НПАОП 0.00-1.03-02Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Електрообладнання, встановлене в приміщеннях, що замикаються, або в місцях, де у разі входу (або підходу) працівників автоматично знімається напруга, може не огороджуватися.

   1. Головні тролеї та їх струмознімачі мають бути недоступні для випадкового до них дотику з моста вантажопідіймального крана, сходів, посадочних та інших площадок, де можуть перебувати люди, що забезпечується відповідним їх розташуванням або огородженням.

   2. Тролеї крана, що не вимикаються контактом блокування люка (тролеї вантажного електромагніту, тролеї напругою більше 42 В у вантажопідіймального крана з пересувною кабіною), мають бути огороджені або розташовані між фермами (балками) моста (консолі) крана на відстані, недоступній для обслуговуючого персоналу. Огородження тролеїв виконується по всій довжині та з торців.

   3. У місцях можливого зіткнення вантажних канатів з головними тролеями чи тролеями крана, якому вони належать, або вантажопідіймального крана, розташованого ярусом нижче, мають бути встановлені відповідні захисні пристрої.

  1. Галереї, площадки та сходи

   1. На вантажопідіймальних кранах для безпечного доступу до механізмів, електрообладнання, приладів і пристроїв безпеки та металоконструкцій, що вимагають технічного обслуговування, мають бути передбачені галереї, площадки, сходи.

На однобалкових мостових кранах вантажопідіймальністю до 10 т включно, а також на двобалкових підвісних кранах влаштування галерей, площадок та сходів не обов’язкове, якщо в місцях їх установлення передбачені ремонтні площадки або інші засоби для обслуговування.

У разі відсутності площадок і сходів для обслуговування блоків і приладів безпеки на стрілі має бути передбачена можливість її опускання.

   1. Будова і розташування галерей, площадок, проходів та сходів на кранах, і в місцях установлення кранів має виконуватися за документацією на виготовлення й установлення крана з урахуванням вимог цих Правил.

   2. Для доступу на вантажопідіймальний кран із землі та в кабіну передбачаються зручні входи. У кранів мостового типу і пересувних консольних також обладнуються безпечний вхід на опорний вантажний візок і безпечний доступ до підвісного вантажного візка.

   3. У кранів мостового типу та пересувних консольних за наявності галереї, що призначена для обслуговування електрообладнання та механізмів, ширина вільного проходу галереєю має бути:

а) у кранів з трансмісійним приводом не менше 500 мм;

б) у кранів з безтрансмісійним або ручним приводом не менше 400 мм.

У тих же кранів на галереї, що призначена для розташування тролеїв, ширина проходу між поруччям і пристроями, що підтримують тролеї, а також струмознімачами має бути не менше 400 мм.

   1. У прогонах будівель, де встановлюються опорні мостові крани з групою класифікації (режиму роботи) А6 і вище згідно додатку 1, а також для всіх вантажопідіймальних кранів на естакадах мають бути обладнані галереї для проходу вздовж кранових колій по обидва боки прогону.

Галереї для проходу вздовж кранової колії споряджаються поруччям з боку прогону та з протилежного боку, якщо немає стіни. Галереї на відкритій естакаді можуть бути опоряджені поруччям тільки з зовнішнього боку (протилежного прогону).

Ширина проходу (в просвіті) галереєю має бути не менше 500 мм, а висота - не менше 1800 мм.

У місцях розташування колон забезпечується прохід збоку або в тілі колони завширшки не менше 400 мм і заввишки не менше 1800 мм. Залишати біля колон неогороджену ділянку галереї не дозволяється.

У разі обладнання проходу всередині колони за 1000 мм до підходу до неї ширина проходу вздовж галереї повинна бути поступово зменшена до ширини проходу в колоні.

Кожна галерея повинна мати виходи на сходи не рідше, ніж через 200 м.

   1. У випадку коли відстань від підлоги ремонтної площадки до нижніх частин крана менше 1800 мм двері для входу на ремонтну площадку мають бути обладнані засувом і автоматичним електричним блокуванням, що знімає напругу з головних тролеїв ремонтної ділянки.

Допускається застосування як стаціонарних, так і пересувних ремонтних площадок.

   1. Керовані з кабіни мостові крани (крім однобалкових з електроталями) обладнуються площадками для обслуговування головних тролеїв і струмоприймачів, коли вони розташовані нижче настилу галереї крана. Люк для входу з настилу моста на цю площадку споряджається кришкою з замком.

Площадка для обслуговування головних тролеїв повинна мати висоту не менше 1800 мм, ширину не менше 600 мм, довжину не менше 800 мм і бути огороджена поруччям. За необхідності ця площадка може виконуватися знімною або підйомною.

   1. Розміри люка для виходу на галереї і площадки слід приймати не менше 500х500 мм; люк обладнується кришкою, яка легко і зручно відчиняється.

Кут між кришкою люка у відчиненому положенні та настилом має бути не більше 75.

   1. Для входу до кабіни мостового, пересувного консольного крана, а також однорейкового візка влаштовується посадочна площадка зі стаціонарними сходами. Відстань від підлоги посадочної площадки до нижніх частин перекриття або частин конструкцій, що виступають, має бути не менше 1800 мм. Підлога посадочної площадки розташовується на одному рівні з підлогою кабіни або її тамбура. Відстань між посадочною площадкою і порогом дверей кабіни (тамбура) після зупинки крана має бути не менше 60 мм і не більше 150 мм.

Якщо неможливо витримати відстань по висоті (1800 мм), допускається влаштування посадочної площадки нижче рівня підлоги кабіни, але не більш ніж на 250 мм.

У разі розташування посадочної площадки в торці будівлі та неможливості додержання зазначених відстаней по висоті або між порогом і посадочною площадкою допускається наїзд кабіни на посадочну площадку, але не більше ніж на 400 мм за повністю стиснутих буферах. У цьому випадку відстань між посадочною площадкою та нижньою частиною кабіни (по вертикалі) має бути в межах 100 – 150 мм, між кабіною і огорожею посадочної площадки – не менше 400 мм, а з боку входу до кабіни – не менше 700 мм.

   1. Вхід до кабіни мостового крана через міст допускається лише в тих випадках, коли безпосередня посадка до кабіни неможлива з конструктивних або виробничих причин. У цьому випадку вхід на кран влаштовується в спеціально відведеному для цього місці через двері в поруччях моста, які обладнані електричним блокуванням відповідно до пункту 1.13.17та звуковою сигналізацією.

У магнітних кранів вхід до кабіни через міст не допускається, крім випадків, коли тролеї, які живлять вантажний електромагніт, огороджені або розташовані в недоступному для дотику місці та не вимикаються електричним блокуванням дверей входу на кран.

   1. Настил галерей, площадок та проходів виконується з металу або інших міцних матеріалів, що задовольняють протипожежним нормам. Настил влаштовується по всій довжині та ширині галереї або площадки.

Металевий настил виконується так, щоб виключалася можливість ковзання (сталеві просічно-витяжні, рифлені, перфоровані листи тощо). У випадку застосування настилів з отворами один із розмірів отвору не повинен перевищувати 20 мм.

   1. Галереї, площадки, проходи та сходи, влаштовані в місцях розташування тролеїв або неізольованих проводів, які перебувають під напругою, незалежно від наявності блокування входу, огороджуються з метою виключення випадкового дотику до тролеїв або неізольованих проводів.

   2. Площадки та галереї, розташовані на кранах, кінцеві балки кранів, а також площадки та галереї, призначені для доступу на вантажопідіймальні крани, машини і кранові колії, мають бути огороджені поруччям заввишки 1000 мм і проміжною пов’яззю на висоті 500 мм із суцільним зашиттям понизу на висоту 100 мм.

Поруччя та суцільне зашиття понизу мають бути також встановлені з торцевих боків опорного візка кранів мостового типу або пересувних консольних, а за відсутності галереї уздовж моста (консолі) крана – і з поздовжніх боків візка.

На візку мостового або пересувного консольного крана, на кінцевій балці таких кранів висота поруччя може бути зменшена до 800 мм, якщо габарити будівлі не дозволяють встановити поруччя заввишки 1000 мм.

Стояки посадочної площадки, до яких закріплюються поруччя або конструкції кріплення посадочної площадки, розташовані на висоті більше 1000 мм від її настилу, повинні бути віддалені від кабіни на відстань не менше 400 мм.

   1. На портальних кранах має бути влаштований безпечний вхід зі сходів порталу на площадку, розташовану навколо оголовка порталу за будь-якого положення поворотної частини крана.

Висота від настилу цієї площадки до нижніх елементів поворотної частини, що виступають, має бути не менше 1800 мм. Вхід з порталу на поворотну частину крана має бути можливим за будь-якого положення поворотної частини.

   1. Похилі сходи для доступу з підлоги на посадочні площадки і стаціонарні галереї, а також на площадки та галереї кранів мостового і кабельного типу, баштових і портальних мають бути завширшки не менше 600 мм. Ширина інших сходів, розташованих на самому крані, за винятком сходів заввишки не більше 1500 мм, має бути не менше 500 мм.

Сходи висотою менше 1500 мм, розташовані на крані, а також сходи для входу з кабіни на галерею крана мостового типу або пересувного консольного можуть виконуватися завширшки не менше 350 мм.

   1. Відстань між східцями має бути не більше: 300 мм – для вертикальних сходів, 250 мм – для похилих і посадочних сходів і 200 мм для похилих і посадочних сходів баштових кранів.

Крок східців має витримуватися по всій висоті сходів. Відстань від східців вертикальних сходів до конструкцій має бути не менше 150 мм.

   1. Сходи для доступу з підлоги на посадочні, ремонтні площадки та галереї для проходу вздовж кранових колій розташовуються так, щоб виключалася можливість затискання людей, які на них знаходяться, вантажопідіймальним краном, що рухається, або його кабіною.

Ці сходи виконуються як посадочні, а саме з кутом нахилу до горизонту не більше 60.

   1. Похилі сходи споряджаються з двох боків поруччям заввишки не менше 1000 мм відносно східців і повинні мати плоскі металеві східці завширшки не менше 150 мм, які виключають можливість ковзання.

   2. Вертикальні сходи обладнуються, починаючи з висоти 2,5 м від основи сходів, огорожею у вигляді дуг. Дуги розташовуються на відстані не більше 800 мм одна від одної і з’єднуються між собою не менше ніж трьома поздовжніми штабами. Відстань від сходів до дуги має бути не менше 700 мм і не більше 800 мм, а радіус дуги 350 – 400 мм.

Огорожа у вигляді дуг не потрібна, якщо сходи проходять всередині гратчастої колони перерізом не більше 900х900 мм або трубчастої башти діаметром не більше 1000 мм.

Влаштування вертикальних сходів над люками не допускається.

Якщо висота сходів більше 10 м мають влаштовуватися площадки через кожні 6 – 8 м. У разі розташування сходів усередині трубчастої башти такі площадки можуть не влаштовуватися.

   1. Сходи для входу на площадки обслуговування стрілових самохідних кранів мають бути стаціонарними, складаними (висувними) із висотою поруччя при вході на площадку не менше 150 мм.

Східці повинні бути шириною не менше 320 мм із кроком від 250 до 400 мм. Висота до першого східця від поверхні підлоги або площадки повинна бути не більше 400 мм.

   1. Монтажні та евакуаційні сходи вантажопідіймальних кранів повинні виконуватися згідно з технічними умовами або документом, що їх замінює (далі - технічні умови).

  1. Установлення

   1. Установлення вантажопідіймальних кранів і машин в будівлях, на естакадах, відкритих майданчиках, у портах та інших постійних місцях експлуатації має визначатися проектною документацією.

   2. Крани, талі та однорейкові візки установлюються таким чином, щоб під час підіймання вантажу виключалася необхідність попереднього його підтягування за похилого положення вантажних канатів і була б можливість переміщення вантажу, піднятого не менше, ніж на 500 мм вище обладнання, штабелів вантажів, бортів рухомого складу тощо, які зустрічаються на шляху переміщення.

У разі керування краном або пересувним талем з підлоги, має бути передбачений вільний прохід для працівника, який ним керує.

Установлення вантажопідіймальних краніві машин, у яких вантажозахоплювальним органом є вантажний електромагніт, над виробничими або іншими приміщеннями не дозволяється.

   1. Установлення кранів, однорейкових візків і пересувних талів над виробничими приміщеннями для підіймання й опускання вантажів через люк у перекритті допускається лише при розташуванні одного приміщення безпосередньо над іншим.

Люк у перекритті споряджається постійною огорожею заввишки не менше 1000 мм із суцільним зашиттям внизу на висоту 100 мм з обов’язковою світловою сигналізацією (напис, що світиться), що попереджає як про знаходження вантажу над люком, так і про опускання вантажу, а також написами, які забороняють перебування людей під вантажем, що переміщується.

Установлення над виробничими приміщеннями стаціонарних талів або лебідок для підіймання вантажів через люк у перекритті не дозволяється.

   1. Для вантажопідіймальних кранів і машин, що пересуваються надземними рейковими коліями, мають дотримуватися такі умови:

а) відстань від верхньої точки крана до стелі будівлі, нижнього поясу кроквяних ферм або прикріплених до них предметів, а також до нижньої точки іншого вантажопідіймального крана, що працює ярусом вище, має бути не менше 100 мм;

б) відстань від настилу площадок і галереї опорного крана, за винятком настилу кінцевих балок та вантажних візків, до суцільного перекриття або підшивки покрівлі, до нижнього поясу кроквяних ферм і прикріплених до них предметів, а також до нижньої точки вантажопідіймального крана, що працює ярусом вище, має бути не менше 1800 мм;

в) відстань від частин торців вантажопідіймального крана, що виступають, до колон і стін будівлі, поруччя прохідних галерей має бути не менше 60 мм. Ця відстань установлюється при симетричному розташуванні коліс вантажопідіймального крана відносно рейок;

г) відстань від нижньої точки вантажопідіймального крана (не враховуючи вантажозахоплювального органу) до підлоги цеху або площадок, на яких під час її роботи можуть перебувати люди (за винятком площадок, призначених для її ремонту), має бути не менше 2 м. Відстань між нижньою точкою кабіни крана або однорейкового візка та підлогою цеху має бути не менше 2 м, а якщо цю відстань неможливо витримати – у межах від 500 до 1000 мм;

д) відстань від нижніх частин вантажопідіймального крана чи машини, що виступають (не враховуючи вантажозахоплювального органу), до розташованого в зоні їхдії обладнання має бути не менше 400 мм;

е) відстань від частин, що виступають, кабіни керування і площадки для обслуговування тролеїв до стіни, обладнання, трубопроводів, частин будівлі, що виступають, колон, покрівель підсобних приміщень та інших предметів, відносно яких кабіна переміщується, має бути не менше 400 мм.

   1. Відстань по горизонталі між частинами, що виступають, вантажопідіймального крана, який пересувається наземними рейковими коліями, і будівлями, штабелями вантажів та іншими предметами, що розташовані на висоті до 2 м від рівня землі або робочих площадок, має бути не менше 700 мм, а на висоті більше 2 м – не менше 400 мм.

Відстань по вертикалі від консолі противаги або від противаги, що розташована під консоллю баштового крана, до площадок, на яких можуть перебувати люди, має бути не менше 2 м.

   1. Установлення вантажопідіймальних кранів, однорейкових візків і талів з автоматичним або напівавтоматичним керуванням, під час якого вони не супроводжуються машиністом, має виключати можливість зачіпання вантажем елементів будівлі, обладнання, штабелів вантажів тощо. На шляху пересування такої машини повинно бути виключене перебування людей; над проїжджою частиною та над проходами для людей повинні бути встановлені запобіжні перекриття (сітки тощо), які здатні витримати вантаж, що падає.

   2. Установлення вантажопідіймальних кранів для виконання будівельно-монтажних робіт має проводитися у відповідності з проектом виконання робіт.

   3. Установлення вантажопідіймальних кранів, що переміщуються рейковими коліями в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, має бути узгоджене з власником лінії. Дозвіл на таке установлення для виконання будівельно-монтажних робіт має зберігатися разом із проектом виконання робіт, в інших випадках – у паспорті вантажопідіймального крана.

   4. Установлення стрілових самохідних кранів має провадитися на спланованій і підготовленій площадці, ухил якої не перевищує зазначеного в їх паспорті. Установлювати крани на свіжонасипаному неущільненому ґрунті не дозволяється. У проекті виконання робіт мають бути враховані категорія і характер ґрунту площадки, а для свіжонасипаного ґрунту зазначені ступінь і (або) технологія його ущільнення.

   5. Біля краю укосу котловану або канави вантажопідіймальні крани встановлюються з дотриманням відстаней, зазначених у таблиці 8. За неможливості дотримання цих відстаней або якщо глибина котловану більше 5 м укіс має бути укріплений. Спосіб укріплення укосу, а також умови установлення кранів на ґрунті, не зазначеному в таблиці 8, повинні бути визначені в проектній документації.

Таблиця 8 – Найменша допустима відстань від основи укосу котловану (канави) до найближчих опор вантажопідіймального крана

Глибина

котловану

Відстань від основи укосу до найближчої опори*)для ненасипного ґрунта, м

(канави), м

піщаного і гравійного

супіщаного

суглинного

глинистого

лесового сухого

1

1,5

1,25

1,0

1,0

1,0

2

3,0

2,4

2,0

1,5

2,0

3

4,0

3,6

3,25

1,75

2,5

4

5,0

4,4

4,0

3,0

3,0

5

6,0

5,3

4,75

3,5

3,5

*)Під найближчою опорою розуміється край виносної опори самохідного стрілового крана або край основи укосу баластової призми вантажопідіймального крана, що переміщується рейковими коліями.


  1. Вантажозахоплювальні пристрої

   1. Вантажозахоплювальні пристрої (стропи, захоплювачі, траверси тощо) повинні відповідати вимогам чинних НД.

   2. Розрахунок стропів, виконаних із дозволених для цих цілей матеріалів, проводиться з урахуванням кількості віток канатів і кута нахилу їх до вертикалі.

Розрахункове навантаження окремої вітки багатовіткового стропа призначають з умови рівномірного натягу кожної з віток і дотримання розрахункового кута між вітками, що дорівнює 90.

Для стропа, із кількістю віток більше трьох, що сприймають розрахункове навантаження, враховують у розрахунку не більше трьох віток. Під час розрахунку стропів, призначених для транспортування заздалегідь відомого вантажу, як розрахункові кути між вітками стропів можуть бути прийняті фактичні кути.

   1. Для канатних стропів із сталевих канатів мають використовуватися сталеві канати хрестової звивки згідно з ГОСТ 2688, ГОСТ 3071, ГОСТ 3079, ГОСТ 7668, ГОСТ 7669.

Коефіцієнт запасу розривного зусилля каната стосовно навантаження окремої вітки стропа має бути не меншим 6.

   1. Для ланцюгових стропів мають використовуватися круглоланкові ланцюги згідно з ГОСТ 30441 (ИСО 3076) і чинних НД. Коефіцієнт запасу руйнівного навантаження ланцюга стосовно навантаження окремої вітки стропа має бути не меншим 4.

   2. Конопляні, бавовняні, сизалеві канати, застосовувані для виготовлення стропів, мають відповідати вимогам ГОСТ 30055.

Застосування для виготовлення стропів канатів із синтетичних матеріалів (поліамідних, поліпропіленових, поліефірних) і комбінованих, а також стрічок, допускається за технічною документацією, погодженою в установленому порядку.

Коефіцієнт запасу розривного зусилля по відношенню до навантаження окремої вітки стропа має бути не меншим 8.

   1. Заплетення петлі в конопляного, бавовняного, сизалевого каната повинно мати не менше двох повних і двох половинних пробивок і має бути оклетньоване.

   2. Для знімних моторних грейферів або інших вантажозахоплювальних пристроїв для кранів мостового типу, поворот яких у вертикальній площині протягом експлуатації не є допустимим, має бути забезпечена фіксація вантажозахоплювального пристрою відносно корпуса гакової підвіски.

  1. Кранова колія

   1. Улаштування рейкової кранової колії, за винятком колій залізничних кранів, повинне здійснюватися за проектною документацією.

Будова рейкової колії будівельних баштових кранів має відповідати вимогам СНиП 3.08.01.

Будова рейкової колії залізничного крана повинна відповідати ЦРБ 0004 “Правила технічної експлуатації залізниць в Україні”.

У разі встановлення вантажопідіймального крана на кранову колію, що експлуатується, остання має бути перевірена розрахунком на допустимість такого навантаження.

   1. У проекті надземної рейкової кранової колії повинні міститися такі основні відомості:

а) тип рейок;

б) спосіб кріплення рейок між собою;

в) наявність підкладок між рейками, конструкція підкладок і спосіб їх установлення;

г) зазор між рейками;

д) гранично допустимі величини загального поздовжнього ухилу, допуски на ширину колії і на різницю рівня головок рейок;

Завантажити