НПАОП 0.00-1.03-02Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Частота обертання вантажозахоплювального органу, рад/с (об/хв.)

2.5 Місце керування:

під час роботи

під час монтажу та випробування

2.6 Спосіб керування (вказуються способи керування): механічний, електричний, гідравлічний, пневматичний і т. ін., відповідно до конкретного механізму або групи механізмів

2.7 Спосіб підведення струму:

до крана

до вантажного візка

2.8 Маса крана, т:

2.8.1 Маса основних складових частин крана, т

2.9 Розрахункове навантаження ходового колеса на рейку, кН (тс):

у вертикальній площині

у горизонтальній площині

2.10 Тип кранової рейки

2.11 Ширина голівки кранової рейки, мм

2.12 Тип візкової рейки

2.13 Ширина голівки візкової рейки, мм

3 ТЕХНІЧНІ ДАНІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

3.1 Електродвигуни

Параметри

Механізм, на якому встановлено електродвигун

підіймання

пересування

повертання вантажозахоплювального органу

голов­ного

допоміжного

крана

візка

1

2

3

4

5

6

Тип і умовне позначення

Рід струму

Напруга, В

Номінальний струм, А

Частота, Гц

Номінальна потужність, кВт

Частота обертання, рад/с

(об/хв.)

ПВ, % за 10 хв.

Виконання (нормальне,

вологозахищене, вибухозахищене, пожежозахищене, морське тощо)

Кількість, шт.

Ступені захисту

Вид з'єднання електродвигуна з трансмісією:

найменування,

тип і позначення

3.1.1 Сумарна потужність електродвигунів, кВт

3.2 Схеми

3.2.1 Схема електрична принципова

Місце для схеми

3.2.1.1 Перелік елементів

Позначення на схемі

Найменування та коротка технічна характеристика

Тип

Кількість

Примітка

3.2.1.2 Електромонтажні креслення(схеми електричних з’єднань та таблиці з’єднань)

Місце для електромонтажних креслень

3.2.2 Схема кінематична

(На кінематичній схемі позначаються місця встановлення підшипників, перелік яких оформлюється як специфікація до схеми)

3.2.2.1 Характеристика зубчастих передач

Номер позиції на схемі

Позначення за кресленням

Найменування деталей

Модуль,

мм

Кількість зубців

Матеріал, марка

Термооб-робка (твердість зубців)

3.2.2.2 Характеристика зірочок ланцюгових передач

Номер позиції на схемі

Номер стандарту або позначення на схемі

Наймену-вання

Крок, мм

Кількість зубців

Матеріал, марка

Термо-обробка (твердість зубців)

3.2.2.3 Характеристика редукторів

Номер позиції

на схемі

Найменування, тип

Позначення на кресленні

Передаточне

число

3.2.2.4 Характеристика гальм

Параметри

Механізм, на якому встановлене гальмо

підіймання

пересування

повертання вантажозахоп­лювально­го органу

голов­ного

допоміжного

крана

візка

1

2

3

4

5

6

Тип, система (автоматичне, кероване, нормально розімкнуте або замкнуте, колодкове, дискове тощо)

Кількість гальм

Діаметр гальмівного шківа,

диска, мм

Розрахунковий гальмівний мо­мент, на який налагоджується гальмо, Н·м

Коефіцієнт запасу гальмування

Тип приводу

Хід виконавчого органу, мм

Зусилля приводу, Н

Шлях гальмування механізму, м

3.3 Схеми запасування і характеристика канатів і ланцюгів

Схеми запасування вантажних поліспастів головного і допоміжного підіймання

Місце для схем

На схемах вказуються розміри барабанів, блоків і способи кріплення канатів і ланцюгів

3.3.1 Характеристика канатів (дані, позначені знаком*, заповнюються за даними документа про якість каната)

Параметри

Механізм

головного підіймання

допоміжного підіймання

*Конструкція каната і позначення стандарту

*Діаметр, мм

Довжина, м

*Тимчасовий опір дротів розриву, Н/мм2(кГс/мм2)

*Розривне зусилля каната в цілому, Н (кГс)

Розрахунковий натяг каната, Н(кГс)

Коефіцієнт використання (коефіцієнт запасу міцності):

розрахунковий

нормативний

*Покриття поверхні дроту (ож, ж, с)

    1. Характеристика ланцюгів (дані, позначені знаком*, заповнюються за даними документа про якість ланцюгів):

призначення ланцюга і позначення на схемі

*конструкція ланцюга і позначення стандарту

*діаметр (калібр) ланки або діаметр ролика, мм

*крок ланцюга, мм

довжина ланцюга, м

*руйнівне навантаження ланцюга, кН(кГс)

розрахунковий натяг, кН(кГс)

коефіцієнт запасу міцності:

розрахунковий

нормативний

    1. Характеристика вантажозахоплювальних органів

3.5.1 Гаки

Параметри

Механізм

головного

підіймання

допоміжного підіймання

Тип (однорогий, дворогий, кований, пластинчастий тощо)

Номер заготовки гака за стандартом і позначення стандарту

Кількість гаків, шт.

Номінальна вантажопідіймальність (для групи класифікації механізму підійман­ня, зазначеної в даному паспорті), т

Фактична висота вертикального перерізу гака, мм

Заводський номер (рік виготовлення)

Клеймо ВТК

3.5.2 Грейфери:

тип та позначення за стандартом

місткість ковша, м3

вид матеріалів, для перевалювання яких призначений грейфер, і їх мак­симальна насипна вага, кН/м3(тс/м3)

маса грейфера, т

маса зачерпуваного матеріалу, т

заводський номер

клеймо ВТК, або посилання на доданий паспорт грейфера

тип двигуна моторного грейфера

потужність двигуна, кВт

3.5.3 Вантажні електромагніти:

тип

тип шафи керування

джерело струму живлення:

тип

потужність, кВт

струм живлення:

рід струму

напруга, В

маса електромагніту, т

підіймальна сила, кН(тс) при підійманні матеріалів:

плит

скрапу

стружки

металобрухту

чавунних зливків

максимальна температура вантажу, що підіймається,С

заводський номер

клеймо ВТК

3.5.4 Інші вантажозахоплювальні органи (спредери, автоматичні захоплювачі тощо):

найменування

тип, марка

розрахункова вантажопідіймальність, т

маса вантажозахоплювального органу, т

габаритні розміри

заводський номер

клеймо ВТК

3.6 Прилади, пристрої безпеки та сигналізатори. Запобіжні пристрої

3.6.1 Обмежники

Тип (важільний, шпиндельний або електричне коло)

Механізм, з яким функціонально зв’язаний.

Місце установлення

Відстань до упору в момент вимкнення двигуна, обмежника, м

Блокування

Кількість

Номер позиції, позначення на принциповій електричній схемі

3.6.2 Обмежник вантажопідіймальності:

механізми, що вимикаються обмежником

позначення (марка, тип, модифікація) і заводський номер

система

максимальне перевантаження, за якого спрацьовує обмежник, %

3.6.3 Контакти безпеки

Місце

установлення

Тип

Призначення

Номер позиції, позначення на принциповій електросхемі

3.6.4 Упори та буфери

Обмеження переміщення

Упори

Буфери

Конструкція (жорсткий, пру­жинний, гідравлічний тощо)

Місце встановлення

Конструкція (жорсткий, пружинний, гідравлічний тощо)

Максимальний хід, мм

3.6.5 Інші запобіжні пристрої

Найменування, місце

встановлення

Тип, марка, спосіб приводу

Призначення

Позначення на принциповій

електричній схемі

Анемометр (сигналізатор тиску вітру)

Протиугінне обладнання

Інші запобіжні пристрої

3.6.6 Покажчики

Найменування,

місце встановлення

Тип,

заводський номер

Призначення

Покажчик вантажопідіймальності

Інші покажчики інформаційного

характеру

3.6.7 Реєстратор параметрів роботи крана:

найменування

тип, марка

місце розташування

3.6.8 Сигнальні та переговорні пристрої

Найменування

Тип, позначення,

система обладнання

Призначення, умови спрацьовування

Радіостанція

Звуковий сигнал

Інше обладнання

3.7 Кабіна:

місце розташування

призначення

тип, конструктивне виконання (відкрита, закрита тощо)

кількість місць

тип, характеристика засклення

характеристика ізоляції (термо- звукоізоляція і т. ін.)

характеристика систем створення мікроклімату в кабіні (вентиляція, опалення, кондиціонування тощо)

характеристика крісла

інше обладнання (склоочищувачі, вогнегасники, пристрій для евакуації машиніста тощо)

3.8 Дані про метал основних (розрахункових) елементів металоконструкцій крана*

Найменування і позначення вузлів і елементів

Вид, товщина,

діаметр металопрокату, стандарт

Марка матеріалу,

категорія, група,

клас міцності

Стандарт

на марку

матеріалу

Номер документу про якість матеріалу

4 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Кран

(найменування, тип, індекс, виконання)

Заводський номер

виготовлений у відповідності з нормативними документами

Кран пройшов випробування за програмою

і визнаний придатним для експлуатації з зазначеними в паспорті параметрами.

Гарантійнийстрокслужбимісяців

Строкслужби при роботі в паспортному режиміроків

Ресурс до першого капітального ремонтуциклів

Місце печатки

Технічний директор

(головний інженер)

виробника

(підпис)

(дата)

Начальник ВТК

виробника

(підпис)

5 ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

5.1 Документація, що включається до паспорта крана:

а) сертифікат відповідності (стосується кранів, що підлягають обов'язковій сертифікації);

б) інші документи (за необхідності).

5.2 Документація, що додається до паспорта крана:

а) паспорти та інструкції на окремі вузли крана, що виготовлені на інших підприємствах (за наявності);

б) паспорти (інструкції) приладів і пристроїв безпеки;

в) настанова з експлуатації;

г) інструкція з улаштування рейкової колії;

д) альбом креслень деталей, що швидко зношуються;

е) відомості на запасні частини, інструменти та пристрої;

ж) інші документи (за необхідності).

Відомості про місцезнаходження крана (5 сторінок)

Найменування підприємства (організації), що експлуатує кран або прізвище та ініціали приватної особи

Місцезнаходження крана

(адреса власника)

Дата встановлення

Відомості про призначення працівників, відповідальних

за утримання крана в справному стані (5 сторінок)

Номер і дата наказу про призначення або договору зі спеціалізованою організацією

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

№посвідчення,

термін його дії

Підпис

Відомості про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів, канатів,

вантажозахоплювального органа, приладів і пристроїв безпеки,

а також про проведену реконструкцію (5 сторінок)

Дата

Відомості про характер ремонту і заміну елементів крана, проведену реконструкцію

Відомості про приймання крана з ремонту або після реконструкції

(дата і № документа)

Підпис працівника, відповідального за утримання крана в справному стані

Примітка. Документи, що підтверджують якість нововстановлених механізмів, канатів і інших елементів, а також використаних під час ремонту матеріалів (металопрокату, електродів, зварювального дроту тощо) і висновок про якість зварювання повинні зберігатися нарівні з паспортом.

Запис результатів огляду (не менше 32 сторінок)

Дата огляду

Результати огляду

Термін наступного огляду

(часткового і повного)

Примітка. В цей же розділ заносяться результати експертного обстеження крана, що відпрацював строк служби.

РЕЄСТРАЦІЯ

(окрема сторінка)

Кран зареєстрований за №

(найменування органу, що проводить реєстрацію)

В паспорті пронумерованосторінок і прошнуровано всьогоаркушів, у тому числі креслень нааркушах.

Місце

(підпис, посада)

штампа

(дата)

(прізвище, ініціали особи, що реєструє)

Додаток 8

до пункту 5.1.11 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ФОРМА ПАСПОРТАТАЛя ЕЛЕКТРИЧНОГО*

Обкладинка паспорта

ПАСПОРТ* *

(найменування таля)

(позначення таля)

Титульний аркуш

Місце товарного знаку (емблеми) виробника

(найменування виробника)

(найменування, типталя)

(індексталя)

ПАСПОРТ

(позначення паспорта)

(реєстраційний номер)

У разі передаванняталяіншому роботодавцю або здаванняталяв оренду разом зталем повиненбути переданий цей паспорт

Зворотній бік титульного аркуша

УВАГА!

1 Паспорт має постійно знаходитися у роботодавця (приватної особи), який експлуатує таль.

2 Уведення таля в експлуатацію здійснюється в порядку, встановленому Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

3 Відомості про сертифікацію

№сертифікату відповідності, термін його дії, найменування Органу з

сертифікації, що видав сертифікат, позначення НД на відповідність яким проводилася сертифікація

4

(інші відомості, на які необхідно звернути увагу роботодавця)

Стор. 1

Місце для креслення

загального вигляду таля

формат 210х297мм

Стор. 2

Дозвіл на виготовлення

№від “”20 р.

(найменування та адреса органу Держнаглядохоронпраці, що

видав дозвіл на виготовлення таля)

1Загальнівідомості

1.1 Виробник та його адреса

1.2 Типталя

1.3 Вантажопідіймальність нетто (на гаку),т

1.4 Індексталя

1.5 Заводський номер

1.6 Рік виготовлення

1.7 Призначенняталя

(самостійний механізм або в складі крана)

1.8 Група класифікації механізмів за ІSО 4301/1:

підіймання

пересування

1.9 Типпривода

1.10 Кліматичне виконання і категорія розміщення таля за ГОСТ 15150 (заповнюється, якщо ці дані не відображені в позначенні таля)

1.11 Навколишнє середовище, в якому може експлуатуватисяталь:

температура, °С:

неробочогостану:

гранична найбільша

гранична найменша

робочогостану:

гранична найбільша

гранична найменша

відноснавологістьповітря, ______ %,притемпературі°С

вибухонебезпечність

пожежонебезпечність

сейсмостійкість

інші характеристики середовища, в тому числі допустима швидкість вітру (за необхідності)

1.12 Обмеження по одночаснійроботімеханізмів

1.13 Можливість пересування по криволінійнійділянці монорейкової колії

1.14 Рід електричногоструму,напругаі кількість фаз:

коло силове

коло керування

1.15 Основні нормативні документи, відповідно до яких виготовленийталь(позначення і найменування)

2 Основні технічні дані та характеристикиталя

2.1 Основні характеристикиталя:

вантажопідіймальність нетто (на гаку),т

кратність поліспаста

діапазон підіймання (відстань по вертикалі між верхнім і нижнім робочимиположеннями гака),м

вертикальний підхід (відстань по вертикалі від нижньої полицімонорейкової коліїдо опорної поверхні гака в його верхньому положенні),м

2.2 Установочні розміриталя:

база,м

розмір по буферах,м

відстань по вертикалі від нижньої полицімонорейкової коліїдо центра буфераталя,м

тип і профіль колії

мінімальний радіус закруглення колії (якщо передбачений),м

максимальнийухилколії, % (град.)

2.3 Маса випробувальнихвантажів,т:

статичне випробування

динамічне випробування

2.4 Швидкості механізмів *

Механізм

Швидкість,м/с

номінальна

мінімальна (за наявності)

Підіймання (опускання)

Пересування

2.5 Спосіб керування талем

(зпідлоги,зкабіни, дистанційний)

2.6 Спосіб струмопідводу до таля

2.7 Маса таля, т

2.8 Максимальне навантаження колеса на рейку, кН (тс)

  1. Технічні дані та характеристики складових частин

3.1Електродвигуни

Параметри

Механізм

підіймання

пересування

Тип і умовне позначення

Напруга, В

Номінальнийструм, А

Частота, Гц

Номінальна потужність,кВт

Частота обертання, об/хв.

Тривалістьвключень, %

Кількістьвключеньза 1годину

Виконання

Кількість електродвигунів

Ступіньзахисту за ГОСТ 14254

3.1.1 Сумарна потужність електродвигунів,кВт

3.2 Схема електричнапринципова________________________,наведенана

(позначення)

стор._____даногопаспорта.

3.3 Перелік елементів

Позначення на схемі

Найменування і коротка технічна характеристика

Тип

Кількість

Примітка

3.4 Електромонтажнікреслення (схеми електричні з'єднань і таблиці з'єднань)наведеніна стор.__________даногопаспорта.

3.5 Схеми кінематичні механізмів ________________________,наведеніна

стор._______даногопаспорта.

3.5.1 Характеристика гальм*

Параметри

Механізм

підіймання

пересування

Тип гальма, система

Кількість гальм

Діаметр гальмівного шківа (диска),мм

Гальмівний момент, розрахунковий, на який налагоджується гальмо, Н м

Коефіцієнт запасу гальмування

Типприводу

Хід виконавчого органу,мм

Зусилляприводу, Н

Шлях гальмування механізму,м

Завантажити