НПАОП 27.0-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

 1. № 187

Держгірпромнагляд України Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

„7” жовтня 2008р. за № 434

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „1” жовтня 2008р. за № 918/15609

НПАОП 27.0-3.01-08

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці».

 2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації металургійної промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування.

 3. Норми розроблено для професій працівників металургійної промисловості, перелік яких передбачений Класифікатором професій ДК 003:2005, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від

 1. № 375. Класифікація захисних властивостей засобів

індивідуального захисту залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ.

Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». Позначення захисних властивостей спеціального одягу, спеціального взуття та засобів захисту рук здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

 1. Крім цих Норм, працівники організацій та підприємств металургійної промисловості, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, забезпечуються засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) згідно з вимогами чинного законодавства.

 2. Забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від

 1. № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 1. Забезпечення працівників, задіяних на роботах з техногенно- підсиленими джерелами природного походження, які віднесено до категорії «практична діяльність з індустріальними джерелами іонізуючого випромінювання», засобами індивідуального захисту здійснюється відповідно до вимог Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України

 1. за № 552/10832.

 1. Зважаючи на умови праці та особливості металургійного виробництва, працівникам можуть видаватися за погодженням з профспілками або з уповноваженими найманими працівниками особами з питань охорони праці більш сучасні та зручні, ніж у цих Нормах, види ЗІЗ. Зазначені у нормах ЗІЗ не виключають можливість заміни їх вітчизняними або імпортними виробами, властивості яких відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів.

Спеціальний одяг та спеціальне взуття повинні забезпечувати нормальні теплові умови працівникам і сприяти збереженню їхньої працездатності.

Заміна одних видів спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на інші не повинна погіршувати їх захисні властивості.

 1. Кількість протипилових респіраторів на зміну визначається рівнем перевищення концентрації пилу в повітрі робочої зони: до п’яти разів - 1 шт., вище п’яти разів - 2 шт. в зміну.

 2. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а у разі відсутності професійної спілки - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці.

ІІ. НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗІЗ

з/п

Код згідно з класи­фіка­тором профе­сій (ДК 003:05)

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначен­

ня

захисних власти­востей ЗІЗ (тип, марка)

Строк

носіння

міс.

1

2

3

4

5

6

1. Чорна металургія 1.1. Коксохімічне виробництво 1.1.1. Вуглепідготовчі цехи.

1

8112.2

Апаратник

вуглезбага-

чення

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун100 Ми Вн

ЗН

Тн

12 12 7 днів 1

24 до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

2

9311

Апаратник

згущувачів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми Рз

Мун100

Ми

ЗН

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

3

7215.2

Бригадир з переміщення сировини, напівфабри­катів і готової продукції у процесі виробництва

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз

Ми

Ми

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу

36

4

7212.2

Бригадир на

дільницях

основного

виробництва

(чорна

металургія)

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням або Костюм брезентовий Черевики шкіряні або Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ву

Ву

Мун100

В

Ми

Вн

ЗН

Тн

Тн

Тн30

9

9

6

7 днів чергов.

24 до зносу до зносу

30

30

36

5

8112.2

Грохотник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун 100 Ми Вн

ЗН

Тн

12 12 7 днів 1

24 до зносу до зносу

36

6

8112.2

Дозувальник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Респіратор пилозахисний Каска захисна з підшоломником

Ми Рз Мун 100 В

Ми

Вн

12

9

7 днів 1

до зносу 24

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗН

Тн

до зносу 36

7

8112.2

Дробильник (збагачу­вання, агломерація й брике­тування)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун 100 Ми Вн

ЗН

Тн

12

12 7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

36

8

8333.2

Машиніст

вагонопере­

кидача

Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Плащ непромокальний Жилет сигнальний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми Рз З

Мун 100 Ми

ЗН

Вн

Со

Тн

Тн

Тн30

12 6 12 7 днів

24 до зносу до зносу чергов. 6

36

36

36

9

9311

Машиніст

живильника

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Пн

Мун 100 Ми

Тн

12

9

7 днів

24 до зносу

36

10

9311

Машиніст з обслугову­вання силосів та вугільної башти

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Пн

Мун100

Ми

Вн

Тн

12

12 7 днів 1

24 до зносу

36

11

8111.2

Машиніст

конвеєра

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

Ми Рз

Ми

Ми

12 12 7 днів

1

2

3

4

5

6

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗН

Тн

24 до зносу до зносу

36

12

8159.2

Машиніст

мостового

переванта­

жувача

Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми Рз З

Мун 100 Ми

Тн

Тн

Тн30

12 6 12 7 днів до зносу

36

36

36

13

8112.2

Машиніст промиваль­них машин

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Фартух прогумований Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Окуляри захисні Каска захисна з підшоломником Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз

Мун100

В

Вн

Ми

Вн

ЗН

Тн

12

12

6

7 днів 1

до зносу 24 36

14

9311

Машиніст

розморожу-

вальної

установки

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун 100 Ми Вн

Тн

9 12 7 днів чергов.

24 до зносу

36

15

8112.2

Машиніст

сушильної

установки

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

З

Мун100

В

Ми

ЗН

Тн

9

6

9

7 днів

24 до зносу до зносу

36

16

8112.2

Оператор

пульта

керування

Костюм бавовняний або Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

Ми Рз Ми Рз Мун100 Ми

12 12 7 днів

1

2

3

4

5

6

Костюм бавовняний

Ми Рз

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена


24 до зносу

36


Тн


Пробовід­

бірник


17


8290.3


Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний


Сепаратор­

ник

(збагачення)


18


8112.2


Ми Рз Мун 100 Ми


12 12 7 днів

24 до зносу


Стрічковий

прибираль­

ник


Костюм бавовняний Чоботи гумові або Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена


19


9311


Ми

В

Мун100

Ми


12

12 7 днів

24 до зносу

36


Тн12

9

7

днів

1

24

до

зносу

до

зносу

до

зносу

36

12

9

7

днів

2

24

до

зносу

до

зносу

до

зносу

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена


20


8333.3


Транспорту­

вальник

(обслугову­

вання

механізмів)


Ми Рз Мун100 Ми Вн

ЗН

Тн

Ми Рз Мун100 Ми Вн

ЗН


Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:


Транспорту­

вальник

шихти1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Тн

Тн

Тн20

36

36

48

22

8112.2

Фільтрува­

льник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Онучі бавовняні Рукавички гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз

Мун100

В

Ми

Вн

ЗП

Тн

12

12 7 днів 6 1

24 до зносу до зносу

36

23

8112.2

Флотатор

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Онучі бавовняні Рукавички гумові Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун 100 В

Ми

Вн

Тн

12

12 7 днів 6 1

24 до зносу

36

24

8111.2

Центрифу-

гувальник

(збагачення)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз

Мун100

В

Ми

Вн

ЗП

Тн

12

12

6

7 днів 1

24 до зносу до зносу

36

25

8162.2

Чистильник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утелена Валянки

Ми Рз

Ми

В

Ми

ЗН

Тн

Тн30

12

12 7 днів

24 до зносу

36

48

Керівники, посадові особи, фахівці

1

2

3

4

5

6

26

3113

2149.2

Електрик

цеху

Інженер з ремонту

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми Рз Мун100 Ми Вн

Тн

12

12

1

36

24

36

27

2149.2

Інженер з

Халат бавовняний або

Ми Рз

якості

Костюм бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗП

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

28

1223.2

Виконавець

Костюм бавовняний

Ми Рз

12

робіт

Черевики шкіряні або

Мун100

3152

Інженер з

Чоботи гумові

В

12

безпеки

Рукавиці комбіновані

Ми

1

руху

Онучі бавовняні

6

2149.2

Інженер з

Плащ непромокальний

Вн

36

охорони

Каска захисна з

навколиш-

підшоломником

24

нього

Взимку додатково:

середовища

Куртка утеплена

Тн

36

2149.2

Інженер з

охорони

праці

29

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

Ми Рз

12

1222.2

Старший

Черевики шкіряні або

Мун100

майстер

Чоботи гумові

В

12

1222.2

Майстер

Рукавиці комбіновані

Ми

1

виробничої

Онучі бавовняні

6

дільниці

Плащ непромокальний

Вн

36

1222.2

Ст. майстер

Каска захисна з

виробничої

підшоломником

24

дільниці

Взимку додатково:

1222.2

Майстер з

Куртка утеплена

Тн

36

ремонту тех-

нологічного

устатку-

вання

30

1222.2

Майстер з

Під час ремонту устаткування:

ремонту

Костюм сукняний

ТиТр

12

устаткуван-

Костюм бавовняний

Ми Рз

12

ня

Білизна натільна

З

6

(промисло­

Черевики шкіряні

Мун100

12

вість)

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1

2

3

4

5

6

Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

до зносу 36

31

3115

Механік

Костюм бавовняний

Ми Рз

12

3115

Механік

Черевики шкіряні

Мун100

12

цеху

Рукавиці комбіновані

Ми

1

3115

Механік

Плащ непромокальний

Вн

36

дільниці

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

32

1222.2

Начальник

Костюм бавовняний

Ми Рз

12

дільниці,

Черевики шкіряні

Мун100

12

1222.2

Начальник

Рукавиці комбіновані

Ми

1

зміни

Плащ непромокальний

Вн

чергов.

(промисло-

Каска захисна з

вість)

підшоломником

24

1222.2

Начальник

Взимку додатково:

цеху

Куртка утеплена

Тн

36

1222.2

Заступник

Штани утеплені

Тн

36

начальника

Валянки

Тн20

48

цеху

Помічник

начальника

цеху

1.1.2. Коксові та пекококсові цехи

33

8159.1

Апаратник із

Костюм сукняний

ТиТр

9

завантажу-

Білизна натільна

З

6

вання пеку

Черевики шкіряні

Мун100

9

Баретки

Тп

до зносу

Рукавиці брезентові

Тр, Ми

7 днів

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Нарукавники

Ми

1

Капелюх повстяний

4

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

30

34

8152.1

Апаратник

Костюм сукняний

К20

12

конденсації

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

К20

12

Рукавиці брезентові

К20

7 днів

Капелюх повстяний

6

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

35

8159.1

Апаратник

Костюм сукняний або

ТиТр

одержання

Костюм брезентовий

Тр

12

високотем-

Білизна натільна

З

6

Завантажити