НПАОП 26.2-3.01-12Про затвердження норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва

НПАОП26.2-3.01-12Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття http://www.sot.zp.ua

НПАОП 26.2-3.01-12

Міністерство надзвичайних ситуацій України

НАКАЗ

06.02.2012              м. Київ                    № 247

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2012 року за № 316/20629

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуттята інших засобів індивідуального захисту для працівників

фарфоро-фаянсового виробництва

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення проМіністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників фарфоро-фаянсового виробництва, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати таким, що не застосовується на території України, розділ І «Виробництво виробів з кераміки і фарфоро-фаянсу» Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 18 вересня 1980 року № 241/П-9 (зі змінами) (далі — НПАОП 26.0-3.29-80).

3. Голові Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотві О. І.:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. У встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого наглядута промислової безпеки України Хохотву О. І.

Міністр                                                                                       В. Балога

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра соціальної політики України —
керівник апарату                                                                                            
        В. КОЛОМІЄЦЬ

Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України,
головний державний санітарний лікар України                                    А. М. ПОНОМАРЕНКО

Голова комісії з реорганізації
Держспоживстандарту України                                                                         О. В. ПШЕНИЧКА

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні                            
            О. МІРОШНИЧЕНКО

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань                                       Г. ОСОВИЙ

Перший заступник Голови —
Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки України                                                                 М. Х. ГАШЕВ

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України                                                                                 Е. М. УЛИНЕЦЬ

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України                                                                Ю. МЕЛЬНИКОВ

Перший заступник
Міністра охорони здоров’я України                                            
                     Р. О. МОІСЕЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
06.02.2012 № 247
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 лютого 2012 року за № 316/20629

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
для працівників фарфоро-фаянсового виробництваІ. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України «Про охорону праці».

1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації фарфоро-фаянсового виробництва незалежно від форм власності та підпорядкування та на юридичних і фізичних осіб — підприємців (далі — суб’єкти господарювання), які виконують роботи, пов’язані з фарфоро-фаянсовим виробництвом.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведениху пункті 1.2 цього розділу, перелік яких відповідає Національному класифікатору України ДК 003:2010«Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі —ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» та ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

1.4. Працівники підприємств фарфоро-фаянсового виробництва, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.05.2009 за № 424/16440 (далі — НПАОП 0.00-3.07-09).

1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначаються Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (далі — НПАОП 0.00-4.01-08).

1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють служби охорони праці підприємств відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125 (далі — НПАОП 0.00-4.21-04).

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок — уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття

та інших засобів індивідуального захисту для працівників

фарфоро-фаянсового виробництва


з/п

Код
згідно
з ДК 003:2010

Професійна
назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення
захисних
властивостей,
марка ЗІЗ

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

Масозаготівельне виробництво

1

9333

Вантажник

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Окуляри захисні
Каска
В холодну пору року додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавиці

Пс, З

Пс, Ми
Ми, У  

 

Тнв
Тнв
Тнв
Тнв
Тнв

12
1
12
до зносу
до зносу
 

 

36
36
36
36
до зносу

2

7321

Виробник капів

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові

З
Ми, У

Ми

12
12
2

3

8139

Готувач мас

Костюм бавовняний
Рукавички ПХВ з крапкою
Фартух
В холодну пору року додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи

З

Ми, Мв
Мп, З

 

 

Тнв
Тнв
Тнв

12
1
12
 

 

36
36
36

4

8139

Дробильник-розмелювач (виробництво
керамічних, фарфорових
та фаянсових виробів)

Костюм бавовняний
Рукавички ПВХ з крапкою
Рукавички гумові
Окуляри захисні
Фартух прогумований
Респіратор
газопилозахисний
Каска
Чоботи гумові
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена
Чоботи

Ми, З

Ми, МВ
Вн, Ми

Вн, З 
 


В, См
 

 

Тнв
Тнв

12
1
1
до зносу
черговий
 

до зносу
до зносу
12
 

 

36
36

5

7212

Електрогазозварник-врізальник

Костюм брезентовий
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Шолом захисний
В холодну пору року додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи
Шапка
Рукавиці

Тр, Мп
Ми, Тр
Тр, Мп
Тр, Ти
 

 

Тнв
Тнв
Тнв
Тнв
Тнв

12
12
1
до зносу
 

 

36
36
36
36
36

6

8131

Завантажувач-вивантажувач сушарок

Халат бавовняний
Косинка бавовняна
Рукавички ПВХ з крапкою
Черевики

З
З
Ми, Мв
Мп, Ми

12
12
1
24

7

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

12

8

7321

Комплектувальник гіпсових форм

Халат бавовняний
Рукавички гумові
Косинка бавовняна
Черевики

З
Вн, Ми
З
Ми, Мп

12
1
12
24

9

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний
Рукавички гумові

З
Вн, Ми

12
1

10

8131

Ливарник гіпсових форм

Халат бавовняний
Рукавички ПХВ з крапкою
Косинка бавовняна
Туфлі

З
Ми, Мв
З
Ми, Мп

12
1
12
28

11

8142

Оператор очисного устаткування

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
При роботі у вологому середовищі додатково:
Чоботи гумові
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи
Шапка

Ми, З

См
Ми
 

 

В, См
 

 

Тнв
Тнв
Тнв
Тнв

12
12
1
 

 

до зносу
 

 

36
36
36
36

12

9132

Прибиральник
виробничих приміщень

Халат бавовняний
Рукавички гумові
Чоботи гумові

З
Вн, Ми
В

12
1
12

13

8151

Розмелювач
(хімічна промисловість)

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний
Каска
Черевики

З
Ми

 Мп, Ми

14
2
до зносу
 

до зносу
24
24

14

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи
Шапка

З
См
Мп, З

 

 

Тнв
Тнв
Тнв
Тнв

12
12
1
 

 

36
36
36
36

15

8139

Фільтр-пресувальник(виробництво
керамічних,фарфорових
та фаянсових виробів)

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Фартух прогумований

З
Ми, У

Вн

12
12
12

16

7436

Швачка

Халат бавовняний
Рукавички гумові
Фартух прогумований з нагрудником

З
Вн, Ми
Вн

12
1
12

Формувальне виробництво

17

7321

Відливальник
фарфорових
та фаянсових виробів

Халат бавовняний
Рукавиці комбіновані
Фартух

З
Ми
Мп, З

12
1
12

18

8334

Водій навантажувача

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Каска
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена
Брюки утеплені
Чоботи
Шапка

З
Мп, З 


 

 

Тнв
Тнв
Тнв
Тнв

12
1
до зносу
 

 

36
36
36
36

19

8139

Готувач мас

Халат бавовняний
Фартух
Рукавиці комбіновані
Черевики

З
Мп, З

Ми, Мв
Ми, Мп

12
12
1
24

20

7241

Електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена
Чоботи

З
См
Мп, З

 

 

Тнв
Тнв

12
12
1
 

 

36
36

21

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З
 

12

22

8131

Ливарник гіпсових форм

Халат бавовняний
Рукавиці комбіновані
Фартух

З
Ми
Мп, З

12
1
12

23

9322

Мастильник

Халат бавовняний
Рукавиці комбіновані

З
Мп

12
1

24

8141

Оператор формувальної машини

Халат бавовняний
Рукавиці брезентові
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена
Черевики

З
Мп
 

 

Тнв
Ми, Мп

12
2
 

 

36
24

25

9132

Прибиральник
виробничих приміщень

Халат бавовняний
Рукавички гумові
Чоботи гумові

З
Вн
В

12
1
12

26

8290

Розподілювач робіт

Халат бавовняний

З

24

27

7321

Складальник
фарфорових
та фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

28

9322

Склеювач керамічних, фарфорових
та фаянсових виробів

Халат бавовняний

З
 

12
 

29

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена

З
Ми, З

См
 

 

Тнв

12
1
12
 

 

36

30

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Каска
Черевики

З
Мп, З 

Ми, Мп

12
1
до зносу
24

31

7321

Формувальник
фарфорових
та фаянсових виробів

Напівкомбінезон
Рукавиці комбіновані

З
Ми

12
2

Випалювальне виробництво

32

7324

Аерографник

Халат бавовняний
Фартух
Рукавички бавовняні
Туфлі

З
Мп, З

Ми
Ми

12
12
6
24

33

7321

Відливальник
фарфорових
та фаянсових виробів

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні

З
Ми
Ми, У

12
1
12

34

8131

Випалювач
фарфорових
та фаянсових виробів

Костюм бавовняний
Рукавиці брезентові
Черевики шкіряні
Окуляри захисні

Тв, З

Тв
Тп, У

12
1
12
до зносу

35

7122

Вогнетривник

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані

Ми, З

Тп, У

Мп, З

12
12
1

36

8131

Глазурувальник фарфорових
та фаянсових виробів

Халат бавовняний
Фартух
Рукавички гумові

З
Мп, З

Вн

12
12
6

37

7241

Електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена

З
См
Мп, З

 

 

Тнв

12
12
1
 

 

36

38

8131

Знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний
Фартух
Рукавиці бавовняні
Туфлі

З
Мп, З

Ми
Ми, Мп

12
12
1
24

39

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

24

40

7321

Оправник-чистильник

Халат бавовняний
Фартух
Рукавиці бавовняні
Респіратор
газопилозахисний
Черевики

З
Мп, З

Ми
 


Мп, Ми

12
12
1
 

до зносу
24

41

9132

Прибиральник
виробничих приміщень

Халат бавовняний
Рукавички гумові
Чоботи гумові

З
Вн, Ми
В

12
1
12

42

8131

Промазувальник форм

Халат бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Рукавиці комбіновані
Черевики

З
 

Вн, З

Ми, З

Ми, Мп

12
 

12
2
24

43

8290

Розподілювач робіт

Халат бавовняний

З

24

44

9322

Склеювач керамічних, фарфорових
та фаянсових виробів

Халат бавовняний

З

12

45

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена

З
Ми, З

См
 

 

Тнв

12
1
12
 

 

36

46

8131

Ставильник-вибірник виробів з печей

Халат бавовняний
Рукавички бавовняні
 

Черевики

З
Ми
 

Ми, Мп

12
2 пари на місяць
24

47

8131

Ставильник-вибірник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів на вагонетках

Халат бавовняний
Фартух
Нарукавники
Рукавиці комбіновані
Рукавички бавовняні
Черевики шкіряні

З
Тв, Мп
Тв, Мп
Тв, Мп
Ми
Тп, У

12
12
12
1
1
12

48

7215

Транспортувальник
(такелажні роботи)

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена

Ми, З

Тп, У

Тв, Мп
 

 

Тнв

12
12
1
 

 

36

49

8163

Чистильник
вентиляційних установок

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики на мікропористій підошві
Берет
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний

З

 

Ми, См, У  

12
6
 

12
12
до зносу
 

до зносу

50

8131

Чистильник димоходів, лежаків та топок

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики на мікропористій підошві
Берет
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний

З

 

Ми, См, У 

12
6
 

12
12
до зносу
 

до зносу

Сортувальне відділення

51

8131

Знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Фартух з нагрудником
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска

Ти
Ми, У

Ми

6
12
1
24

52

7324

Комплектувальник фарфорових
та фаянсових виробів

Халат бавовняний
Рукавички бавовняні
Фартух

З
Ми
Мп, З

12
1
6

53

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний
Рукавички бавовняні

З
Ми

12
1

54

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена

З
Ми, З

См
 

 

Тнв

12
1
12
 

 

36

55

7321

Сортувальник сировини фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний
Рукавички бавовняні

З
Ми

12
1

56

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Халат бавовняний
Рукавички бавовняні
 

Каска
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена
Черевики

З
Ми
 


 

 

Тнв
Ми, Мп

12
3 пари на місяць
до зносу
 

 

36
24

57

7321

Шліфувальник
фарфорових
та фаянсових виробів

Халат бавовняний
Фартух
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні

З
Мп, З Ми

12
6
1
до зносу

Живописно-оздоблювальне виробництво

58

7324

Аерографник

Халат бавовняний

З

12

59

9333

Вантажник

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
Каска
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена

З
Ми, З

Ми, У


 

 

Тнв

12
1
12
до зносу
 

 

36

60

7324

Відвідник

Халат бавовняний

З

12

61

7321

Виробник штампів

Костюм бавовняний
Окуляри захисні

З

12
до зносу

62

8131

Випалювач фарфорових та фаянсових виробів

Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні

Тв, З

Тп, У

Тв

12
12
1
до зносу

63

7324

Живописець

Халат бавовняний

З

12

64

8131

Забирач фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний
Рукавички бавовняні

З
Ми

12
1

65

8131

Знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний
Рукавички бавовняні

3
Ми

12
1

66

7324

Комплектувальник фарфорових
та фаянсових виробів

Халат бавовняний
Рукавички бавовняні

З
Ми

12
1

67

7321

Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів

Халат бавовняний

З

12

68

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат бавовняний
Фартух прогумований
Рукавиці прогумовані
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена

З
Вп, Кк, Щ50
Вп, Кк, Щ50
 

 

Тнв

18
черговий
1
 

 

36

69

8290

Маркувальник

Халат бавовняний

З

12

70

7321

Модельник гіпсових моделей

Костюм бавовняний
Рукавиці брезентові
Черевики

З
Ми
Ми, Мп

12
2
24

71

9322

Перебивач малюнків

Халат бавовняний

З

12

72

9322

Приймальник-роздавальник
золотовмісних препаратів

Халат бавовняний
Рукавиці гумові

З
Вн

12
12

73

9132

Прибиральник
виробничих приміщень

Халат бавовняний
Рукавички гумові
Чоботи гумові

З
Вн, Ми
В

12
1
12

74

9322

Різальник деколькоманій

Халат бавовняний

З

12

75

8290

Розподілювач робіт

Халат бавовняний

З

12

76

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена

З
Ми, З

См
 

 

Тнв

12
1
12
 

 

36

77

9322

Травильник фарфорових та фаянсових виробів

Костюм бавовняний
Фартух прогумований з нагрудником
Рукавички гумові
Нарукавники суконні
Черевики

Ми, З

 

Кк, О

Кк, Оа
Ми, З

Ми, Яж

12
 

12
1
3
18

78

7215

Транспортувальник (такелажні роботи)

Костюм бавовняний
Рукавички бавовняні
 

Черевики

З
Ми
 

Ми, Мп

12
3 пари на місяць
24

79

9322

Укладальник-пакувальник

Халат бавовняний
Рукавички бавовняні

З
Ми

12
1

80

8151

Фарботерник

Халат бавовняний
Рукавички гумові
В холодну пору року
додатково:
Куртка утеплена
Черевики

З, О

Вн, Оа
 

 

Тнв
Ми, Мп

12
12
 

 

36
24

81

7324

Художник мініатюрного живопису

Халат бавовняний

З

12

82

8163

Чистильник
вентиляційних установок

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики на мікропористій підошві
Берет
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний

З

 

Ми, См, У 

12
6
 

12
12
до зносу
 

до зносу

83

8131

Чистильник димоходів, лежаків та топок

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики на мікропористій підошві
Берет
Окуляри захисні
Респіратор
газопилозахисний

З

 

Ми, См, У 

12
6
 

12
12
до зносу
 

до зносу

84

7346

Шаблонник

Костюм бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні

З
Ми, З

См

12
1
12

85

7321

Шліфувальник
фарфорових
та фаянсових виробів

Халат бавовняний
Рукавички бавовняні
Окуляри захисні

З
Ми

12
1
до зносу

Загальні професії фарфоро-фаянсового виробництва

86

9411

Комірник

Халат бавовняний
Куртка утеплена
Черевики
Рукавиці комбіновані

З
Тнв
Ми
Ми

12
36
24
6

87

7422

Столяр

Костюм бавовняний
Фартух
Черевики
Рукавиці комбіновані

З
З
Ми
Ми

12
12
24
6

Завантажити