НПАОП 0.00-1.03-02Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

2.3 Геометричні параметри крана:

база, м

колія, м

задній габарит, м

найменший радіус округлення криволінійної ділянки рейкової колії (внутрішньої рейки), м

2.4 Швидкості (для механізмів, що мають декілька швидкостей, вказуються всі їх значення або діапазон їх змінювання), м/с (м/хв.):

підіймання (опускання) вантажу максимальної маси

підіймання (опускання) гакової підвіски, максимальна

плавного посадження вантажу максимальної маси, не більше

пересування:

вантажного візка з вантажем максимальної маси

крана

частота обертання, рад/с (об/хв.)

2.5 Час повної зміни вильоту (для кранів зі стрілою, що підіймається), с (хв.)

2.6 Кут повороту, рад (град.)

2.7 Місце керування:

під час роботи

під час монтажу та випробування

2.8 Спосіб керування (вказуються способи керування): механічний, електричний, гідравлічний, пневматичний тощо

2.9 Спосіб підведення струму до крану

2.10 Характеристики стійкості

Момент, кН·м (тс·м)

Вантажна стійкість

Власна стійкість

Утримуючий Му *)(на вильоті)

/

/

Перекидний Мо *)(на вильоті)

/

/

*)Вказується значення моментів, що характеризують вантажну і власну стійкість у положенні стріли (вильоті), коли відношення моментів найближче до одиниці.

2.11 Маса крана та його основних частин, т:

конструктивна маса крана (номінальна)

маса крана загальна

маса противаги

(з допусками)

маса баласту

(з допусками)

маса основних складових частин крана, що перевозяться окремо:

2.12 Розрахункове навантаження ходового колеса на рейку, кН (тс)

3 ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН КРАНА

3.1 Двигуни силових установок і механізмів

3.1.1 Генератори та електродвигуни

Параметри

Механізм (пристрій), на якому встановлено двигун*

підіймання (опускання) вантажу

пересування крана

повер­тання

пересування візка

(каретки)

Тип та умовне позначення

Рід струму

Напруга, В

Номінальний струм, А

Частота, Гц

Номінальна потужність, кВт

Частота обертання, рад/с (об/хв)

ПВ, % за 10 хв.

Виконання (нормальне, вологозахищене, вибухозахищене, пожежозахищене, морське тощо)

Ступені захисту

Вид з'єднання двигуна з

трансмісією:

найменування

тип і позначення

* Вказуються всі двигуни, що встановлені на крані

Сумарна номінальна потужність електродвигунів, кВт

3.1.2 Гідронасоси і гідромотори

Параметри

Гідронасоси

Гідромотори

Призначення

Кількість, шт.

Тип і умовне позначення

Номінальний робочий об’єм , см3

Обертальний момент номінальний/зрушення (для гідромоторів),Н×м

Номінальна потужність, кВт:

споживана (для гідронасосів)

ефективна (для гідромоторів)

Номінальний тиск, Па (кгс/см2):

на вході (для гідромоторів)

на виході (для гідронасосів)

Номінальна подача (для гідро­насосів), л/хв.:

Номінальна витрата (для гідро­моторів), л/хв.:

Номінальна частота обертання, рад/с (об/хв.)

Напрямок обертання

3.1.3 Гідроциліндри:

призначення

кількість, шт.

тип і умовне позначення

діаметр гідроциліндра/штока, мм

хід, м

номінальна сила, кН (тс)

номінальний тиск, Па (кгс/см2)

марка робочої рідини

3.2 Схеми

3.2.1 Схема електрична принципова

Місце для схеми

3.2.1.1 Перелік елементів

Позначення на схемі

Найменування та коротка технічна характеристика

Тип

Кількість

Примітка

3.2.1.2 Електромонтажні креслення

Місце для електромонтажних креслень

3.2.2 Схема гідравлічна принципова

Місце для схеми

3.2.2.1 Перелік елементів

Позначення на схемі

Найменування та

коротка технічна характеристика

Тип

Кількість

Примітка

3.2.3 Схема пневматична принципова

Місце для схеми

3.2.3.1 Перелік елементів

Позначення на схемі

Найменування та

коротка технічна характеристика

Тип

Кількість

Примітка

3.2.4 Схема кінематична

На кінематичній схемі позначаються місця встановлення підшипників, перелік яких оформлюється як специфікація до схеми

Місце для схеми

3.2.4.1 Характеристика зубчастих передач

Номер позиції на схемі

Позначення за кресленням

Найменування

деталей

Модуль, мм

Кількість зубців

Матеріал, марка

Термооброб­ка (твердість зубців)

3.2.4.2 Характеристика редукторів

Номер позиції

на схемі

Найменування, тип

Позначення на кресленні

Передаточне

число

3.2.4.3 Характеристика гальм:

механізм, на якому встановлене гальмо

кількість гальм

тип, система (автоматичне, кероване, нормально розімкнуте або замкнуте, колодкове, дискове тощо)

діаметр гальмівного шківа, диска, мм

розрахунковий гальмівний момент, на який налагоджується

гальмо, Нм

коефіцієнт запасу гальмування:

вантажної лебідки

стрілової лебідки

привод гальма:

тип

зусилля, Н (кГс)

хід виконавчого органу, мм

шлях гальмування механізму, м

3.3 Характеристика гака:

тип (однорогий, дворогий, кований, пластинчастий тощо)

номер заготовки гака за стандартом і позначення стандарту

номінальна вантажопідіймальність (для групи класифікації механізму підіймання, зазначеної в даному паспорті), т

фактична висота вертикального перерізу гака, мм

заводський номер (рік виготовлення)

клеймо ВТК

3.4 Схеми запасування і характеристика канатів

Місце для схем

на схемах вказуються розміри барабанів, блоків і способи кріплення канатів і ланцюгів

3.4.1 Характеристика канатів (дані, позначені знаком*, заповнюються за даними документа про якість каната)

Параметри

Призначення каната

вантаж­ний

стріловий

стрілового розчалу

візків

монтаж­ний

*Конструкція каната і позначення стандарту

*Діаметр, мм

Довжина, м

*Тимчасовий опір дротів розриву, Н/мм2(кГс/мм2)

*Розривне зусилля каната в цілому, Н (кГс)

Розрахунковий натяг каната, Н(кГс)

Коефіцієнт використання (коефіцієнт запасу міцності):

розрахунковий

нормативний

*Покриття поверхні дроту (ож, ж, с)

3.5 Опорно-поворотне обладнання:

виробник

позначення (із зазначенням документа, за яким воно наведене)

заводський номер (за наявності)

дата виготовлення

діаметр, мм

кількість зубців та модуль

болти кріплення:

клас міцності

матеріал

момент затягнення, Н·м

3.6 Прилади, пристрої безпеки і сигналізатори. Запобіжні пристрої. Обмежники

3.6.1 Обмежники робочих рухів

Тип

обмежника

Механізм, з яким функціонально зв’язаний обмежник

(місце встановлення)

Кількість

Номер позиції на принциповій електричній схемі

3.6.2 Обмежник вантажопідіймальності:

механізми, що вимикаються обмежником

позначення (марка, тип, модифікація) і заводський номер

максимальне перевантаження, за якого спрацьовує обмежник, %

наявність звукової та світлової попереджувальної сигналізації

перевантаження, за якого вступає в дію попереджувальна сигналізація

3.6.3 Інші обмежники, в тому числі контакти безпеки

Місце встановлення (кабіна, виносний пульт керування, флюгер ходової рами тощо)

Тип

Призначення

Номер позиції на принциповій електричній схемі

3.6.4 Покажчики

Найменування

Тип, заводський номер

Призначення

Покажчик вантажопідіймальності та вильоту

Анемометр

Інші покажчики інформаційного призначення

3.6.5 Реєстратор параметрів роботи крана:

найменування

тип, марка

місце розташування

3.6.6 Упори та буфери

Параметри

Для обмеження переміщення

вантажного візка

ходового

візка

стріли

Упори

Місце встановлення

Конструкція (жорсткий, пружинний, гідравлічний, гумовий)

Максимальний хід (для пружинних та гідравлічних), мм

Буфери

Місце встановлення (на вантажному візку, стрілі тощо)

Конструкція (жорсткий, пружинний, гідравлічний, гумовий)

Максимальний хід (для пружинних та гідравлічних), мм

3.6.7 Інші запобіжні пристрої

Найменування

Тип, марка,

спосіб привода

Призначення

Протиугінне обладнання (наводиться спосіб приводу: ручний, автоматичний тощо)

Інші пристрої

3.6.8 Сигнальні та переговорні пристрої

Найменування

Тип, позначення,

система обладнання

Призначення, умови спрацьовування

Радіостанція

Звуковий сигнал

Габаритна світлова сигналізація

Інше обладнання

3.7 Кабіни

Параметри

Кабіна

керування

Електроприміщення

Місце розташування

Тип (відкрита, закрита, нерухома,

рухома)

Тип, характеристика засклення

Характеристика ізоляції (термо- звукоізоляція тощо)

Характеристика систем створення мікроклімату в кабіні (вентиляція, опалення, кондиціонування тощо)

Характеристика крісла (можливість регулювання в вертикальній та горизонтальній площині, можливість нахилу спинки)

Інше обладнання (склоочищувачі, вогнегасники, сонцезахисний щиток та ін., їх тип і характеристика)

3.8Дані про метал основних (розрахункових) елементів металоконструкцій крана*

Найменування і позначення вузлів та елементів

Вид, товщина, діаметр металопрокату, стандарт

Марка матеріалу,

категорія, група,

клас міцності

Стандарт

на марку

матеріалу

Номер документу про якість матеріалу

4 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кран

(найменування, тип, індекс, виконання, додаткове виконання)

Заводський номер

виготовлений у відповідності з нормативними документами

Кран пройшов випробування за програмою

ким узгоджена програма

і визнаний придатним для експлуатації з зазначеними в паспорті параметрами.

Гарантійнийстрокслужбимісяців

Строкслужби при 1,5змінній роботі в паспортному режиміроків

Ресурс до першого капітального ремонтумотогодин

Місце печатки

Технічний директор

(головний інженер)

виробника

(підпис)

(дата)

Начальник ВТК

виробника

(підпис)

5 ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯвиробником

5.1 Документація, що включається до паспорта крана:

а) схема встановлення баласту та противаги з відомостями про допуск по масі і відхиленню центра ваги плит (не більше  50 мм), попереджувальне пофарбування та написів, що наносяться на плити,

б) креслення баласту та противаги;

в) сертифікат відповідності, якщо кран підлягає обов’язковій сертифікації;

г) інші документи за необхідністю.

5.2 Документація, що прикладається до паспорта крана:

а) паспорт (настанова з експлуатації) обмежника вантажопідіймальності (вантажного моменту) і схема його дії;

б) паспорти (інструкції) приладів і пристроїв безпеки;

в) настанова з експлуатації крана;

г) інструкція з монтажу, пуску, регулюванню та обкатці;

д) інструкція з улаштування рейкової колії;

е) альбом креслень деталей, що швидко зношуються;

ж) відомості на запчастини, інструменти та пристрої;

и) інші документи (за необхідністю).

Відомості про місцезнаходження крана (5 сторінок)

Найменування підприємства (організації), що експлуатує кран або прізвище та ініціали приватної особи

Місцезнаходження крана

(адреса підприємства)

Дата встановлення

Відомості про призначення працівників, відповідальних

за утримання крана в справному стані (5 сторінок)

Номер і дата наказу про призначення або договору зі спеціалізованою організацією

Прізвище, ім'я,

по батькові

Посада

№посвідчення,

термін його дії

Підпис

Відомості про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів, канатів,

вантажозахоплювального органа, приладів і пристроїв безпеки,

а також про проведену реконструкцію (5 сторінок)

Дата

Відомості про характер ремонту і заміну елементів крана, проведену реконст­рукцію

Відомості про приймання крана з ремонту або після реконструкції

(дата і № документа)

Підпис працівника, відповідального за утримання крана в справному стані

Примітка. Документи, що підтверджують якість нововстановлених механізмів, канатів і інших елементів, а також використаних під час ремонту матеріалів (металопрокату, електродів, зварювального дроту тощо) і висновок про якість зварювання повинні зберігатися нарівні з паспортом.

Запис результатів огляду (не менше 32 сторінок)

Дата огляду

Результати огляду

Термін наступного огляду

(часткового і повного)

Примітка. В цей же розділ заносяться результати експертного обстеження крана, що відпрацював строк служби.

РЕЄСТРАЦІЯ

(окрема сторінка)

Кран зареєстрований за №

(найменування органу, що проводить реєстрацію)

В паспорті пронумерованосторінок і прошнуровано всьогоаркушів, у тому числі креслень нааркушах.

Місце

(підпис, посада)

штампа

(дата)

(прізвище, ініціали особи, що реєструє)

Додаток 7

до пункту 5.1.11 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ФОРМА ПАСПОРТА КРАНА МОСТОВОГО ТИПУ

Обкладинка паспорта

(найменування крана)

(індекс крана)

ПАСПОРТ )

(позначення паспорта)

Титульний аркуш

Кран підлягає реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці до введення в експлуатацію (напис робиться тільки для кранів, що підлягають реєстрації)

Код ДКПП крана

Код ТНЗЕД

Місце товарного знака (емблеми) виробника

(найменування виробника)

(найменування, тип крана)

(індекс крана)

П А С П О Р Т

(позначення паспорта)

(реєстраційний номер)

У разі передавання крана іншому роботодавцю або в разі здавання крана в оренду разом з краном повинен бути переданий цей паспорт

Зворотний бік титульного аркуша

УВАГА!

1 Паспорт має постійно знаходитися у роботодавця (приватної особи), який експлуатує кран.

2 Уведення крана в експлуатацію здійснюється в порядку, встановленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

3 Відомості про сертифікацію

№сертифікату відповідності, термін його дії, найменування Органу з

сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД на відповідність яким проводилася сертифікація

4

(інші відомості, на які необхідно звернути увагу роботодавця)

Стор. 1

М І С Ц Е

для креслення загального вигляду крана в робочому положенні з вантажем із зазначенням основних розмірів

формат 210х297 (218х290) мм

Стор. 2

Дозвіл на виготовлення

№від “”20 р.

(найменування та адреса органу Держнаглядохоронпраці, що

видав дозвіл на виготовлення крана)

_______________________________________

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Виробник та його адреса

1.2 Тип крана

1.3 Індекс крана

(в індексі крана вказується його виконання)

1.4 Заводський номер

1.5 Рік виготовлення

1.6 Призначення крана

1.7 Група класифікації (режиму роботи) за ІSО 4301/1:

крана

механізмів:

головного підіймання

допоміжного підіймання

пересування крана

пересування візка

1.8 Тип приводу

1.9 Навколишнє середовище, у якому може працювати кран:

температура:

робочого стану С

нерабочого стану С

сейсмічність, бали

відносна вологість повітря%, за температуриС

вибухонебезпечність

пожежонебезпечність

інші характеристики середовища за необхідністю

(засоленість тощо)

1.10 Допустима швидкість вітру, м/с:

для робочого стану (з урахуванням поривів вітру), яка відповідає порогу спрацювання анемометра, встановленого на крані

для робочого стану крана, не обладнаного анемометром, на висоті 10 м

для неробочого стану крана на висоті 10 м

1.11 Обмеження одночасної роботи механізмів крана

___________________________________________________________

1.12 Рід електричного струму, напруга і кількість фаз:

коло силове

коло керування

коло робочого освітлення

коло ремонтного освітлення

1.13 Основні нормативні документи, у відповідності з якими виготовлений кран (позначення і найменування)

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

2.1 Основні характеристики крана:

вантажопідіймальність нетто  , т:

головного підіймання

допоміжного підіймання

висота підіймання, м

діапазон підіймання, м

глибина опускання максимальна, м

прогон крана, м

виліт консолей, м

база крана, м

2.2 Маса випробувальних вантажів:

статичне випробування

динамічне випробування

2.3 Установочні розміри крана, візка, м:

база візка

висота крана від рівня головки рейки

відстань між крайніми точками буферів у напрямку пересування крана

відстань по вертикалі від головки рейки до центру буфера крана

2.4 Швидкості механізмів і діапазони регулювання швидкостей, м/с (м/хв.)

Кратність поліспаста

Швидкість головного

підіймання

Швидкість допоміжного

підіймання

Діапазон регулювання швидкостей

номі-нальна

збіль-шена* *

посадки

номі-нальна

збіль-шена**

посадки

Швидкість пересування, м/с (м/хв.) (за наявності декількох швидкостей, вказуються max та min, а також діапазон регулювання):

крана з вантажем на гаку

вантажного візка з вантажем максимальної маси

Завантажити