НПАОП 05.0-1.05-06Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств 1 загальні положення

 1. за № 1147/8468.

 1. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).

 2. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік повинні проходити перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

 3. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, не дозволяється.

 4. Програми навчання з питань пожежної безпеки повинні бути погоджені з органами державного пожежного нагляду.

 5. На підприємствах з метою здійснення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння, здійснення громадського контролю за додержанням установлених законодавством вимог пожежної безпеки, сприяння і надання допомоги пожежно-рятувальним підрозділам, проведення роз’яснювальної роботи серед працівників можуть створюватися з числа працівників добровільні пожежні дружини (ДПД) та команди (ДПК), робота яких повинна бути організована згідно з Положенням про добровільні пожежні дружини (команди).

23 САНІТАРНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівниками, а також санітарно-побутові умови на рибообробних підприємствах повинні відповідати вимогам нормативних актів з охорони праці.

 2. Роботодавець повинен впроваджувати сучасні засоби охорони праці та забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виробничому травматизмові та виникненню професійних захворювань працівників.

 3. У разі зблокованих в одній будівлі різних за своїм призначенням і санітарним режимом приміщень не дозволяється розміщення душових, умивалень, убиралень тощо над харчовими блоками, службовими приміщеннями, пунктами охорони здоров’я.

 4. Приміщення для відпочинку, особистої гігієни жінок, пристрої питного водопостачання, убиральні, умивальні, курильні кімнати дозволяється розміщувати безпосередньо в убудованих приміщеннях виробничих цехів і дільниць.

 5. Норми площі приміщень на одного працівника, одиницю обладнання, розрахункове число працівників, які обслуговуються на одиницю обладнання в санітарно-побутових приміщеннях, повинні відповідати СНиП 2.09.04-87.

 6. Гардеробні, душові, умивальні та убиральні повинні бути окремими для чоловіків і жінок.

 7. Біля гардеробних, крім окремих гардеробних одягу для вулиці, повинні бути комори спецодягу, убиральні, приміщення для чергового персоналу з місцем для прибирального інвентарю, місця для чищення взуття, висушування волосся тощо.

 8. Кількість місць для зберігання одягу в гардеробних визначається:

для вуличного - рівною кількості працівників у двох суміжних змінах;

для домашнього і спецодягу - рівною обліковій чисельності працівників

на підприємстві.

 1. Шафи для зберігання різних видів одягу повинні виготовлятися з негорючих матеріалів і закриватися або бути відкритими (не закриті з лицьового боку) з відділеннями, кожне з яких обладнується поперечником для плічок або гачків, місцями для головних уборів, взуття, туалетних предметів.

У нижній і верхній частинах закритих шаф має бути отвір (жалюзі, сітка) для провітрювання.

 1. Не рідше одного разу на тиждень шафи повинні очищатися вологим способом і раз на місяць підлягати дезінфекції.

 2. У гардеробних повинні передбачатися лави шириною 0,30 м, що встановлюються біля шаф на всю довжину їх рядів.

 3. Відстань між лицьовими поверхнями шаф, лицьовою поверхнею шаф і стіною або перегородкою приймається залежно від кількості відділень шаф з одного боку проходу: до 18 відділень - 1,4 м, від 18 до 36 відділень -

 1. м.

 1. Кількість кранів у вмивальних, сіток у душових повинно прийматися за чисельності працівників у зміні, які одночасно закінчують роботу, виходячи з груп виробничих процесів і розрахункової чисельності осіб на одну душову сітку або кран.

 2. Душові обладнуються відкритими кабінами, що огороджуються з трьох боків, а також індивідуальними змішувачами гарячої і холодної води, вентилі яких повинні розміщуватися на висоті 1,5 м від підлоги. Кабіни відокремлюються одна від другої перегородками з вологостійких матеріалів висотою від підлоги 1,8 м, які не доходять до підлоги на 0,2 м. Розміри відкритих кабін у плані повинні бути не менше 0,9*0,9 м.

 3. Переддушові, призначені для витирання тіла і переодягання, повинні бути обладнані лавами шириною 0,3 м і довжиною 0,8 м на одну душову сітку. Над лавами повинні бути гачки для одягу та рушників і полиці для туалетних речей. Відстань між рядами лав повинна бути не менше 1,0 м.

 4. Убиральні в багатоповерхових побутових, адміністративних і виробничих будівлях повинні бути на кожному поверсі.

 5. Площа медичного пункту: 12 м 2 - за облікової чисельності від 50 до 150 працівників і 18 м 2 - від 151 до 300 працюючих.

 6. Приміщення і місця відпочинку в робочий час слід розташовувати, як правило, при гардеробних домашнього одягу і пунктах охорони здоров’я.

 7. За чисельності працівників на підприємстві в зміну понад 200 осіб повинно передбачатися функціонування їдальні, до200осіб - їдальні- роздавальні.

 8. За чисельності працівників менше ніж 30 осіб замість їдальні- роздавальні дозволяється влаштування кімнати приймання їжі, кількість місць у якій визначається за розрахунком одне місце на чотирьох працівників у зміні.

 9. Площа кімнати приймання їжі повинна братися з розрахунку 1 м 2на кожного відвідувача, але бути не менше ніж12м2.

 10. Кімната приймання їжі повинна бути обладнана вмивальником, стаціонарним кип’ятильником, електричною плитою, холодильником.

 11. За кількості працівників до 10 осіб у зміну замість кімнати приймання їжі може бути в гардеробній додаткове місце площею6м 2 для встановлення стола приймання їжі.

 12. Для працівників у холодильних камерах, інших робочих місцях технологічних процесів з температурою повітря нижче 5 °С повинні влаштовуватися приміщення для обігріву.

 13. Площа приміщення для обігріву визначається за розрахунком0,1м 2 на одного працівника в найбільш чисельній зміні, але не менша12м2.

 14. У побутових приміщеннях прибирання повинно проводитися не рідше одного разу на день із застосуванням гарячої води та дезінфекційних засобів.

24 ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ДОБОРУ Й ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 1. Працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи повинні проходити (за рахунок роботодавця) інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги

потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки в разі виникнення аварії згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005

за № 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).

 1. На рибообробних підприємствах на основі НПАОП 0.0-4.12-05 з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці розробляються і затверджуються відповідні положення про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

 2. Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

 3. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці або там, де є потреба у професійному доборі, на кожному конкретному рибообробному підприємстві повинен визначатися відповідно до умов праці на даному підприємстві і щорічно поновлюватися з урахуванням змін специфіки виробництва.

Заступник голови Державного департаменту промислової безпеки, охорони

праці та гірничого нагляду

В.А.Плетньов

Додаток

до Правил охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств

Обов’язковий

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі законодавчі та нормативно-правові акти:

 1. Закон України „Про дорожній рух”.

 2. Закон України „Про охорону праці”.

 3. Закон України „Про пожежну безпеку”.

 4. Закон України „Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них”.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465 „Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами”.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112 „Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”.

 7. ДНАОП 0.00-1.02-99. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. Затверджено

наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від

03.11.99 № 208 (із змінами та доповненнями).

 1. ДНАОП 0.00-1.03-02. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від

 1. № 409.

 1. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що

працюють під тиском. Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 18.10.94 № 104 (із змінами та доповненнями).

 1. ДНАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових та

водогрійних котлів. Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.05.94 № 51 (із змінами та доповненнями).

 1. ДНАОП 0.00-1.11-98. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води. Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 08.09.98 № 177, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.10.98 за № 636/3076 (із змінами та доповненнями).

 2. ДНАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних

компресорних установок, повітропроводів і газопроводів. Затверджено Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт в промисловості і гірничому нагляду при Раді Міністрів СРСР 07.12.71.

 1. ДНАОП 0.00-1.18-98. Правила будови, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації

вибухозахищених вентиляторів. Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 11.09.98 № 183.

 1. ДНАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України. Затверджено

наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від

01.10.97 № 254, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.05.98 за №

318/2758.

 1. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533.

 1. ДНАОП 0.00-1.24-93. Правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору. Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.93 № 105 (із змінами та доповненнями).

 2. ДНАОП 0.00-1.26-96. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С. Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.07.96 № 125, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.11.96 за № 655/1680 (із змінами та доповненнями).

 3. ДНАОП 0.00-1.28-97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 13.01.97 № 5.

 4. ДНАОП 0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики. Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 22.04.97 № 103.

 5. ДНАОП 0.00-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272.

 6. НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

 7. НПАОП 0.00-4.35-04. Типове положення про службу охорони праці. Затверджено

наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від

15.11.2004 № 255, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125.

 1. ДНАОП 0.00-5.12-01. Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на

вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 255,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.06.2001 за № 541/5732.

 1. ДНАОП 0.03-3.13-85. Граничнодопустимі рівні магнітних полів частот 50 Гц. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР, 1985 № 3206.

 2. ДНАОП 0.03-3.15-86. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР, 1986 № 4088.

 3. ДНАОП 0.03-3.16-86. Граничнодопустимі рівні (ПДУ) впливу електричних полів частот від 0,06 МГц до 30,0 МГц. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР, 1986 № 4131.

 4. ДНАОП 0.03-3.20-93. Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, 1993 № 5203.

 5. ДНАОП 0.03-3.21-91. Санітарні норми та правила виконання робіт в умовах впливу електричних полів промислової частоти (50 Гц). Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР, 1991 № 5802.

 6. ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про медичний огляд працівників певних категорій. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за № 136/345 (із змінами).

 7. ДНАОП 0.03-8.03-86. Гігієнічна класифікація праці. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР, 1986 № 4137.

 8. ДНАОП 1.1.10-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253.

НПАОП 05.0-3.03-06. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства. Затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.04.2006 № 214, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.04.2006 за № 473/12347. НАОП 2.2.00-1.10-88. Правила будови і безпечної експлуатації фреонових

холодильних установок. Затверджено Державним агропромисловим комітетом СРСР 27.02.88.

НАОП 5.1.11-1.22-90. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при

навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті. Затверджено Міністерством шляхів СРСР 15.02.90.

НАОП 8.1.00-1.04-90. Правила будови і безпечної експлуатації аміачних

холодильних установок. Затверджено Державним комітетом Ради Міністрів СРСР з питань продовольства 27.09.90.

НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126,

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009.

НАПБ Б.07.005-86. „Определение категорий помещений и зданий по

взрывопожарной и пожарной опасности”. Затверджено Міністерством внутрішніх справ СРСР 27.02.86.

НАПБ В.06.016-2001/400. Перелік категорій і класів зон за вибухо-, вибухопожежо- та пожежонебезпечністю об’єктів рибного господарства. Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України від 07.02.2001 № 17, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.09.2001 за № 821/6012.

ДСТУ 2293-99. „Охорона праці. Терміни та визначення основних понять”. Затверджено та введено в дію наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 26.03.99 № 164.

ДСТУ 3400-2000. „Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів”. Затверджено та введено в дію наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 10.02.2000 № 112.

ГОСТ 12.1.003-83. „ССБТ. Шум. Общие требования безопасности”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 06.06.83 № 2473 (із змінами та доповненнями).

ГОСТ 12.1.004-91. „ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартів від 14.06.91 № 875 (із змінами та доповненнями). ГОСТ 12.1.005-88. „ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 29.09.88 № 3388.

ГОСТ 12.1.007-76*. „ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности”. Затверджено постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 10.03.76 № 579 (із змінами та доповненнями).

ГОСТ 12.1.010-76*. „ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования”. Затверджено постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від

 1. № 1581 (із змінами та доповненнями).

ГОСТ 12.1.012-90. „ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартів від 13.07.90 № 2190 (із змінами та доповненнями).

ГОСТ 12.1.018-93. „ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования”. Введено в дію як державний стандарт України наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від

 1. № 569.

ГОСТ 12.1.029-80. „ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация”. Затверджено постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 31.10.80 № 5237.

ГОСТ 12.1.030-81. „ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі

стандартів від 15.05.81 № 2404.

ГОСТ 12.2.003-91. „ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартів від 06.06.91 № 807.

ГОСТ 12.2.013.0-91. „ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету стандартизації та метрології СРСР від 30.09.91 № 1563.

ГОСТ 12.2.016-81. „ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 11.11.81 № 4885 (із змінами та доповненнями).

ГОСТ 12.2.022-80*. „ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности”. Затверджено постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 05.09.80 № 4576 (із змінами та доповненнями).

ГОСТ 12.2.032-78. „ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 26.04.78 № 1102.

ГОСТ 12.2.033-78. „ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 26.04.78 № 1100.

ГОСТ 12.2.049-80. „ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 17.07.80 № 3679.

ГОСТ 12.2.061-81. „ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 11.11.81 № 4883.

ГОСТ 12.2.062-81*. „ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 30.10.81 № 4772 (із змінами та доповненнями).

ГОСТ 12.2.063-81. „ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 26.10.81 № 4673 (із змінами та доповненнями).

ГОСТ 12.2.064-81. „ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 11.11.81 № 4884.

ГОСТ 12.2.086-83*. „ССБТ. Гидроприводы объёмные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 05.01.83 № 1 (із змінами та доповненнями).

ГОСТ 12.2.124-90. „ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР з управління якістю продукції та стандартів від 28.06.90 № 2010.

ГОСТ 12.3.001-85*. „ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 10.11.85 № 3559 (із змінами та

доповненнями).

ГОСТ 12.3.002-75*. „ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности”. Затверджено постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 25.04.75 № 1064 (вид. 1991 р., із змінами та доповненнями). ГОСТ 12.3.003-86*. „ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 19.12.88 № 4072 (із змінами та доповненнями).

ГОСТ 12.3.010-82. „ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 12.05.82 № 1893.

ГОСТ 12.3.020-80. „ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 29.04.80 № 1973 (із змінами та доповненнями). ГОСТ 12.4.009-83*. „ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание”. Затверджено та введено в дію постановою Державного комітету СРСР зі стандартів від 10.10.83 № 4882 (вид. 1989 р., із

Завантажити