НПАОП 0.00-1.03-02Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

8.8 Під час керування краном штабелеукладальником мостовим зпідлогипідвісний пульт не повинен кріпитися до поворотної частини вантажного візка.

8.9 Під час розроблення проектів установлення кранів штабелеукладальників мостових виконуються наступні умови:

а) відстань по вертикалі від підлоги чи від верха платформи транспортних засобів до нижньої точки невисувної частини колони має бути не менше 100 мм;

б) відстань по вертикалі від нижньої точки моста крана до верха стелажів, розташованих у зоні роботи крана, має бути не менше 100 мм;

в) під час роботі кранів у проходах між стелажами бічні зазори між частинами крана, що перебувають в проході (з вантажем на захваті), має бути не менше:

 • 150 мм на кожен біку разі роботи з вантажами на стандартних піддонах, а також за довжини вантажу до 4 м (для кранів штабелеукладальників мостових вантажопідіймальністю до 1 т, кранів штабелеукладальників мостових, керованих з підлоги, у разі роботи з вантажами на стандартних піддонах допускається 75 мм на кожен бік);

 • 200 мм на кожну сторону за довжини вантажу від 4 до 6 м;

 • 300 мм на кожну сторону за довжини вантажу більше 6 м.

8.10 У зоні роботи крана штабелеукладальника мостового присутність людей не допускається (крім машиніста під час керування з підлоги). Транспортні засоби, що в’їжджають у зону роботи крана штабелеукладальника мостового, мають розташовуватися на спеціально позначеній площадці.

8.11 Крани штабелеукладальники мостові, призначені для роботи на одній крановій колії в стелажних складах, обладнуються пристроями, що унеможливлюють їх удари один об одне.

Вимоги до кранових підйомників, лебідок і колисок для підіймання людей

9.1 До кранових підйомників, лебідок і колисок для підіймання людей застосовуються вимоги, викладені в розділах 1, 3 - 6 і 10 - 13 даних Правил, із змінами і доповненнями, передбаченими в даному розділі.

9.2 Кранові підйомники і методи їх випробування мають відповідати вимогам ГОСТ 13556.

9.3 На внутрішньому боці кабіни кранового підйомника й біля шахтних дверей мають бути встановлені таблички з правилами експлуатації підйомника.

9.4 Лебідки з ручним приводом мають бути споряджені запобіжними рукоятками, конструкція яких допускає підіймання або опускання тільки шляхом безперервної дії на рукоятку, у цьому випадку швидкість опускання не повинна перевищувати 0,33 м/с.

9.5 Лебідки з електричним приводом мають бути споряджені гальмом нормально замкнутого типу, що автоматично замикається під час вимикання приводу. Коефіцієнт запасу гальмування має бути не менше 2.

9.6 Зв’язок вала електродвигуна з валом барабана має здійснюватися за допомогою зубчастої або черв’ячної передачі. Використовувати для цієї мети пасові та фрикційні передачі, фрикційні та кулачкові муфти не допускається.

9.7 Лебідки мають бути укріплені на фундаменті або споряджені баластом для забезпечення їх стійкості під час дії подвійного робочого навантаження.

9.8 Спосіб підвішування колиски для підіймання людей має унеможливлювати її перекидання. Колиски мають бути споряджені огородженням висотою не менше 1,2 м і обладнані скобами для кріплення карабінів запобіжних поясів працівників і фалів для інструменту. Влаштування дверцят в огорожі не дозволяється. У разі підвішування колисок до гака останній споряджується запобіжним замком для запобігання падінню колиски.

9.9 У тих випадках, коли можливе зачеплення колиски за виступаючі частини будівлі або споруди, а також коли швидкість руху колиски перевищує 0,33 м/с, мають бути встановлені жорсткі або гнучкі напрямні та вжиті заходи для захисту людей, що підіймаються, від можливого їх зачеплення за виступаючі частини будівлі, споруди.

9.10 У лебідок з електричним приводом із швидкістю підіймання й опускання більше 0,33 м/с має бути забезпечена плавна зупинка колиски.

9.11 Стаціонарно встановлені лебідки з електричним приводом повинні бути обладнані кінцевим вимикачем, який відключає електродвигун під час підходу колиски до верхнього робочого положення.

9.12 Керування електричною лебідкою, що встановлена стаціонарно, має провадитися з колиски шляхом безперервного натискання на кнопку апарата керування. Після припинення натискання на кнопку лебідка має зупинятися.

9.13 Розрахунок канатів та блоків повинен провадитися з умов групи класифікації М8.

9.14 Лебідки після встановлення, перед введенням в експлуатацію, а також періодично через кожні 12 місяців повинні підлягати повному технічному огляду.

9.15 Статичне випробування лебідок проводиться навантаженням, що перевищує їхнє тягове зусилля під час підіймання на 50 %, а динамічне – на 10 %.

9.16 Під час технічного огляду кранового підйомника необхідно проводити:

–візуальний контроль;

–випробування на холостому ходу;

–випробування під час переміщення підйомника вручну (якщо це передбачено конструкцією підйомника);

–статичне випробування;

–динамічне випробування;

–випробування на спрацьовування уловлювачів.

9.17 Статичні випробування кранових підйомників проводиться навантаженням, що перевищує їхню номінальну вантажопідіймальність на 100 %, а динамічні - на 10 %.

Вимоги до експлуатації

  1. Реєстрація

   1. Реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці до введення в експлуатацію підлягають:

а) вантажопідіймальні крани всіх типів, за винятком зазначених у пункті 1.28.2цих Правил;

б) крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком або електромагнітом;

в) однорейкові візки.

   1. Не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці :

а) вантажопідіймальні крани всіх типів з ручним приводом, а також ті, у яких при ручному приводі механізмів пересування, в якості механізму підіймання застосований пневматичний циліндр;

б) крани мостового типу та пересувні або поворотні консольні вантажопідіймальністю до 10 т включно, що керуються з підлоги або зі стаціонарного пульта;

в) крани стрілового типу вантажопідіймальністю до 1 т включно;

г) крани стрілового типу (крім баштових стаціонарних приставних) з постійним вильотом або не споряджені виробником механізмом повертання або пересування;

д) переставні крани для монтажу щогл, веж, труб, які встановлюються на споруді, що монтується;

е) вантажопідіймальні крани (крім автомобільних) навчальних закладів, що використовуються виключно для навчання;

ж) вантажопідіймальні крани, встановлені на пересувних комплексах і агрегатах (роторні комплекси, крокуючі екскаватори тощо) та призначені тільки для виконання ремонтних робіт наних;

и) вантажопідіймальні крани, що знаходяться в експлуатації у Збройних Силах України.

   1. Роботодавець, в якого у власності або в оренді є вантажопідіймальний кран або машина, та який має намір їх експлуатувати, для реєстрації вантажопідіймального кран або машини подає письмову заяву та їх паспорт. У заяві має бути вказана наявність у роботодавця відповідальних працівників, зазначених у пункті 1.31.1, і навченого персоналу для обслуговування та ремонту.

Якщо у роботодавця відсутні необхідні фахівці, то до заяви додається копія договору зі спеціалізованою організацією,зазначеного у пункті 1.31.1.

У разі реєстрації вантажопідіймального крана, що знаходиться у громадянина, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і який не використовує найману працю, до заяви додаються дані, що підтверджують виконання вимог пункту 1.31.4, або копія договору на проведення нагляду, обслуговування, технічного огляду та ремонту зі спеціалізованою організацією.

У разі реєстрації крана мостового типу, баштового або портального крана до паспорта додається копія дозволу органу Держнаглядохоронпраці на право виконання монтажних і налагоджувальних робіт організації, яка провела ці роботи, а також копія атестату акредитації випробувальної лабораторії, яка провела необхідні електровимірювальні роботи.

У разі реєстрації мостового крана або однорейкового візка до паспорта додається креслення його встановлення з позначенням розташування головних тролеїв і посадочної площадки для входу на кран (візок), а також зазначаються фактичні розміри, регламентовані пунктом 1.19.4цих Правил.

Якщо плити противаги та баласту для баштових і портальних кранів виготовлені не виробником цих кранів, то подається акт про приймання плит із зазначенням їх фактичної маси.

У випадку реєстрації вантажопідіймального крана або машини, що відпрацювали строк служби, також подається експертний висновок про можливість, умови та строк їх подальшої експлуатації, складений спеціалізованою організацією відповідно до вимог чинних НД.

Якщо реєструються вантажопідіймальні крани чи машини, виготовлені за кордоном, подається дозвіл Держнаглядохоронпраці щодо можливості їх застосування в Україні, отриманий відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.34-99 ”Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України”.

   1. Реєстрація в органах Держнаглядохоронпраці вантажопідіймального крана чи машини здійснюється на підставі паспорта виробника, дубліката паспорта, виданого виробником,або складеного іншою спеціалізованою організацією.

Якщо паспорт складається не виробником, до нього додаються:

а) висновок, що складений на підставі розрахунку міцності та стійкості крана та його окремих елементів і підтверджує вантажопідіймальність, зазначену в паспорті. Підтвердження вантажопідіймальності може бути подано також на підставі порівняння несучих елементів крана з такими самими елементами іншого вантажопідіймального крана чи машини такої ж моделі;

б) висновок акредитованої лабораторії про хімічний аналіз та механічні властивості матеріалу металоконструкції;

в) розрахунок гака, якщо його розміри не відповідають чинному НД, а також дані хімічного аналізу матеріалу гака, якщо гак не споряджений клеймом виробника;

г) висновок про стан металоконструкцій та якість зварних або клепаних з’єднань.

Стружка для хімічного аналізу матеріалу металоконструкції береться у вибірковому порядку з основних елементів вантажопідіймального крана:

у мостових кранів - із верхнього та нижнього поясів ферм (мостів), розкосів, кінцевих балок і рами візка;

у козлових кранів та перевантажувальних мостів, - крім того, з поясів і розкосів опор;

у баштових та портальних кранів - із поясів і розкосів порталу, башти, стріли, поворотної платформи та ходової рами;

у самохідних стрілових кранів - із поясів стріли та рами ходової платформи.

   1. Вантажопідіймальні крани і машини підлягають перереєстрації після:

а) реконструкції;

б) ремонту, якщо був складений новий паспорт;

в) передачі іншому роботодавцю;

г) перестановки крана мостового типу на нове місце;

д) направлення стрілового самохідного крана для роботи терміном більше трьох місяців за межі області, в якій зареєстрований кран.

   1. У разі реєстрації вантажопідіймального крана чи машини, що були реконструйовані, подається новий паспорт або старий паспорт зі змінами, до якого додається така документація:

а) довідка про характер реконструкції, підписана відповідальною особою організації, що розробила технічну документацію на реконструкцію;

б) креслення загального вигляду з основними габаритними розмірами, якщо вони змінилися,та новими технічними характеристиками;

в) принципова електрична, гідравлічна та пневматична схеми у разі їх зміни;

г) кінематичні схеми механізмів і схеми запасовки канатів у випадку їх зміни;

д) копії документів (або виписки з них) про якість металу, що використовувався під час реконструкції;

е) відомості про присадний матеріал (результати випробування наплавленого металу чи копії документів (або виписки з них) про якість електродів);

ж) відомості про результати контролю якості зварювання металоконструкції.

   1. Відповідь на заяву про реєстрацію надається роботодавцю не пізніше, ніж у десятиденний термін з дня одержання документів органом Держнаглядохоронпраці. У разі відмови в реєстрації вантажопідіймального крана чи машини мають бути письмово зазначені причини відмови з посиланням на відповідні пункти цих Правил або чинні НД.

   2. У разі направлення стрілового самохідного крана для роботи за межі області, в якій кран зареєстрований, роботодавець повинен повідомити про це місцевому органу Держнаглядохоронпраці із зазначенням реєстраційного номера крана, місця направлення та строку проведення робіт. Після прибуття крана на місце виконання робіт має бути повідомлений про це орган Держнаглядохоронпраці, на території якого будуть проводитися роботи. Якщо термін цих робіт перевищує три місяці, то роботодавець знімає кран з обліку та реєструє його в органі Держнаглядохоронпраці, на території якого будуть виконуватися роботи.

   3. Роботодавець знімає вантажопідіймальні крани і машини з реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці у випадках:

а) списання вантажопідіймальних кранів і машин, що стали непридатними;

б) переведення їх у категорію, зазначену в пункті 1.28.2цих Правил.

Зареєстровані у встановленому порядку вантажопідіймальні крани, що були виготовлені з кабінами, але під час експлуатації переведені на керування з підлоги або зі стаціонарного пульта, з реєстрації не знімаються.

Зняття з реєстрації здійснюється за заявою роботодавця.

   1. Вантажопідіймальні машини, що не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, колиски для підіймання людей, знімні вантажозахоплювальні пристрої і тараспоряджаються індивідуальним номером і під цим номером облічуються в журналі їх обліку підприємства або цеху.

  1. Уведення в експлуатацію

   1. Уведення в експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машин здійснюється на підставі рішення про можливість введення в експлуатацію прийнятого у відповідності з цим підрозділом у наступних випадках:

а) перед пуском у роботу новозареєстрованого вантажопідіймального крана чи машини або після їхперереєстрації згідно з пунктом 1.28.5цих Правил;

б) після монтажу, пов’язаного із встановленням вантажопідіймального крана чи машини на нове місце;

в) після реконструкції вантажопідіймального крана чи машини, а також ремонту, зазначеного у пункті 5.2.1;

г) після напрацювання строку служби, зазначеного в експлуатаційних документах, вказівках виробника або в чинних НД;

д) після заборони експлуатації вантажопідіймального крана чи машини представником органів Держнаглядохоронпраці у разі виявлення дефектів, пошкоджень і порушень даних Правил, що впливають на безпечну їх експлуатацію.

   1. Рішення про можливість введення в експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машин, які підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, приймається інспектором Держнаглядохоронпраці на підставі результатів повного технічного огляду, крім випадку зазначеного в пункті  1.29.4. Одночасно інспектор перевіряє виконання вимог, викладених у пункті 1.31.1цих Правил. У випадках, передбачених підпунктами в),г) пункту  1.29.1, інспектор здійснює перевірку за наявності позитивного висновку експертного обстеження вантажопідіймального крана чи машини, проведеного спеціалізованою організацією.

   2. Рішення про можливість введення в експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машин, що не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці, приймається працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, на підставі результатів повного технічного огляду, крім випадку зазначеного в пункті  1.29.4.

Рішення про можливість введення в експлуатацію нововиготовлених знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари і колисок для підіймання людей приймається працівником, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, або іншим працівником призначеним роботодавцем.

   1. Рішення про можливість введення в експлуатацію нововиготовленого стрілового самохідного крана, а також інших вантажопідіймальних кранів, що перевозяться на місце експлуатації в складеному вигляді, приймається на підставі результатів приймально-здавальних випробувань, проведених виробником, та часткового технічного огляду у роботодавця.

Рішення про можливість введення в експлуатацію капітально відремонтованих або реконструйованих стрілових самохідних кранів, а також вантажопідіймальних кранів, що перевозяться на місце експлуатації в складеному вигляді, приймається на підставі результатів повного технічного огляду, проведеного на ремонтному підприємстві, та часткового технічного огляду у роботодавця.

   1. Рішення про можливість введення в експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машин записується в їх паспорт, а знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари і колисок для підіймання людей - до журналу їх огляду особою, яка прийняла це рішення.

  1. Технічний огляд

   1. Перед реєстрацією і введенням в експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машин проводиться їх повний технічний огляд.

   2. Вантажопідіймальні крани і машини, що знаходяться в експлуатації, підлягають технічному огляду:

а) частковому - не рідше одного разу на 12 місяців;

б) повному - не рідше одного разу на три роки, за винятком випадків, зазначених у пункті 1.30.3і 1.30.4;

   1. Вантажопідіймальні крани, що обслуговують машинні зали електричних та насосних станцій, компресорні установки тощо, які використовуються тільки під час ремонту обладнання, піддаються повному технічному огляду не рідше одного разу на п’ять років за погодженням з органом Держнаглядохоронпраці.

   2. Вантажопідіймальні крани і машини підлягають позачерговому повному технічному огляду після:

а) монтажу, пов’язаного із встановленням їх на нове місце;

б) переносу портального крана на нове місце;

в) реконструкції;

г) ремонту, зазначеного у пункті 5.2.1;

д) установлення змінного стрілового обладнання або заміни стріли;

е) капітального ремонту вантажопідіймального крана чи машини, механізмів підіймання вантажу, зміни вильоту або їх заміни;

ж) заміни гака або гакової підвіски;

и) заміни несучих або вантових канатів кабельних кранів;

к) напрацювання строку служби, зазначеного в експлуатаційних документах, вказівках виробника або в чинних НД;

л) отримання припису представника органу Держнаглядохоронпраці або працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів у разі виявлення дефектів, пошкоджень і порушень даних Правил, що впливають на безпечну експлуатацію вантажопідіймального крана чи машини.

У випадках, передбачених підпунктами в), к) цього пункту, попередньо має бути проведене спеціалізованою організацією експертне обстеження вантажопідіймального крана. Висновок за результатами експертного обстеження, затверджений керівником спеціалізованої організації, зберігається разом з паспортом вантажопідіймального крана. Крім того, результати експертного обстеження мають бути занесені в паспортв розділ “Запис результатів технічного огляду”.

   1. Технічний огляд (повний і частковий) вантажопідіймальних кранів і машин проводиться спеціалізованою організацією, у тому числі роботодавцем, виробником або ремонтним підприємством за умови отримання ними в установленому порядку дозволу на проведення технічних оглядів.

Технічний огляд проводиться згідно з вимогами настанови з експлуатації вантажопідіймального крана чи машини та цих Правил за участю працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і працівника, відповідального за утримання їх у справному стані, крім випадку, зазначеного у пункті 1.30.6.

   1. Повний технічний огляд капітально відремонтованих або реконструйованих стрілових самохідних кранів, а також вантажопідіймальних кранів, що перевозяться на місце експлуатації в складеному вигляді, проводиться на ремонтному підприємстві.

   2. Технічний огляд вантажопідіймального крана чи машини має на меті установити, що:

а) їх установлення відповідає вимогам цих Правилі поданій на реєстрацію документації;

б) вони знаходяться в справному стані, який забезпечує їх безпечну експлуатацію;

в) їх обслуговування відповідає вимогам цих Правил.

   1. Під час повного технічного огляду вантажопідіймального крана чи машини проводиться:

а) огляд;

б) статичне випробування;

в) динамічне випробування.

Під час часткового технічного огляду статичне та динамічне випробування не проводяться.

   1. Під час огляду, супроводжуваного відповідними вимірюваннями, мають бути оглянуті та перевірені на функціонування механізми та їх гальма, прилади та пристрої безпеки, гідропристрої та електрообладнання, сигналізація, а також перевіряються регламентовані цими Правилами розміри.

Крім того, перевіряються:

а) стан металоконструкцій вантажопідіймального крана чи машини та їх зварних (клепаних) з’єднань (відсутність тріщин, деформацій, стоншення стінок внаслідок корозії, ослаблення клепаних з’єднань та інших дефектів), а також кабіни, сходів, площадок, огорожі тощо;

б) стан гака, деталей його підвіски (спрацювання і відсутність тріщин у зіві, нарізній частині та інших місцях). Спрацювання гака в зіві не повинно перевищувати 10 % початкової висоти перерізу. У вантажопідіймальних кранів, які транспортують розплавлений метал і рідкий шлак, у механізмів підіймання та кантування ковша перевірка кованих і штампованих гаків та деталей їх підвіски, а також деталей підвіски пластинчастих гаків має проводитися із застосуванням неруйнівного методу контролю. Висновок про результати контролю повинен зберігатися разом із паспортом вантажопідіймального крана. Неруйнівним методом контролю перевіряється відсутність тріщин у нарізній частині кованого (штампованого) гака, відсутність тріщин у нарізній частині вилки пластинчастого гака та в осі з’єднання пластинчастого гака з вилкою або траверсою. Така перевірка проводиться не рідше одного разу в 12 місяців. Необхідність і періодичність перевірки інших деталей підвіски встановлюється роботодавцем;

Завантажити