НПАОП 27.1-1.01-09Про затвердження правил охорони праці у сталеплавильному виробництві

1.3. На нових, діючих та реконструйованих печах зі знімними
випускними жолобами отвори в робочому майданчику, що утворюються
після зняття жолобів, повинні перекриватися.

1.4. Для захисту від тепловипромінювання задня стінка печі
повинна бути екранованою.

На задньому майданчику робочі місця біля випускного жолоба
повинні бути обладнані пристроями для повітряного душування
зовнішнім повітрям згідно з вимогами ДСН 3.3.6.042-99
( va042282-99 ).

1.5. Печі повинні бути обладнані пристроями, що забезпечують
видалення та уловлювання газів і пилу до граничнодопустимих
концентрацій перед викидом в атмосферу.

1.6. Перебування працівників між сталевипускними жолобами
двованних сталеплавильних печей допускається тільки з дозволу
уповноваженої особи. Сталевипускний жолоб повинен зніматися
спеціальною траверсою, зачеплення якої повинно виключати
знаходження працівника з боку сусідньої ванни.

1.7. Розміщення під робочим майданчиком підсобних пристроїв
(майстерень, сушарень тощо) допускається тільки в холостих
прольотах за умов провітрювання місць розташування цих пристроїв.

1.8. Задній майданчик хитної печі повинен бути огороджений
поручнями висотою не менше 1,2 м. З боку печі майданчик повинен
бути огороджений бортом із товстолистової сталі висотою не менше
0,4 м.

Біля випускного жолоба поручневе огородження повинне бути
розсувного типу.

Отвір у робочому майданчику, що утворюється після зняття
жолоба, повинен огороджуватися розсувними поручнями або бар'єром
із ланцюга.

Зазор між робочим майданчиком та майданчиком, прикріпленим до
печі, повинен бути не більше 150 мм.

1.9. Зазори між головками та корпусом хитної печі повинні
бути не більше 50 мм.

Видалення шлаку, що стікає в щілину, повинно бути
механізованим.

1.10. Привод механізму нахилу печі повинен бути забезпечений
двома електродвигунами, один з яких - резервний. Живлення
електродвигунів повинно здійснюватися не менше як від двох
самостійних джерел.

1.11. Механізм нахилу печі повинен мати обмежувачі, що
зупиняють нахил печі при досягненні установлених технологічною
інструкцією крайніх положень.

1.12. Керування механізмами нахилу печі повинно бути
розташоване в безпечному місці. Для забезпечення видимості
операцій, пов'язаних з нахилом печі, пульти керування повинні бути
установлені з її переднього і заднього боків.

1.13. У пічному прольоті повинні бути облаштовані місця
відпочинку для працівників з оптимальним мікрокліматом згідно з
вимогами ДСН 3.3.6.042-99 ( va042282-99 ).

2. Кришки та рами завалочних вікон

2.1. Механізми підйому кришок повинні мати обмежувачі
підйому. Місце керування механізмами підйому повинно знаходитись
збоку від завалочного вікна.

2.2. Конструкція кришок повинна забезпечувати щільне
прилягання їх до рам завалочних вікон.

2.3. Для запобігання падінню кришки у випадку обриву ланцюга
механізму підйому повинні застосовуватися спеціальні пристрої.

2.4. Кришки завалочних вікон повинні безперервно
охолоджуватися.

При охолоджуванні кришок водою в їх конструкції повинна бути
передбачена можливість вільного виходу пари.

2.5. Прогорілі кришки чи рами завалочних вікон, а також
кришки, що мають спрацьовану футеровку, повинні бути замінені.
Заміна їх повинна здійснюватися при скороченій подачі газу та
повітря в піч з дотриманням заходів, що забезпечують безпеку
працівників.

Не допускається проводити заливку чавуну в піч при прогорілій
кришці чи рамі завалочного вікна.

2.6. Ремонт охолоджуючих пристроїв кришок завалочних вікон і
механізмів їх підйому повинен здійснюватися відповідно до вимог
биркової системи. Перед початком ремонту пускові пристрої
механізмів підйому кришок повинні бути знеструмлені і на них має
бути вивішений плакат: "Не вмикати, працюють люди!"

2.7. По закінченні заливки чавуну в піч і до кінця плавлення
шихти не дозволяється здійснювати заміну кришок, рам, а також інші
роботи, пов'язані з перебуванням працівників на верхній частині
печі та поблизу завалочних вікон. Для ремонту й футеровки кришок
повинні бути виділені спеціальні місця, що обслуговуються
вантажопідіймальним краном.

2.8. Облаштування елементів і спряжених частин мартенівської
печі (рами та кришки завалочних вікон, перекидні пристрої, головка
й ванна хитної печі тощо) повинно виключати вибивання газів.

3. Головка печей, регенератори і шлаковики

3.1. Стіни головки печі та вертикальних каналів, лежаків, а
також склепіння регенераторів, шлаковиків і лежаків повинні бути
газонепроникними.

Не допускається проводити захаращування простору біля головок
будь-якими матеріалами або сторонніми предметами.

3.2. Стіни регенераторів та шлаковиків у їх заглибленій
частині (від поду до рівня підлоги цеху) повинні бути засипані
сумішшю глини з піском з наступним утрамбуванням. Не дозволяється
використовувати для цього будівельне сміття.

Склепіння регенераторів і шлаковиків повинні бути
герметичними та теплоізольованими.

3.3. Герметичність склепінь і стін регенераторів, що працюють
з підігрівом в них газу, повинна перевірятися щозмінно.

3.4. Торцеві стіни регенераторів повинні мати отвори для
продування чи промивання насадок регенераторів. Після закінчення
зазначених робіт отвори повинні бути закриті спеціальними
пробками.

3.5. Промивання чи продування регенераторів на ходу печі
повинно здійснюватися тільки в період роботи регенераторів на
диму.

Перед переведенням регенераторів на газ працівники повинні
бути відведені від регенераторів.

3.6. При розміщенні поду шлаковиків нижче рівня підлоги цеху
розливного прольоту в торцях шлаковиків повинні бути облаштовані
спеціальні приямки, що перекриваються знімними плитами або
огороджуються поручнями.

3.7. Видалення шлаку із шлаковиків повинно бути
механізованим.

3.8. Лежаки регенераторів повинні бути заглиблені, ущільнені
та захищені від проникнення ґрунтових вод. За наявності дренажу
відкачування води повинно здійснюватися автоматично.

Склепіння газових лежаків повинні бути розташовані нижче
рівня землі не менше ніж на 0,8 м.

3.9. Для доступу в газові лежаки в їх склепіннях повинні бути
облаштовані лази розміром 0,8 x 0,8 м.

Лази повинні закриватися подвійними кришками, що забезпечені
направляючими штирями й укладені на азбестові прокладки, проварені
у смолі. Простір між кришками повинен засипатися піском.

Для доступу працівників у лежак повинні застосовуватися
переносні драбини. Не допускається облаштування скоб в стінах
лазів і лежаків.

4. Охолодження печей

4.1. Складові водяного охолодження

4.1.1. Водоохолоджувані елементи печі перед їх установленням
повинні підлягати гідравлічному випробуванню.

4.1.2. Система водяного охолодження елементів печей повинна
виключати можливість утворення парових пробок.

4.1.3. З'єднання водоохлоджуваних елементів повинне допускати
можливість відімкнення окремих елементів від системи охолодження.

4.1.4. Підвід охолодженої води повинен здійснюватися в нижню
частину охолоджуваних елементів, а відвід нагрітої води - від
верхньої частини.

4.1.5. Запірна арматура для відключення окремих
водоохолоджуваних елементів і магістралей системи охолодження
печей повинна розташовуватися в доступних і безпечних для
обслуговування місцях або постачатися виведеними в такі місця
штурвалами.

4.1.6. Відвід охолодженої води повинен здійснюватися у
водозбірні резервуари, установлені в місцях, куди не можуть
попасти розплавлений метал і шлак.

4.1.7. Конструкція пристроїв для відводу води від кришок
завалочних вікон повинна виключати можливість попадання води на
головні склепіння печі.

4.1.8. Охолоджуючі елементи повинні періодично оглядатися і
за необхідності очищатися.

4.1.9. Для контролю за роботою системи охолодження печі
поблизу від неї повинен бути встановлений водозбірник, куди мають
бути підведені водовідвідні трубки від усіх елементів
водоохолоджуючої системи. Облаштування та розміщення водозбірників
повинне дозволяти працівникам бачити струмінь води.

4.1.10. У разі припинення подачі води для охолодження печі
повинні бути перекриті вентилі на водопідвідних трубах і припинена
додача палива в піч. Після поновлення подачі води для запобігання
бурхливому пароутворенню та можливому руйнуванню системи
охолодження включати воду потрібно повільно.

4.2. Складові випарного охолодження

4.2.1. Охолоджувальні елементи системи випарного охолодження
перед установленням повинні підлягати гідравлічному випробуванню
відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

4.2.2. Барабани-сепаратори системи випарного охолодження
повинні розміщуватися у спеціальних галереях, виготовлених із
вогнестійких матеріалів, або зовні будівлі мартенівського цеху.

4.2.3. Не допускається розташовувати барабани-сепаратори на
підкроквяних фермах будівлі цеху без облаштування галерей або на
слябах мартенівських печей.

4.2.4. Галереї барабанів-сепараторів повинні мати не менше
двох входів (виходів), що розташовані з протилежних боків. Двері
входів (виходів) повинні відкриватися назовні та не мати
внутрішніх запорів.

Для доступу в галерею повинні бути облаштовані похилі сходові
марші.

Галереї повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією
з гарантованим тиском повітря в них.

4.2.5. Допускається в окремих випадках розташування
барабанів-сепараторів між підкрановими балками при дотриманні
таких вимог:

навколо барабанів-сепараторів повинен бути облаштований
ходовий майданчик шириною не менше 0,5 м;

відстань від підлоги майданчика до верхньої полиці
підкранової балки повинна бути не менше 2 м;

для доступу до барабана-сепаратора повинні бути облаштовані
похилі сходи;

внутрішньобалочний простір повинен провітрюватися;

вздовж підкранових балок повинні бути облаштовані ходові
майданчики;

відстань від майданчиків до нижніх частин крана, що
виступають, повинна бути не менше 2 м у вертикальному напрямку і
не менше 0,5 м в горизонтальному.

4.2.6. Ходовий майданчик, що розташований над піччю, повинен
бути огороджений суцільними стінками з листового заліза на висоту
не менше 1,8 м. Підлога і стінки майданчика повинні бути захищені
від нагрівання й тепловипромінювання екранами згідно з
ДСТУ 2894-94.

4.2.7. Запірна арматура системи випарного охолодження повинна
бути розташована в доступних і безпечних для обслуговування
місцях.

Не допускається розміщувати запірну арматуру над склепіннями
та головками мартенівських печей.

4.2.8. Облаштування, виготовлення, монтаж, ремонт,
експлуатація барабанів-сепараторів, паропроводів повинні
відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації
трубопроводів пари та гарячої води, затверджених наказом Комітету
по нагляду за охороною праці України від 08.09.98 N 177
( z0636-98), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
07.10.98 за N 636/3076 (НПАОП 0.00-1.11-98).

4.2.9. Трубопроводи й арматура системи випарного охолодження,
розташовані в зоні обслуговування печі, повинні бути
теплоізольованими.

4.2.10. Свічки від запобіжних клапанів барабанів-сепараторів
повинні бути виведені в місця, що виключають можливість опіку
працівників парою.

4.2.11. Випуск пари з системи випарного охолодження назовні
дозволяється тільки за наявності глушителів шуму.

4.2.12. Підтримання рівня води в барабанах-сепараторах
системи випарного охолодження повинно здійснюватися автоматично.
При проектуванні та будівництві нових установок слід передбачати
дистанційне керування регулятором рівня води, розташоване на посту
керування піччю або на центральному посту керування випарним
охолодженням кількох мартенівських печей, і ручне керування - за
місцем.

4.2.13. При зміні рівня води в барабані-сепараторі на 150 мм
вище чи нижче норми на пост керування мартенівською піччю повинні
подаватися звукові і світлові сигнали.

Справність роботи сигналізації граничних рівнів повинна
перевірятися вмиканням її (на нижній і верхній граничний рівень)
не рідше одного разу за зміну.

У випадку спуску води з барабанів-сепараторів підживлення їх
не допускається.

4.2.14. Пости керування випарним охолодженням печей повинні
бути обладнані установками кондиціонування повітря чи
припливно-витяжною вентиляцією. Вентиляційні установки повинні
забезпечувати не менше ніж полуторний обмін повітря за годину.

Заскління постів керування повинно виконуватися з
теплостійкого скла.

4.2.15. Печі з випарним охолодженням повинні бути обладнані
пристроями переключення системи на охолодження технічною водою.

4.2.16. Пуск, зупинка, переключення і спостереження за
роботою системи випарного охолодження повинні здійснюватися з
дотриманням заходів, що забезпечують безпеку працівників, та
вимог, передбачених проектом цієї системи.

4.2.17. Пуск системи випарного охолодження печі, а також
переведення печі з випарного охолодження на водяне і навпаки
повинні здійснюватися під керівництвом особи, відповідальної за цю
систему.

4.2.18. Стан системи охолодження печей необхідно перевіряти
щозмінно. Результати перевірок необхідно заносити в журнал ремонту
та експлуатації системи охолодження печей. У журнал слід заносити
також дані про проведені ремонти, несправності і вжиті заходи щодо
їх усунення.

4.2.19. У галереї барабанів-сепараторів або у приміщенні
вартового персоналу та поста керування піччю повинна бути вивішена
схема випарного охолодження печі та виписка з інструкції з охорони
праці, розробленої з дотриманням вимог НПАОП 0.00-4.15-98
( z0226-98), щодо експлуатації у випадку аварійних ситуацій.

4.2.20. При появі течі в системі випарного охолодження
негайно повинні бути вжиті заходи, що виключають попадання води на
склепіння печі й регенератори.

4.2.21. Роботи з ремонту системи випарного охолодження
повинні здійснюватися за нарядом-допуском, виданим відповідно до
НПАОП 27.0-4.02-90, і тільки після зняття тиску пари в системі. У
разі необхідності роботи з ремонту дозволяються після переведення
системи на охолодження технічною водою.

4.2.22. Під час зливу чавуну в піч не допускається проводити
продувку системи випарного охолодження.

5. Плавлення та доводка плавки

5.1. Спуск шлаку з печі необхідно здійснювати у шлакові
ковші, установлені під робочим майданчиком. Для цього в майданчику
слід облаштувати отвір з жолобом.

У період між спусками шлаку і при зміні ковшів отвір повинен
бути закритим.

У цехах, де спускання шлаку в ковші неможливе, прийом його
слід здійснювати у шлаковні, установлені під робочі вікна печі.

5.2. Ковші, установлені для прийому шлаку, повинні бути сухі
та покриті вапняним розчином. На дно ковша повинен бути підсипаний
сухий матеріал.

Не допускається проводити спуск шлаку в ковші, в яких є сирі
і промаслені матеріали.

Підлога під робочим майданчиком у місцях установлення ковшів
повинна бути сухою.

5.3. Охолодь, що утворюється на шлаковому жолобі, повинна
своєчасно вилучатися. Під час очищення жолоба перебування
працівників внизу під жолобами не допускається.

5.4. Перед початком спуску шлаку під робочий майданчик
сталевар повинен переконатися у відсутності працівників у
небезпечній зоні.

5.5. Наповнення ковшів сталлю і шлакових чаш шлаком повинно
здійснюватися до рівня, який не перевищує 250 мм від верху ковша,
чаші.

Безпечний спосіб осадки шлаку визначається цеховою
інструкцією з охорони праці, розробленою та затвердженою на
підприємстві з дотриманням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 ( z0226-98).
Осадка шлаку на доводці й випуску плавки вологими матеріалами та
водою не допускається.

Під час спуску шлаку необхідно виключити попадання металу в
ковші.

5.6. Приймання ковшів зі шлаком з-під робочого майданчика
печі повинно бути механізованим. У разі використання для цього
лебідки влаштування блоків повинно виключати можливість
зіскакування каната з них.

Пульт керування лебідкою повинен бути розташований у
безпечній зоні, яка забезпечує видимість руху з ковшами.

Під час ремонту тягових пристроїв канатів і роликів пусковий
пристрій лебідки повинен бути знеструмленим.

Експлуатація та ремонт устаткування шлакоприбирання повинні
проводитися із застосуванням ключа-бирки.

5.7. У цехах, де під робочим майданчиком для установки
шлакозбиральних засобів облаштовані тунелі, ширина вільних
проміжків між рухомим складом і стінами тунелю повинна бути не
менше 0,7 м.

5.8. Перекидні пристрої клапанів, розташовані в безпосередній
близькості від місця установлення ковшів для прийому шлаку,
повинні бути захищені від випліскування шлаку перегородкою з
вогнестійкого матеріалу.

5.9. Прибирання шлаку і сміття з-під печі повинно
здійснюватися в період завалки і прогріву шихти з відома сталевара
печі.

Простір під робочим майданчиком печі повинен бути освітленим.

5.10. Не допускається проводити заливку шлакового жолоба
водою за наявності під ним ковшів.

5.11. Під час присадки руди, розкислювачів і легуючих добавок
у піч перекидка клапанів не дозволяється.

5.12. Доливка чавуну в мартенівські і двованні сталеплавильні
печі допускається лише з дозволу уповноваженої особи. Під час
доливки чавуну в піч подача палива в робочий простір печі повинна
бути скорочена до безпечних меж, установлених інструкцією
підприємства з охорони праці, розробленою та затвердженою з
дотриманням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 ( z0226-98), а продувальні
фурми підняті на 1-1,5 м над рівнем шлаку.

5.13. Матеріали, що присаджуються в піч у період доводки
плавки, повинні бути сухими та подаватися порціями, які виключають
викиди з печі. Присадка матеріалів повинна здійснюватися при
зменшенні теплового навантаження печі.

Феросплави та легуючі матеріали, що присаджуються в печі й
ковші, повинні бути сухими.

5.14. Під час присадки матеріалів у піч перебування
працівників на склепінні, а також на майданчику печі навпроти
завалочних вікон не допускається.

5.15. За станом ванни мартенівської печі повинно
здійснюватися постійне спостереження.

У разі виявлення ознаки можливого прориву металу необхідно
вжити заходів щодо запобігання його виходу.

6. Взяття проб металу

6.1. Взяття проби з печі повинно здійснюватися сухим і
підігрітим інструментом.

Взяття проби під час перекидання клапанів не дозволяється.

6.2. Під час відбору проб у двованній сталеплавильній печі
завалка шихтових матеріалів у сусідню ванну повинна бути
припинена.

6.3. Вибивка проби із стакана повинна здійснюватися після
затвердіння металу.

6.4. Доставка проби металу до лабораторії, що знаходиться на
відстані 50 м і більше від місця взяття проби, повинна
здійснюватися пневмопоштою.

7. Догляд за порогами печей

7.1. Заправка порогів повинна бути механізованою. Матеріал,
що застосовується для підсипки порогів, повинен бути сухим.

7.2. Під час перекидання клапанів не дозволяється проводити
заправку та очищення порогів.

7.3. Перед заправкою порогів необхідно здійснити ретельне
очищення їх від металу і скрапу.

7.4. Під час пересування состава з мульдами роботи щодо
заправки порогів і прибирання матеріалів повинні бути припинені, а
працівники відведені від печі на безпечну відстань.

7.5. Не дозволяється проводити пересування з аправної машини
від одного вікна до другого за допомогою завалочної машини, а
також очищення гратів заправної машини проти завалочного вікна
машини.

7.6. Рівень розплавленого металу у ванні не повинен бути вище
основних порогів печі.

8. Догляд за подиною печі

8.1. Конструкція робочого простору печей та стан подини,
відкосів і випускного отвору повинні забезпечувати повний схід
металу і шлаку при випуску металу і зливі шлаку з печі. Футеровка
печей повинна виключати можливість прориву металу.

8.2. Після випуску плавки подина печі повинна бути оглянута
сталеваром. Дозвіл на завалку шихти в піч повинна давати
уповноважена особа.

Заправлення і підсипка подини повинні здійснюватися сухим
матеріалом.

8.3. Видувка металу з ям подини повинна здійснюватися у
сталевипускний отвір стислим повітрям або киснем, як правило,
через вічка у кришках вікон.

8.4. До початку видувки металу з ям посеред сталевипускного
отвору повинен бути встановлений захисний екран для запобігання
розбризкуванню металу і шлаку, а також перевірена справність
шлангів, з'єднувальних штуцерів, труб та вентилів для подачі кисню
чи повітря.

Шланги, що застосовувались раніше для видувки металу
повітрям, не дозволяється використовувати для видувки металу
киснем.

Завантажити