НПАОП 27.1-1.01-09Про затвердження правил охорони праці у сталеплавильному виробництві

При пропаленні кірки повинні бути вжиті заходи, що
забезпечують безпеку працівників.

7.26. Перед початком зливу чавуну з міксера в ківш міксеровий
повинен перевірити правильність установлення ковша під зливним
носком, стан зливного носка, справність ковшів, наявність
гальмових пристроїв під скатами чавуновоза, відсутність
працівників на вагах і під міксером.

Ковші повинні бути сухими, прогрітими та очищеними від
охолодей і виробничих відходів. Вони повинні установлюватися таким
чином, щоб струмінь чавуну був направлений на середину горловини
ковша.

Правильність установлення ковша під зливним носком визначає
працівник біля міксера.

7.27. Про наступний злив чавуну з міксера повинен бути
поданий звуковий сигнал до нахилу міксера. Сигнальний пристрій
повинен бути зблокований з пусковим пристроєм механізму нахилу
міксера.

7.28. Під час заливання чавуну в міксер і при зливі чавуну з
міксера в ківш перебування працівників під міксером не
допускається.

7.29. Злив чавуну в ковші, що вийшли з ремонту, дозволяється
тільки після їх просушування.

7.30. Не дозволяється проводити наповнення ковшів чавуном до
рівня, що перевищує 250 мм від верху ковша.

7.31. При виникненні небезпеки прогару кожуха міксера
(місцеве почервоніння кожуха) повинні бути проведені термінове
обдування місця почервоніння стиснутим повітрям, випуск чавуну з
міксера і вжиті заходи щодо його ремонту.

7.32. Вікно й кожух міксера необхідно очищати від охолодей і
скрапу.

7.33. Скачування шлаку з ковшів і міксера повинно бути
механізованим, здійснюватися при достатній кількості чавуну, що
дозволяє виконати цю операцію без нахилу міксера. Шлак повинен
зливатися у шлакові ковші і своєчасно вивозитися з міксерного
відділення. Не допускається проводити скачування шлаку при
непрацюючій вентиляції, що вловлює газ і графіт.

7.34. Не дозволяється відбирати проби чавуну з-під його
струменя. Відбір проб чавуну повинен здійснюватися із зливного
носка міксера або з наповненого ковша. Інструмент для відбору
проби повинен бути сухим.

7.35. Не дозволяється проводити ремонт ковшів у міксерному
відділенні, а також подавати ковші з застиглою кіркою в міксерне
відділення.

VIII. Доставка матеріалів на робочі майданчики
печей і в конверторне відділення

1. Доставка шихтових матеріалів на робочі майданчики
мартенівських і двованних сталеплавильних печей

1.1. Доставка шихтових матеріалів, додатків, розкислювачів, а
також заправних матеріалів до печей повинна бути механізованою.

1.2. Візки для перевезення мульд повинні бути забезпечені
зчіпним пристроєм, що виключає знаходження працівників між візками
під час зчеплення або розчеплення мульдових складів, а також
упорами або поручнями, що запобігають зміщенню мульд в
поздовжньому напрямку при поштовхах і трясіннях.

1.3. Для установлення мульд на балконі пічного прольоту
повинні бути облаштовані стелажі відповідно до вимог пункту 6.16
розділу VI цих Правил.

1.4. У мартенівських цехах для установлення мульд з додатками
або розкислювачами допускається облаштування стелажів між печами.
З боків стелажів повинні бути влаштовані упори. Ширина вільного
проходу між стелажами та головками печей повинна бути не менше
0,7 м.

1.5. У цехах з крановою подачею шихти для транспортування
мульд із шихтового двору на балкон пічного прольоту крани повинні
бути обладнані механізованими захватами. Керування захватами
повинне здійснюватися з кабіни машиніста крана. Облаштування
мульдових захватів повинне виключати зривання й падіння мульд.

До обладнання крана мульдовими захватами зачеплення мульд
повинно здійснюватися за допомогою гаків і серг. Конструкція
захватних пристроїв повинна виключати падіння мульд при їх
перенесенні.

Не дозволяється проводити зачеплення мульд шляхом підведення
ланцюга під їх дно.

1.6. У цехах з наземними завалочними машинами сипкі
матеріали, як правило, повинні доставлятися на робочий майданчик
печі у спеціальних бункерах.

1.7. Доставка феросплавів у цех повинна здійснюватися в
мульдах, контейнерах або бункерах саморозвантажувального типу.

1.8. Зберігання підготовлених феросплавів повинно
здійснюватися у спеціальних бункерах, розташованих між печами. При
цьому повинна бути передбачена можливість видачі феросплавів як в
мульди для присадки додатків у піч, так і на задній бік печі для
подачі феросплавів безпосередньо в ківш.

За неможливості розміщення бункерів між печами допускається
установлювати їх у торцевій частині пічного прольоту. У такому
разі видача феросплавів повинна здійснюватися в мульди,
установлені на спеціальні візки, з наступним транспортуванням
мульд до печей краном.

1.9. У діючих цехах, де облаштування бункерів для феросплавів
неможливе, зберігання феросплавів допускається у спеціальних
бункерах, розташованих у габаритах колон пічного прольоту.

1.10. Розвантаження феросплавів у бункери та подача їх до
печей повинні бути механізованими.

2. Доставка матеріалів на робочі майданчики
електросталеплавильних печей

2.1. Під час подачі матеріалів на робочі майданчики
електропечей повинні виконуватися вимоги підпунктів 1.1, 1.3, 1.5
пункту 1 глави 1 розділу VIII цих Правил.

2.2. Між крайніми частинами візка, що виступають, і
конструкціями будівлі, устаткування і складованими в цеху
матеріалами повинен бути забезпечений габарит не менше 0,7 м з
обох боків візка.

2.3. Облаштування пускового механізму візка для
транспортування завалочної бадді повинно виключати можливість
самовільного початку його руху.

2.4. Не дозволяється проводити підйом завалочної бадді на
робочий майданчик печі без сідла (піддона).

2.5. Для транспортування завалочної бадді краном повинна
застосовуватися спеціальна траверса.

2.6. Для виконання працівниками робіт нагорі і всередині
завалочної бадді повинні застосовуватися легкі переносні металеві
драбини з гачками, що дозволяють закріплювати драбини на борту
бадді.

При виконанні робіт усередині бадді один працівник повинен
перебувати зовні.

2.7. Не дозволяється доставляти матеріали на балкон робочого
майданчика електропечі електромагнітом.

3. Доставка матеріалів у конверторне відділення

3.1. Доставка шихтових матеріалів і розкислювачів у
конверторне відділення повинна бути механізованою.

3.2. Перевантажні вузли тракту подачі сипких матеріалів
повинні бути герметизовані і приєднані до аспіраційної установки.

3.3. Стінки проміжних (витратних) бункерів повинні мати
нахил, що виключає зависання матеріалів, або бункери повинні бути
обладнані вібраторами.

3.4. Самохідні візки для перевезення шихтових матеріалів
повинні бути обладнані двома пультами керування. Машиніст візка
повинен перебувати біля переднього пульта в напрямку руху візка.

При дистанційному керуванні самохідним візком з пульта
керування повинна забезпечуватися добра видимість шляху його руху.
Під час руху візка повинен подаватися звуковий сигнал.

3.5. Самохідні візки повинні бути обладнані надійно діючим
гальмовим пристроєм і упорами, що перешкоджають зміщенню вантажу з
візка.

IX. Завалка матеріалів у печі, конвертори

1. Завалка матеріалів у мартенівські і двованні
сталеплавильні печі

1.1. Завалка матеріалів, а також присадка додатків у
сталеплавильні печі повинні бути механізованими.

Матеріали, що завантажуються в піч, повинні рівномірно
розподілятися по всій подині. Завалка у двованний сталеплавильний
агрегат металевої стружки не допускається.

1.2. Огляд подини печі перед початком завалки повинен
здійснюватися зі спеціального пристрою (майданчика). Не
дозволяється оглядати подини з рухомого складу.

При огляді подини двованної сталеплавильної печі
інтенсивність продування киснем сусідньої ванни повинна бути
скорочена до межі, зазначеної в інструкції з охорони праці,
розробленій з дотриманням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 ( z0226-98).

1.3. Механізми пересування, кочення та повороту завалочної
машини повинні бути забезпечені електрогальмами.

1.4. Завалочна машина повинна бути обладнана надійно діючою
звуковою сигналізацією. Машиніст завалочної машини зобов'язаний
подавати сигнал перед початком руху машини. Крім того, завалочна
машина з двох боків моста повинна бути обладнана світловою
сигналізацією у вигляді світла, яке горить і мигтить та вмикається
під час руху машини.

1.5. Візок завалочної машини кранового типу повинен бути
обладнаний двома кінцевими вимикачами або крани повинні бути
обладнані іншими пристроями, що виключають можливість наближення
кабіни завалочної машини до колон будівлі ближче ніж на 0,5 м.

1.6. Кабіна завалочної машини повинна бути міцною,
теплоізольованою, мати спеціальне екранування кабіни та захищати
машиніста від можливих викидів металу і шлаку.

1.7. Робоче місце машиніста завалочної машини наземного та
кранового типів повинно бути обладнане зручним сидінням з бильцем,
забезпечувати належну видимість фронту робіт та відповідати
ДСН 3.3.6.042-99 ( va042282-99 ) і ДСН 3.3.6.037-99
( va037282-99 ).

Конструкція сидіння повинна виключати вібрацію. Для входу в
кабіну повинні бути облаштовані східці з поручнями.

1.8. Не дозволяється захаращувати габарити наближення
завалочних машин будь-якими пристроями або матеріалами.

1.9. Тролеї для живлення електродвигуна візка завалочної
машини наземного типу повинні розташовуватися усередині рами
машини в недоступному місці, у разі розміщення їх на рамі машини в
доступному місці тролеї із зовнішнього боку машини повинні бути
огороджені сіткою.

1.10. При проведенні ремонтних робіт на тролеях або в
небезпечній близькості від них напруга з тролеїв повинна бути
знята, а вимикаючі пристрої закриті на замок.

1.11. При ремонті струмоприймачів наземних завалочних машин,
коли відстань між консоллю машини та кабіною завалочних кранів
менше 1,8 м, повинні бути вжиті заходи, що виключають пересування
кранів над дільницею ремонтних робіт.

За відсутності на підтримуючій консолі струмоприймачів
ходового майданчика ремонтні роботи повинні здійснюватися з
риштовання або з підвісного майданчика, огородженого поручнями.

1.12. Під час завалки шихти не дозволяється виконувати
будь-які роботи на фронті пересування завалочної машини.

Швидкість руху машини під час завалки матеріалів не повинна
перевищувати 5 км/год.

1.13. По закінченні завалки і перед відправленням рухомого
складу з цеху повинна бути перевірена правильність установки мульд
на візках. Не допускається давати команду на відправлення складів
із цеху з неправильно установленими мульдами, спецкоробами,
контейнерами, устаткуванням.

1.14. Заправочні матеріали повинні зберігатися у спеціальних
бункерах, установлених між печами або в торці цеху.

На робочому майданчику коло печі заправочні матеріали
допустимо зберігати тільки на 1-2 плавки.

2. Завалка матеріалів в електросталеплавильні печі

2.1. Вимоги пунктів 1.1, 1.3-1.8 глави 1 та пунктів 3.3-3.8
глави 3 розділу IX цих Правил розповсюджуються і на завалку
матеріалів в електросталеплавильні печі.

2.2. У цехах, що будуються, для запалки печей повинні
застосовуватися бадді тільки саморозвантажувального типу.

2.3. Завантажені в електропіч руда, феросплави та інші
матеріали повинні бути попередньо просушені або прогартовані. Не
дозволяється подавати сирі матеріали у розплавлену ванну.

2.4. Під час завалки матеріалів і підвалки шихти всі роботи
на печі повинні бути припинені, а працівники відведені на безпечну
відстань.

2.5. Про наступний підйом завалочної бадді на робочий
майданчик і під час завалки шихти в піч повинен подаватися
звуковий сигнал.

2.6. Перед вмиканням приводу висувного майданчика печі або
приводу підіймача та закота склепіння сталевар зобов'язаний
переконатися в тому, що всі працівники відійшли від печі на
безпечну відстань.

Для попередження працівників під робочим майданчиком про
вмикання приводу закота склепіння печі повинна бути облаштована
сигналізація.

2.7. Для запобігання пошкодженню подини і вилітанню кусків
шихтових матеріалів відкривати запірний механізм бадді
дозволяється тільки після того, як баддя буде опущена в нижнє
положення, при цьому завалочне вікно печі повинно бути закритим.

2.8. Підвалка шихти повинна здійснюватися на частково
розплавлену шихту при закритому завалочному вікні печі.

Під час підвалки шихти машиніст мостового крана повинен
перекривати оглядове вікно кабіни густою металевою сіткою, а
працівники повинні бути відведені від печі на безпечну відстань.

Виплески металу і шлаку з печі на робочий майданчик по
закінченні підвалки повинні бути прибрані.

2.9. На робочому майданчику біля печей допускається
зберігання у спеціальних засіках 2-3-змінного запасу матеріалів,
що використовуються при плавці.

Облаштування та розташування засік на робочому майданчику
повинні забезпечувати зручність і безпеку робіт. Борти засік у
зоні руху завалочної машини повинні виступати не більше ніж на
100 мм від рівня підлоги робочого майданчика.

2.10. У цехах, де подача мульд на стелажі балкона робочого
майданчика здійснюється за допомогою ланцюгів з гаками, одночасне
установлення мульд на стелажі краном і взяття їх зі стелажів
завалочною машиною не допускається.

3. Завалка матеріалів в конвертори

3.1. Керування всіма механізмами з доставки і завантаження
сипких матеріалів у конвертор повинно здійснюватися дистанційно.

Конструкція жолоба повинна виключати можливість просипання
сипких матеріалів повз горловини конвертора і забезпечувати
безперешкодний поворот конвертора, а також має бути обладнана
пристроями відсічення полум'я.

3.2. Пристрій для подачі сипких матеріалів повинен
забезпечувати їх завантаження в конвертор необхідними порціями,
при цьому повинно бути виключене проникнення конверторних газів у
тракт подачі сипких матеріалів.

3.3. Крупність кусків розкислювача, що надходять на
конверторний майданчик, не повинна перевищувати передбачену
технологічною інструкцією, затвердженою уповноваженою особою. Не
допускається установлювати дробилки для дрібнення розкислювачів на
робочих майданчиках конверторів.

3.4. Не дозволяється проводити завалку брухту в конвертор за
наявності в ньому рідкого шлаку.

Допускається завалка брухту на загущений, приведений у
неактивний стан шлак тільки при переділі високофосфористих
чавунів.

3.5. Трубопроводи, якими подаються тверді розкислювачі з
верхнього майданчика на робочий майданчик конверторів, повинні
бути звукоізольованими.

3.6. Перед завалкою металобрухту в конвертор необхідно
переконатися у придатності його футеровки для подальшої
експлуатації.

3.7. Не дозволяється проводити завалку в конвертори
матеріалів, що покриті льодом, снігом або вологою.

3.8. Завалку металобрухту необхідно проводити спеціальним
завалочним краном. Дозволяється завалку брухту здійснювати
заливальним краном за допомогою перехідної траверси.

3.9. Перед зачепленням траверси гаками за цапфи короба, совка
та за вушка для невеликого підйому необхідно переконатися в їх
справності. Особливу увагу необхідно звернути на кріплення задньої
стінки до корпуса короба, совка.

3.10. Совки для завалки матеріалів у конвертори повинні мати
отвори для стікання води.

3.11. Перед завалкою брухту та заливкою чавуну в конвертор
необхідно вивести всіх працівників і тепловози з небезпечної зони,
увімкнути звукову і світлову сигналізації, розташовані під
конверторним майданчиком.

3.12. Завалку габаритного брухту дозволяється здійснювати за
один прийом.

3.13. Завалку металевої стружки дозволяється проводити в
конвертор, температура якого не нижче 800 град.С.

3.14. Після завалки металевої стружки необхідно провести
видержку протягом 3-5 хвилин з похитуванням конвертора для її
прогріву та виведення летких речовин.

3.15. При бурхливому газовиділенні та полум'ї конвертор
необхідно установити у вертикальне положення під кесон. Завалку
стружки слід продовжити після припинення газовиділення і полум'я.

3.16. Заливку чавуну в конвертор на прогріту стружку
необхідно проводити за два рази рівними порціями з похитуванням
конвертора. Під час похитування конвертора кран повинен від'їхати
на безпечну відстань.

3.17. При бурхливому газовиділенні заливку чавуну необхідно
припинити, конвертор установити у вертикальне положення під кесон,
а крану з чавуновозним ковшем слід від'їхати на безпечну відстань.

3.18. Доливку чавуну дозволяється провадити після повного
припинення газовиділення, полум'я та викидів.

3.19. На технологічній лінії з доставки сипких матеріалів і
феросплавів, що складена з конвеєрів разом з іншими машинами
(грохотами, живильниками, дозаторами тощо), приводи конвеєрів і
усіх машин повинні бути зблоковані таким чином, щоб у випадку
раптової зупинки будь-якої машини чи конвеєра попередні машини або
конвеєри відключалися, а наступні працювали до повного сходу з них
вантажу, що транспортується.

3.20. Конвеєрний транспорт повинен мати:

пристрій для аварійної зупинки конвеєра й кожного механізму з
місця обслуговування;

сигналізацію про початок запуску;

блокуючі пристрої, що виключають можливість дистанційного
пуску після спрацювання захисту конвеєрної лінії;

пристрій, що вимикає конвеєр у випадку зупинки стрічки при
вимкненому приводі;

огородження частин конвеєра, що рухаються, а також інших
машин (барабанів, натяжних пристроїв, роликів тощо), до яких
можливий доступ працівників;

перехідні містки, огороджені поручнями;

захисні пристрої в місцях проходу працівників під конвеєрами
для захисту їх від падаючих кусків матеріалу, що транспортується;

кінцеві вимикачі для розвантажувального візка з кнопками
аварійної зупинки в головній і хвостовій частинах конвеєра та інші
вимоги безпеки, що передбачені ГОСТ 12.2.022-80.

3.21. Евакуаційні виходи з галерей та естакад і перехідні
містки над конвеєрами необхідно розташовувати не рідше ніж через
100 м. Містки повинні мати ширину 0,8 м, суцільний настил та
огороджуватися поручнями висотою не менше 1 м з відбортовкою знизу
на висоту 0,14-0,15 м.

3.22. Ремонтні роботи, ручне змащення та очищення конвеєрів
повинні здійснюватися з дотриманням вимог биркової системи і
тільки при зупиненому конвеєрі та заблокованому пусковому
пристрої.

3.23. У прохідних естакадах і галереях з ухилом більше
8 градусів вздовж конвеєрів повинні бути облаштовані закріплені
настили (трапи).

X. Доставка та заливка чавуну в мартенівські
і двованні сталеплавильні печі й конвертори

1. Доставка та заливка чавуну в мартенівські і двованні
сталеплавильні печі

1.1. При в'їзді состава ковшів з рідким чавуном у цех, його
пересуванні, а також при переїзді скісних заїздів машиніст
електровоза повинен подавати звуковий сигнал. Швидкість руху
состава не повинна перевищувати 4 км/год.

Працівники, що перебувають поблизу залізничних колій, якими
рухається состав, повинні бути відведені в безпечні місця.

Не дозволяється їздити на лафетах чавуновозів.

1.2. Місця перетину залізничних колій для подачі рухомим
складом ковшів з рідким чавуном з коліями для подачі шихтових
матеріалів повинні бути обладнані автоматичною або
напівавтоматичною світловою сигналізацією.

1.3. Чавуновози повинні бути обладнані зчіпними пристроями,
що виключають перебування працівників між чавуновозами під час
зчеплення чи розчеплення составів. Не дозволяється здійснювати
розчеплення чавуновозів під час руху.

1.4. Транспортування краном ковшів з рідким чавуном уздовж
цеху допускається тільки в цехах, де немає залізничних колій
уздовж фронту печей.

1.5. Конструкція стендів повинна забезпечувати сталість
жолобів.

Для обслуговування стаціонарних жолобів повинні бути
облаштовані майданчики з огородженням.

При застосуванні підвісних жолобів перед заливкою чавуну в
піч необхідно ретельно перевірити стан гаків для підвіски жолобів
і надійність їх кріплення.

1.6. Не допускається теча у трубках водоохолоджуваних
жолобів. У випадку появи течі вона повинна бути негайно
ліквідована.

1.7. Перед заливкою чавуну в піч футеровка жолоба повинна
бути справною та сухою.

1.8. Не дозволяється проводити заливку чавуну в піч з ковшів
із застиглою кіркою. Пропалювання кірки киснем повинне
здійснюватися з дотриманням вимог пункту 7.25 розділу VII цих
Правил.

Завантажити