НПАОП 27.1-1.01-09Про затвердження правил охорони праці у сталеплавильному виробництві

2.16. Розробка, відвантаження шлаку екскаваторами,
навантажувачами, бульдозерами або іншими машинами й механізмами
дозволяється на відстані не менше 50 м від місця зливу шлаку. У
разі коли ця відстань менше 50 м, роботи щодо розроблення на час
зливу шлаку повинні бути припинені, а працівники виведені у
спеціальне приміщення.

2.17. У разі різкого погіршення видимості у відділенні
(траншеї) через надходження пари від місця зливу шлаку або
несприятливих природних умов повинно вмикатися додаткове
освітлення. Якщо ж і після цього освітленість буде недостатньою,
роботи щодо розроблення та відвантаження шлаку повинні бути
припинені.

2.18. Для обприскування вапняним розчином шлакові ковші і
шлаковні повинні подаватися в гарячому стані з температурою не
менше 200 град.С.

2.19. Роботи на шлакових дворах у місцях розвантаження
(шлакові відвали) повинні проводитися відповідно до вимог чинних
нормативно-правових актів.

XXIII. Профілактичні огляди та ремонти
агрегатів і устаткування

1. Загальні вимоги

1.1. Агрегати та устаткування сталеплавильних цехів повинні
підлягати оглядам, обслуговуванню й ремонтам відповідно до вимог
НПАОП 27.1-1.06-08 ( z0863-08).

1.2. У сталеплавильних цехах капітальні і поточні ремонти
агрегатів і устаткування повинні проводитися за розробленими і
затвердженими проектами організації робіт. У проектах організації
робіт повинні вказуватися заходи щодо забезпечення безпечних умов
праці на кожний ремонт і відповідно до чинної нормативної
документації повинна бути призначена особа, відповідальна за
проведення ремонту.

1.3. Відповідно до НПАОП 27.1-1.06-08 ( z0863-08) перед
початком ремонтних робіт усі працівники, що беруть участь у
ремонті, повинні бути ознайомлені з проектом організації робіт.

1.4. Вибухові роботи у сталеплавильних цехах повинні
провадитися згідно з вимогами відповідних нормативно-правових
актів.

1.5. Перед ремонтом печей і конверторів повинні бути
облаштовані в необхідних місцях безпечні проходи.

1.6. Люки для проходу працівників по майданчиках і в
перекриттях, що не огороджені поручнями, повинні зачинятися
кришками з завісами.

1.7. При проведенні ремонту піднімання і переміщення
конструкцій, устаткування, деталей, будівельних матеріалів тощо
повинні бути механізованими і виконуватися способом, що виключає
їх падіння.

Не дозволяється використання газопроводів та їх несучих колон
як опор для піднімання вантажів.

1.8. Під час монтажу і демонтажу металевих конструкцій печі
не допускається залишати їх у висячому, а також у нестійкому
положенні.

Демонтовані конструкції та устаткування повинні укладатися
стійко та з дотриманням необхідних проходів.

1.9. При роботі на висоті для перенесення інструменту та
металевих деталей працівники зобов'язані користуватися
спеціальними сумками.

1.10. Для зберігання запасних деталей і устаткування в цехах
повинні бути передбачені склади, обладнані вантажопіднімальними
механізмами та під'їзними коліями.

1.11. Для зручності і безпеки робіт у місцях ремонту кранів
повинні бути передбачені вантажопіднімальні пристрої.

1.12. Перевірка стану димоходів печей, конверторів, міксерів
повинна провадитися під час чергових планово-запобіжних ремонтів
цих агрегатів.

1.13. Порядок зламу футеровки сталеплавильних печей,
конверторів і міксерів повинен визначатися інструкціями з охорони
праці, що розроблені та затверджені на підприємстві з дотриманням
вимог НПАОП 0.00-4.15-98 ( z0226-98) і передбачають заходи
безпечного ведення робіт.

1.14. Сталеплавильні печі, конвертори й міксери після ремонту
повинні бути висушені й розігріті.

Контроль режиму сушіння повинен здійснюватися за допомогою
контрольно-вимірювальних приладів.

1.15. Для внутрішнього освітлення печей, конверторів і
міксерів, що ремонтуються, допускається використання переносних
світильників напругою не більше 12 В.

1.16. Ремонт мульдових візків повинен провадитися на
спеціально установлених тупикових коліях, що обладнані міцними
загороджувальними бруссями та сигналами зупинки. Допускається
ремонт візків на коліях доставки шихти та відкрилка робочого
майданчика за умов огородження місць роботи сигналами зупинки,
укладання башмаків під колеса крайніх візків і виставлення
спостерігача-сигналіста. В усіх випадках ремонту рухомого состава
переносні сигнали зупинки повинні установлюватися не ближче 15 м
від складу, що ремонтується.

Заміну несправного мульдового візка дозволяється проводити за
допомогою електромостового крана особам, що мають права
підкранового працівника.

Перед ремонтом або заміною мульдового візка необхідно
вимикати тролейні проводи.

2. Ремонти мартенівських і двованних сталеплавильних печей

2.1. З обох боків печі (у розливному і пічному прольотах) на
час ремонту повинні бути вивішені попереджувальні плакати про
здійснення ремонту печі.

2.2. Після зупинки печі допуск працівників під частини
склепіння, стінок і арок повинен провадитися тільки після
обвалення кладки, що підлягає заміні.

Перед допуском працівників у робочий простір печі кришки
завалочних вікон повинні бути зняті.

2.3. При розбиранні стінок не допускається залишати у
висячому нестійкому положенні рами та інші частини арматури печі.

2.4. Перед проведенням вибухових робіт у шлаковиках
вертикальні канали та вікна шлаковиків повинні бути закриті.

2.5. Під час зламу склепінь верхньої і нижньої будівлі печі
не дозволяється ставати на склепіння.

Перед початком зламу склепіння головок печі працівники із
шлаковиків повинні бути виведені.

2.6. Після зламу кладки головок печі до рівня робочого
майданчика отвори, що утворюються, повинні бути перекриті або
огороджені уздовж кромки робочого майданчика.

2.7. Злам стін вертикального каналу нижче рівня поду кесона
можливо провадити тільки після закріплення або зняття кесона.

2.8. Кладка склепінь верхньої і нижньої будівель може
здійснюватися тільки після огляду стану і правильності
установлення опалубки.

2.9. Проведення ремонтних робіт із перебуванням працівників
усередині нагрітого устаткування (печей, регенераторів,
шлаковиків, ковшів тощо) допускається при температурі повітря в
ньому не вище 40 град.С.

2.10. Знаходження працівників у шлаковиках при відкритих
каналах головок печей не допускається.

Видалення шлаку та битої цегли з шлаковиків під час
проведення капітальних, середніх і гарячих ремонтів, а також на
ходу печі повинно бути механізованим.

2.11. На робочому майданчику перед піччю, що ремонтується,
дозволяється розміщувати штабелі цегли, контейнери, коробки з
матеріалами, конструкції тощо; при цьому повинні бути вжиті
заходи, що виключають під'їзд завалочних машин до розміщених
предметів на відстань менше 1,5 м.

Проїзд рухомих складів по мульдових коліях уздовж печі, що
ремонтується, допускається за узгодженням з особою, відповідальною
за проведення ремонту.

2.12. Під час проведення холодних ремонтів печей повинні
провадитися ревізія та ремонт системи випарного охолодження й
арматури.

2.13. Заміна рами завалочного вікна повинна провадитися після
попереднього вилучення з неї охолодної води. Під час заміни кришок
і рам пересування мульдових візків перед піччю не допускається.

2.14. При проведенні гарячого ремонту склепіння печі подача
палива в піч повинна бути припинена.

2.15. Не дозволяється проводити заміну шлакових чаш біля
печі, що ремонтується, а також інші операції, не пов'язані з
ремонтом печі.

2.16. Усі роботи щодо ущільнення печі повинні провадитися
тільки з дозволу уповноваженої особи.

Місце роботи при ущільненні повинно освітлюватися переносними
світильниками напругою не більше 12 В.

2.17. При запалюванні газу для сушіння печі та при подачі
газу в піч після ремонту всі працівники повинні бути відведені від
печі в безпечне місце.

3. Ремонти електропечей

3.1. Перед початком холодного ремонту піч повинна бути
вимкнена, а на електропідстанції, що живить її, розібрана схема.

Електродотримачі повинні бути надійно закріплені.

3.2. Простір під піччю, що ремонтується, повинен бути
огородженим. Отвори між піччю та робочим майданчиком повинні бути
перекритими або огородженими.

3.3. Роботи щодо зміни і прибирання футерової печі повинні
бути механізованими.

3.4. При виконанні ремонтних робіт для безпечного доступу до
окремих частин печі повинні застосовуватися легкі металеві
драбини, забезпечені пристроями, що запобігають їх падінню.

3.5. У разі необхідності перебування працівників під
контрвантажами механізмів піднімання електродів контрвантажі
повинні бути закріплені так, щоб виключалося їх самочинне
опускання вниз.

3.6. При холодному ремонті склепіння печі повинно бути знятим
або повинно бути установлено огородження, що виключає перебування
працівників під склепінням.

4. Ремонти конверторів

4.1. Зупинка конвертора на ремонт у зв'язку зі зносом
футеровки повинна провадитися, якщо з'явиться арматурний шар.

4.2. Злам футеровки конвертора повинен бути механізованим.

4.3. Перед початком ремонту футеровки конвертора внутрішня
поверхня радіаційної частини підйомного газоходу повинна бути
очищеною від охолодей.

4.4. Очищення підйомної частини газоходу (каміна) від
охолодей повинно провадитися під керівництвом фахівця.

4.5. Під час ремонту конвертора під газоходом над горловиною
його повинно бути облаштоване перекриття для захисту працівників
від предметів, що падають з газоходу.

4.6. Кладка футеровки конвертора повинна провадитися з
дотриманням заходів, що забезпечують безпеку працівників.

4.7. Під час ремонту футеровки конверторів залежно від умов
повинна діяти припливна або витяжна вентиляція.

4.8. Сушіння конверторів повинно здійснюватися у
вертикальному положенні.

4.9. Для зняття і установлення днищ повинні застосовуватися
спеціальні домкратні візки.

4.10. Під час проведення робіт щодо зміни днищ повинні бути
припинені всі інші роботи біля конвертора над отворами поблизу
робочого майданчика.

4.11. Для відводу і підводу кришки повітряної коробки повинен
бути облаштований механізований пристрій.

4.12. Забивання у днище нових фурм для запобігання їх
розколюванню повинно здійснюватися через еластичні надставки.

4.13. Стенд для набивання днищ футерувальною масою повинен
бути обладнаний гніздами для того, щоб ставити днища, і переносним
горном для нагріву трамбівок.

4.14. Набивання повинно бути механізованим.

4.15. Випал днищ повинен провадитися у спеціальних печах з
відводом продуктів згоряння в атмосферу. Двері печей під час
випалу днищ повинні закриватися герметично.

4.16. Не дозволяється виконувати ремонтні роботи у конверторі
при опущеній фурмі.

5. Ремонти сталерозливних і чавуновозних ковшів

5.1. Ремонт ковшів повинен провадитися у спеціально
відведених місцях на стендах, що обладнані майданчиками і сходами
з поручнями, або в ремонтних ямах, що забезпечені бортами висотою
не менше 0,8 м.

Проміжок між стінками ями та ковшем повинен бути перекритий
майданчиками; не допускається застосовувати для цього дошки, що
укладаються на борти ями.

5.2. Перед ремонтом з ковшів повинні бути видалені скрап і
сміття. Видалення їх повинно бути механізованим і здійснюватися
після охолодження ковшів.

При неповній зміні футеровки для прискорення охолодження
ковшів допускається обдування їх струменем повітря за допомогою
вентилятора. При повній зміні футеровки охолодження ковшів може
проводитися заливанням їх водою.

5.3. Ковші, що установлені для ремонту в горизонтальне
положення, для запобігання самочинному перекиданню повинні бути
закріплені біля бортів спеціальними підставками.

5.4. Злам футеровки та її видалення з ковша повинні бути
механізованими.

5.5. Подача цегли для ремонту ковша повинна бути
механізованою. При подачі цегли в коробці або бадді працівники
повинні бути завчасно виведені з ковша.

5.6. Не дозволяється футерувати ковші з охолодями металу і
шлаку на корпусі, а також ті, що мають несправні кожух і цапфи.

Футеровка ковшів, що ремонтуються, повинна провадитися з
дотриманням вимог пункту 1.4 глави 1 розділу XVIII цих Правил.

5.7. Під час ремонту ковшів ємністю більше 40 т повинні
застосовуватися механізовані підйомні столи.

В окремих випадках ремонт ковшів допускається провадити з
риштовання.

5.8. Під час кладки футеровки в ківш повинно подаватися
повітря, яке в зимовий час слід підігрівати.

5.9. Після ремонту ковші повинні бути ретельно просушені по
всій товщині кладки.

Сушіння ковшів повинно здійснюватися коксовим або природним
газом чи мазутом у спеціальних місцях, що обладнані витяжними
пристроями згідно з вимогами відповідних нормативно-правових
актів.

В.о. начальника управління
організації державного
нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві
та котлонагляду П.І.Пошкурлат

http://www.sot.zp.ua

198

Завантажити