НПАОП 63.21-1.13-08Про затвердження правил з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

10.Під час технічного обслуговування машин з електроприводом необхідно вживати заходів, що унеможливлюють випадкову подачу напруги.

На пускових пристроях вивішують плакати «Не вмикати. Працюють люди!».

Плавкі вставки запобіжників у ланцюгах живлення електродвигунів необхідно виймати.

11.Переміщати машини через природні або штучні перешкоди дозволяється тільки після обстеження шляху прямування, а через залізничні переїзди — з обов’язковим виконанням вимог Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 № 411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за № 50/1854 (ЦРБ/0004).

У разі необхідності шлях прямування машини повинен бути спланований та зміцнений з ураху-ванням вимог, указаних у паспорті машини.

12.Монтаж (демонтаж) машин повинен виконуватися відповідно до вимог ДБН «Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги», затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 25.05.98 № 110 (ДБН В.2.8-9-98).

13.Зона монтажу машин повинна бути огороджена або позначена знаками безпеки та попереджувальними написами.

14.Не дозволяється виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м/с і більше, в ожеледь, туман, снігопад, під час грози, дощу.

15.Конвеєри повинні відповідати вимогам «ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности» (ГОСТ 12.2.022-80).

16.Підйомники під час виконання ремонтних і будівельно-монтажних робіт повинні експлуатуватися відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації підйомників, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08.12.2003 № 232, зареєст-рованих у Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за № 1262/8583 (НПАОП 0.00-1.36-03), НПАОП 40.1-1.01-97.

17.Вантажопідіймальні лебідки повинні експлуатуватися відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.01-07.

18.Майданчик, де виконуються навантажувально-розвантажувальні роботи, повинен бути огороджений відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89.

19.Не дозволяється піднімати або переміщати краном працівників і перевозити їх на автокранах і автонавантажувачах.

20.Будівельно-монтажні роботи із застосуванням підйомників поблизу розподільчого устаткування та в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі необхідно виконувати відповідно до вимог НПАОП 60.1-1.48-00 та цих Правил.

21.Працівники, які виконують роботи з підйомників, повинні бути забезпечені запобіжними поясами.











ІІІ. Вимоги безпеки під час виконання земляних робіт

Земляні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог НПАОП 60.1-1.01-04 та СНиП III-4-80*.

IV. Вимоги безпеки під час виконання бетонних і залізобетонних робіт

4.1. Вимоги безпеки під час приготування бетонних сумішей і розчинів

1.Закриті приміщення, у яких виконуються роботи з матеріалами, які утворюють пил (цемент, вапно тощо), і хімічними добавками, а також місця установки машин для дроблення, помелу та просівання будівельних матеріалів і для гашення вапна повинні бути обладнані примусовою витяжною вентиляцією та пристроями відповідно до вимог «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» (ГОСТ 12.1.005-88), «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» (ГОСТ 12.1.003-83), «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» (ГОСТ 12.1.012-90), «Отопление, вентиляция и кондиционирование», затвердженого наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27.06.96 № 117 (далі — СНиП 2.04.05-91).

2.Заповнення творильних ящиків або ям комовим вапном під час його ручного гашення допускається не більше ніж на 1/3 висоти.

3.Сховища ямного типу для гашеного вапняного тіста необхідно закривати суцільними надійними щитами або огороджувати відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89.

4.Діставати вапняне тісто із сховищ ямного типу необхідно за допомогою механізмів або пристосувань.

Не дозволяється спускатися працівникам до ям.

5.Елеватори, підйомники, сортувальні грохоти, бункери, лотки й інші пристрої для подачі й обробки матеріалів під час приготування бетонних сумішей і розчину повинні відповідати вимогам їх будови та безпечної експлуатації.

6.Під час приготування бетонних сумішей з використанням хімічних домішок повинні бути вжиті заходи, які запобігають опікам шкіри та ушкодженню очей працівників.

4.2. Вимоги безпеки під час транспортування та укладання бетонних сумішей і розчинів

1.Під час транспортування бетонних сумішей і розчинів необхідно виконувати вимоги ГОСТ 12.3.033-84.

2.Під час прочищення (випробування, продування) бетонопроводів стисненим повітрям працівники, не зайняті безпосередньо виконанням цих операцій, повинні перебувати від бетонопроводу на відстані не менше ніж 10 м.

3.Щодня перед початком укладання бетону в опалубку необхідно перевіряти стан тари, опалубки та засобів підмощування.

4.Перед початком укладання бетонної суміші віброхоботом необхідно перевіряти справність і надійність закріплення всіх ланок віброхобота між собою та до страхувального каната.

5.Над розчино- і бетонопроводами, які укладені в місцях інтенсивного руху людей або транспортних засобів, необхідно влаштовувати містки.

6.Бункери (бадді) для бетонної суміші повинні відповідати вимогам їх будови та безпечної експлуатації.

7.Переміщати завантажений або порожній бункер дозволяється тільки із закритим затвором.

8.Монтаж, демонтаж і ремонт бетонопроводів, а також видалення з них залишків бетону (пробок) дозволяється тільки після зниження тиску до атмосферного.

9.Під час укладання бетону з бадді або бункера відстань між нижньою кромкою бадді або бункера та раніше укладеним бетоном або поверхнею, на яку укладається бетон, повинна бути не більше 1 м.

10.Естакади для подачі бетонної суміші автосамоскидами повинні бути обладнані відбійними брусами.

Між відбійним брусом і огорожею повинні бути проходи завширшки не менше 0,6 м.

На кінцевих естакадах повинні бути встановлені поперечні відбійні бруси.

4.3. Вимоги безпеки під час виконання арматурних та опалубних робіт

1.Опалубку, яку використовують для зведення монолітних залізобетонних конструкцій під час ремонту будівель і споруд, необхідно виготовляти та експлуатувати відповідно до ПВР.

2.Під час установки елементів опалубки в декілька ярусів кожен подальший ярус необхідно встановлювати тільки після закріплення попереднього ярусу.

3.Не дозволяється розміщувати на опалубці устаткування та матеріали, не передбачені ПВР, а також перебувати на настилі опалубки працівникам, що безпосередньо не беруть участь у виконанні робіт.

4.Розбирати опалубку слід з дозволу працівника, на якого покладено обов’язки керівника робіт, після того, як бетон набере задану міцність.

Під час розбирання опалубки залізобетонних конструкцій необхідно вживати заходів проти випадкового падіння елементів опалубки.

5.Не дозволяється складати на риштування матеріали, що залишилися від розбирання опалубки.

6.Заготовляти й обробляти арматуру необхідно в спеціально призначених для цього обладнаних місцях.

7.Під час заготівлі арматури необхідно дотримуватися таких вимог:

місця, призначені для розмотування бухт (мотків) і виправлення арматури, повинні відгороджуватися;

під час різання верстатами стержнів арматури на відрізки завдовжки менше ніж 0,3 м повинно застосовуватися пристосування, яке запобігає їх розльоту;

робочі місця, на яких стержні арматури виступають за габарити верстака, повинні огороджуватися, а у двосторонніх верстатах, крім цього, треба розділяти верстак посередині поздовжньою металевою запобіжною сіткою заввишки не менше ніж 1 м;

заготовлену арматуру складати в спеціально відведені для цього місця;

закривати щитами торцеві частини стержнів арматури в місцях загальних проходів, що мають ширину менше ніж 1 м.

8.Під час натягування арматури необхідно дотримуватися таких вимог:

у місцях проходу працівників установлювати захисні огорожі заввишки не менше ніж 1,8 м;

пристрої для натягування арматури повинні бути обладнані сигналізацією, що вмикається разом з пристроєм натягування;

не можна перебувати працівникам на відстані ближче ніж 1 м від арматурних стержнів, що нагріваються електрострумом.

9.Елементи каркасів арматури необхідно пакетувати з урахуванням умов їх підіймання, складування та транспортування до місця монтажу.

10.Під час ремонту колон, ригелів і балок щитову опалубку необхідно установлювати із засобів підмощування, які повинні відповідати вимогам ГОСТ 24258-88, ГОСТ 26887-86.

11.Під час установки арматури поблизу електричних мереж повинні бути враховані вимоги НПАОП 60.1-1.48-00.







4.4. Вимоги безпеки під час укладання та ущільнення бетонної суміші

1.Укладати бетонну суміш в опалубку необхідно відповідно до вимог СНиП III-4-80*.

2.Під час ущільнення бетонної суміші електровібраторами переміщати їх за електрокабелі не дозволяється.

Під час перерв у роботі та переходу з одного місця на інше електровібратори необхідно вимикати.

3.Працівники, які укладають бетонну суміш на поверхні, що має ухил більше ніж 20°, повинні бути забезпечені запобіжними поясами.

4.Бетонну суміш у бетоновані конструкції, розташовані нижче ніж 1,5 м від рівня робочого настилу, необхідно спускати лотками або через ланкові хоботи.

5.Лотки та хоботи повинні бути надійно закріплені до риштувань.

4.5. Вимоги безпеки під час бетонування у разі низьких температур

1.Електропрогрівання бетону необхідно виконувати відповідно до вимог СНиП III-4-80*.

2.У зоні електропрогрівання необхідно застосовувати ізольовані гнучкі кабелі або електропроводи в захисному шлангу.

3.Не дозволяється прокладати кабель безпосередньо на ґрунт або шар тирси.

4.Монтаж і приєднання електрообладнання для електропрогрівання бетону повинні виконуватися електромонтерами, що мають групу з електробезпеки не нижче III.

5.Під час електропрогрівання бетону зона електропрогрівання повинна бути облаштована захисною огорожею, що відповідає вимогам ГОСТ 23407-78, світловою сигналізацією та знаками безпеки.

У разі перегорання сигнальної лампи автоматична система повинна вимкнути напругу в мережі електропрогрівання.

6.Зона електропрогрівання бетону повинна бути під цілодобовим спостереженням електромонтерів.

7.Не дозволяється перебувати стороннім працівникам, а також виконувати будь-які роботи в зоні електропрогріву бетону.

8.Відкрита (незабетонована) арматура залізобетонних конструкцій у зоні прогрівання повинна бути заземлена.

Після кожного переміщення електрообладнання для прогрівання бетону на нове місце необхідно візуально перевіряти стан ізоляції кабелів, огородження та заземлення.

V. Вимоги безпеки під час виконання мурувальних робіт

5.1. Вимоги безпеки під час мурування та ремонту фундаментів

1.Роботи з мурування та ремонту фундаментів необхідно виконувати відповідно до вимог СНиП III-4-80*.

2.У разі посилення або заміни фундаментів будівель кам’яні або бетонні роботи повинні виконуватися лише в разі наявності затвердженого ПВР.

3.Замінювати фрагменти фундаментів під будівлею необхідно окремими несуміжними ділянками не більше ніж 1 м завдовжки та без значних перерв у роботі.

4.Стіна, під якою замінюється фундамент, заздалегідь повинна бути укріплена.

5.До початку робіт з підведення або перекладання фундаменту на тріщинах стін необхідно встановлювати маяки для спостереження за станом стін під час перекладання фундаменту.

6.У віконних і дверних прорізах перших поверхів будівель, під які підводиться фундамент, необхідно встановлювати тимчасові кріплення.

7.Якщо фундаменти, які замінюються, мають слабке каміння або цеглу, необхідно додатково закріплювати ті частини фундаментів, на які передаються додаткові навантаження під час заміни цих фундаментів.

8.Для спуску працівників у траншеї необхідно використовувати драбини, що відповідають вимогам ГОСТ 26887-86.

9.Усі роботи з підведення нового або перекладання старого фундаменту необхідно виконувати під постійним наглядом відповідальної особи.

5.2. Вимоги безпеки під час кладки та ремонту стін

1.Кладку та ремонт стін необхідно виконувати відповідно до вимог СНиП III-4-80*.

2.Не дозволяється кладка зовнішніх стін завтовшки до 0,75 м у положенні стоячи на стіні.

У разі товщини стіни понад 0,75 м дозволяється виконувати кладку із стіни, застосовуючи запобіжний пояс, закріплений за спеціальне страхувальне обладнання.

3.Не дозволяється виконувати кладку промислових цегляних труб під час грози або швидкості вітру понад 15 м/с.

4.Над місцем навантаження підйомника повинен бути встановлений на висоті 2,5–5 м захисний подвійний настил з дощок завтовшки не менше 40 мм.

5.Зведення кам’яних конструкцій методом заморожування дозволяється у разі наявності у ПВР указівок про можливість, порядок і умови застосування цього методу.

6.За кам’яними конструкціями, які зведені способом заморожування, у період природного розморожування і тужавлення розчину необхідно вести постійне спостереження та своєчасно вживати попереджувальних заходів проти втрати стійкості та міцності конструкцією.

7.Природне каміння повинно оброблятися в межах території будівельного майданчика у спеціально відведених місцях.

Між робочими місцями оброблення природного каміння, якщо вони розташовані на відстані менше ніж 3 м одне від одного, повинні бути встановлені захисні екрани.

8.Під час кладки та ремонту стін із внутрішніх риштувань над входами в сходові клітки повинні бути влаштовані навіси з розмірами в плані не менше ніж 2 ґ 2 м.

9.Під час пробивання отворів у зовнішніх стінах будівлі на висоті другого поверху, оброблення укосів, зміцнення перемичок тощо повинні бути влаштовані зовнішні випускні риштування на підкошуваннях.

10.Під час ремонту сходинок (заміни новими бетонними або з природного каменю) піднесення сходинок до місця укладання необхідно волочити по укладених дошках на полозках за допомогою міцних прядивних канатів.

Не дозволяється працівникам, які піднімають сходинки, перебувати позаду них.

5.3. Вимоги безпеки під час виконання пічних робіт

1.Розбирати та перекладати димарі та печі необхідно з надійних риштувань, що відповідають вимогам ГОСТ 24258-88.

2.На підмостках, на горищах, перекриттях будівельний матеріал повинен бути лише в кількості, необхідній для виконання роботи в одну зміну, а його маса не повинна перевищувати допустимі навантаження на ці елементи.

3.Під час огляду, чищення та ремонту димарів над дахом працівники повинні забезпечуватися запобіжними поясами відповідно до вимог ГОСТ 12.4.089-86.

4.Керівник робіт повинен точно вказати місце кріплення запобіжних поясів за надійні конструкції.

5.Не дозволяється розбирати димарі та печі шляхом їх обвалення на перекриття або дахи.

Розбирати димарі та печі необхідно поступово, зверху вниз, за рядами кладки.

6.Не дозволяється ремонтувати печі нижніх поверхів, на які спираються печі верхніх поверхів.

7.Під час розбирання печей або їх перекладання одночасно в нижньому та верхньому поверхах отвори, що утворюються в міжповерхових перекриттях, повинні бути огороджені на час виконання робіт.

VI. Вимоги безпеки під час монтажу дерев’яних, сталевих, залізобетонних конструкцій і виконання внутрішньооздоблювальних робіт

6.1. Вимоги безпеки під час монтажу дерев’яних конструкцій

1.Стропувати елементи дерев’яних конструкцій необхідно відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.04-95.

2.Дерев’яні конструкції під час їх монтажу повинні бути звільнені від гака підйомного механізму (крана, щогли тощо) після закріплення цих конструкцій відповідно до вимог ПВР постійними або тимчасовими розчалками та перевірки надійності закріплення.

3.Не дозволяється нагромаджувати дерев’яні конструкції під час їх монтажу без відповідного їх закріплення.

4.Навантаження на дерев’яні конструкції будівель, які готуються до демонтажу, повинні бути заздалегідь зняті та передані на надійні частини будівлі або на ґрунт.

5.Під час виконання робіт, пов’язаних з частковою заміною дерев’яних стільців, що погнили, необхідно встановлювати тимчасові кріплення для попередження їх обвалення.

Замінювати стільці необхідно послідовно, не більше двох водночас.

6.Під час заміни та підведення окремих вінців у дерев’яних рубаних будівлях, а також заміни дерев’яних стільців не дозволяється підіймати будівлі вагами-важелями.

Для вивішування будівель повинні застосовуватися домкрати.

7.До початку підняття будівлі домкратами для попередження обвалу частин стін і перекриття необхідно ретельно оглядати стан несучих конструкцій (горищні перекриття, систему крокв тощо).

8.Під час ремонту будівель із заміною міжповерхових перекриттів (балок, накату, підлоги) не дозволяється виконувати роботи одночасно на двох поверхах по одній вертикалі без попереднього влаштування між ними суцільного щільного настилу.

9.Посилення трухлявих кінців балок дозволяється лише після попереднього зміцнення балки та відповідної частини накату підпорами знизу з розшивкою стійок.

10.Під час заміни балок у перекриттях та підведення вінців у верхніх частинах дерев’яних стін на висоті більше ніж 1 м для затягування колод та брусів повинні влаштовуватися міцні та зручні засоби підмощування або риштування.

11.Не дозволяється укладати балки, стоячи на стіні.

12.Під час часткової заміни непридатних балок повинен бути влаштований тимчасовий настил по суміжних міцних балках.

Перегородки, що спираються на ці балки, повинні бути укріплені до початку робіт.

13.Не дозволяється ходити по накату та підшивці стелі, а також складати на них будівельний матеріал під час улаштування та часткової заміни заповнень між балками.

У разі потреби пересування балками на них слід покласти тимчасовий настил завширшки не менше ніж 0,7 м, а під час перенесення матеріалів — не менше ніж 1 м.

Дошки для настилу повинні бути завтовшки не менше ніж 50 мм.

14.Укладати балки міжповерхових і горищних перекриттів, підшивати стелю та укладати накати необхідно тільки з риштувань.

15.Під час заміни перекриттів, уражених хатнім грибком або жучком, усю мастику та засипку необхідно вилучати з накатів поверху, який ремонтується.

Не дозволяється складати вилучену мастику та засипку на сусідні ділянки перекриття.

Роботу необхідно виконувати із засобів підмощування, міцно встановлених на нерухомих частинах перекриття, під наглядом відповідальної особи.

16.Під час монтажу ферм висоту робочого настилу риштування та положення його щодо опор ферми необхідно влаштовувати з таким розрахунком, щоб працівники, які приймають і монтують ферми, мали змогу виконувати роботу, не сходячи з настилу і не стаючи на опору ферми.

17.Під час монтажу дерев’яних конструкцій на висоті більше ніж 1,3 м, у разі неможливості влаштування площадок чи риштувань з огорожами, працівники повинні бути забезпечені запобіжними поясами, які закріплюються до надійних конструкцій.

18.Установлювати риштування для монтажу стін з колод необхідно по всьому периметру стін, розташовуючи робочі настили не рідше ніж через кожні 1,2 м по висоті.

Не дозволяється виконувати монтаж стін з колод, перебуваючи на стіні.

6.2. Вимоги безпеки під час антисептичної та вогнезахисної обробки деревини

1.До робіт з обробки деревини антисептичними та вогнезахисними розчинами, з приготування відповідних розчинів, а також із навантаження та розвантаження хімічних матеріалів не дозволяється допускати осіб з хворою шкірою — із саднами, опіками, потрісканою або подразненою шкірою.

2.Приміщення та майданчики для зберігання та приготування антисептичних і вогнезахисних розчинів необхідно розташовувати відповідно до вимог «ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности» (ГОСТ 12.3.016-87).

3.Готувати антисептичні та вогнезахисні розчини необхідно на відкритих відокремлених майданчиках або в окремих приміщеннях, забезпечених вентиляцією.

4.Під час приготування сумішей необхідно вживати заходів проти розпилювання та розбризкування отруйних речовин.

5.Транспортувати антисептики слід у щільній, неушкодженій тарі.

Тара повинна мати написи «отруйно», «вогненебезпечно».

Тара з-під хімічних матеріалів для антисептичної та вогнезахисної обробки деревини повинна бути знешкоджена або спалена.

6.Ванни, заповнені антисептичним розчином, повинні бути закриті кришками.

7.Не дозволяється просочувати конструкції антисептиками під час виконання над ними або під ними будь-яких інших робіт.

8.Наносити сухі антисептичні суміші слід у безвітряну погоду та за відсутності протягів.

9.Щоб уникнути здування сухої антисептики, деревину, оброблену антисептиком, потрібно негайно покрити водонепроникною плівкою.

6.3. Вимоги безпеки під час монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій

1.Стропувати елементи конструкцій і устаткування необхідно відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.04-95.

2.Елементи конструкцій, які монтуються, повинні бути очищені від бруду та іржі до їх підіймання.

3.Елементи конструкцій або устаткування під час переміщення необхідно стримувати від розгойдування й обертання гнучкими відтяжками.

4.Підвісні монтажні площадки, драбини та інше пристосування, необхідне для виконання робіт на висоті, слід встановлювати та закріплювати на конструкціях до підйому цих конструкцій.

Завантажити