НПАОП 0.00-1.01-07Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Параметри

Електродвигуни силової установки

Генератори

Електродвигуни приводу механізму

Призначення (механізм, на якому встановлений двигун)

Тип і умовне позначення

Рід струму

Напруга, В

Номінальний струм, А

Частота, Гц

Номінальна потужність, кВт

Частота обертання, рад/с(об/хв)

ПВ, % за 10 хв

Виконання (нормальне, вологозахищене, вибухозахищене, пожежозахищене, морське тощо)

Ступені захисту (за нормами країни виробника)

Вид з’єднання двигуна з трансмісією:

найменування

тип і позначення

3.1.3.

Сумарна номінальна потужність електродвигунів, кВт

3.1.4.

Гідронасоси і гідромотори

Параметри

Гідронасоси

Гідромотори

Призначення

Кількість, шт.

Тип і умовне позначення

Номінальний робочий об’єм, см 3

Крутний момент номінальний/зрушення (для гідромоторів), Нм

Номінальна потужність, кВт:

споживана (для гідронасосів)

ефективна (для гідромоторів)

Номінальний тиск, МПа:

на вході (для гідромоторів)

на виході (для гідронасосів)

Номінальна подача (для гідронасосів), л/хв

Номінальна витрата (для гідромоторів), л/хв

Номінальна частота обертання, рад/с (об/хв)

Напрямок обертання

3.1.5.

Гідроциліндри:

призначення

;

кількість, шт.

;

тип і умовне позначення

;

діаметр гідроциліндра/штока, мм

;

хід, мм

;

номінальна штовхальна сила, кН

;

номінальний тиск, МПа

;

марка робочої рідини

3.2.

Схеми

3.2.1.

Схема електрична принципова

(місце для схеми).

3.2.1.1

Перелік елементів*

Позначення на схемі

Найменування та коротка технічна характеристика

Тип

Кількість, шт.

Примітка

3.2.1.2

Електромонтажні креслення*

(місце для електромонтажних креслень).

3.2.2.

Схема гідравлічна принципова*

(місце для схеми).

3.2.2.1

Перелік елементів*

Позначення на схемі

Найменування та коротка технічна характеристика

Тип

Кількість, шт.

Примітка

3.2.3.

Схема пневматична принципова*

(місце для схеми).

3.2.3.1

Перелік елементів*

Позначення на схемі

Найменування та коротка технічна характеристика

Тип

Кількість, шт.

Примітка

3.2.4.

Схема кінематична

На кінематичній схемі позначаються місця встановлення підшипників, перелік яких оформлюється як специфікація до схеми.

(місце для схеми).

3.2.4.1

Характеристика зубчастих передач

Номер

позиції

на схемі

Позначення за кресленням

Найменування деталей

Модуль, мм

Кількість зубців

Матеріал, марка

Термообробка (твердість зубців)

3.2.4.2

Характеристика зірочок ланцюгових передач

Номер

позиції

на схемі

Номер стандарту або позначення на схемі

Найменування

Крок, мм

Кількість зубців

Матеріал, марка

Термообробка (твердість зубців)

3.2.4.3

Характеристика редукторів

Номер позиції на схемі

Найменування, тип

Позначення на кресленні

Передаточне число

3.2.4.4

Характеристика опорно поворотного обладнання:

найменування, тип

;

індекс

;

приєднувані розміри, мм

;

кількість болтів, шт.

;

3.2.4.5

Характеристика гальм:

механізм, на якому встановлене гальмо

;

кількість гальм

;

тип, система(автоматичне, кероване, нормально відкрите або закрите,

колодкове, дискове тощо)

;

діаметр гальмового шківа, диска, мм

;

розрахунковий гальмовий момент, на який налагоджується

гальмо, Нм

;

коефіцієнт запасу гальмування:

вантажної лебідки

;

стрілової лебідки

;

привід гальма:

тип ;

;

зусилля, Н

;

хід виконавчого органа, мм

;

шлях гальмування механізму, м

3.2.5.

Схеми запасовки та характеристика канатів і ланцюгів

Схеми запасовки вантажних поліспастів головного та допоміжного підіймання, поліспастів підіймання стриги, ріжка тощо.

(місце для схем).

На схемах зазначаються розміри барабанів, блоків і способи кріплення канатів і ланцюгів.

3.2.5.1

Характеристика канатів:

призначення каната (головного, допоміжного підіймання, стріловий тощо)

;

умовне позначення каната за НД

;

діаметр*, мм

;

довжина, м

;

тимчасовий опір дротів розриву*, Н/мм 2(кГс/мм 2)

;

розривне зусилля каната в цілому*, Н

;

розрахунковий натяг каната, Н

;

коефіцієнт використання (коефіцієнт запасу міцності):

розрахунковий

;

нормативний

3.2.5.2

Характеристика ланцюгів:

призначення ланцюга і позначення на схемі

;

умовне позначення ланцюга за НД*

;

калібр ланцюга або діаметр ролика*, мм

;

крок ланцюга*, мм

;

довжина ланцюга, мм

;

руйнівне навантаження ланцюга*, кН (даН)

;

розрахунковий натяг, кН (даН)

;

коефіцієнт запасу міцності

розрахунковий

;

нормативний

3.3.

Вантажо–захоплювальні органи

3.3.1.

Гаки:

механізми

;

тип (однорогий, дворогий, кований, пластинчастий тощо)

;

номер заготовки гака за стандартом і позначення стандарту

;

номінальна вантажопідіймальність (для групи класифікації (режиму ро­ боти)

механізму підіймання, зазначеної в цьому паспорті), т

;

фактична висота вертикального перерізу гака, мм

;

фактичний розмір зіва гака, мм

;

заводський номер (рік виготовлення)

;

клеймо служби технічного контролю (СТК) виробника крана

3.3.2.

Грейфери:

тип, позначення за стандартом

;

місткість ковша, м 3

;

вид матеріалів, для перевалювання яких призначений грейфер, і їх максимальна

насипна щільність, т/м 3

;

маса грейфера, т

;

маса матеріалу, що зачерпується, т

;

заводський номер

;

клеймо СТК виробника крана

3.3.3.

Вантажні електромагніти:

тип

;

джерело струму живлення

тип

;

потужність, кВт

;

струм живлення:

рід струму

;

напруга, В

;

маса електромагніту, т

;

підіймальне зусилля, кН під час підіймання матеріалів

стружки

;

металобрухту

;

чавунних зливків

;

максимальна температура вантажу, що підіймається, °С

;

заводський номер

;

клеймо СТК виробника крана

3.3.4.

Інші вантажо–захоплювальні органи (автоматичні захоплювачі тощо)

найменування

;

тип, марка

;

розрахункова вантажопідіймальність, т

;

маса вантажзахоплювального органа, т

;

габаритні розміри

;

заводський номер (рік виготовлення)

;

клеймо СТК виробника крана

3.4.

Ходовий пристрій (шасі)

3.4.1.

Загальна характеристика шасі: для колісних шасі:

тип шасі

;

осьова формула

;

колісна формула приводу та керування

;

тип трансмісії (механічна, гідромеханічна)

;

система керування повертанням коліс

система гальмування (у тому числі основна, допоміжна, аварійна, стоянкова)

;

система підресорювання мостів, тип (ресорна з амортизатором, гідропневматична,

безресорна)

;

типорозмір шин

;

дорожній просвіт мінімальний, мм

;

тип двигуна

;

установлена потужність, кВт (к. с.)

;

місткість паливного бака, л

;

запас ходу, км

;

допустиме навантаження на мости під час руху, кН

;

розподіл маси шасі, т

на передні мости

;

на задні мости

;

для гусеничних шасі (наводяться дані для всіх варіантів виконання гусеничної

стрічки)

3.5.

Прилади, пристрої безпеки і сигналізатори. Запобіжні пристрої

3.5.1.

Обмежники

3.5.1.1

Обмежники робочих рухів

Тип обмежника

Механізм, з яким функціонально зв’язаний обмежник

Відстань до упору в момент вимкнення двигуна обмежником, м

Кількість, шт.

Номер позиції на принциповій електричній схемі

3.5.1.2

Обмежник рухів крана під час робота в обмежених умовах (координатний захист):

наявність обмежника

;

механізми, що вимикаються обмежником

3.5.1.3

Обмежник небезпечного наближення до лінії електропередачі: механізми, що

вимикаються обмежником,

;

3.5.1.4

Обмежник вантажопідіймальності:

механізми, що вимикаються обмежником,

;

позначення (марка, тип, модифікація) і заводський номер

;

максимальне перевантаження, за якого спрацьовує обмежник, %

;

наявність звукової та світлової попереджувальної сигналізації

;

перевантаження, при якому вступає в дію попереджувальна сигналізація,

3.5.2.

Покажчики

Найменування

Тип, заводський номер

Призначення

Покажчик кута нахилу крана

Покажчик вантажопідіймальності та вильоту

Інші покажчики

3.5.3.

Реєстратор параметрів роботи крана:

найменування

;

тип, марка

;

місце розташування

3.5.4.

Запобіжні пристрої

Найменування

Тип, марка, спосіб приводу

Призначення

Стопори гусеничних візків

Стоянкове гальмо

Упори та інші запобіжні пристрої

3.6.

Кабіна:

місце розташування

;

призначення

;

(тип, конструктивне виконання /відкрита, закрита тощо/)

кількість місць

тип, характеристика засклення

;

характеристика ізоляції (термо, звукоізоляція тощо)

;

характеристика систем створення мікроклімату в кабіні (вентиляція, опалення,

кондиціонування тощо)

;

характеристика крісла

;

інше обладнання (склоочисники, вогнегасники тощо)

3.7.

Дані про метал основних (розрахункових) елементів металоконструкцій крана

Найменування і позначення вузлів і елементів

Вид, товщина, діаметр металопрокату, стандарт

Марка матеріалу, категорія, група, клас міцності

Стандарт на марку матеріалу

Номер до­кумента про якість матеріалу

4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИИМАННЯ

Кран

(найменування, тип, індекс, виконання)

Заводський номер

,

виготовлений відповідно до вимог нормативних документів,

Кран пройшов випробування за програмою

(позначення програм випробувань (приймальних, приймально здавальних тощо), ким і коли узгоджена програма)

і визнаний придатним для експлуатації з зазначеними в паспорті параметрами.

Гарантійний строк служби

місяців.

Строк служби в разі 1,5змінної роботи в паспортному режимі

років.

Ресурс до першого капітального ремонту

мотогодин.

М. П.

Технічний директор (головний інженер) виробника

(дата)

(шдпис)

Начальник СТК виробника

(підпис)

Завантажити