НПАОП 27.1-1.01-09Про затвердження правил охорони праці у сталеплавильному виробництві

НПАОП 27.1-1.01-09 Правила охорони праці у сталеплавильному виробництві http://www.sot.zp.ua

http://www.sot.zp.ua

НПАОП 27.1-1.01-09ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

15.10.2009 N 172

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2009 р.
за N 1038/17054


Про затвердження Правил охорони праці
у сталеплавильному виробництві


Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12)
Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Правила охорони праці у сталеплавильному
виробництві (далі - Правила), що додаються.

2. Скасувати наказ Державного комітету України по нагляду за
охороною праці від 19.02.97 N 33 "Про затвердження Правил безпеки
у сталеплавильному виробництві".

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

4. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І.
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести зміни до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0109641-09 )
та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Дунаса С.В.

Голова Комітету С.О.Сторчак


ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор
Федерації роботодавців України В.Надрага

Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський

Голова Центрального комітету
профспілки трудящих металургійної
і гірничодобувної промисловості
України В.І.Казаченко

В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець

В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець

Заступник Голови Федерації
професійних спілок України С.Я.Українець

Міністр регіонального розвитку
та будівництва України Василь Куйбіда

Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк

Головний державний
санітарний лікар України,
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України О.М.Біловол

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

Заступник Міністра промислової
політики України С.Г.Грищенко

Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.М.Третьяков

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Богданов

Директор Державної установи
Національний науково-дослідний
інститут промислової безпеки
та охорони праці Ю.І.Шульга


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
15.10.2009 N 172

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2009 р.
за N 1038/17054


ПРАВИЛА
охорони праці у сталеплавильному виробництві


I. Галузь застосування

1.1. Ці Правила поширюються на всі суб'єкти господарювання
незалежно від форм власності, які займаються проектуванням,
будівництвом, експлуатацією, реконструкцією і ремонтом об'єктів
сталеплавильного виробництва (далі - підприємства).

1.2. Вимоги цих Правил обов'язкові для всіх суб'єктів
господарювання незалежно від форм власності, що зайняті
проектуванням, будівництвом, експлуатацією, реконструюванням,
випробуванням, налагодженням і ремонтом підприємств та
дослідно-промислових цехів з виробництва сталі, а також
конструюванням, виготовленням і ремонтом устаткування для них.

II. Загальні положення

2.1. Проектування, будівництво і реконструкція
сталеплавильних цехів та їх устаткування повинні здійснюватися
відповідно до будівельних норм і правил СНиП 2.09.02-85*
"Производственные здания", Державних санітарних правил планування
та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 19.06.96 N 173 ( z0379-96),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за
N 379/1404 (далі - ДСП 173-96), Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі -
НАПБ А.01.001-2004), Положення про порядок проведення державної
експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та
реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів
виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону
праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23.06.94 N 431 ( 431-94-п).

2.2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
сталеплавильних цехів проводиться відповідно до Порядку прийняття
в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923
( 923-2008-п).

2.3. Підприємство, яке розпочинає (продовжує) виконання робіт
підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, повинно отримати відповідний
дозвіл відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом з
нагляду за охороною праці та його територіальними органами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003
N 1631 ( 1631-2003-п).

Вносити зміни в конструкції сталеплавильних агрегатів і
устаткування сталеплавильних цехів, а також збільшувати садки
печей, конверторів без узгодження з проектною організацією або
заводом-виготовлювачем не дозволяється.

2.4. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних
процесів, робота машин, механізмів, устаткування й інших засобів
виробництва, стан засобів колективного й індивідуального захисту,
які використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови
повинні відповідати вимогам відповідних нормативно-правових актів
з охорони праці.

2.5. На підприємствах незалежно від форм власності при
настанні нещасного випадку необхідно організовувати розслідування
та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
згідно з вимогами Порядку розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004
N 1112 ( 1112-2004-п).

2.6. На сталеплавильних підприємствах роботодавець розробляє
та затверджує положення про службу охорони праці відповідно до
Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
15.11.2004 N 255 ( z1526-04), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04).

2.7. Усі підприємства повинні мати затверджені роботодавцем
інструкції з охорони праці.

Інструкції з охорони праці повинні відповідати вимогам
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого
наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства
праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9
( z0226-98), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.04.98 за N 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98), Порядку
опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону
праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 N 132
( z0020-94), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.02.94 за N 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

2.8. Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити
фінансування та організувати проведення попереднього (під час
прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності)
медичних оглядів працівників відповідно до порядку і строків,
встановлених Порядком проведення медичних оглядів працівників
певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

2.9. Не дозволяється застосування праці жінок на роботах,
зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування
праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 29.12.93 N 256 ( z0051-94), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260.

Піднімання та переміщення вантажів вручну жінками
дозволяється в межах Граничних норм підіймання і переміщення
важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 10.12.93 N 241 ( z0194-93), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194.

2.10. Не дозволяється застосування праці неповнолітніх на
роботах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими
і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування
праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 31.03.94 N 46 ( z0176-94), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385.

Піднімання та переміщення важких речей неповнолітніми
дозволяється в межах Граничних норм підіймання і переміщення
важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 22.03.96 N 59 ( z0183-96),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за
N 183/1208.

2.11. Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці проводиться відповідно до Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі -
НПАОП 0.00-4.12-05).

2.12. Роботодавець повинен згідно зі статтею 5 Закону України
"Про охорону праці" ( 2694-12) під час укладання трудового
договору ознайомити працівників за особистим підписом про умови
праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де вони будуть
працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які не
усунено, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про їх
права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

2.13. На підприємствах на основі Переліку робіт з підвищеною
небезпекою ( z0232-05), затвердженого наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), з урахуванням
специфіки виробництва роботодавцем розробляються і затверджуються
відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення
яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з
питань охорони праці.

2.14. Роботи з підвищеною небезпекою необхідно проводити за
нарядом-допуском встановленої форми. Наряд-допуск, що видається
відповідальному виконавцю робіт перед початком робіт підвищеної
небезпеки, повинен бути оформлений відповідно до вимог "Положения
о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной
опасности на предприятиях и в организациях Министерства
металлургии СССР", затвердженого наказом Міністерства металургії
СРСР 20.06.90 (далі - НПАОП 27.0-4.02-90).

У наряді-допуску, виданому на проведення робіт підвищеної
небезпеки, повинен бути зазначений повний обсяг організаційних та
технічних заходів, вжиття яких забезпечить безпечне проведення
робіт у конкретних умовах.

Перелік посад керівників та фахівців, які мають право
видавати наряди-допуски, повинен затверджуватися уповноваженою
посадовою особою підприємства.

2.15. Для усіх працівників при прийнятті на роботу і за
місцем роботи необхідно забезпечити проходження інструктажів з
пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про
інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань
пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях
України ( z1148-03), затвердженого наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368
( z1147-03), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.12.2003 за N 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-2003).

2.16. У кожному сталеплавильному цеху повинні бути
затверджені плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та
аварій відповідно до Положення щодо розробки планів локалізації та
ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затвердженого наказом
Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці
та соціальної політики України від 17.06.99 N 112 ( z0424-99),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.99 за
N 424/3717 (далі - НПАОП 0.00-4.33-99).

2.17. Роботодавець зобов'язаний забезпечити всіх працівників
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту, а також запобіжними пристосуваннями відповідно до вимог
Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної
промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
27.08.2008 N 187 ( z0918-08, za918-08), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 01.10.2008 за N 918/15609 (далі -
НПАОП 27.0-3.01-08), а також мийними і знешкоджувальними засобами
згідно з нормами законодавства.

2.18. Порядок видачі, зберігання і користування засобами
індивідуального захисту повинен відповідати вимогам Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за
N 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08).

Не дозволяється допускати до роботи працівників, які не мають
відповідного спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту.

2.19. Працівники, зайняті на роботах із шкідливими умовами
праці, безкоштовно забезпечуються молоком або іншими рівноцінними
харчовими продуктами згідно з нормами чинного законодавства.

III. Загальні вимоги щодо створення
безпечних умов праці

3.1. Виробничі процеси, експлуатація сталеплавильних
агрегатів й устаткування, ремонт машин і механізмів
сталеплавильного виробництва повинні відповідати вимогам
міждержавних стандартів ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности",
ГОСТ 12.2.062-81* (СТ СЭВ 2696-80) "ССБТ. Оборудование
производственное. Ограждения защитные", ГОСТ 12.2.099-84
"ССБТ. Агрегаты для выплавки стали. Общие требования
безопасности", Правил охорони праці під час ремонту устаткування
на підприємствах чорної металургії, затверджених наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду від 20.08.2008 N 183 ( z0863-08),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за
N 863/15554 (далі - НПАОП 27.1-1.06-08), НАПБ А.01.001-2004
( z1410-04), а також Державних санітарних правил "Підприємства
чорної металургії" ДСП 3.3.1.038-99, затверджених постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 38
( v0038588-99 ) (далі - ДСП 3.3.1.038-99).

3.2. Безпека виробничих процесів повинна забезпечуватися:

вибором найбільш раціональних технологічних процесів;

розташуванням, режимом роботи і порядком обслуговування
виробничого устаткування;

якістю вихідних матеріалів;

механізацією та автоматизацією важких і небезпечних робіт;

дистанційним керуванням механізмами в небезпечних зонах;

професійним добором і навчанням працівників питанням охорони
праці;

вимогами безпеки, що включені до нормативно-технічної і
технологічної документації.

3.3. З метою запобігання травматизму необхідно передбачити:

наявність у цеху чіткої системи проходів з виділенням зон для
пішохідного руху із зазначеною розміткою, покажчиками та
освітленням, з облаштуванням перехідних галерей і містків над
небезпечними ділянками, додержання потрібних відстаней між стінами
будівель, устаткуванням і рухомим транспортом;

наявність попереджувальних знаків, сигналів і плакатів у
особливо небезпечних місцях і на дільницях, безпосередньо біля
агрегатів та у місцях перебування працівників, чітко виконаних
схем розміщення та технологічного зв'язку агрегатів і
трубопроводів горючих газів, мазуту, кисню, повітря, пари, води
тощо;

наявність запірних пристроїв трубопроводів;

утримання у справному стані агрегатів, устаткування, машин та
механізмів, інструментів і пристроїв, що експлуатуються.

3.4. Не дозволяється виконувати роботу на несправних
агрегатах, устаткуванні, машинах і механізмах із застосуванням
зламаних інструментів і пристроїв.

3.5. З метою утримання сталеплавильних агрегатів, машин і
механізмів, устаткування у справному стані необхідно:

дотримуватися технічних режимів, установлених паспортами або
спеціальними інструкціями заводів-виробників;

оглядати агрегати, устаткування, машини і механізми під час
прийняття змін та усувати виявлені при цьому дефекти та
несправності;

проводити обслуговування металургійного устаткування протягом
зміни;

проводити перевірку стану агрегатів, устаткування машин,
механізмів спеціалістами;

періодично здійснювати ревізію та ремонт агрегатів
устаткування.

3.6. На сталеплавильні агрегати, машини і механізми, будинки,
спорудження, димарі, газопроводи, інші агрегати та устаткування
повинні складатися паспорти, що містять основні технічні дані та
складені за ДСТУ ГОСТ 2.601-2006 "Єдина система конструкторської
документації. Експлуатаційні документи".

3.7. Під час експлуатації устаткування, агрегатів, механізмів
у паспорти повинні заноситися уповноваженою особою, призначеною
роботодавцем, усі дані про зміни, що сталися на агрегатах
(устаткуванні, машинах, механізмах), про проведення капітальних
ремонтів, про аварії, що мали місце, значні несправності та вжиті
заходи щодо ліквідації їх наслідків.

3.8. Усі відкриті обертові частини машин і механізмів повинні
бути огородженими. В особливо небезпечних місцях знімні
огородження повинні бути зблоковані з пусковими і приводними
пристроями. Ці блокування повинні виключати можливість роботи
устаткування, машин і механізмів при знятому огородженні.

3.9. Не дозволяється працювати на устаткуванні зі знятим або
несправним огородженням, а також здійснювати ремонт, очищення
рухомих частин і закріплення огороджень під час роботи машин і
механізмів.

3.10. Рухомі та обертові частини машин і механізмів,
розташовані у важкодоступних місцях, допускається огороджувати
загальним огородженням із замикаючим пристроєм за умови, що
огородження не буде перешкоджати обслуговуванню машин і
механізмів.

3.11. Усі вентилятори повинні мати запобіжну сітку на
усмоктувальному отворі з розміром чарунок не більше 20 x 20 мм.

3.12. Змащування устаткування, машин і механізмів повинно
бути централізованим. Ручне змащування діючих машин і механізмів
дозволяється тільки за наявності спеціальних пристроїв, що
забезпечують безпеку. Не дозволяється проводити змащування частин
під час роботи машин і механізмів.

Мастильні та обтиральні матеріали, що застосовуються для
обслуговування машин і механізмів, повинні зберігатися в
установлених місцях у закритих металевих скринях.

3.13. Будова та експлуатація газопроводів, газового
устаткування та газових апаратів повинні відповідати вимогам
нормативно-правових актів.

3.14. Трубопроводи, шланги для подавання природного газу,
кисню, мазуту, повітря повинні розміщуватися в місцях, що
виключають можливість попадання палаючих предметів.

З'єднання шлангів зі штуцерами та роз'єднання їх повинні
здійснюватися тільки при закритій запірній арматурі. Шланги на
штуцерах повинні бути надійно закріпленими.

3.15. Майданчики, розташовані на висоті більше 0,6 м від
поверхні підлоги, перехідні містки, сходи, отвори, люки, канави,
приямки і відстійники установок безперервної розливки сталі (за
винятком розливних майданчиків з розливного боку стаціонарних
майданчиків для підготовки составів) повинні бути огороджені
поручнями з суцільною обшивкою знизу.

3.16. У місцях підвищеної небезпеки повинні вивішуватися
яскраві попереджувальні плакати і знаки безпеки, а в необхідних
випадках установлюватися світлові і звукові сигнали згідно з
ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности"
(далі - ГОСТ 12.4.026-76).

Завантажити