НПАОП 0.00-1.03-02Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Рисунок 10.9 – Кошикоподібна деформація

Рисунок 10.13 – Місцеве зменшення діаметра каната на місці руйнування органічного осердя

Рисунок 10.10 – Видавлювання металевого осердя

Рисунок 10.14 – Роздавлювання каната

а

б

Рисунок 10.15 – Перекручування каната

Рисунок 10.11 – Видавлювання дротів сталок: а – в одній сталці;

б – у декількох сталках

Рисунок 10.16 – Залом каната

Рисунок 10.12 – Місцеве збільшення

діаметра каната

Рисунок 10.17 – Перегин каната

Додаток 11

до пункту 10.3.9 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ГРАНИЧНІ НОРМИ БРАКУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ І МАШИН

Таблиця 11.1

Елементи

Дефекти, за наявності яких елемент вибраковується

Ходові колеса кранів та візків

1. Тріщини будь-яких розмірів

2. Виробленість поверхні реборди на величину 50% і більше від її первинної товщини

3. Виробленість поверхні кочення, що зменшує первинний діаметр колеса на 2 %

4. Різниця діаметрів коліс, пов'язаних між собою кінематично, більше 0,5 %*

Блоки

1. Спрацювання рівчака блока більше 40 % первинного радіуса рівчака

2. Часткові обломи реборд не більше 75 мм на довжину

Барабани

1. Тріщини будь-яких розмірів

2. Спрацювання рівчака барабана за профілем більше 2 мм

Гаки

1. Тріщини та надриви на поверхні

2. Спрацювання зіва більше 10% первинної висоти вертикального перерізу гака

Шківи гальмівні

1. Тріщини та обломи, що виходять на робочі та посадочні поверхні

2. Спрацювання робочої поверхні ободу більше 25% первинної товщини

Накладки гальмівні

1. Тріщини та обломи, що підходять до отворів під заклепки

2. Спрацювання гальмівної накладки за товщиною до появи головок заклепок або більше 50% первинної товщини

*Для механізмів із центральним приводом

Таблиця 11.2

Номінальний діаметр, мм

30-50

50-80

80-120

120-180

180-260

Гранично допустимий зазор в з'єднанні

Нерухомі з’єднання шарніра, стрілової системи портальних кранів, вісь-опора вісі (щока)

Шарніри елементів врівноважених стрілових систем (хобот-стріла, хобот-відтяжка, тяга коромисла рухомої противаги-стріла та ін.)

1,0

1,2

1,3

1,5

1,7

Шарніри основин стріл (п'ята стріли)

2,0

2,4

2,6

3,0

3,4

Рухомі з’єднання шарніра, вісь-втулка

1,8

2,5

3,2

3,6

4,0

Примітка.

1. Бракування шарнірного з'єднання здійснюється при перевищенні граничних значень одного зі з’єднань, або по сумарному значенню спрацювання у рухомому та нерухомому з'єднанні у шарнірі (люфта), перевищуючого допустиме значення у рухомому з’єднанні.

2. Вимірювання ступеня спрацювання здійснюються прямими інструментальними методами з розбиранням шарніра або приладними безрозбірними методами.

Додаток 12

до пункту 10.3.25 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НОРМИ БРАКУВАННЯ ВАНТАЖОЗАХОПЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Бракування знімних вантажозахоплювальних пристроїв, що знаходяться в експлуатації, повинно провадитися згідно з нормативною документацією, яка визначає порядок, методи бракування та бракувальні показники.

За відсутності у власника нормативної документації бракування елементів канатних та ланцюгових стропів провадять відповідно до рекомендацій, наведених в цьому додатку.

Канатний строп підлягає бракуванню, якщо кількість видимих обривів зовнішніх дротів каната перевищує зазначену в таблиці 12.1.

Таблиця 12.1

Стропи з канатів

подвійної звивки

Кількість видимих обривів дротів на ділянці

канатного стропа довжиною

3d

6d

30d

4

6

16

Примітка. d – діаметр каната, мм

Ланцюговий строп підлягає бракуванню при подовженні ланки ланцюга більше 3 % від первинного розміру (рисунок 12.1) і при зменшенні діаметра перерізу ланки ланцюга внаслідок спрацьовування більше 10 % (рисунок 12.2).

L1 1,03 L

 0,9 d

Рисунок 12.1 – Збільшення ланки

ланцюга

L– первинна довжина ланки, мм

L1– збільшена довжина ланки, мм

Рисунок 12.2 – Зменшення діаметра перерізу ланки ланцюга

d– первинний діаметр, мм

d1, d2– фактичні діаметри перерізу ланки, виміряні у взаємо перпендикулярних напрямках, мм

Додаток 13

до пункту 10.4.18 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ФОРМА ВАХТОВОГО ЖУРНАЛУмашиніста крана

Дата

Зміна

Машиніст

Результати огляду крана:

№№

п/п

Найменування механізму, вузла, деталі, приладу та пристрою безпеки

Результати

перевірки

Прізвище, ім’я, по батькові та посада працівника, що усунув несправність

1

Металоконструкції:

–стріла

–опорна рама

–поворотна рама

2

Опорно-поворотне обладнання

3

Механізми:

–головного підіймання

–допоміжного підіймання

–повертання

–підіймання стріли

–висунення секцій стріли

–пересування

–інші

4

Канати:

–вантажний

–стріловий

–відтяжки стріли

5

Гак і гакова підвіска

6

Система керування

–електрична

–гідравлічна

–пневматична

7

Електрообладнання

8

Гідропристрої

9

Прилади та пристрої безпеки:

–обмежник вантажопідіймальності

–кінцеві вимикачі

–інші

10

Освітлення, опалення, кондиціонер

11

Інші зауваження, що виявлені під час роботи

Зміну прийняв

Прізвище, ім’я, по батькові і підпис машиніста

Зміну здав

Прізвище, ім’я, по батькові і підпис машиніста

Результати огляду крана фахівцями:

Працівник, відповідальний за утримання вантажопідіймального крана в справному стані

Додаток 14

до пункту 10.5.21 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

РЕКОМЕНДОВАНА ЗНАКОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ

ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ КРАНАМИ

Таблиця 14.1

Операція

Рисунок

Сигнал

Підняти вантаж або гак

Переривчастий рух рукою вверх на рівні пояса, долоня повернута догори, рука зігнута в лікті

Опустити вантаж або гак

Переривчастий рух рукою вниз перед грудьми, долоня повернута донизу, рука зігнута в лікті

Пересунути кран (міст)

Рух витягнутою рукою, долоня повернута в бік потрібного руху

Пересунути візок

Рух зігнутою в лікті рукою,

долоня повернута в бік необхідного руху візка

Повернути стрілу

Рух зігнутою в лікті рукою,

долоня повернута в бік

потрібного руху стріли


Примітка. Рекомендована форма стропальника: жилет і каска - жовтого кольору, сорочка - блакитного, пов'язка – червоного.

Операція

Рисунок

Сигнал

Підняти стрілу

Рух вверх простягнутою рукою, попередньо опущеною у вертикальне положення, долоня розкрита

Опустити стрілу

Рух вниз простягнутою рукою, попередньо піднятою у вертикальне положення, долоня розкрита

Стоп (припинити

підіймання або пересування)

Різкий рух рукою праворуч і ліворуч на рівні пояса, а долоня повернута донизу

Обережно (застосовується перед подаванням будь-якого із зазначених вище сигналів при необхідності незначного переміщення)

Кисті рук повернуті долонями одна до іншої на невеликій відстані, руки при цьому підняті догори

Додаток 15

до пункту 10.5.25 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

ФОРМА НАРЯДУ-ДОПУСКУ

на проведення робіт вантажопідіймальним краном поблизу

повітряних ліній електропередачі

(найменування підприємства та

відомства)

Наряд-допуск №

Наряд видається на виконання робіт на відстані менше 40 м від крайнього проводу лінії електропередачі напругою більше 42В.

1. Машиністу крана

(прізвище, ім'я, по батькові)

(тип крана, реєстраційний номер)

2. Надано для роботи

(організація, що надала кран)

3. На дільниці

(організація, якій наданий кран, місце проведення робіт,

будівельний майданчик, склад, цех)

4. Напруга лінії електропередачі

5. Умови роботи

(необхідність зняття напруги з лінії електропередачі,

найменша припустима при роботі крана відстань по горизонталі

від крайнього проводу до найближчих частин крана,

спосіб переміщення вантажу та інші заходи безпеки)

6. Умови пересування крана

(положення стріли та інші заходи безпеки)

7. Початок роботигод. хв. ""200 р.

8. Кінець роботигод. хв. ""200 р.

9. Відповідальний за безпечне проведення робіт

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата і номер наказу про призначення)

10. Стропальник

(прізвище, ім'я, по батькові)

(номер посвідчення, дата останньої перевірки знань)

11. Дозвіл на роботу крана в охоронній зоні

(організація, що видала дозвіл, номер і дата дозволу)

12. Наряд-допуск видав головний інженер (енергетик)

(організація, підпис)

13. Необхідні заходи безпеки, зазначені в пункті 5, виконані

Працівник, відповідальний за безпечне проведення робіт

""200 р.

(підпис)

14. Інструктаж одержав машиніст крана

(підпис)

""200 р.

Примітки.

1. Наряд виписується у двох примірниках: перший видається машиністу крана, другий зберігається у виконавця робіт.

2. Пункт 11 заповнюється в разі роботи крана в охоронній зоні лінії електропередачі.

3. До повітряних ліній електропередачі належать також відгалуження від них.

4. Роботи поблизу лінії електропередачі виконуються в присутності та під керівництвом працівника, відповідального за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

5. Роботи поблизу ліній електропередачі кранів,що використовуютьсядляобслуговуванняі ремонту цих ліній, проводяться за нарядами-допусками, передбаченими “Правилами безпечної експлуатації електроустановокспоживачів”.

нетто – для гакових кранів та талів, проміжна – для стрілових самохідних кранів, корисна – для інших кранів. Маса випробувального вантажу зазначається в паспорті крана (таля).

)Даний паспорт є зразком, на підставі якого розробник документації складає паспорт відповідно до типу стрілового крану, включаючи до нього з переліку відомостей, що містяться в даному зразку, тільки ті, що відносяться до даного типу крана. Паспорт видається у твердій обкладинці на аркушах формату 210х297 мм. Формат паспорта друкарського видання – 218х290 мм.

* Наводяться дані для основної стріли (стріла мінімальної робочої довжини);

* Вказати умови, за яких допускається (або забезпечується) робота із збільшеною швидкістю

* Вказується значення моментів, що характеризують вантажну і власну стійкість, для робочого устаткування і при положенні стріли (вильоті), коли відношення моментів найближче до одиниці

** Для крану в транспортному положенні не вказується

* дається розташування осей по базі (для 3-х осного шасі: 1-2, або 2-1, або 1-1-1; для 4-х осного: 1-1-1-1; 2-2);

**дається загальна кількість коліс (приводних та керованих).

а* Заповнюється за даними документа про якість на матеріал.

*

)Даний паспорт є зразком, на підставі якого розробник документації складає паспорт відповідно до типу баштового крану. За необхідності до паспорта додаються відомості, що характеризують специфіку даного типу баштового крана. Паспорт видається у твердій обкладинці на аркушах формату 210х297 мм. Формат паспорта друкарського видання 218х290 мм.

* Висотні характеристики – за необхідністю

*Графіки вантажних та висотних характеристик крана наводяться на кресленні загального виду крана.

* Заповнюється за даними документа про якість на матеріал.

 )Даний паспорт є зразком, на підставі якого розробник документації складає паспорт відповідно типу мостового крану, включаючи до нього з переліку відомості, які містяться в даному зразку, тільки ті, що стосуються даного типу крана. За необхідності до паспорта додаються інші відомості, що характеризують специфіку конкретного крана мостового типу. Паспорт видається у твердій обкладинці на аркушах формату 210х297мм. Формат паспорта друкарського видання – 218х290 мм.

 для гакових кранів (включно крани з електромагнітом, моторним грейфером); для грейферних кранів вказується проміжна вантажопідіймальність; для усіх інших (контейнерних, кліщових тощо) – корисна. Допускається зазначення декількох видів вантажопідіймальності.

**Вказати умови, за яких допускається (або забезпечується) робота зі збільшеною швидкістю.

* Заповнюється за даними документа про якість на матеріал

* Далі за текстом паспорта —таль

**Даний паспорт є зразком, на підставі якого розробник проектної документації повинен скласти паспорт відповідно типу таля електричного, який ним розроблений. За необхідності до паспорта додаються відомості, що характеризують специфіку виготовленого електричного таля. Паспорт видається у твердій обкладинці, на аркушах формату 210×297мм. Формат паспорта друкарського видання – 218×290 мм.

Завантажити