НПАОП 60.1-3.01-04Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 21 січня 2004 року N 12

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 лютого 2004 р. за N 169/8768

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 5 грудня 2007 року N 289

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 року N 535 "Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази"НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 05.12.2007 р. N 289)

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України (далі - Норми), що додаються.

2. Наказ ввести в дію з 1 квітня 2004 року.

3. Відділу організації державного нагляду в машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку (Гранкін В. Л.) подати Норми на державну реєстрацію Міністерству юстиції України.

4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Норм.

5. Управлінню політики охорони праці (Нефедченко Л. А.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

6. Взяти до уваги, що видання Норм у необхідному накладі та їх розповсюдження буде здійснене за рахунок Укрзалізниці (за згодою) у термін до 15.03.2004.

7. З введенням у дію цих Норм вважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим магистральных железных дорог Министерства путей сообщения", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії ВЦРПС від 20.02.80 N 43/П-2, та "Отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на эксплуатации магистральных железных дорог", затверджені наказом МШС СРСР від 18.09.90 N 25-Ц.

8. ДП "Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О. К.) забезпечити вивчення Норм посадовими особами Міністерства транспорту України, Укрзалізниці та державними інспекторами, передбачивши це у відповідних навчальних програмах.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Мостового В. М.

 

Голова Комітету 

С. Сторчак 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 21 січня 2004 р. N 12

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 лютого 2004 р. за N 169/8768 
1.1 Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці",  постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 року N 535 "Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 05.12.2007 р. N 289)

1.2 Ці Норми встановлені для всіх підприємств та організацій залізничного транспорту, які забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію об'єктів залізничного транспорту: залізничної колії; штучних споруд; рухомого складу; пристроїв електропостачання, сигналізації, централізації, блокування; засобів зв'язку тощо незалежно від підпорядкування та форми власності.

1.3 Ці Норми визначають види і строки використання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, необхідних для виконання виробничого процесу працівниками залізничного транспорту (далі - ЗІЗ).

1.4 Згідно з Нормами безплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту працівникам підприємств та організацій залізничного транспорту, які забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію об'єктів залізничного транспорту, незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.5 Норми містять в собі згідно з Класифікатором професій, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375, перелік професій (посад) працівників підприємств і організацій залізничного транспорту, перелік робіт, перелік ЗІЗ та терміни його використання, а також класифікацію за захисними властивостями відповідно до пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 05.12.2007 р. N 289)

1.6 Крім цих Норм, у відповідності до робіт, що виконуються на підприємствах та в організаціях залізничного транспорту, працівники повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 12 лютого 1981 р. N 47/П-2, доповненими та зміненими постановами від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8 та від 6 листопада 1986 р. N 476/П-12, а також Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту працівникам інших галузей економіки, виробництва і видів робіт на залізничному транспорті:

1.6.1 машинобудівні і металообробні виробництва;

1.6.2 будівельні, будівельно-монтажні і ремонтно-будівельні роботи;

1.6.3 деревообробні виробництва;

1.6.4 лісозаготівельні, лісосплавні, лісоперевалочні, лісогосподарські виробництва;

1.6.5 електроенергетичне виробництво;

1.6.6 паросилове і енергетичне господарство (крім виробництва електричної енергії);

1.6.7 житлово-комунальне господарство;

1.6.8 харчове, м'ясне і молочне виробництво;

1.6.9 виробництва легкої промисловості;

1.6.10 торговельні роботи;

1.6.11 геологічні, топографо-геодезичні, розвідувальні і землевпоряджувальні роботи;

1.6.12 електротехнічні виробництва;

1.6.13 автомобільний транспорт і шосейні дороги;

1.6.14 поліграфічні виробництва і книжкова торгівля;

1.6.15 будівництво метрополітенів, тунелів і інших підземних споруд спеціального призначення;

1.6.16 гідрометеорологічна служба;

1.6.17 сільське і водне господарство;

1.6.18 вищі навчальні заклади;

1.6.19 організації зв'язку;

1.6.20 річковий транспорт;

1.6.21 медичні заклади;

1.6.22 промисловість будівельних матеріалів;

1.6.23 виробництво виробів з пластмаси і скловолокнистих матеріалів.

Нормативно-правові акти, які викладені в пункті 1.6 цих Норм, застосовуються у межах, що не суперечать чинному законодавству України.

1.7 Власник або вповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам нормативних актів, згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

1.8 Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки, служби охорони праці підприємств.

1.9 Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки на підприємстві уповноважена найманими працівниками особа.

1.10 При постійній роботі в населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до чинного законодавства України, термін носіння зимового спецодягу та спецвзуття зменшується на 12 місяців.

N
п/п 

Код згідно з класифікатором професій
(ДК 003:2005) 

Професійна назва роботи 

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ 

Строк носіння (місяців) 

Локомотивне господарство 

8151.2 

Апаратник приготування хімічних розчинів 

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням 

К20 

12 

Черевики шкіряні 

См 

12 

Фартух прогумований 

К20 

12 

Рукавички гумові 

К20 

чергові 

8152.3 

Емульсовар 

Чоботи гумові 

К20 

18 

Рукавиці комбіновані 

Ми, Вн 

Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 

7233.2 

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту 

Костюм бавовняний з маслонафтозахисним просоченням 

Нм 

12 

Напівчоботи юхтові 

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Мп 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

7214.2 

Котельник, який працює в депо 

На періодичному огляді електрорухомого складу, тепловозів, дизель-поїздів і при ремонті електрообладнання локомотивів додатково: 

  

  

7233.2 

Слюсар з ремонту рухомого складу, зайнятий на роботах в депо 

Калоші діелектричні 

Эв 

чергові 

Рукавички діелектричні 

  

чергові 

Килимки діелектричні 

Эн 

чергові 

7241.2 

Слюсар-електрик з ремонту електрообладнання, зайнятий на пунктах технічного обслуговування 

При ремонті тягових двигунів, дизелів, газогенераторів та наливної апаратури тепловозів і дизель-поїздів додатково: 

  

  

Нарукавники із маслостійкого матеріалу 

Нм 

7233.1 

Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 

Котельнику при роботі в котельні: 

  

  

Рукавиці брезентові замість рукавиць комбінованих 

Мп 

Слюсарю пунктів технічного огляду на зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Напівплащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Слюсарю з ремонту секцій холодильників додатково: 

  

  

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням 

К20 

12 

Чоботи кирзові 

К20 

12 

Фартух прогумований 

К20 

Слюсарю, зайнятому на роботах з консервації паровозів додатково: 

  

  

Костюм прогумований 

Вн 

черговий 

Чоботи гумові 

Вн 

чергові 

Слюсарю, зайнятому обдуванням електрообладнання додатково: 

  

  

Респіратор протипиловий 

Пульс-М 

до зносу 

Замість: 

  

  

Костюма бавовняного з маслонафтозахисним просоченням - костюм бавовняний із пилонепроникної тканини 

Пс 

12 

Слюсарю з ремонту рухомого складу на роботі з розбирання, промивання і просочення паливних, масляних і повітряних фільтрів локомотивів і вагонів: 

  

  

Костюм лавсано-віскозний або бавовняний з маслонафтозахисним просоченням 

Нм 

12 

Фартух прогумований 

Нл 

12 

Чоботи гумові 

Нм 

12 

Нарукавники прогумовані 

Нл 

чергові 

Рукавиці брезентові 

  

Рукавички гумові 

Нл 

чергові 

Окуляри 

закриті 

до зносу 

Слюсарю з ремонту рухомого складу на роботі з гідравлічного випробування котлів, труб, елементів пароперегрівачів, радіаторів, секцій холодильників і повітряних резервуарів: 

  

  

Костюм бавовняний 

Ву 

12 

Фартух прогумований 

Вн 

18 

Чоботи гумові 

Вн 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ву 

На зовнішніх роботах і в приміщеннях з температурою не вище+5°взимку для ТО-2 і ТО-3: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Додатково всім: 

  

  

Каска з підшоломником 

  

до зносу 

9151 

Викликач локомотивних та поїзних бригад 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Черевики шкіряні 

  

12 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

7221.2 

Коваль ручного кування 

Костюм брезентовий 

То 

12 

Черевики шкіряні 

Мун50 

Фартух брезентовий 

Тр 

Окуляри 

Зн 

до зносу 

Рукавиці брезентові 

Мв 

Навушники протишумні 

  

до зносу 

8311.2 

Машиніст локомотива 

Костюм бавовняний 

Нм 

24 

(Машиністу та помічнику машиніста при роботі одного - костюм бавовняний) 

Нм 

12 

8311.2 

Машиніст електро- та дизель-поїзда 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

8311.2 

Помічник машиніста локомотива 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

8311.2 

Помічник машиніста електро- та дизель-поїзда 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн20 

48 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

24 

8324.2 

Машиніст автомотриси, зайнятий перевезенням пасажирів 

На тунельних дільницях додатково: 

  

  

Протигаз 

типу ПМГ 

до зносу 

8324.2 

Помічник машиніста автомотриси, зайнятий перевезенням пасажирів 

На кожен локомотив додатково: 

  

  

Дві пари діелектричних рукавичок 

Эв 

чергові 

Два діелектричних килимки 

Эн 

чергові 

Два жилети сигнальні із світловідбивальними накладками 

Со 

чергові 

8311.2 

Машиніст-інструктор локомотивних бригад 

  

  

  

3119 

Черговий по локомотивному депо 

  

  

  

3119.13 

Помічник чергового локомотивного депо 

  

  

  

8311.2 

Кочегар паровоза 

  

  

  

8311.2 

Кочегар паровоза в депо 

  

  

  

8311 

Машиніст-інструктор локомотивних бригад 

  

  

  

8163.2 

Машиніст насосних установок 

При роботі на складах палива і мастильного господарства: 

  

  

Костюм бавовняний 

Нл 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нл 

При виконанні роботи кочегара на твердому паливі додатково: 

  

  

Черевики шкіряні 

Мут 3 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нл 

36 

8290.2 

Машиніст піскодавальної установки 

Костюм бавовняний 

Пм 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

Рукавиці комбіновані 

Пк 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Респіратор протипиловий 

Пульс-М 

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

8333.3 

Моторист поворотного круга 

Костюм бавовняний 

З 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

8153.3 

Моторист теплої промивки котлів паровозів 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

8162.2 

Моторист шлакоприбиральної установки 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

8163.3 

Моторист електродвигунів, зайнятий на естакадах і на складах палива 

Мотористу поворотного круга додатково: 

  

  

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Жилет сигнальний 

Со 

Мотористу теплої промивки котлів паровозів додатково: 

  

  

Рукавички гумові 

Щ20 

чергові 

Мотористу шлакоприбиральної установки додатково: 

  

  

Нарукавники прогумовані 

Нв 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

7122.2 

Вогнетривник 

При виконанні роботи з ремонту арок і топок паровозів: 

  

  

Костюм сукняний з налокотниками і наколінниками 

Тп100 

12 

Рукавиці сукняні 

Тп100 

Валянки 

  

24 

Калоші на валянки 

Тп100 

24 

Шолом сукняний 

  

черговий 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

10 

9322 

Підсобний (транспортний) робітник, зайнятий вивантаженням палива із вагона 

Напівплащ із брезенту 

Ву 

36 

Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини 

Пс 

12 

Чоботи юхтові 

Нл 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 

8333.1 

Машиніст крана (кранівник), зайнятий подачею палива на паровози 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

11 

9322 

Пробивальник-продувальник труб 

Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини 

Пс 

12 

Черевики шкіряні 

Мун5 

12 

Рукавиці сукняні 

Тн 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Респіратор протипиловий 

Пульс-М 

до зносу 

При очищенні труб гідравлічним способом: 

  

  

Костюм брезентовий замість костюма бавовняного із пилонепроникної тканини 

Ву 

12 

12 

5112 

Провідник із супроводження локомотивів і пасажирських вагонів у неробочому стані 

Кожушок 

Тн 

черговий 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

чергова 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

чергові 

Валянки 

  

чергові 

Калоші на валянки 

  

чергові 

Рукавиці комбіновані 

Тхп 

13 

9322 

Промивальник котлів паровозів 

Костюм брезентовий 

Ву 

12 

Чоботи гумові 

  

12 

Рукавиці брезентові 

Ву 

Шолом бавовняний 

Вн 

черговий 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

При роботі з їдкими розчинами додатково: 

  

  

Рукавички гумові 

Щ20 

чергові 

14 

7233.2 

Слюсар з ремонту перевантажувальних машин, зайнятий ремонтом кранів на залізничному ходу 

Костюм лавсано-віскозний або бавовняний з маслонафтозахисним просоченням 

Нл 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

Рукавиці комбіновані 

Мп, Нм 

Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

7233.2 

Слюсар-ремонтник, зайнятий на ремонті екіпірувального облаштування 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нл 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Нл 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

15 

8290.2 

Зливальник-розливальник, зайнятий на зливанні-розливанні нафтопродуктів, мастил і інших їдких речовин 

Костюм брезентовий 

Нл 

18 

Черевики шкіряні 

Нл 

Рукавиці брезентові 

Нм 

Фартух прогумований 

Нл 

12 

Плащ із плащ-намету або із прогумованої тканини 

Вн 

36 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нл 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Нл 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

При зачистці цистерн додатково: 

  

  

Чоботи юхтові вибухобезпечні 

Нм 

чергові 

Протигаз шланговий 

ПШ-2 

черговий 

Запобіжний пояс 

ПЛ-2 

черговий 

16 

3119 

Технік 

При роботі із замірювання бандажів і деталей рухомого складу: 

  

  

Халат бавовняний 

Нм 

12 

Черевики шкіряні 

Нм, Мп 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 

17 

8211.2 

Токар 

На роботі з обточування бандажів колісних пар без викатки колісних пар з-під рухомого складу: 

  

  

Костюм бавовняний 

Нм 

12 

Черевики шкіряні 

Мп 

Рукавиці комбіновані 

Мп 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Каска з підшоломником 

  

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Нм 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

18 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

На роботі з прибирання оглядових канав у локомотивних депо: 

  

  

Костюм бавовняний 

Нм 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

19 

8121.2 

Шлакувальник 

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням 

Ти 

12 

Черевики шкіряні 

Тр 

12 

Рукавиці брезентові 

То 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 

При виконанні робіт з очищення топок і піддувал паровозів: 

  

  

Костюм брезентовий замість костюма бавовняного 

То 

12 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

20 

9322 

Екіпірувальник 

При виконанні роботи із заправки мастилом локомотивів: 

  

  

Костюм лавсано-віскозний або бавовняний з маслонафтозахисним просоченням 

Нм 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

Рукавиці брезентові 

Нм 

Фартух прогумований з нагрудником 

Нм 

12 

При виконанні роботи із сушіння і подачі піску на локомотиви: 

  

  

Костюм бавовняний 

Пс 

12 

Черевики шкіряні 

Мн 

Рукавиці комбіновані 

Мн 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Респіратор протипиловий 

Пульс-М 

до зносу 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

При виконанні робіт із заповнення охолоджувальною водою дизелів тепловозів і дизель-поїздів, а також заливання антинакипіну: 

  

  

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням 

К20 

12 

Черевики шкіряні 

К20, Ми 

12 

Фартух прогумований 

К20 

12 

Рукавички гумові 

К20 

чергові 

Чоботи гумові 

К20 

12 

Рукавиці комбіновані 

Вн 

Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 

Екіпірувальнику, зайнятому подаванням палива на паровози: 

  

  

Напівплащ із брезенту 

Ву 

36 

Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини 

Пс 

12 

Чоботи юхтові з укороченими халявами і пряжкою 

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 

Екіпірувальнику, зайнятому подачею рідкого палива на локомотив: 

  

  

Костюм брезентовий 

Нл 

18 

Черевики шкіряні 

Нм 

Рукавиці брезентові 

Нм 

Фартух прогумований 

Нм 

12 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Нм 

36 

Взимку всім додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Нл 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

21 

3119 

Працівники хіміко-технологічних лабораторій 

Халат бавовняний 

К50 

12 

Рукавиці кислотозахисні КР 

Кк 

Напівчеревики жіночі 

Нм 

12 

Черевики шкіряні (для чоловіків) 

Нм 

12 

8290 

Пробовідбірник 

При відборі проб взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

К20 

чергова 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

чергові 

22 

8229.3 

Працівники цехів з виготовлення консистентних мастил і хімічного піногасника 

Костюм бавовняний 

Нм 

12 

Фартух прогумований 

Нм 

12 

Чоботи гумові литі 

Нм 

12 

Нарукавники прогумовані 

Нм 

чергові 

Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 

При роботі в цеху з виготовлення мастил: 

  

  

Черевики шкіряні замість чобіт гумових литих 

Нм 

Рукавиці КР 

Кк 

При роботі в цеху виготовлення піногасника додатково: 

  

  

Рукавички гумові 

Нл 

чергові 

Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 

Електрослюсарю додатково: 

  

  

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

23 

1226.2 

Майстер і старший майстер, зайняті на планових видах ремонту локомотивів 

Костюм бавовняний 

З 

12 

Плащ із плащ-намету або брезенту 

Ву 

36 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

4133 

Працівники з приймання локомотивів (приймальники) 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

24 

1226.2 

Майстер локомотивного депо на реостатних випробуваннях тепловозів 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

Костюм бавовняний 

Нм 

12 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Навушники протишумові 

Н-2А 

чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

25 

2145.2 

Інженер-технолог, головний технолог, зайняті на поточному ремонті і технічному обслуговуванні локомотивів;
працівники динамометричних вагонів 

Костюм бавовняний 

Нм 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Господарства: перевезень, пасажирське, сигналізації і зв'язку, обчислювальної техніки 

26 

4133 

Черговий по парках 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

черговий 

Жилет сигнальний із світловідбивальними накладками 

Со 

Рукавиці комбіновані 

  

Чоботи юхтові на поліуретановій підошві 

Мп 

24 

Черевики юхтові на поліуретановій підошві чоловічі 

Мп 

24 

Черевики полегшені жіночі 

Мп 

24 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

27 

3119 

Черговий по станції (при виконанні обов'язків чергового стрілочного поста або сигналіста) 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

черговий 

Жилет сигнальний із світловідбивальними накладками 

Со 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Чоботи юхтові на поліуретановій підошві 

Ми 

24 

Черевики юхтові на поліуретановій підошві (чоловічі) 

Ми 

24 

Черевики полегшені (жіночі) 

Ми 

24 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

Рукавиці ватяні 

Тн 

12 

28 

8312.2 

Черговий стрілочного поста;
старший черговий стрілочного поста 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Жилет сигнальний із світловідбивальними накладками 

Со 

Літній головний убір 

  

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Чоботи юхтові 

Ми 

24 

8312.2 

Оператор поста централізації 

Черевики юхтові (чоловічі) 

Ми 

24 

Черевики полегшені (жіночі) 

Ми 

24 

8312.2 

Сигналіст 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Увисокогірних районах додатково: 

  

  

Кожушок замість теплозахисного костюма 

Тн 

60 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Ми 

21 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Ми 

24 

На сортувальних станціях: 

  

  

Кожушок 

Тн 

60 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Ми 

24 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Ми 

24 

Всім взимку додатково: 

  

  

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 

Рукавиці ватяні 

Тн 

12 

При роботі в морських і річкових портах, на пристанях і прикордонних станціях: 

  

  

Замість теплозахисного костюма видається теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

29 

9151 

Постачальник поїзних документів 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Жилет сигнальний із світловідбивальними накладками 

Со 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Чоботи юхтові на поліуретановій підошві 

Ми 

24 

Черевики юхтові (чоловічі) 

Ми 

24 

Черевики полегшені (жіночі) 

Ми 

24 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Тн, Вн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

30 

4133 

Оператор на станції;
старший оператор станційного технологічного центру обробки поїзної інформації і перевізних документів 

Халат бавовняний 

Ми 

12 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

черговий 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

чергова 

4133 

Оператор станційного технологічного центру 

  

  

  

31 

4133 

Оператор на станції при роботі на коліях станції 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Костюм бавовняний 

З 

12 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

Літній головний убір 

  

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Черевики юхтові (чоловічі) 

Ми 

12 

Черевики полегшені (жіночі) 

Ми 

12 

Чоботи гумові 

  

24 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

12 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

32 

8312.2 

Регулювальник швидкості руху вагонів;
старший регулювальник швидкості руху вагонів 

Комплект водозахисного спецодягу для працівників сортувальних станцій 

Вн 

36 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

Літній головний убір 

  

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

8312.2 

Складач поїздів;
помічник складача поїздів 

Чоботи юхтові 

Мун15 

12 

Черевики юхтові 

Мун15 

12 

Кондуктору додатково: 

  

  

Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 

5112 

Кондуктор вантажних поїздів 

На станціях навантаження (вивантаження) нафтопродуктів додатково: 

  

  

Чоботи гумові 

Нм 

12 

Взимку додатково: 

  

  

Кожушок 

Тн 

72 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

48 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Рукавиці ватяні 

Тн 

12 

(При роботі в морських і річкових портах, на пристанях і прикордонних станціях замість куртки бавовняної на утеплювальній прокладці видається теплозахисний костюм типу "Гудок") 

  

48 

33 

9151 

Носій 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Напівчеревики шкіряні 

Ми 

12 

Плащ із прогумованої тканини 

Вн 

36 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

При перенесенні ручної поклажі пасажирів: 

  

  

Напівпальто суконне або куртка фірмова замість теплозахисного костюма 

Тн 

36 

Додатково: 

  

  

Тужурка чоловіча і брюки шерстяні покращеної якості 

Ми 

24 

Кашкет літній 

  

12 

Шапка зимова 

Тн, Вн 

24 

34 

4212 

Касир, зайнятий збиранням станційних надходжень;
інкасатор 

Халат бавовняний 

Ми 

12 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

35 

4131 

Кастелянша;
робітник, зайнятий на видачі, сортуванні і збиранні білизни пасажирських вагонів 

Халат бавовняний 

З 

12 

Рукавички гумові 

Вн 

чергові 

8333.3 

Транспортувальник білизни 

  

  

  

9133 

Комплектувальник білизни 

  

  

  

36 

4131 

Комірник 

При обслуговуванні камери схову ручного багажу: 

  

  

Халат бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

При обслуговуванні пересувних камер схову ручного багажу і камер схову ручного багажу без опалювання взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

На видаванні білизни пасажирських вагонів: 

  

  

Халат бавовняний 

З 

12 

Рукавички гумові 

Вн 

чергові 

37 

7241.1 

Інженер, старший електромеханік;
електромеханік;
електромонтер СЦБ;
електромонтер зв'язку дистанції сигналізації і зв'язку, дорожніх лабораторій автоматики, телемеханіки та зв'язку 

При виконанні робіт з обслуговування і ремонту обладнання і апаратури автоматики, телемеханіки і зв'язку в приміщенні: 

  

  

Халат бавовняний 

Ми 

12 

Капці 

Ми 

12 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

38 

2131.2 

Інженерно-технічні працівники обчислювальних центрів і лабораторій обчислювальної техніки 

При роботі в машинному залі: 

  

  

Халат бавовняний білий 

Ми 

12 

Капці на прогумованій підошві 

У, Ми 

12 

39 

4114 

Оператори ЕОМ, ОМ 

Халат бавовняний білий 

З, Ми 

12 

При роботі в машинному залі додатково: 

  

  

Капці 

Ми, У 

12 

40 

7242.2 

Інженери;
електромеханіки і електромонтери з обслуговування електромеханічних пристроїв ЕОМ, термінального обладнання, трансформаторних підстанцій, обладнання кондиціювання, вентиляції, енергопостачання обчислювальних центрів 

Халат бавовняний темний 

З 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

При обслуговуванні термінального обладнання при переміщенні по території станції додатково: 

  

  

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

24 

41 

7241.1 

Старший електромеханік;
електромеханік; електромонтери СЦБ, які працюють на механізованих сортувальних гірках; слюсар механозбиральних робіт, зайнятий ремонтом обладнання гірки 

Костюм лавсано-віскозний 

Ми 

12 

Напівплащ із прогумованої тканини 

Вн 

36 

Напівчоботи юхтові з підвищеними берцями нафтомасложирозахисні (чоловічі) 

Нм 

12 

Черевики жіночі облегшені 

Нм 

12 

Наколінники брезентові на ваті 

Ми 

чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Жилет сигнальний літній із світловідбивальними смугами 

Со 

Жилет сигнальний зимовий із світловідбивальними смугами 

Со 

Головний убір літній 

  

12 

Пояс запобіжний 

Пм-Нц 

черговий 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Захисна каска 

"Труд" 

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

42 

7241.1 

Старший електромеханік;
електромеханік;
електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування;
електромонтер зв'язку (в т. ч. радіозв'язку) 

При виконанні робіт з обслуговування і ремонту пристроїв автоматики, телемеханіки і зв'язку, обладнання ПОНАБ, розміщених на відкритому повітрі на станціях, перегонах і рухомому складі: 

  

  

Костюм бавовняний 

Ми 

Напівплащ із прогумованої тканини 

Вн 

36 

Чоботи кирзові 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Літній головний убір 

  

12 

Жилет сигнальний літній із світловідбивальними смугами 

Со 

Жилет сигнальний зимовий із світловідбивальними смугами 

Со 

Захисна каска 

"Труд" 

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Тн, Вн 

36 

Рукавиці ватяні 

Тн 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

При роботі на стовпах, просочених антисептиками, додатково: 

  

  

Костюм захисний від антисептиків або брезентовий 

Нж, Нм 

черговий 

Рукавиці брезентові 

Нм 

При роботі в болотистій місцевості додатково: 

  

  

Чоботи гумові 

В 

чергові 

43 

7241.1 

Старший електромеханік; 
електромеханік;
електромонтер зв'язку 

При роботі на автоматизованих пристроях з обслуговування пасажирів, пристроях пожежоохоронної сигналізації, годинникового господарства: 

  

  

Костюм для прийомоздавальників вантажу і багажу (жінкам) 

Ми 

12 

Костюм бавовняний (чоловікам) 

Ми 

12 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Черевики шкіряні 

Ми 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Пояс запобіжний 

Пм-Нк 

черговий 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

44 

1210.1 

Начальник дистанції сигналізації і зв'язку  

При виїзді на лінію для перевірки стану обладнання автоматики, телемеханіки і зв'язку, при виконанні робіт з усунення пошкоджень: 

 

 

1222.1 

Заступник начальника дистанції  

Плащ із прогумованої тканини 

Вн 

36 

Чоботи кирзові 

Мп 

24 

1237.1 

Головний інженер дистанції 

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

Рукавиці ватяні 

Тн 

12 

1226.2 

Начальник виробничої дільниці 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

12 

1226.2 

Начальник механізованої гірки 

Начальнику механізованої гірки додатково: 

  

  

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

45 

2144.2 

Інженер, старший електромеханік;
електромеханік дорожньої лабораторії автоматики, телемеханіки і зв'язку;
ремонтно-технологічних дільниць, дистанцій сигналізації і зв'язку (контрольно-вимірювальних пунктів - КВП) 

При виконанні пусконалагоджувальних робіт, комплексній заміні приладів: 

  

  

Плащ прогумований 

Вн 

36 

Костюм бавовняний (чоловічий) 

Ми 

12 

Халат бавовняний (жінкам) 

Ми 

12 

Чоботи кирзові 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Захисна каска 

"Труд" 

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

46 

1226.2 

Начальник дорожньої лабораторії автоматики, телемеханіки і зв'язку;
інженер;
старший електромеханік;
електромеханік вагона-лабораторії дорожньої лабораторії автоматики, телемеханіки і зв'язку;
старший електромеханік;
електромеханік ремонтно-технологічної дільниці (контрольно-вимірювального пункту - КВП);
спеціалісти метрологічної групи 

При виконанні вимірювальних робіт з виїздом на лінію, в тому числі вагоном-лабораторією: 

  

  

Костюм бавовняний (чоловікам) 

Ми 

12 

Халат бавовняний (жінкам) 

Ми 

12 

Чоботи кирзові 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

Колійне господарство 

47 

7129.2 

Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд 

Костюм бавовняний оранжевого кольору із світловідбивальними смугами на куртці, рукавах та штанях 

Ми 

12 

Черевики шкіряні на підошві з нафтостійкої гуми 

Нм 

12 

або 

  

  

чоботи кирзові 

Нм 

12 

7129.1 

Монтер колії
Електромеханік, зайнятий на утриманні рейкових ланцюгів (кіл) 

Напівчеревики жіночі (для жінок) 

Нм 

12 

Куртка з плащ-намету (оранжевого кольору) 

Вн 

24 

Комплект водозахисного спецодягу з плащового полотна або бавовняної прогумованої тканини оранжевого кольору 

Вн 

24 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами (зимовий) 

Со 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

При роботі з електроінструментом додатково: 

  

  

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Чоботи гумові 

В 

12 

При виконанні робіт з водоборотьби і очищення підкюветних дренажів, прорізів, галерей, штолень, лотків і ремонті колії на пунктах вантаження солі додатково: 

  

  

Плащ з плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Каска захисна 

"Труд" 

до зносу 

Чоботи гумові 

В 

чергові 

При роботі в тунелях додатково: 

  

  

Плащ з плащ-намету або прогумованої тканини замість куртки з плащ-намету 

Вн 

36 

Каска захисна 

"Труд" 

до зносу 

Узимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм "Колійник" 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Нм 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Тн, Вн 

36 

Рукавиці ватяні 

Тн 

12 

При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт додатково: 

  

  

Каска захисна 

"Труд" 

до зносу 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

48 

8312.2 

Черговий по переїзду 

Костюм бавовняний оранжевого кольору 

З 

12 

Плащ із прогумованої тканини 

Вн 

24 

Черевики шкіряні (напівчеревики жіночі) 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Жилети сигнальні із світловідбивальними смугами 

Со 

  

літній 

  

зимовий 

  

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Колійник" 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Нм 

36 

Шапка із звукопровідними вставками 

Тн, Вн 

36 

49 

1226.2 

Начальник відокремленого структурного підрозділу (колійної машинної станції, дистанції захисних лісонасаджень, дистанції колії)
Начальник Центру механізації колійних робіт 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

12 

Узимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Колійник" 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

1226.2 

Заступник начальника 

  

  

  

1226.1 

Головний інженер 

  

  

  

50 

3119  

Технік 

Костюм бавовняний оранжевого кольору 

З 

12 

8290.2 

Розподілювач робіт 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

12 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Колійник" 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 

51 

7241.1 

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 

При роботі в рейкозварювальних поїздах: 

  

  

Халат бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

7243.1 

Дефектоскопіст з магнітного контролю 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн, Нл 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Нл, Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Нл, Тн20 

36 

52 

7233.2 

Комплектувальник виробів і інструментів 

При виконанні роботи із сортування і комплектування рейок для зварювання: 

  

  

Костюм брезентовий 

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Черевики шкіряні 

Мун100 

12 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Нт, Нм 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Нм 

36 

Чоботи утеплені 

Мун100 

36 

53 

8311.1 

Машиністи колійних машин та їх помічники 

Костюм бавовняний 

Ми 

Напівплащ з плащ-намету оранжевого кольору 

Вн 

36 

Чоботи кирзові 

Мп 

12 

8332.1 

Машиністи залізнично-будівельних машин та їх помічники 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

12 

8332.2 

Машиністи хопер-дозаторів і їх помічники
Машиністи думпкарів і їх помічники 

Узимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Колійник" 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

7223.1 

Наладчик колійних машин і механізмів 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 

7233.2 

Слюсар з ремонту колійних машин і механізмів 

При виконанні налагоджувальних робіт: 

  

  

Комбінезон замість костюма бавовняного 

Нм 

12 

8113.2 

Машиніст пересувних компресорних установок
Машиніст пересувних електростанцій
Машиніст пересувних зварювальних агрегатів з двигунами внутрішнього згорання 

  

  

  

1226.2 

Майстер колійної машини 

  

  

  

2149.2 

Інженер колійної машини 

  

  

  

1226.2 

Начальник колійної машини 

  

  

  

54 

8332.1 

Машиніст екскаваторів одноковшових
Машиніст бульдозера 

Комбінезон бавовняний з пилонепроникної тканини 

Пм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 

8331.1 

Тракторист 

Чоботи кирзові 

Ми 

12 

Узимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Колійник" 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

55 

7111.2 

Оббирач гірничих виробок 

При виконанні роботи з нагляду за станом скель та із зрізання відкосів скельних виїмок: 

  

  

Костюм брезентовий 

Вн 

24 

Черевики альпіністські з триконями 

Мп 

12 

Наколінники брезентові (на ваті) 

Ми 

чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

При роботі на висоті додатково: 

  

  

Пояс запобіжний тип "ВМ" 

Вм 

черговий 

56 

8231.3 

Обрубувач 

При виконанні роботи з обрубки рейок: 

  

  

8123.2 

Терміст 

Костюм брезентовий 

Нм 

12 

Черевики шкіряні 

Мун100 

12 

8211.2 

Шліфувальник 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Окуляри захисні закриті 

Г 

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

При роботі на коліях додатково: 

  

  

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

12 

57 

7129.2 

Обхідник колій та штучних споруд 

Костюм бавовняний оранжевого кольору 

Ми 

12 

Чоботи кирзові 

Ми 

36 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

24 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Жилети сигнальні із світловідбивальними смугами: 

Со 

  

літній 

  

зимовий 

  

Взимку додатково: 

  

  

Кожушок 

Тн 

78 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 

Рукавиці ватяні 

Тн 

12 

58 

8290.2 

Оператор з колійних вимірювань; оператор дефектоскопного візка; помічник оператора дефектоскопного візка 

Костюм бавовняний оранжевого кольору 

Ми 

12 

Чоботи кирзові 

Нм, Ми 

12 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

Напівчеревики шкіряні 

Нм 

12 

Взимку додатково: 

  

  

Кожушок 

Тн 

78 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Тн, Вн 

36 

Рукавиці ватяні 

Тн 

12 

59 

6141 

Робітник зеленого будівництва 

З урахуванням НАОП 3.0.00-3.01-80При виконанні роботи із стрижки живої огорожі і при рубці захисних лісонасаджень: 

  

  

6141 

Робітник лісового господарства 

Костюм бавовняний 

Ву 

12 

Куртка брезентова 

Вн 

24 

8331 

Робітник, що обслуговує лісогосподарські установки 

Нарукавники брезентові 

Вн 

чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Плащ із плащ-намету 

Вн 

36 

Чоботи кирзові 

Ми, Мун5 

12 

6141 

Обрубувач сучків 

Каска захисна 

"Труд" 

до зносу 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

6141 

Лісоруб 

  

  

  

6141 

Вальник лісу 

При роботі в оранжереї-теплиці: 

  

  

1221.2 

Майстер лісу 

Халат бавовняний 

З 

12 

При виконанні в зимовий період роботи з рубки, прочистки і проріджування захисних лісонасаджень і догляду за ними, а також на роботах з очищення колій і стрілочних переводів від снігу: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Колійник" 

Тн 

36 

Валянки 

Тн 

48 

Калоші на валянки 

В 

24 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 

Рукавиці ватяні 

Тн 

12 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

12 

60 

7129 

Ремонтник штучних споруд 

Комбінезон бавовняний оранжевого кольору 

Ми 

12 

Напівплащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Чоботи кирзові 

Ми 

12 

Чуні вірьовочні або повстяні 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Захисна каска 

"Труд" 

до зносу 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм "Колійник" 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 

Рукавиці ватяні 

Тн 

12 

При роботі на висоті додатково: 

  

  

Пояс запобіжний 

Вм 

черговий 

При виконанні робіт з водоборотьби, очистки люків, підкюветів, дренажів, прорізів, галерей, штолень та тунелів, додатково: 

  

  

Чоботи гумові 

В 

12 

61 

7233.2 

Слюсар-ремонтник, зайнятий на ремонті стрілок, стрілочних замків, шлагбаумів;
слюсар-ремонтник, електромонтер, зайнятий на ремонті обладнання пневмообдувки та електрообігріву 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Наколінники брезентові оранжеві (на ваті) 

Ми 

чергові 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Плащ із плащ-намету 

Вн 

36 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

12 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Колійник" 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Тн, Вн 

36 

62 

1226.2 

Колійний (шляховий) майстер з поточного утримання колії, земляного полотна і штучних споруд
Колійний (шляховий) майстер колійної машинної станції 

Костюм бавовняний 

З 

12 

Плащ з плащ-намету або брезенту 

Ву 

36 

Чоботи кирзові 

Ми 

12 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

12 

Узимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

36 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 

Рукавиці ватяні 

Тн 

12 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

1226.2 

Тунельний майстер 

  

  

  

1222.2 

Майстер з ремонту колійних машин і механізмів
Виконавець робіт дистанції колії
Виконавець робіт колійної машинної станції 

  

  

  

1226.2 

Майстер цеху дефектоскопії 

  

  

  

1226.2 

Начальник вагона (колієвимірювального)
Заступник начальника вагона (колієвимірювального)
Начальник вагона (дефектоскопного)
Заступник начальника вагона (дефектоскопного) 

  

  

  

1222.2 

Начальник виробничої (дефектоскопної) лабораторії 

  

  

  

63 

3152 

Інспектор з контролю якості продукції
Інспекції з приймання матеріалів верхньої будови колії залізничного транспорту 

Комбінезон бавовняний 

Вн 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Куртка бавовняна на утепленій прокладці 

Тн 

36 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Каска "Труд" 

  

До зносу 

Окуляри захисні 

  

До зносу 

64 

7421.2 

Працівники шпалопросочувальних підприємств, майстерень, дільниць 

Костюм брезентовий 

Нм 

12 

Черевики жіночі полегшені нафтомасложиростійкі (жінкам) 

Нм 

12 

Напівчоботи юхтові з підвищеними берцями нафтомасложиростійкі (чоловікам) 

Нм 

12 

Рукавиці кислотостійкі КР 

Кк 

Рукавички гумові 

Нм 

чергові 

Нарукавники прогумовані 

Нм 

чергові 

Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн, Нм 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Нм 

36 

При виконанні роботи з варіння антисептичної пасти і гідроізоляційних покриттів додатково: 

  

  

Костюм суконний (замість брезентового) 

Нм 

12 

Білизна натільна (2 пари) 

  

12 

Фартух брезентовий 

Нм 

12 

При виконанні роботи із зливання антисептиків додатково: 

  

  

Два костюми брезентових замість одного 

Нм 

24 

Костюм типу протиіпритного 

Нл, Нм 

черговий 

Чоботи юхтові вибухобезпечні замість напівчобіт 

Нм 

12 

Чоботи гумові 

Нм 

чергові 

Рукавиці брезентові 

Нм 

Протигаз шланговий 

ПШ-2 

черговий 

Пояс запобіжний 

ПЛ-2К 

черговий 

Господарство електрифікації та електропостачання 

65 

7241.2 

Майстер
Старший майстер 

Плащ з плащ-намету або прогумованої тканини для працівників ЛЕП і ТП 

Вн 

36 

3113 

Старший електромеханік 

Напівплащ або плащ з плащ-намету, або з прогумованої тканини для працівників контактної мережі 

Вн 

36 

3113 

Електромеханік 

 

 

  

7241.2 

Електромонтер контактної мережі (уключаючи сигналіста) 

Костюм для електромонтерів  

Ми 

12

Рукавиці брезентові 

Ми 

Черевики жіночі полегшені нафтомасложиростійкі 

Нм 

12 

Напівчоботи юхтові з підвищеними берцями нафтомасложиростійкі або чоботи кирзові (чоловікам) 

Нм 

12 

7241.2 

Електромонтер, який обслуговує високовольтні і низьковольтні лінії, що живлять пристрої СЦБ, освітлення, лінії повздовжнього електропостачання, у тому числі і на неелектрифікованих ділянках залізниць 

Чоботи гумові 

В 

36 

Рукавички діелектричні 

Эв 

чергові 

Калоші діелектричні 

Эв 

чергові 

Пояс запобіжний 

ПМ-Нл 

черговий 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

Каска текстолітова або поліетиленова 

"Труд" 

до зносу 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Узимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм для електромонтера контактної мережі типу "Енергетик" 

Тн 

36 

3113 

Електромеханік
Електромонтер РРД, які обслуговують дистанційне управління щогловими роз'єднувачами 

Чоботи утеплені 

Тн20 

24 

Рукавиці хутряні або рукавички двопалі утеплені 

Тн 

12 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 

1226.2 

Начальник дистанції електропостачання 

При роботі на стовпах, просочених антисептиками додатково: 

  

  

Костюм брезентовий 

Нм 

черговий 

1222.1 

Заступник начальника дистанції 

При виїзді на лінію для перевірки стану обладнання, при виконанні робіт з усунення пошкоджень: 

  

  

Плащ з прогумованої тканини 

Вн 

36 

1222.1 

Головний інженер дистанції 

Чоботи кирзові 

Мп 

24 

Теплозахисний костюм "Енергетик" 

Тн 

48 

1226.2 

Начальник району контактної мережі
Начальник району електропостачання 

Рукавиці ватяні 

ТН 

12 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

12 

Каска "Труд" 

  

до зносу 

66 

  

Працівники тягової підстанції: 

При виконанні роботи на тяговій підстанції: 

  

  

Костюм електромонтера 

Ми 

12 

3113 

Старший електромеханік 

Плащ з плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

3113 

Електромеханік (крім чергового) 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Рукавички діелектричні 

Эв 

чергові 

7241.2 

Електромонтер 

Калоші діелектричні 

Эв 

чергові 

Пояс запобіжний 

ПМ-Нл 

черговий 

Працівники ремонтно-ревізійного цеху: 

Черевики 

Ми 

12 

3113 

Старший електромеханік 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

3113 

Електромеханік 

Теплозахисний костюм для електромонтера контактної мережі "Енергетик" 

Тн 

36

7241.2 

Електромонтер 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

Працівники підрозділу"Енергозбут": 

Рукавички бавовняні 

Ми 

Рукавиці двопалі 

Тн 

12 

3113 

Старший електромеханік 

  

  

  

3113 

Електромеханік 

  

  

  

7241.2 

Електромонтер 

  

  

  

3152 

Старший інспектор 

  

  

  

3152 

Інспектор 

  

  

  

67 

3113 

Старший електромеханік 

При виконанні робіт в дорожній електротехнічній лабораторії і вагонах з перевірки стану контактної мережі: 

  

  

3113 

Електромеханік 

Напівплащ із плащ-намету або брезенту 

Ву 

36 

7241.2 

Електромонтер (всіх найменувань);
начальник РРД 

Костюм електромонтера 

Ми 

12 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм для електромонтера контактної мережі типу "Енергетик" 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

68 

9132 

Прибиральник виробничих приміщень 

При роботі на тягових підстанціях: 

  

  

Халат бавовняний 

З 

12 

Чоботи гумові 

В 

12 

Рукавички гумові 

Вн 

чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

Головний убір бавовняний 

З 

24 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

69 

3113 

Електромеханік (черговий) тягових підстанцій 

Костюм електромонтера 

Ми 

12 

Плащ із прогумованої тканини 

Вн 

черговий (2 пл. на підст.) 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Калоші діелектричні 

Эв 

чергові 

Чоботи кирзові 

Ми 

24 

Рукавички діелектричні 

Эв 

чергові 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

чергові (по 2 компл. на підст.)

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Рукавиці двопалі 

Тн 

12 

Вантажно-розвантажувальні роботи 

70 

8334.2 

Водій навантажувача 

Костюм бавовняний 

Пм 

Плащ із плащ-намету або брезенту 

Ву 

36 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

8334.2 

Водій електро- і автовізка 

Чоботи кирзові 

Ми 

12 

8321.2 

Водій мототранспортних засобів 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

71 

9333 

Вантажник 

При виконанні робіт з навантаження і вивантаження вантажів і багажу із залізничного рухомого складу і автотранспорту: 

  

  

Костюм бавовняний 

Пм 

Черевики шкіряні з металевим носком 

Мун100 

12 

Наплічники бавовняні 

Ми 

чергові 

Наколінники бавовняні 

Ми 

чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Напівплащ із плащ-намету або брезенту 

Ву 

36 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

При навантаженні і вивантаженні вантажів, які пилять: 

  

  

Комбінезон бавовняний з капюшоном із пилонепроникної тканини замість костюма бавовняного 

Пм 

12 

Окуляри захисні закриті 

Г 

до зносу 

Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 

При навантаженні і вивантаженні вугільних брикетів із вмістом пеку і виробів, покритих масою, яка містить пек: 

  

  

Капелюх бавовняний із широкими полями 

З 

черговий 

Рукавиці брезентові 

Нт 

Окуляри захисні закриті 

Г 

до зносу 

При навантаженні і вивантаженні шкірсировини, волосся в м'якій тарі і без тари: 

  

  

Костюм брезентовий замість костюма бавовняного 

Бм 

12 

Калоші гумові 

Бм, В 

чергові 

Рукавиці брезентові 

Ву 

Шолом бавовняний 

Бм 

черговий 

При навантаженні і вивантаженні кислот і інших їдких і шкідливих речовин: 

  

  

Костюм суконний замість костюма бавовняного 

К80 

12 

Чоботи гумові 

Кк 

чергові 

Рукавиці суконні 

К80 

чергові 

Шолом бавовняний 

З 

черговий 

Окуляри захисні закриті 

Г 

до зносу 

Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 

При роботі з рідкими отрутохімікатами додатково: 

  

  

Комбінезон і шолом бавовняний з кислотостійким просоченням 

Яж 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

черговий 

Рукавички гумові технічні 

Яж 

Чоботи гумові 

Яж 

чергові 

Нарукавники прогумовані 

Яж 

чергові 

При роботі з отрутохімікатами, які пилять, сипучими і твердими додатково: 

  

  

Комбінезон і шолом бавовняний із пилонепроникної тканини 

Яа, Пм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Пм 

Чоботи гумові 

Ят 

чергові 

Панчохи ватяні прострочені 

Пм 

Капюшон бавовняний 

Пм 

12 

72 

1226.2 

Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Плащ із плащ-намету 

Ву 

36 

Взимку додатково: 

  

  

1222.2 

Змінні майстри з приймання і здавання вантажів на припортових і прикордонних станціях 

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

73 

8333.1 

Машиніст крана (кранівник) 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

8311.2 

Помічник машиніста самохідного залізничного крана 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

8333.3 

Лебідник 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

48 

8111.2 

Машиніст конвейєра 

На електрифікованих агрегатах додатково: 

  

  

8340.2 

Моторист (всіх найменувань) 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

74 

9332 

Прийомоздавальник вантажу та багажу 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Плащ із плащ-намету або брезенту (при виконанні вантажних операцій на відкритому повітрі) 

Ву 

36 

4133 

Прийомоздавальник вантажу і багажу в поїздах 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Напівчеревики жіночі 

Ми 

12 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

4133 

Приймальник поїздів 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

7233.2 

Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту, який працює на пункті комерційного огляду 

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

Приймальникам поїздів, прийомоздавальникам вантажу і багажу взимку: 

  

  

в морських і річних портах, на пристанях і на прикордонних станціях замість теплозахисного костюма - костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

3422 

Старші агенти і агенти з передачі вантажів на портових і прикордонних станціях 

На пунктах зливання і наливання нафтопродуктів: 

  

  

Костюм бавовняний з масложиростійким просоченням замість костюма бавовняного 

Нл 

12 

Черевики шкіряні на підошві із нафтостійкої гуми замість черевиків шкіряних 

Нл 

12 

На пунктах зливання і наливання етилованого бензину додатково: 

  

  

Фартух прогумований 

Нл 

черговий 

Нарукавники прогумовані 

Нл 

чергові 

Рукавички гумові 

Нл 

чергові 

Протигаз шланговий 

ПШ-2 

черговий 

Під час приймання і здавання сипучих вантажів, які пилять, отрутохімікатів, кислот і інших: шкідливих речовин: 

  

  

Комбінезон бавовняний із пилонепроникної тканини замість костюма бавовняного 

Ят, Пм 

12 

Чоботи гумові 

Ят, В 

чергові 

Окуляри захисні закриті 

Г 

до зносу 

Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 

75 

9322 

Станційний робітник 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Напівчеревики шкіряні 

Ми 

12 

Плащ з прогумованої тканини 

Вн 

36 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

12 

На зовнішніх роботах узимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

Станційним робітникам, зайнятим усуненням комерційних несправностей: 

  

  

Черевики шкіряні замість напівчеревиків 

Ми 

12 

При обслуговуванні водогрійного котла на станції додатково: 

  

  

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

При виконанні роботи із заправлення і обслуговування гасових ліхтарів і сигналів додатково: 

  

  

Фартух прогумований 

Нл 

Нарукавники прогумовані 

Нл 

чергові 

76 

7215.2 

Стропальник 

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням 

Ву 

7215.2 

Такелажник 

Черевики шкіряні з металевими носками 

Мун100 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Каска захисна 

"Труд" 

до зносу 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

Стропальнику додатково: 

  

  

Напівплащ із плащ-намету або брезенту 

Ву 

24 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

Стропальникам і робітникам комплексних бригад, які переважно виконують функції стропальників механізованих дистанцій навантажувально-розвантажувальних робіт, дозволяється: 

  

  

Замістьнапівплащів із плащ-намету або брезентувидавати:
напівплащі із прогумованої тканини 

 
 
Вн 

 
 
24 

77 

7241.1 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Чоботи гумові 

В 

чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Напівплащ із плащ-намету або брезенту 

Ву 

36 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Зима" 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

Вагонне і пасажирське господарства 

78 

7241.2 

Акумуляторник 

При виконанні роботи з перевірки і ремонту акумуляторних батарей пасажирських вагонів у поїздах і на коліях станцій: 

  

  

Костюм бавовняний із кислотозахисним просоченням 

К20 

або 

 

 

Костюм грубошерстний 

К20 

12 

Напівплащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Черевики шкіряні 

К20 

12 

Чоботи гумові 

К20 

24 

Фартух прогумований з нагрудником 

К20 

12 

Нарукавники прогумовані 

К20 

чергові 

Рукавички гумові кислотостійкі 

К20 

чергові 

Рукавиці кислотозахисні КР 

Кк 

Окуляри захисні закриті 

Г 

до зносу 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

79 

7221.2 

Бандажник, штампувальник 

При виконанні роботи із знімання і насадки бандажів колісних пар: 

  

  

Костюм бавовняний 

Тт 

12 

Черевики шкіряні з металевими носками 

Мун100 

Рукавиці брезентові 

Тп100 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

80 

7233.2 

Робітники, які працюють на ремонті і обслуговуванні обладнання на коліях:
пунктів підготовки вагонів під навантаження;
пунктів перестановки вагонів;
на спеціально виділених коліях відчеплювального ремонту вагонів і ремонту контейнерів;
пунктів технологічного обслуговування;
депо 

Костюм бавовняний 

Ми 

Напівплащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Черевики шкіряні 

Ми 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

81 

7241.1 

Дефектоскопіст з магнітного контролю 

При виконанні роботи з огляду колісних пар і інших частин (деталей) рухомого складу: 

  

  

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

7243.1 

Дефектоскопіст із ультразвукового контролю 

Костюм бавовняний 

Нл 

Фартух прогумований 

Нл 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нл 

Нарукавники прогумовані 

Нл 

чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Жилет сигнальний 

Со 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

82 

8122.2 

Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів 

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням 

Тр 

Черевики шкіряні 

Тп, Тр 

Фартух брезентовий з нагрудником 

Тр 

Рукавиці брезентові 

Тр 

15 дн. 

Окуляри захисні закриті 

ЗН 

до зносу 

83 

8151.3 

Фарботерник 

Костюм бавовняний 

Пм 

Черевики шкіряні 

Ми 

7141.2 

Маляр, зайнятий фарбуванням рухомого складу;
оздоблювач 

Рукавиці комбіновані 

Пм 

Шолом бавовняний 

Пм 

12 

Окуляри захисні закриті 

Г 

до зносу 

Фарботерникам додатково: 

  

  

Нарукавники прогумовані 

Пм 

чергові 

При роботі пульверизатором додатково: 

  

  

Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 

При роботі із шкідливодіючими фарбами додатково: 

  

  

Рукавички гумові 

Яж 

При фарбуванні низу кузова і ходових частин: 

  

  

Комбінезон бавовняний із капюшоном із пилонепроникної тканинизамістькостюма бавовняного 

Пм 

12 

Наколінники брезентові (на ваті) 

Ву 

чергові 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

84 

8290.2 

Машиніст мийної установки; мийник, зайнятий промиванням і виваркою в лузі деталей в ваннах і мийних машинах 

Костюм бавовняний 

Щ20 

Чоботи гумові 

Щ20 

12 

Нарукавники прогумовані 

Щ20 

чергові 

Рукавички гумові 

Щ20 

12 

Фартух прогумований 

Щ20 

Рукавиці комбіновані 

Щ20 

Окуляри захисні закриті 

Г 

до зносу 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Напівплащ із прогумованої тканини 

Вн 

24 

 

8152.2 

Машиніст мийних машин 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

 

 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

85 

8113.2 

Машиніст промивально-пропарювальної станції 

При виконанні роботи з обслуговування машинного і вакуумного відділення очищувальної і бойлерної установок: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

Щ20 

12 

Рукавиці комбіновані 

Щ20 

При роботі в машинному відділенні додатково: 

  

  

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

86 

3115 

Механік і начальник рефрижераторної секції, вагонів-транспортерів 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 

Фартух кислотостійкий 

К50 

черговий 

Рукавички кислотостійкі 

К50 

чергові 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

24 

87 

8223.2 

Мийник 

При виконанні роботи з очищення і миття роликових підшипників рухомого складу: 

  

  

Костюм бавовняний 

Нм 

Фартух прогумований 

Щ20 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Рукавички кислотолугостійкі 

К20, Щ20 

Нарукавники прогумовані 

К20 

чергові 

Напівчоботи юхтові з підвищеними берцями нафтомасложиростійкі (чоловікам) 

Нм 

12 

Черевики жіночі полегшені нафтомасложиростійкі 

Нм 

12 

88 

9142 

Мийник-прибиральник рухомого складу 

При виконанні робіт з обслуговування локомотивів, моторвагонного рухомого складу, пасажирських і вантажних вагонів: 

  

  

Комплект водовідштовхувального одягу 

Вн 

24 

Костюм бавовняний
або: 

Ми 

(Замість комплекту водовідштовхувального одягу: Мийнику - костюм брезентовий 

Ву 

12 

Прибиральникам - костюм бавовняний) 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

При внутрішньому прибиранні рухомого складу, митті підлог і місць загального користування додатково: 

  

  

Калоші гумові 

В 

чергові 

Рукавички гумові 

Вн 

чергові 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

На зовнішній обмивці додатково: 

  

  

Чоботи гумові 

В 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Вн 

12 

Рукавиці кислотостійкі КР 

К20 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

При виконанні роботи з очищення і обмивки вантажних вагонів: 

  

  

Комплект водовідштовхувального одягу для мийників-прибиральників рухомого складу 

Вн 

  

або: 

  

  

(Замість комплекту - водовідштовхувального одягу:

 

 

мийникам - костюм брезентовий 

Вн 

12 

прибиральникам - костюм бавовняний) 

Ми 

Костюм бавовняний 

Ми 

Білизна натільна 

  

12 

Чоботи гумові 

В 

12 

Берет суконний 

Пм 

24 

Рукавички гумові 

Вн 

12 

Калоші гумові 

В 

12 

Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 

При виконанні роботи з очищення і промивання вагонів з-під отрутохімікатів і мінеральних добрив додатково: 

  

  

Фартух прогумований з нагрудником 

Яж 

12 

Рукавички гумові 

Яж 

Калоші гумові 

Яж 

24 

Берет суконний 

Яж 

24 

Нарукавники прогумовані 

Яж 

чергові 

Фільтруючий протигаз 

ПМГ 

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

89 

9322 

Підсобний (транспортний) робітник 

На роботі з транспортування колісних пар: 

  

  

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

15 днів 

Черевики шкіряні 

Мун100 

Напівплащ із прогумованої тканини 

Вн 

36 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

90 

7241.2 

Поїзний електромонтер;
поїзний електромеханік 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Калоші діелектричні 

Эв 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эв 

чергові 

Напівчеревики шкіряні 

Ми 

24 

Напівплащ із прогумованої тканини 

Вн 

36 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

91 

5112 

Провідник пасажирського вагона 

Халат бавовняний (два) 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Рукавички гумові 

Вн, К20 

Напівплащ із прогумованої тканини 

Вн 

36 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

При виконанні роботи з опалення вагонів, що перебувають у відстої і ремонті: 

  

  

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці брезентові 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

92 

5112 

Провідник службово-технічного вагона 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Рукавички гумові 

Вн, К20 

чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Валянки 

Тн 

48 

Калоші на валянки 

В 

24 

93 

8290.2 

Промивальник-пропарювальник цистерн 

Костюм брезентовий 

Ву 

Костюм бавовняний 

Нм, Ву 

Білизна натільна 

  

Рукавиці брезентові 

Щ20 

7233.2 

Слюсар з ремонту рухомого складу, зайнятий на заміні і заправці клапанів зливних приладів цистерн 

Протигаз шланговий 

ПШ-2 

до зносу 

Пояс запобіжний 

ПЛ-2 

черговий 

Чоботи юхтові вибухобезпечні 

Нм 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи юхтові утеплені вибухобезпечні 

Тн20 

12 

При виконанні роботи з очищення цистерн з-під їдких речовин і етильованого бензину додатково: 

  

  

Чоботи гумові 

Яж 

Костюм типу протиіпритного 

Яж 

черговий 

Замість костюма брезентового і білизни натільної терміном носіння 6 місяціввидаються:
Одночасно два костюма брезентових і дві пари білизни натільної на строк носіння 8 місяців 

Вн 

При наявності на промивально-пропарювальній станції обладнання для застосування пневмокостюмів слід видавати замість передбачених двох костюмів брезентових 

  

  

Костюм брезентовий 

Ву 

12 

Пневмокостюм 

  

12 

Промивальнику-пропарювачу цистерн при виконанні робіт із зливання і збирання нафтових залишків: 

  

  

Костюм із плащ-намету 

Нл 

12 

Черевики 

Нм 

24 

Чоботи на поліуретановій підошві 

Нм 

24 

Рукавиці брезентові 

Нм 

Окуляри захисні закриті 

Г 

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

94 

7233.2 

Робітники, зайняті на ремонті вантажних, пасажирських і рефрижераторних вагонів і контейнерів в депо, на пунктах технічного обслуговування і перестановки вагонів, на пунктах підготовки вагонів 

Костюм бавовняний 

Ми 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Напівчеревики шкіряні (жінкам) 

Ми 

12 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

Напівплащ з капюшоном із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" з подовженою курткою згідно з ОСТ 17-328-74

Тн 

48 

або: 

 

 

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

7233.2 

Слюсар з ремонту рухомого складу, зайнятий на автоконтрольних пунктах 

На пунктах навантаження солі додатково: 

  

  

Чоботи гумові 

В 

12 

Слюсарю з ремонту обладнання пасажирських вагонів додатково: 

  

  

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

При виконанні покрівельних робіт додатково: 

  

  

Чуні повстяні 

Ми 

чергові 

Наколінники брезентові (на ваті) 

Ми 

чергові 

При виконанні котельних і клепальних робіт: 

  

  

Рукавиці антивібраційні 

Мв 

95 

8153.3 

Регенераторник відпрацьованого масла 

Халат бавовняний (жінкам) 

Нм 

12 

Костюм бавовняний (чоловікам) 

Нм 

12 

Напівчоботи юхтові з підвищеними берцями нафтомасложиростійкі (чоловікам) 

Нм 

12 

Черевики жіночі полегшені нафтомасложиростійкі 

Нм 

12 

Фартух прогумований 

Нм 

черговий 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Рукавички гумові 

Нм 

чергові 

На сортуванні матеріалів додатково: 

  

  

Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 

96 

7221.2 

Ресорник на обробці гарячого металу 

При виконанні роботи з ремонту ресор і пружин рухомого складу: 

  

  

Костюм бавовняний з вогнезахисним просочуванням 

Тр 

12 

Фартух брезентовий з нагрудником 

Тр 

12 

Черевики шкіряні 

Мун50 

12 

Рукавиці брезентові 

Тр 

15 днів 

Окуляри захисні закриті 

Г 

до зносу 

97 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

При виконанні роботи з продування вентиляційних каналів цільнометалевих пасажирських вагонів: 

  

  

Костюм бавовняний із пилонепроникної тканини 

Пн 

12 

Рукавиці комбіновані 

Пм 

Окуляри захисні закриті 

Г 

до зносу 

Респіратор 

Пульс-М 

до зносу 

При виконанні робіт з обслуговування вентилів на відкритих естакадах промивально-пропарювальних станцій: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

Ми 

Чоботи кирзові 

Ми 

12 

Рукавиці брезентові 

Ву 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

При виконанні роботи з ремонту обладнання естакад і трубопроводів промивально-пропарювальних станцій, пунктів і поїздів: 

  

  

Комбінезон бавовняний з водовідштовхувальним просоченням 

Ву 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Рукавиці брезентові 

Ву 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

98 

7233.2 

Слюсар з ремонту рухомого складу 

При виконанні роботи з розбирання, ремонту і монтажу роликових букс: 

  

  

Костюм бавовняний 

Нм 

Фартух прогумований 

Нм 

Рукавиці кислотозахисні КР 

К20 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

99 

7233.2 

Старший оглядач вагонів 

Костюм бавовняний 

Ми 

Напівплащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

24 

7233.2 

Оглядач вагонів 

Чоботи на поліуретановій підошві (чоловікам) 

Нм 

12 

7233.2 

Оглядач-ремонтник вагонів 

Черевики жіночі полегшені нафтомасложиростійкі 

Нм 

12 

Літній головний убір 

З 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Захисна каска 

"Труд" 

до зносу 

3115 

Механік 

На пунктах навантаження солі додатково: 

  

  

7233.2 

Слюсар з ремонту рухомого складу 

Чоботи гумові 

В

12 

7124.2 

Тесляр 

При виконанні роботи з огляду вагонів на нафтоналивних і промивально-пропарювальних станціях і пунктах додатково: 

  

  

7422.2 

Столяр, зайнятий на пунктах технічного обслуговування вагонів до перевезень, пунктах перестановки вагонів 

Костюм брезентовий 

Нм 

12 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

При виконанні робіт з огляду внутрішнього обладнання пасажирських вагонів видаються тільки: 

  

  

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Черевики шкіряні 

Ми 

18 

Каска захисна 

"Труд" 

до зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

100 

8171.2 

Оператор пункту технічного обслуговування вагонів 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

12 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

101 

8162.2 

Чистильники 

При виконанні роботи з промивання трафаретів цистерн на нафтоналивних і промивально-пропарювальних станціях і пунктах: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

Нм 

Черевики шкіряні  

Нм 

12 

або: 

  

  

Чоботи кирзові 

Нм 

18 

Фартух прогумований 

Нм 

Рукавички гумові 

Нм 

Нарукавники брезентові 

Нм 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

При виконанні роботи з очищення рухомого складу, виробів, деталей, вузлів від бруду, іржі вручну і хімічним способом: 

  

  

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням 

К20 

12 

Фартух брезентовий 

К20 

Черевики шкіряні 

К20 

12 

Рукавиці комбіновані 

К20 

Окуляри захисні закриті 

Г 

до зносу 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

При виконанні роботи з їдкими речовинами (лугами, гасом, ацетоном тощо) додатково: 

  

  

Рукавички гумові 

Щ20 

чергові 

Нарукавники прогумовані 

Щ20 

чергові 

102 

9322 

Екіпірувальних 

При виконанні роботи з обслуговування пасажирських і рефрижераторних вагонів: 

  

  

Костюм бавовняний 

Ми 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Рукавиці брезентові 

Ми 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

Екіпірувальникам водою і вугіллям замість костюма бавовняного видавати: 

  

  

Комплект водовідштовхувального спецодягу 

Вн 

24 

При виконанні роботи з екіпірування водою додатково: 

  

  

Чоботи гумові 

В 

12 

При виконанні роботи з екіпірування пасажирських і рефрижераторних вагонів паливом: 

  

  

Черевики шкіряні з металевим носком 

Мун25 

12 

103 

7241.1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

104 

1226.2 

Майстер і старший майстер, які зайняті на планових видах ремонту вагонів 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Плащ із плащ-намету або прогумованої тканини 

Вн 

36 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Взимку додатково: 

  

  

1226.2 

Майстер, зайнятий на пункті підготовки вагонів під навантаження 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

4133 

Працівник з приймання (приймальник) вагонів 

  

  

  

3439 

Інструктор вагонного депо 

  

  

  

1226.2 

Майстер, зайнятий на пункті технічного обслуговування вагонів 

  

  

  

105 

1226.2 

Майстер і 

На промивально-пропарювальних станціях, пунктах і в поїздах: 

  

  

7233.2 

бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту, які зайняті на промивці цистерни 

Костюм брезентовий 

Вн 

24 

Чоботи юхтові вибухобезпечні 

Мн 

24 

Рукавиці брезентові 

Мн 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм 

Тн 

36 

Чоботи юхтові утеплені вибухобезпечні 

Тн20 

48 

Залізничні водопостачання і каналізація 

106 

8163.2 

Машиніст залізничного водопостачання 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Костюм брезентовий 

Вн 

черговий 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Чоботи гумові 

В 

чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

При обслуговуванні хлораторної установки на водокачці видаються по одному комплекту: 

  

  

Рукавички гумові 

Яж 

чергові 

Протигаз 

ПМГ (В) 

черговий 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

107 

8163.2 

Машиніст насосних установок 

При виконанні роботи з перекачки фекальних вод: 

  

  

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням 

Вн, Бм 

12 

Черевики шкіряні 

Ми, Бм 

12 

Чоботи гумові 

В 

чергові 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

108 

4133 

Провідник із супроводження вантажів 

При обслуговуванні у водопоїзді і вагоні-баці: 

  

  

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням 

Вн 

21 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Плащ із брезенту 

Ву 

48 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка на утеплювальній прокладці 

Тн 

48 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

109 

7233.2 

Слюсар аварійно-відбудовних робіт 

При виконанні роботи з очищення, промивання цистерн і резервуарів для перевезення і зберігання питної води: 

  

  

Комбінезон бавовняний із водовідштовхувальним просоченням 

Вн 

12 

Чоботи гумові 

В 

чергові 

Рукавички гумові 

Вн 

чергові 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

При виконанні роботи з ремонту обладнання і споруд залізничного водовідведення додатково: 

  

  

Гідрокостюм 

Вн 

черговий 

Протигаз 

ПМГ (В) 

черговий 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

110 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

При виконанні роботи з обслуговування і ремонту обладнання і споруд, залізничного водопостачання: 

  

  

1226.2 

Майстер (старший майстер) дистанції водопостачання і санітарно-технічних споруд, які обслуговують мережі і споруди водопостачання 

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням 

Ву 

12 

Рукавиці брезентові 

Вн 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

При роботі в мокрому ґрунті додатково: 

  

  

Чоботи гумові рибальські 

В 

12 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Зима" 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

111 

9322 

Екіпірувальник 

При виконанні роботи з обслуговування гідроколонок: 

  

  

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням 

Ву 

12 

Плащ з капюшоном із брезенту 

Ву 

36 

Рукавиці брезентові 

Ву 

Чоботи гумові 

В 

12 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Загальні професії транспорту 

112 

8324.2 

Водій дрезини 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

8324.2 

Машиніст мотовоза 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

8324.2 

Машиніст автомотриси 

Взимку додатково: 

  

  

8311.2 

Помічник машиніста мотовоза 

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

або 

  

  

8311.2 

Помічник машиніста автомотриси 

Теплозахисний костюм типу "Зима" 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

113 

7231.1 

Випробувач двигунів 

При роботі на експериментальних випробуваннях дизелів і газогенераторів у приміщеннях: 

  

  

Комбінезон бавовняний 

Нл 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нл 

Навушники протишумові тип ЗМ 

  

до зносу 

114 

9411 

Комірник 

При видаванні із складів підприємства інструменту, запасних частин, лакофарбових виробів, паливномастильних матеріалів: 

  

  

Халат лавсано-віскозний 

Нл 

12 

Фартух прогумований з нагрудником 

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

1,5 

Рукавички гумові 

Нм 

чергові 

Нарукавники 

Нм 

При роботі на відкритому повітрі і в неопалюваних приміщеннях взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

115 

8290.2 

Оператор ЕОМ 

Халат бавовняний (світлого кольору) 

З 

12 

4223 

Телефоністка 

Капці на прогумованій підошві 

Ми, У 

12 

116 

7215.2 

Робітники 

Чоботи кирзові 

Ми 

  

1226.2 

Майстри відбудовних поїздів залізниць (постійний штат) 

Комплект спецодягу для працівників сортувальних станцій (костюм типу "Башмачник") 

Вн 

24 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Взимку додатково: 

  

  

1222.2 

Начальники відбудовних поїздів і їх заступники 

Кожушок 

Тн 

78 

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

Шапка-вушанка із звукопровідними вставками 

Вн, Тн 

36 

Рукавиці ватяні 

Тн 

Валянки 

Тн 

48 

Калоші на валянки 

В 

24 

Шлемофон з ларингофоном 

  

черговий 

117 

7215.2 

Робітники, які зайняті на полігонних експериментальних випробуваннях залізничної техніки 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

1,5 

Окуляри захисні закриті 

ЗП 

до зносу 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

118 

8163.2 

Роздавальник нафтопродуктів 

Комбінезон бавовняний 

Нл 

12 

Фартух прогумований 

Нл 

Рукавиці комбіновані 

Нл 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

119 

7215.2 

Робітники, які зайняті зарядкою і ремонтом вогнегасників 

Костюм бавовняний з кислотостійким просоченням 

К20 

12 

Рукавиці КР 

К20 

Черевики шкіряні 

К20 

120 

3119 

Працівники теплотехнічних лабораторій 

Костюм бавовняний 

Нл 

12 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Рукавиці шкіряні 

Нм 

Чоботи гумові 

Нм 

12 

Рукавички гумові 

Нм 

чергові 

Фартух прогумований 

Нм 

черговий 

Респіратор  

Пульс-М 

до зносу 

Навушники протишумові тип ЗМ

 

чергові 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Зима" 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

121 

7233.1 

Слюсар-ремонтник 

При виконанні робіт з ремонту підіймальних кранів, механізмів, обладнання і інструментів: 

  

  

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ із плащ-намету 

Ву 

36 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Зима" 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

122 

9322 

Станційний робітник 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Напівчеревики шкіряні 

Ми 

12 

Плащ із прогумованої тканини 

Вн 

На зовнішніх роботах додатково: 

  

  

Плащ із плащ-намету 

Ву 

36 

На зовнішніх роботах взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Зима" 

Тн 

36 

Чоботи утеплені 

Тн20 

36 

123 

1232 

Начальник відділу охорони праці
Начальник сектору охорони праці 

Костюм бавовняний 

Ми 

12 

Чоботи 

Ми 

24 

Узимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

2149.2 

Інженер з охорони праці 

На підприємствах, пов'язаних з рухом поїздів: 

  

  

Жилет сигнальний із світловідбивальними смугами 

Со 

12 

124 

1222.2 

Начальник відділу Центру технічної діагностики (ЦТД) та експертно-електротехнічного центру (ЕЕТЦ) 

Костюм бавовняний 

З, Ми 

12 

Черевики шкіряні 

Ми 

12 

Рукавиці комбіновані 

Ми 

Окуляри захисні закриті 

  

До зносу 

Взимку додатково: 

  

  

Теплозахисний костюм типу "Гудок" 

Тн 

48 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

2149.2 

Інженер-технолог ЦТД та ЕЕТЦ 

При роботах на об'єктах з виділенням пилу: 

  

  

Респіратор 

Пульс-М 

До зносу 

2429 

Експерт ЦТД та ЕЕТЦ 

При роботах на об'єктах з підвищеним рівнем шуму: 

  

  

3113 

Електромеханік 

Навушники протишумові 

типу Н-А2 

До зносу 

125 

7243.1 

Дефектоскопіст Центру технічної діагностики та ЕЕТЦ;
дефектоскопіст центру атестації зварників 

Костюм бавовняний 

Нл 

12 

Черевики шкіряні 

Нм 

12 

Фартух прогумований 

Нл, Нм 

12 

Рукавиці комбіновані 

Нм 

Нарукавники прогумовані 

Нм 

чергові 

Калоші діелектричні 

Эн 

чергові 

Рукавички діелектричні 

Эн 

чергові 

Взимку додатково: 

  

  

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 

Тн 

36 

Чоботи кирзові утеплені 

Тн20 

36 

Завантажити