачання будівлі в процесі розбирання повинна бути виконана незалежно від схеми електромережі будівлі, яка розбирається.

6.Територію навколо будівель, які розбирають або зносять, необхідно огороджувати по периметру та виконувати інші вимоги з організації будівельного майданчика відповідно до вимог розділу ІІ цих Правил.

7.Матеріали, що накопичуються під час розбирання будівель, необхідно складувати на спеціально відведених для цього майданчиках.

8.Під час розбирання дерев’яних конструкцій матеріал, придатний для подальшого використання, перед складуванням необхідно звільняти від цвяхів і скоб.

9.Не дозволяється розбирати будівлі одночасно в декількох ярусах по одній вертикалі, а також обрушувати конструкції, які розбираються, на перекриття.

10.Не дозволяється розміщувати машини та механізми, які використовуються під час розбирання будівлі, у зоні можливого обвалення конструкцій.

11.Не дозволяється під час обвалення конструкцій будівель (споруд) за допомогою клина-молота або кулі-молота перебувати біля будівлі (споруди) на відстані менше її висоти.

12.Нестійкі конструкції, що перебувають у зоні виконання робіт, необхідно розкріплювати стійками, підкосами або іншими засобами.

13.Не дозволяється залишати конструкції або їх окремі елементи без відповідного додаткового кріплення, якщо є небезпека їх обвалення (падіння) під впливом вітру або інших чинників.

14.Під час розбирання, руйнування будівель, споруд, а також прибирання відходів, залишкових матеріалів, сміття необхідно вживати заходів щодо зменшення виділення пилу в навколишнє середовище.

15.Працівники, які перебувають в умовах з підвищеною концентрацією пилу, повинні бути забезпечені засобами захисту органів дихання від пилу та мікроорганізмів (цвілі, грибків, їх спор тощо).

16.Конструкції, що перебувають під загрозою раптового обвалення, необхідно обрушувати (знімати) або укріплювати до початку розбирання будівлі або окремої її частини.

17.Не дозволяється допускати людей у місця, що перебувають під загрозою раптового обвалення конструкцій.

18.Працівники під час розбирання конструкцій недостатньої міцності та стійкості або в разі малих розмірів робочих місць на висоті більше 1,3 м повинні бути забезпечені запобіжними поясами.

Запобіжні пояси повинні бути закріплені до стійких конструкцій, які в цей час не розбираються.

19.Розбирати цегляні арки необхідно починати від замка до п’ят:

циліндричні — захватками завдовжки не більше 0,5 м;

купольні, парусні, хрестові тощо — концентричними замкнутими кругами.

Працівники, які виконують ці роботи, повинні перебувати на незайманій частині арки та під час роботи закріплюватися запобіжними поясами до стійких і міцних конструкцій будівлі.

20.У разі недостатньої міцності арок і їх опорних п’ят необхідно заздалегідь підводити під них кружала та опалубку, щоб уникнути раптового обвалення кладки.

21.Не дозволяється підрубувати димарі, кам’яні стовпи та простінки, а також обвалювати їх на перекриття будівлі, яка розбирається.

22.Накат і плити, що розташовані між балками або іншими опорами, необхідно розбирати з настилів, укладених по балках (опорах).

23.Не дозволяється перебувати на конструкціях, які розбираються, а також на суміжних з ними прольотах.

24.Не дозволяється розсовувати балки з метою обвалення заповнення.

25.Не дозволяється вирізати балки, на які спираються печі, до розбирання останніх.

26.Розбирати несучі перегородки необхідно з ненесучого заповнення між стійками.

Несуче заповнення між стійками треба видаляти тільки після розбирання конструкцій, які ними підтримуються.

27.Отвори в міжповерхових перекриттях, з яких розбираються будівлі, необхідно закривати або огороджувати.

28.Не дозволяється допускати працівників у приміщення, розташовані під перекриттями з відкритими отворами.

29.Каркасні будівлі повинні розбиратися, починаючи із заповнення.

30.Сходи і поручні сходів необхідно розбирати зверху в міру розбирання будівлі.

31.Під час розбирання на висоті частин будівлі (карнизів, балконів, шпилів тощо), конструкцій, що виступають або звисають, повинні вживатися заходи щодо безпеки працівників.

32.Кладку, штукатурку й інші частини будівель, під час розбирання яких утворюється пил, треба періодично поливати водою.

33.Довгі важкі предмети (балки, колоди, дошки тощо) необхідно спускати з поверхів тільки на канатах через блоки; не дозволяється перебувати в небезпечній зоні працівникам і транспорту.

34.Сміття треба скидати по жолобах або спускати за допомогою кранів, блоків тощо.

Не дозволяється перевантажувати перекриття матеріалами та сміттям.

Не дозволяється скидати сміття на східці та захаращувати їх матеріалами від розбирання.

35.Стінки котлованів, які відкопувалися під час розбирання фундаментів, необхідно укріплювати, щоб уникнути обвалення ґрунту.

36.Під час розбирання будівель шляхом завалювання їх окремих масивів повинні:

очищатися ділянки території, на які можливе падіння масивів або їх окремих частин;

допускатися підрубування стін, що підлягають завалюванню, на глибину не більше1/3 їх товщини;

працівники, які розбирають перемички, забезпечуватися запобіжними поясами та не допускати виконання цієї роботи без закріплення поясів до надійних частин будівлі;

до початку підрубування стін укріплюватися ділянки, які підлягають завалюванню, відтяжками із сталевого каната або підпорами, які запобігають мимовільному падінню стіни в бік підрубки;

завалюватися за допомогою сталевих або прядивних канатів завдовжки не менше двократної відстані між поверхнею землі і верхньою частиною масиву, що підлягає завалюванню;

застосовуватися для завалювання механізовані тягові засоби (лебідки, трактори тощо).

37.Ями, що залишаються після розбирання будівлі, повинні бути надійно захищені відповідно до вимог ГОСТ 23407-78 до повної їх засипки.

X. Вимоги безпеки під час експлуатації будівель і споруд

10.1. Вимоги безпеки під час експлуатації фасадів будівель і споруд

Керівники підприємств, у підпорядкуванні яких перебувають об’єкти, будівлі і споруди, зобо-в’язані організувати роботу з обстеження цих об’єктів, будівель і споруд, визначення їх технічного стану і відповідності вимогам безпеки.

10.2. Вимоги безпеки під час експлуатації споруд і будівель котельного господарства

1.До експлуатації споруд і будівель котельного господарства допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання і перевірку знань.

2.Приміщення котельної, машинне відділення, арматура котлів, а також тамбур, коридори та сходи, що ведуть у котельну, повинні бути освітлені відповідно до вимог «Природне і штучне освітлення» затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 № 168 (ДБН В.2.5-28-2006).

3.Не дозволяється захаращувати приміщення котельної сторонніми матеріалами або предметами.

4.Сходи, що ведуть у котельну, узимку необхідно систематично очищати від снігу та льоду.

5.Не дозволяється зберігати в котельній легкозаймисті рідини (гас, бензин, масла тощо).

Дозволяється зберігати в машинному відділенні змащувальне масло (не більше 1 л).

10.3. Вимоги безпеки під час чищення газоходів і димарів опалювальних приладів

1.Працівники, що чистять газоходи та димарі опалювальних приладів, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (респіраторами, запобіжними поясами, канатом страхувальним, що відповідають вимогам ГОСТ 12.4.107-82, ГОСТ 12.4.103-83 і ГОСТ 12.4.089-86) та необхідним спорядженням.

2.Під час чищення газоходів та димарів опалювальних приладів запобіжні пояси працівників повинні бути закріплені до надійних конструкцій будівлі.

3.Не дозволяється виконувати роботи на димарях і на горищах у темний час доби.

Не дозволяється під час роботи на горищах використовувати для освітлення відкритий вогонь.

У разі відсутності постійного освітлення необхідно користуватися акумуляторним ліхтарем.

4.У разі наявності на даху траверси з дротами або електричних проводів повинні бути вжиті заходи відповідно до вимог ГОСТ 12.1.013-78.

5.Не дозволяється чистити газоходи та димарі опалювальних приладів одному працівнику, цю роботу необхідно виконувати під наглядом керівника робіт або техніка і лише після попереднього та ретельного вентилювання каналів, після загашення топок, охолодження газоходів та димарів і перевірки відсутності в каналах шкідливих газів.

Завантажити