НПАОП 0.00-1.01-07Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Таблиця 11.2.

Номінальний діаметр, мм

3050

5080

80120

120180

180260

граничнодопустимий зазор у з’єднанні

Нерухомі з’єднання шарніра, стрілової системи портальних кранів, вісь опора осі (щока)

Шарніри елементів урівноважених стрілових систем (хобот стріла, хобот відтяжка, тяга коромисло стріла тощо)

1,0

1,2

1,3

1,5

1,7

Шарніри основи стріл (п’ята стріли)

2,0

2,4

2,6

3,0

3,4

Рухомі з’єднання шарнірів, вісь втулка

1,8

2,5

3,2

3,6

4,0

Сумарне спрацювання рухомого та нерухомого з’єднання в шарнірі

Примітки:

1. Бракування шарнірного з’єднання здійснюється у разі перевищення граничних значень спрацювання одного зі з’єднань (рухомого чи нерухомого), або за сумарним значенням спрацювання в рухомому чи нерухомому з’єднанні.

2. Вимірювання ступеня спрацювання здійснюються прямими інструментальними методами з розбиранням шарніра або приладними безрозбірними методами.

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Додаток 12

до пункту 7.3.27 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Норми бракування вантажозахоплювальних пристроїв

Бракування знімних вантажозахоплювальних пристроїв, що перебувають в експлуатації, має провадитися згідно з НД, які визначають порядок, методи бракування та бракувальні показники.

За відсутності НД бракування елементів канатних та ланцюгових стропів провадять відповідно до рекомендацій, наведених у цьому додатку.

Канатний строп підлягає бракуванню, якщо кількість видимих обривів зовнішніх дротів каната перевищує зазначену в табл. 12.1.

Таблиця 12.1

Стропи з канатів подвійної звивки

Кількість видимих обривів дротів на ділянці канатного стропа довжиною

3d

6d

30d

4

6

16

Примітка. d – діаметр каната, мм.

Ланцюговий строп підлягає бракуванню в разі подовження ланки ланцюга більше 3 % від первинного розміру (рис. 12.1) і в разі зменшення діаметра перерізу ланки ланцюга внаслідок спрацювання більше 10 % (рис. 12.2).

L 1

d 1 d

Рис. 12.1. Збільшення ланки ланцюга
L0 – первинна довжина ланки, мм;
L1 – збільшена довжина ланки, мм

Рис. 12.2. Зменшення діаметра перерізу ланки ланцюга
d0 – первинний діаметр, мм; d1, d2 – фактичні діаметри перерізу ланки, виміряні у взаємно перпендикулярних напрямках, мм

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Додаток 13

до пункту 7.4.20 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Рекомендована форма вахтового журналу машиніста крана

Дата

Зміна

Машиніст

Результати огляду крана

Найменування механізму, складальної одиниці, деталі, приладу та пристрою безпеки

Результати перевірки

Прізвище, ініціали та посада особи, яка усунула дефект, пошкодження чи відмову

Металоконструкції: стріла

опорна рама

поворотна рама

Опорно поворотне обладнання

Механізми:

головного підіймання

допоміжного підіймання

повертання

підіймання стріли

висунення секцій стріли

пересування

інші

Канати:

вантажний

стріловий

відтяжки стріли

Гак і гакова підвіска

Система керування

електрична

гідравлічна

пневматична

Електрообладнання

Гідропристрої

Прилади та пристрої безпеки:

обмежник вантажопідіймальності

кінцеві вимикачі

інші

Освітлення, опалення, кондиціонер

Рейкова колія

Інші зауваження, виявлені під час роботи

Зміну здав

(прізвище, ініціали та підпис машиніста, зазначити кількість відпрацьованих годин)

Зміну прийняв

(прізвище, ініціали та підпис машиніста, зазначити стан крана)

Результати огляду крана фахівцями:

Працівник, відповідальний за утримання вантажопідіймального крана в справному стані

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Додаток 14

до пункту 7.5.22 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Рекомендована знакова сигналізація, що застосовується під час переміщення вантажів кранами

Таблиця 14.1.

Операція

Рисунок

Сигнал

Підняти вантаж або гак

Переривчастий рух рукою вгору на рівні пояса, долоня повернута догори, рука зігнута в лікті

Опустити вантаж або гак

Переривчастий рух рукою вниз перед грудьми, долоня повернута донизу, рука зігнута в лікті

Пересунути кран (міст)

Рух витягнутою рукою, долоня повернута в бік потрібного руху

Пересунути візок

Рух зігнутою в лікті рукою, долоня повернута в бік необхідного руху візка

Повернути стрілу

Рух зігнутою в лікті рукою, долоня повернута в бік потрібного руху стріли

Підняти стрілу

Рух угору простягнутою рукою, попередньо опущеною у вертикальне положення, долоня розкрита

Опустити стрілу

Рух униз простягнутою рукою, попередньо піднятою у вертикальне положення, долоня розкрита

Стоп (припинити підіймання або пересування)

Різкий рух рукою праворуч і ліворуч на рівні пояса, долоня повернута донизу

Обережно (застосовується перед подаванням будь-якого із зазначених вище сигналів за необхідності незначного переміщення)

Кисті рук повернуті долонями одна до іншої на невеликій відстані, руки підняті догори

Примітка. Рекомендована форма стропальника: жилет і каска жовтого кольору, сорочка – блакитного, пов’язка – червоного.

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Додаток 15

до пункту 7.5.26 Правил будови
і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

НАРЯД ДОПУСК
на проведення робіт вантажопідіймальним краном
поблизу повітряних ліній електропередачі

(найменування підприємства

та відомства)

Наряд допуск №

Наряд видається на виконання робіт на відстані менше 40 м від крайнього проводу лінії електропередачі напругою більше 42 В.

1. Машиністу крана

(прізвище, ім’я, по батькові)

(тип крана, реєстраційний номер)

2. Надано для роботи

(організація, що надала кран)

3. На дільниці

(організація, якій наданий кран, місце проведення робіт,

майданчик, склад, цех тощо)

4. Напруга лінії електропередачі

5. Умови роботи

(необхідність зняття напруги з лінії електропередачі,

найменша припустима під час роботи крана відстань по горизонталі

від крайнього проводу до найближчих частин крана,

спосіб переміщення вантажу та інші заходи безпеки)

6. Умови пересування крана

(положення стріли та інші заходи безпеки)

7. Початок роботи

годин

хвилин

20_ р.

8. Кінець роботи

годин

хвилин

20_ р.

9. Відповідальний за безпечне проведення робіт

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата та номер наказу про призначення)

10. Стропальник

(прізвище, ім’я, по батькові)

(номер посвідчення, дата останньої перевірки знань)

11. Дозвіл на роботу крана в охоронній зоні

(організація, що видала дозвіл, номер і дата дозволу)

12. Наряддопуск видав головний інженер(енергетик)

(організація, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

13. Необхідні заходи безпеки, зазначені в пункті 5 цього наряду допуску, виконані

Працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт

(підпис)

20_ р.

14. Інструктаж одержав машиніст крана

(підпис)

20_ р.

Примітки;

1. Наряд виписується у двох примірниках: перший видається машиністу крана, другий зберігається у виконавця робіт.

2. Пункт 11 заповнюється в разі роботи крана в охоронній зоні лінії електропередачі.

3. До повітряних ліній електропередачі належать також відгалуження від них.

4. Роботи поблизу лінії електропередачі виконуються в присутності та під керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

5. Роботи поблизу ліній електропередачі кранів, що використовуються для обслуговування і ремонту цих ліній, проводяться за нарядами допусками, передбаченими “Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

1Для автомобільних кранів вантажопідіймальністю до 16 т включно приймається група класифікації (режиму роботи) А3.

2Без вантажу

3 Піддашшя, неопалювані склади.

4 Виробничі приміщення, опалювані склади з температурою навколишнього середовища не нижче ніж мінус 10 °С.

5Під найближчою опорою розуміється край виносної опори самохідного стрілового крана або край основи укосу баластової призми вантажопідіймального крана, що переміщується рейковими коліями.

6Приймається, що маса грейфера з матеріалом рівномірно розподілена на всі канати

7Нетто для гакових кранів та талів, проміжна для стрілових самохідних кранів, корисна для інших кранів. Маса випробувального вантажу зазначається в паспорті крана (таля).

Наводяться дані для основної стріли (стріла мінімальної робочої довжини).

Зазначити умови, за яких дозволяється (або забезпечується) робота зі збільшеною швидкістю.

 Для крана в транспортному положенні не вказується.

Зазначаються моменти, що характеризують вантажну та власну стійкість, для робочого устаткування та при положенні стріли (вильоті), коли відношення моментів найближче до одиниці.

Дозволяється додавати до паспорта.

Заповнюється за даними документа про якість каната.

Наводиться розташування осей по базі (для тривісного шасі: 12, або 21, або 111; для чотиривісного: 1111; 22).

 Наводиться загальна кількість коліс (приводних та керованих).

Заповнюється за даними документа про якість на матеріал.

Висотні характеристики у разі потреби.

Графіки вантажних та висотних характеристик крана наводяться на кресленні загального виду крана.

Зазначаються значения моментів, що характеризуют вантажну та власну стійкість при положенні стріли (вильоті), коли відношення моментів найближче до одиниці.

Зазначаються всі двигуни, установлені на крані.

Дозволяється додавати до паспорта.

Дані заповнюються за даними документа про якість каната.

Заповнюється за даними документа про якість на матеріал.

Для гакових крашв (уключно крани з елекгромагнітом, моторним грейфером); для грейферних крашв указуєгься вантажопідіймальність проміжна (на канатах); для усіх інших (контейнерних, кліщових тощо) корисна. Дозволяється зазначення декількох видів вантажопідіймальності.

 Зазначити умови, за яких дозволяється (або забезпечується) робота зі збільшеною швидкістю.

Дозволяється додавати до паспорта.

Дані заповнюються за даними документа про якість каната.

 Дані заповнюються за даними документа про якість ланцюга.

Заповнюється за даними документа про якість на матеріал.

Для механізмів, що мають декілька швидкостей, зазначаються всі їх значення або діапазон зміни.

За наявності в механізмі підіймання таля вантажоупорного гальма в цьому пункті паспорта має бути зроблений відповідний запис.

 Дані заповнюються за даними документа про якість каната.

Заповнюється за даними документа про якість матеріалу.

Для механізмів із центральним приводом.

91


Завантажити