НПАОП 0.00-1.01-07Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Таблиця 1.2.

Групи класифікації (режиму роботи) механізмів у цілому

Режим навантаження

Номінальний коефіцієнт навантаження

Характеристика дії навантажень, яких зазнають механізми

Клас використання механізмів

Нерегулярне використання

Регулярне використання за легких умов

Регулярне використання з перервами

Регулярне інтенсивне використання

Інтенсивне використання

Т

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Загальна тривалість використання, годин

200

400

800

1600

3200

6300

12500

25000

50000

100000

L1 легкий

0,125

Маля регулярно, а найбільші зрідка

М1

М2

М3

М4

М5

М6

М7

М8

L2 середній

0,250

Помірні – регулярно, а найбільші – досить часто

М1

М2

М3

М4

М5

М6

М7

М8

L3 важкий

0,5

Великі – регулярно, а найбільші часто

М1

М2

М3

М4

М5

М6

М7

М8

L4 – дуже важкий

1,0

Найбільші регулярно

М2

М3

М4

М5

М6

М7

М8

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Додаток 2
до пункту 4.19.8Правил будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів

Граничні відхилення рейкових колій від проектного положення

Таблиця 2.1.

Граничні відхилення рейкових колій для опорних кранів

Відхилення

Графічне зображення відхилення

Крани

мостові

баштові

козлові напівкозлові

портальні

перевантажувальні

Різниця позначок головок рейок в одному поперечно­му перерізі Р 1, мм

(S – розмір колії, м)

40

4560 (для S=4,56м)

40

40

50

Різниця позначок рейок на сусідніх колонах Р2, мм

10

Звуження або розширення рейкової колії (відхилення величини прогону S у плані) Р3, мм

15

120

15

15

20

Взаємне зміщення торців рейок, що стикуються, у плані та за висотою Р4, мм

2

3

2

2

2

Зазори у стиках рейок Р5 (при температурі 0°С і довжині рейки 12,5 м), мм

6

6

6

6

6

Відхилення рейки від горизонтальності (різниця висотних позначок головок рейок) на довжині 10 м рейкової колії Р6, мм

40

30

20

30

Відхилення рейки від прямолінійності на ділянці 10 м:

з жорсткими ходовими рамами;

20

20

20

20

20

з балансирними візками

25

25

25

25

25

Примітки:

Під час експлуатації слід дотримуватися зазначених граничних величин відхилень. Допуски на укладення повинні бути вказані в проектній документації на рейкову колію.

Вимірювання відхилень Р1 і РЗ здійснюють на всій ділянці можливого руху крана через інтервали не більше 6 м.

У разі зміни температури на кожні 10 °С допуск на зазор Р5 змінюють на 1,5 мм. Наприклад, при температурі плюс 20 °С зазор між рейками має бути 3 мм, а при температурі мінус 10 °С 7,5 мм.

Відхилення для рейкових колій козлових кранів прогоном 30 м і більше визначають за нормами для перевантажувачів.

Таблиця 2.2.

Граничні відхилення рейкових колій підвісних вантажопідіймальних машин

Вантажопідіймальна машина

Відхилення

Різниця позначок нижньої їздової полиці на суміжних опорах(уздовж колії), мм

Різниця позначок нижніх їздових полиць сусідніх балок у прогонах в одному поперечному перерізі, мм

Зміщення перерізу балки від поздовжньої розподільної осі колії, мм

на опорах

У прогоні

під час монтажу

під час експлуатації

під час монтажу

під час експлуатації

під час монтажу

під час експлуатації

під час монтажу

під час експлуатації

Талі ручні та електричні, однорейкові візки

1/1500L

1/1000L

Підвісні крани

6

10

10

15

±3

±4

Те саме зі стиковими замками

2

3

2

3

±3

±4

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Додаток 3
до пункту 4.19.8Правил будови і
безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Таблиця З.1.

Критерії бракування рейкових колій

Найменування колії

Пошкодження та дефекти

Рейкова колія опорних вантажопідіймальних кранів

1. У рейках:

тріщини будьяких розмірів;

сколення головки або підошви;

вертикальне, горизонтальне або наведене (вертикальне плюс половина горизонтального) спрацювання головки рей­ки більше 15 % величини відповідного розміру неспрацьованого профілю.

2. У залізобетонних шпалах:

сколення бетону до появи арматури, а також інше сколення бетону на ділянці завдовжки більше 250 мм;

суцільні, що оперізують, або поздовжні тріщини довжиною більше 100 мм з розкриттям більше 0,3 мм.

3. У дерев’яних напівшпалах:

злам, поперечні тріщини завглибшки більше 50 мм і

завдовжки більше 200 мм;

поверхнева трухлявина розміром більше 20 мм під накладками та більше 60 мм на інших поверхнях.

4. Відхилення рейкових колій у плані і профілі, значення яких перевищують зазначені у додатку 2 цих Правил

Рейкова колія підвісних вантажопідіймальних кранів і машин

1. Тріщини та сколення будь-яких розмірів.

2. Зменшення ширини полиці рейки внаслідок спрацювання АВ > 0,05В (рисунок 3.1).

3. Зменшення товщини полиці рейки внаслідок спрацювання AS>0,2S з одночасним відгином полиці/ 1< 0,15.

4. Відгин полиці рейки/ 1> 0,255 з одночасним спрацюванням полиціА5<0,15


В первинна ширина полиці; t товщина стінки; АВ спрацювання полиці; /1 відгин полиці; 8 первинна товщина полиці на відстані (В t)/4 від краю; AS зменшення товщини полиці через спрацювання

Рис. 3.1. Схема проведення вимірювань величини спрацювання та відгину полиці монорейки під час проведення його дефекації

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Додаток 4
до пункту 4.19.11Правил будовиі
безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Акт
здаванняприймання наземної кранової рейкової колії в експлуатацію

(організація)

200

р.

Адреса об’єкта

Тип крана, його заводський і реєстраційний номери

Кранова рейкова колія

Довжина колії, м

Наявність проектної документації

(розробник проекту)

Відповідність конструкції кранової рейкової колії проектній документації

Наявність акта здавання приймання земельного полотна під обладнання верхньої будови колії

Проведена обкатка колії проходженнями крана:

без вантажу

з максимальним робочим вантажем

Результати вимірювань:

ширина колії, мм

прямолінійність, мм

поздовжній ухил, % (град.)

поперечний ухил, % (град)

пружне осідання, мм

Наявність та справність лінійок вимикання

Наявність, тип та справність тупикових упорів

2

Заземлення колії

Конструкція заземлення

Місце розташування та довжина заземлення

Найменування, тип і номер приладу для вимірювання опору заземлення

Місце вимірювання

Погода протягом останніх трьох діб і в день проведення вимірювань

Опір заземлення, Ом

Заземлення колії:

відповідає нормам

не відповідає нормам

Заземлення рейкової колії виконав

(організація, посада, прізвище, підпис)

Вимірювання опору заземлення виконав

(організація, посада, прізвище, підпис)

Роботу з улаштування кранової колії виконав і

(організація)

(посада, прізвище, підпис)

Кранову колію прийняв до експлуатації

(організація)

(посада, прізвище, підпис)

Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В.І.Іванченко

Додаток 5
ЗРАЗОК до пункту 5.1.10Правил будови
і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Паспорт самохідного стрілового крана

(обкладинка паспорта)

(Найменування крана)

(індекс крана)

ПАСПОРТ

(позначення паспорту)

Титульний аркуш

Кран підлягає реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці до введення в експлуатацію (напис робиться тільки для кранів, що підлягають реєстрації).

(код ДКПП крана)

(код УКТЗЕД)

(місце товарного знака (емблеми) виробника).

(найменування виробника)

(найменування, тип крана)

(індекс крана)П А С П О Р Т

(позначення паспорта)

(реєстраційний номер)

У разі передачі крана іншому суб’єкту господарювання разом з краном має бути переданий цей паспорт.

Зворотний бік титульного аркуша

УВАГА!

1. Паспорт має постійно перебувати у суб’єкта господарювання, який експлуатує кран.

2. Уведення крана в експлуатацію здійснюється в порядку, установленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

3. Відомості про сертифікацію ,

(номер сертифіката відповідності, термін його дії, найменування

органу сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД, на відповідність яким проводилася сертифікація)

4. 

(інші відомості, на які необхідно звернути увагу суб’єкта господарювання)

Стор. 1

(місце для креслення загального вигляду крана в робочому і транспортному станах із зазначенням основних розмірів).

Рисунок 1. Загальний вигляд крана в робочому положенні з вантажем.

Рисунок 2. Загальний вигляд крана в транспортному положенні (зображується вид збоку з кабіною машиніста, а також у разі потреби із змінним робочим устаткуванням).

Рисунок 3. Загальний вигляд крана в транспортному положенні (вид спереду).

Рисунок 4. Загальний вигляд крана на виносних опорах (вид ззаду).

Для крана в робочому положенні зазначаються граничні вильоти та висоти підіймання для всіх довжин стріл і змінного робочого устаткування.

Для крана в транспортному положенні вказуються габаритні розміри (довжина, ширина, висота) крана, довжина стріли в транспортному положенні, висота осі п’яти стріли щодо основи і прив’язка її до осі обертання поворотної частини крана, висота нижньої частини противаги відносно основи, прив’язка виносних опор відносно коліс шасі, база шасі, колія, кліренс, а також кути в’їзду та з’їзджання.

Стор. 2

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1.

Виробник та його місцезнаходження

1.2.

Тип крана

ходового пристрою

1.3.

Індекс крана

(в індексі крана зазначається його виконання)

1.4.

Заводський номер

1.5.

Рік виготовлення

1.6.

Призначення крана

1.7.

Група класифікації (режиму роботи):

крана

механізмів:

головного підіймання

;

допоміжного підіймання

;

підіймання стріли

;

висування секції стріли

;

повертання

;

пересування крана

(зазначається для кранів, що пересуваються з вантажем)

1.8.

Тип приводу

(зазначається тип приводу мехашзму пересування і механізмів, розташованих

на поворотній платформі, та виносних опор)

1.9.

Навколишнє середовище, у якому може працювати кран:

температура:

робочого стану

;

неробочого стану

;

відносна вологість повітря, %

;

вибухонебезпечність

;

пожежонебезпечність

;

інші характеристики середовища у разі потреби

(засоленість тощо)

1.10.

Допустима швидкість вітру (на висоті 10 м), м/с:

для робочого стану крана (з урахуванням поривів вітру)

;

для неробочого стану крану

1.11.

Допустимий схил майданчика для встановлення стрілового самохідного крана, % (град.):

у разі роботи на виносних опорах

;

у разі роботи без виносних опор

1.12.

Вимоги до майданчика, на якому дозволяється пересування крана з вантажем:

тиск на грунт (питомий), Па (кг/см 2)

;

схил, % (град)

1.13.

Обмеження одночасного виконання робочих операцій крана (на горизонтальних

майданчиках, на схилах тощо)

1.14.

Рід електричного струму, напруга та кількість фаз:

коло силове

;

коло керування

;

коло робочого освітлення

;

коло ремонтного освітлення

1.15.

Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовлений кран

(позначення та найменування)

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

2.1.

Основні характеристики крана :

вантажопідіймальність максимальна проміжна (на канатах) головного підіймання, т

;

вантажопідіймальність максимальна проміжна (на канатах) допоміжного підіймання, т

;

вантажопідіймальність на максимальному вильоті, т

;

максимальний вантажний момент, кНм (тсм)

;

висота підіймання максимальна, м

;

висота підіймання на максимальному вильоті, м

;

глибина опускання максимальна, м

;

виліт за максимальної вантажопідіймальності, м

;

виліт максимальний, м (указується два значення вильоту проектний/без

навантаження/ та робочий /з вантажем на гаку/)

;

виліт мінімальний, м

2.2.

Вантажо–висотні характеристики (складаються для всіх комбінацій умов роботи та варіантів виконань крана, за яких передбачена його експлуатація)

Вантажні характеристики

(місце для таблиць, графіків і діаграм вантажних характеристик крана для всіх виконань робочого устаткування).

Висотні характеристики

(місце для таблиць, графіків і діаграм висоти підіймання).

2.2.1.

Максимальна маса вантажу, з якою дозволяється висування секції стріли, т (зазначається конструкція стриги: телескопічна, телескопічна з подовжувачем, з механічним висуванням, а також для роботи на виносних опорах або без них)

2.2.2.

Максимальна маса вантажу, з якою дозволяється пересування стрілового самохідного крана, т (зазначається стан майданчика, швидкість пересування, положення стриги щодо осі руху)

2.2.3.

Маса випробувальних вантажів:

статичне випробування

динамічне випробування

2.3.

Геометричні параметри крана:

база, м

;

колія, м

;

база виносних опор, м

;

відстань між виносними опорами, м

;

задній габарит, м

;

(зазначається із засунутою і висунутою противагою)

радіус повертання, м

(за габаритом основної стріли)

(місце для схеми крана та таблиць із значеннями основних розмірів крана та параметрів його маневреності).

2.4.

Швидкості робочих рухів

2.4.1.

Швидкість підіймання (опускання) і посадки вантажу, м/с (м/хв)

Кратність поліспаста

Швидкість головного підіймання

Швидкість допоміжного підіймання

номінальна

збільшена

посадки

номінальна

збільшена*

посадки

2.4.2.

Швидкість пересування, м/с (м/хв; км/год – для транспортного режиму): з

вантажем на гаку

;

транспортна своїм ходом

(зазначається діапазон швидкостей від мінімуму до максимуму)

транспортна максимальна на буксирі

2.4.3.

Швидкість висування / втягування секції стріли, м/с (м/хв)

2.4.4.

Частота обертання, рад/с (об/хв)

(зазначається для всіх виконань робочого обладнання)

2.4.5.

Кут повороту, рад (град)

2.5.

Тривалість зміни вильоту (для основної стріли), с (хв):

від максимального до мінімального

;

від мінімального до максимального

2.6.

Ухил шляху, що долається, рад (град.)

(зазначається для всіх варіантів транспортування або їх діапазон)

2.7.

Місце керування:

під час робота

;

під час монтажу та випробування

;

під час пересування стрілового самохідного крана:

у робочому режимі

;

у транспортному режимі

;

у разі встановлення на виносні опори

2.8.

Спосіб керування (зазначаються способи керування): механічний, електричний, гідравлічний, пневматичний тощо, відповідно до конкретного механізму

або групи механізмів

2.9.

Спосіб підведення струму:

до крана

;

до механізмів

2.10.

Маса крана та його основних складових частин, т:

конструктивна маса крана (зазначається з основною стрілою)

;

маса крана загальна

;

(зазначається з основною стрілою в повністю заправленому стані)

маса противаги

;

(що перевозиться постійно та повна)

маса основних складових частин крана, що транспортуються окремо:

стріли

;

кранової установки

2.11.

Навантаження на осі шасі крана в транспортному стані з основною стрілою

Виконання крана

Розрахункове навантаження, кН (тс)

загальне

на передні осі

на задні осі

2.12.

Середній питомий тиск на ґрунт, Па (кг/см2)

(для гусеничних кранів)

2.13.

Характеристики стійкості

Момент, кНм (тсм)

Вантажна стійкість

Власна стійкість

Утримуючий Му / на вильоті, м

/

/

Перекидний Мо* / на вильоті, м

/

/

2.14.

Інші відомості в разі потреби

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН КРАНА

3.1.

Двигуни силових установок і механізмів

3.1.1.

Двигуни внутрішнього згоряння (значення параметрів на рівні моря):

призначення

;

тип та умовне позначення

;

номінальна потужність, кВт

;

частота обертання, рад/с (об/хв)

;

максимально крутний момент, Нм (кгсм)

;

частота обертання, рад/с (об/хв) (за максимального крутного моменту)

;

питома витрата палива, г/кВт·год

;

пусковий пристрій:

тип та умовне позначення

;

потужність, кВт

;

акумуляторні батареї:

тип та умовне позначення

;

напруга, В

;

номінальна ємність, А

;

год кількість, шт.

;

вид з’єднання двигуна з трансмісією:

тип

;

позначення

;

лічильник мотогодин, позначення

3.1.2.

Генератори та електродвигуни

Завантажити