НПАОП 05.0-1.05-06Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств 1 загальні положення

 1. Транспортні машини і устаткування

 1. Під час переміщення вантажів навантажувачами необхідно застосовувати тільки ті робочі пристрої (захвати, гаки, ковші тощо), що виготовлені згідно з технічною документацією.

 2. Навантажувачі на колесах з вантажошинами повинні використовуватися тільки на ділянках з твердим і рівним покриттям.

 3. Довгомірні вантажі дозволяється транспортувати навантажувачами тільки на відкритих територіях з рівним покриттям, при цьому вантаж має бути надійно ув’язаний в пакет, а спосіб захоплення повинен унеможливлювати падіння його на бік.

 4. У разі транспортування дрібних або нестійких вантажів навантажувачі з вилочними захватами повинні бути обладнані запобіжною рамкою або кареткою для обпирання вантажу за умови його переміщення.

 5. Під час перерв у роботі та після її закінчення вантаж повинен бути опущений.

 6. Перед в’їздом навантажувача у вузьке місце між штабелями, устаткуванням, елементами конструкцій будівель та споруд водій зобов’язаний зупинити навантажувач і переконатись у відсутності людей в зоні його роботи.

 7. Не дозволяється використовувати навантажувачі для перевезення та підіймання людей.

 8. Напруга електричних ланцюгів управління на електронавантажувачах повинна бути не більше 42 В.

 9. Барабани конвеєра в місцях розміщення натяжної та приводної станцій повинні мати огородження стрічки конвеєра і торців барабанів.

 10. Проходи і проїзди, над якими розміщені конвеєри, повинні бути захищені навісами, що виступають за габарити конвеєра не менше ніж на1м.

 11. У місцях проходу людей через транспортери повинні встановлюватися перехідні містки з перилами висотою1м і обшивкою внизу на висоту 0,15 м.

 12. Місце роботи конвеєра вздовж усієї його довжини повинно мати рівномірне освітлення.

 13. У разі довжини конвеєра до 10 м повинна встановлюватися одна кнопкова станція „Пуск” - „Стоп”. За умови довжини конвеєра понад 10 м крім кнопкової станції „Пуск” - „Стоп”, розміщеної у зручному для обслуговування місці, повинні встановлюватися аварійні кнопки „Стоп” через кожні 10 м. Крім того, біля електропривода повинна встановлюватися кнопкова станція „Пуск” - „Стоп” для випробування механізму та пакетний вимикач для заборони пуску. У кінцевих пунктах конвеєра повинні встановлюватися пристрої, що вимикають і автоматично зупиняють конвеєр у разі підходу вантажу до його кінця.

 14. У разі довжини конвеєра 15 м і більше, якщо весь конвеєр не проглядається з місця його пуску, має передбачатися примусова звукова сигналізація, що попереджає про пуск конвеєра.

 15. Оглядові вікна елеватора (норії) під час роботи повинні бути щільно зачиненими.

 16. Вихідний потік матеріалу елеватора для сипких вантажів, що розвантажується, необхідно закривати кожухом, що не допускає розпилення.

 17. Для обслуговування високо розташованої головки елеватора (норії) повинен передбачатися майданчик з поручнями згідно з вимогами пункту 9.6 цих Правил.

 18. Башмак і головка елеватора за умови розташування їх на різних поверхах повинні бути зв’язані між собою та місцем розташування пускового пристрою надійно діючою сигналізацією для попередження про виконання ремонтних або змащувальних робіт.

 19. У місцях завантаження і вивантаження елеватора повинні встановлюватися кнопки „Стоп”.

 20. Пуск елеватора повинен здійснюватися тільки з одного місця з обов’язковою подачею попереджувального сигналу.

 21. Елеватори повинні бути обладнані пристосуванням, що запобігає падінню ланцюга або стрічки у разі їх обриву.

 22. Для рольгангів ширина переміщуваних вантажів не повинна бути більшою, ніж ширина полотна рольганга. Вантаж, що переміщується по рольгангу, має опиратися не менше ніж на 3 ролики.

 23. Під час переміщення вантажів вручну висота рольганга не повинна перевищувати1100мм, а вага переміщуваного вантажу не повинна бути більшою 0,5 т. Для супроводу вантажів повинні передбачатися проходи шириною від 900 до 1100 мм.

 24. Вантажі (бочки тощо), що можуть скочуватися з рольганга під час руху, необхідно встановлювати на спеціальні настили (піддони, полозки тощо) якщо ролики не мають спеціального двоконусного профілю.

 25. На приводних рольгангах з кутом підйому до 4° для запобігання зсуву вантажів потрібно суцільно завантажувати його робоче полотно.

 26. У лініях рольгангів, у місцях, де є потреба проходу працівників, повинні влаштовуватися перехідні містки або роз’єднання шириною не менше 600 мм, що закриваються в бік проти руху відкидними секціями на завісах.

 27. Завантажувальні частини шнеків повинні закриватися захисними решітками, розміри вічка не повинні перевищувати 50*50 мм. Не дозволяється робота шнеків у разі відкритих жолобів чи ляд.

 28. Під час транспортування пильних або шкідливих матеріалів повинна забезпечуватися герметична щільність з’єднань.

 29. Похилі та гвинтові спуски для штучних вантажів повинні мати висоту бортів не меншу ніж 2/3 висоти найчастіше переміщуваного вантажу.

 30. Похилі площини для переміщення вантажів повинні бути міцної та жорсткої конструкції, а нахил скату має забезпечувати плавний рух переміщуваного вантажу.

У разі швидкості руху вантажу по спуску більшій ніж 1 м/с необхідно встановлювати поглиначі швидкості (амортизатори, зустрічні ухили тощо).

 1. Гідрожолоби повинні мати водонепроникну поверхню.

 2. Для обслуговування гідрожолобів, розташованих на естакадах, вздовж них необхідно передбачати настили шириною не менше 700 мм, огороджені поручнями з зовнішнього боку.

 3. Під час роботи рибонасосних установок для запобігання перекиданню або самочинному зміщенню установки під дією власної ваги насоса, двигуна або усмоктувального шланга необхідно ретельно перевірити міцність її закріплення на причалі або судні.

 4. Підйом і опускання усмоктувального шланга рибонасосних установок необхідно виконувати лише за допомогою лебідок, кранів або блоків.

 5. Опускання усмоктувального шланга рибонасосних установок у трюм судна необхідно проводити лише після попередження про це людей, що працюють у трюмі.

 6. Залишати без нагляду рибонасосну установку, що працює, не дозволяється.

 7. Ліфти, скіпові і ліфтові підіймачі повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 03.11.99 № 208 (ДНАОП 0.00-1.02-99) (із змінами та доповненнями).

 8. Шахти ліфтів (підйомників) повинні бути огороджені з усіх боків на повну висоту, мати верхнє перекриття і підлогу.

 9. Усі вхідні та завантажувальні прорізи в шахті ліфта повинні закриватися дверима.

 10. На всіх дверях шахти ліфта із зовнішнього боку або поруч з ними повинні бути чіткі таблички або написи, що вказують вид ліфта (вантажний, вантажний з провідником тощо), його граничну вантажопідйомність і максимальні габарити вантажу.

 11. Кабіни ліфтів (крім малих вантажних) повинні бути огороджені на всю висоту і мати суцільне перекриття.

 12. Кабіна малих вантажних ліфтів повинна мати огородження на висоту, при якій неможливий зсув вантажу за межі кабіни в бік напрямних і противаги. Верхнє перекриття в малих вантажних ліфтах може не влаштовуватися.

 13. У разі внутрішнього або змішаного управління в кабіні ліфта має бути встановлена кнопка для виклику обслуговувального персоналу в разі його несправності. Така кнопка може бути встановлена в апараті управління або в безпосередній близькості від нього.

 14. Замість кнопки виклику може бути встановлений пристрій для двостороннього зв’язку. Живлення системи виклику обслуговувального персоналу і двостороннього переговорного зв’язку повинно бути з незалежним джерелом або підключатися перед автоматичним вимикачем головного електричного ланцюга.

 15. Схема управління ліфтом повинна унеможливлювати його пуск у разі несправного запобіжного обладнання.

 16. Освітлення кабіни повинно влаштовуватися таким чином, щоб його живлення не відключалося у разі спрацювання автоматичного вимикача силової електричної мережі системи управління ліфтом.

 17. Ліфти повинні бути обладнані електричним запобіжним обладнанням і пристроями, що забезпечують зняття напруги з приводного електродвигуна ліфта, приведення в дію механічного гальмування та зупинку кабіни у разі перевантаження приводного електродвигуна, короткого замикання в силовому електричному ланцюгу або ланцюгу управління, під час дії уловлювачів, у разі послаблення або обриву одного або декількох тягових канатів, у разі переходу кабіною крайніх робочих положень, але не більше ніж на200мм, у разі переходу крайніх робочих положень натяжними пристроями зрівноважувальних канатів і каната обмежувача швидкості, у разі відкривання дверей приямка шахти тощо.

 1. Автомобільний транспорт

 1. Під час експлуатації автомобільного транспорту необхідно виконувати вимоги Правил охорони праці на автомобільному транспорті, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 13.01.97 № 5 (ДНАОП 0.00-1.28-97).

 2. Перед виїздом водій повинен бути ознайомлений з умовами праці на лінії, типом вантажу, а автомобіль - оснащений необхідним обладнанням і пристосуваннями для роботи (такелажем, підйомниками тощо).

 3. Ніхто не має права примушувати водія, а водій не має права виїжджати на автомобілі, технічний стан якого чи його причепа не відповідає технічним вимогам і правилам охорони праці.

 4. Справність автомобіля перед виїздом на лінію має бути підтверджена водієм підписом у маршрутному листі.

 5. Перед перевезенням небезпечних вантажів водій, експедитор, вантажники повинні бути проінструктовані, повинна бути також перевірена наявність захисних засобів і засобів пожежогасіння на автомобілі.

 6. Автомобілі та колісні трактори, що використовуються узимку, повинні мати утеплені кабіни, справні системи обігріву та надійні пускові пристрої.

 7. На період зимової експлуатації автомашини повинні бути забезпечені обладнанням проти ковзання (ланцюги, швидкознімні льодові шпори тощо).

 8. До керування вантажним автомобілем, що перевозить людей, допускаються водії, які мають відповідну категорію.

 9. Водії, які відпрацювали одну зміну, до роботи з перевезення людей у другу зміну не допускаються.

 10. Причіп, призначений для перевезення довгомірних вантажів, повинен обладнуватися поворотним пристроєм (турнікетом). Вантажна висота причепа має бути на одному рівні з підлогою кузова автомобіля.

 1. Не дозволяється перевозити довгомірні вантажі на автомобілях- самоскидах, у тому числі з причепами. Під час проведення вантажних робіт на залізничному транспорті необхідно виконувати вимоги Правил техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті, затверджених Міністерством шляхів СРСР 15.02.90 (НАОП 5.1.11-1.22-90).

 2. Залізничні вагони і платформи вздовж фронту розвантаження (навантаження) треба переміщувати, як правило, електровозами, тепловозами, мотовозами тощо.

 3. Переміщення вагонів за допомогою машин нерейкового транспорту (автомобіля, бульдозера тощо) не дозволяється.

 4. Стан залізничних колій, стрілок і поворотних кругів повинен перевірятися щоденно і результати перевірки заноситися до шляхового журналу.

 5. Не дозволяється розвантажувати вантажі на рейкові колії та поміж ними, а також захаращувати рейкові колії різними предметами.

 6. Під час снігопаду й ожеледиці полотно рейкових колій повинно очищатись і посипатись залежно від вантажу шлаком, піском, тирсою, сіллю, а з боків полотна повинен бути розчищений прохід шириною не менше1м.

 7. Естакади, що використовуються для переміщення вагонеток, з обох боків повинні бути огороджені. Ширина проходу між вагонетками і перилами має бути не менше1м.

 8. На дерев’яних естакадах необхідно влаштовувати суцільні настили. На ділянках настилу з ухилом прибиваються поперечні планки через 30-40 см.

 9. Вагонетки з перекидними кузовами повинні мати пристрої проти самоперекидання.

 10. Вагонетки повинні мати гальма, справність яких слід перевіряти щоденно.

 11. Відстань між вагонетками з ручним приводом, що рухаються по колії в одному напрямку, повинна бути не менше20м, а на ухилах - не менше 30 м.

 1. Засоби і пристосування малої механізації

 1. Під час роботи з вантажами в закритих приміщеннях, трюмах суден, під навісами та в інших місцях повинні застосовуватися засоби і пристосування малої механізації, що полегшують працю працівників, роблять її більш безпечною.

 2. Підйом працівників на штабелі або риштування, а також спуск з них у разі висоти1,0м і вище має виконуватись за допомогою переносних драбин.

 3. Щаблі дерев’яних переносних приставних драбин повинні бути врізані в тятиви, які через кожні 2 м необхідно скріплювати болтами. Не дозволяється застосування драбин, збитих цвяхами без врізання щаблів у тятиву.

 4. Загальна довжина переносних приставних драбин має забезпечити працівнику можливість працювати стоячи на щаблі на відстані не менше 1,0 м від верхнього кінця драбини. Довжина переносної драбини має бути не більше 5 м.

 5. Нижні кінці тятив переносних драбин повинні мати загострені металеві наконечники для встановлення на ґрунті чи дерев’яній підлозі або гумові башмаки у разі встановлення на кам’яній та бетонній підлозі. Драбини, що встановлюються на металеві плитки, повинні бути обладнані закріпленими сталевими башмаками з крупною насічкою.

 6. Розсувні драбини повинні мати пристосування, що запобігають їх самочинному розсуванню або зсуванню.

 7. Приставні драбини один раз на півроку повинні проходити випробування навантаженням120 кг, прикладеним до одного щабля драбини, яка встановлена під кутом 75 градусів до горизонтальної поверхні.

 8. Якщо переносні драбини потрібно встановити на шляху руху транспорту або людей, то місця їх встановлення повинні бути огороджені.

 9. Для переходу працівників з вантажем з вагона у склад, з судна та на судно повинні застосовуватися містки, сходні та трапи жорсткої, міцної конструкції. Містки, сходні та трапи не повинні пружинити під час ходіння по них з вантажем.

 10. Містки, сходні та трапи необхідно виготовляти з дощок товщиною не менше 50 мм.

 11. З нижнього боку містки повинні скріплюватись сталевими або дерев’яними планками з інтервалом не більшим 50 см. Металеві містки повинні виготовлятися з рифленого заліза товщиною не менше 5 мм.

 12. На сходнях повинні бути набиті поперечні планки з проміжками між ними 0,4 м.

 13. У разі двостороннього руху сходні повинні мати ширину не менше 1,5 м.

 14. Під сходні, що мають значний повздовжній проліт, необхідно підставляти тимчасові опори.

 15. Кінці сходень і містків, що укладаються на підлогу вагона, повинні мати гаки для зчеплення з дверною рейкою, а для вагонів без дверної рейки - шипи або упори.

 16. На борту судна сходні повинні закріплятися за допомогою спеціальних рам так, щоб не допустити їх переміщення.

 17. У тому разі, якщо сходня встановлюється на фальшборт, з палуби судна на фальшборт потрібно встановити трап.

 18. Ширина трапів має бути не меншою 700 мм.

 19. Не дозволяється створювати зустрічний рух людей по трапах.

 20. У разі встановлення містків і сходень, що мають поворотні коліна, в місцях поворотів слід улаштовувати майданчики розміром не менше ніж 1,5х1,5 м.

 21. Сходні, містки та трапи повинні мати з обох боків міцні поручні висотою не меншою1,0м.

 22. Під сходнями та трапами, між бортом судна і берегом або причалом повинні бути натягнені брезенти, вантажні або інші міцні сітки, виготовлені з рослинного матеріалу.

 23. Найбільш допустимий ухил містків і сходень, встановлених для проходу з вантажем, не повинен перевищувати 1:3.

 24. У зимовий час трапи, сходні повинні бути очищені від снігу, криги і посипані піском або шлаком.

14 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВАНТАЖНО- РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ, ТРАНСПОРТНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ 14.1 Загальні вимоги

 1. Вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи необхідно виконувати, як правило, за допомогою вантажопідйомних і транспортних машин, механізмів і устаткування, а також засобів малої механізації. Механізований спосіб вантажно-розвантажувальних робіт є обов’язковим для вантажів вагою понад 50 кг та під час підіймання вантажів на висоту понад 3 м.

 2. Сигнальниками на вантажно-розвантажувальних роботах можуть бути лише працівники зі складу атестованих стропальників.

 3. Керування автонавантажувачами може доручатися особам не молодшим 18 років, які пройшли медичний огляд, перевірку знань з будови і експлуатації автонавантажувачів, з охорони праці та пожежної безпеки під час їх обслуговування та мають посвідчення на право управління автонавантажувачем.

 4. Під час транспортування вантажів необхідно:

дотримуватися діючих норм під час підйому та горизонтального переміщення вантажів;

не дозволяти перенесення вантажів на носилках по сходах, а по горизонтальному шляху - на відстань понад 50 м.

 1. Не дозволяється залучати до виконання вантажно- розвантажувальних робіт підлітків віком до 16 років.

 1. Вимоги безпеки до вантажно-розвантажувальних майданчиків

 1. Майданчики для вантажно-розвантажувальних робіт повинні бути сплановані, поверхня повинна бути рівною, без вибоїн і мати нахил до прийомних лотків (кюветів) дренажно-каналізаційної системи не більший 5°, а їх покриття сприяти нормальному проведенню робіт.

 2. У відповідних місцях майданчика повинні бути встановлені написи-покажчики: „В’їзд”, „Виїзд”, „Розворот”, „Швидкість не більше ...” тощо.

 3. У зимову пору року вантажно-розвантажувальні майданчики та під’їзні шляхи до них слід регулярно очищати від снігу і криги, посипати піском або шлаком.

 4. У разі розташування на майданчику автомобілів інтервал між ними повинен бути не менше 1,5 м, дистанція не менше 1 м, а відстань між автомобілем і штабелем вантажу не повинна бути меншою1м.

 5. Освітлення вантажно-розвантажувальних майданчиків у темний час доби повинне забезпечувати нормальні умови для виконання робіт.

 6. На майданчиках для навантаження тарних штучних вантажів (тюків, бочок, рулонів тощо), що зберігаються на складах і пакгаузах, повинні бути влаштовані платформи, естакади, рампи висотою, що дорівнює висоті підлоги кузова автомобіля.

 7. У випадках неоднакової висоти підлоги кузова автомобіля і платформи необхідно використовувати трапи тощо.

 8. Не дозволяється виконувати вантажно-розвантажувальні операції на майданчиках (ззовні складських приміщень) під час грози, зливи, ожеледиці, морозів понад мінус 30 °С та вітру, швидкість якого в поривах перевищує20м/с.

 1. Вимоги безпеки під час перевантаження, транспортування і складування окремих видів вантажів

 1. Приміщення для складування вантажів повинні відповідати вимогам санітарних і протипожежних норм.

 2. У складських приміщеннях повинні бути забезпечені нормативні проходи і проїзди.

 3. Протипожежні проїзди між групами штабелів і під’їзди до будівель, споруд повинні бути завширшки не менше ніж6м.

 4. Склади, розташовані у підвальних та напівпідвальних приміщеннях, що мають більше ніж один сходовий марш або висоту понад

 1. м, повинні мати люки і трапи для спускання вантажу безпосередньо у складське приміщення, а також бути обладнаними підіймачами для піднімання вантажів назовні.

 1. Розташовані вище першого поверху склади, що мають сходові марші висотою понад2м, повинні обладнуватися вантажопідйомними механізмами.

 2. Складські приміщення, розташовані на другому та вище поверхах, повинні мати міжповерхові перекриття, розраховані на підвищені навантаження на1м2.

 3. Дверні прорізи у складах повинні мати ширину не менше 2 м і висоту не менше 2,4 м. На складах готової продукції повинно бути не менше двох дверних прорізів.

 4. Усі складські приміщення повинні мати штучне освітлення та вентиляцію за діючими нормами.

 5. Ширина проходів складів, якими рухається складський транспорт (електрокари, електронавантажувачі, штабелеукладачі тощо), має бути визначена за габаритами транспортних одиниць плюс0,8м у разі одностороннього руху; у разі зустрічного руху - не менше подвійної максимальної ширини завантаженого транспорту плюс 1,5 м.

 6. Відстані штабелів вантажів від стін складу мають бути 0,6-0,7 м, а проміжки між штабелями за умови відсутності руху між ними транспортних засобів повинні бути 1,5 м, але не менше ніж 1,5 довжини пакета або ящика.

 7. Робочі проходи у складах слід влаштовувати по лінії виходів, воріт. Проходи у складах або коморах повинні бути завжди вільними.

 8. Вантажі в усіх випадках повинні бути укладені в стійкі штабелі так, щоб унеможливлювалося їх розвалювання і розкочування.

 9. Спускання вантажів зі штабеля вручну за умови ваги одного місця до200кг повинне виконуватися по спеціальних лотках або латах, а у разі ваги одного місця понад200кг - тільки за допомогою перевантажувальних машин.

 10. Під час штабелювання вантажів у мішках штабелеукладачами або автонавантажувачами бік штабеля, до якого під’їздять машини, може не мати уступів, але штабель має бути укладений з деяким похилом до його середини.

 11. Після стропування бочок храпівцями або іншими захоплювальними пристосуваннями під час їх штабелювання вантажники повинні негайно відійти на безпечну відстань.

 12. Вивільняти бочки з храпівців дозволяється лише після того, як усі бочки ляжуть на місце і вантажний шкентель стріли послабиться. З упорів вантажу потрібно скидати обидва храпівці.

 13. Переміщення бочок великої ваги вручну по горизонтальній площині вантажники повинні виконувати перекочуванням, штовхаючи їх перед собою.

 14. Під час скочування бочок з листа автонавантажувача у вагон або штабель працівники не повинні перебувати у місцях у напрямку руху бочок.

 15. Перекочування бочкових вантажів вручну ланцюжком по похилій поверхні допускається лише в разі ухилу не більше ніж 2,5 % з інтервалом між окремими місцями вантажів не менше10м.

 16. У разі завантаження критих вагонів бочковим вантажем вагою понад100кг відстань від верхнього ярусу до частин стелі, що виступають, має бути не меншою1м.

 17. Укладання в штабель порожньої бочкотари дозволяється виконувати вручну на висоту до8рядів. Укладання за допомогою механізмів (навантажувачів, кранів) може виконуватися на більшу висоту, але не більше ніж на 5 м.

 18. Штабель бочок укладається уступом з усіх боків на половину діаметра бочки пірамідою без сепарування рядів. Закріплення нижнього ряду бочок має бути виконане брусами.

 19. У разі штабелювання скляних банок у колони висота останніх має бути не більшою 2,5 м для банок місткістю 0,5 л і не більшою 2,0 м для банок місткістю понад 0,5 л.

 20. Укладання скляних банок і балонів у колони повинно супроводжуватися перекладанням рядів банок фанерою.

 21. Висота колони бляшаних банок має бути не більше 3 м, а її ширина - не більшою 1,5 м.

 22. Під час укладання верхніх рядів колон банок необхідно користуватися драбиною-приступкою. Банки наверх слід подавати у ящиках.

 23. Штабелі навалочних вантажів повинні бути укладені з дотриманням кутів природних ухилів або в достатньо міцних підпірних стінах.

 24. Розбирання штабелів незалежно від вантажу необхідно проводити зверху і рівномірно за всією довжиною.

 25. Зберігання харчової солі повинно проводитись у спеціально призначених для цих завдань складах. Злежану сіль слід ламати молотками, ломами тощо, починаючи з верхніх країв бурта, залишаючи невеликі уступи, до основи. Залишати верхній шар у вигляді козирка не дозволяється. Під час ламання злежаної солі необхідно застосовувати захисні окуляри.

 26. Пиловидні товари (борошно, цукор тощо) необхідно зберігати у бункерах та інших закритих ємностях, вживаючи заходів проти розпилення їх у процесі навантаження та розвантаження.

 27. Бункери та інші ємності повинні бути обладнані пристроями для механічного обрушення зависань матеріалів.

 28. Складувати ящики (піддони) з жерстю у штабелі необхідно до висоти не більше 1,5 м з дотриманням ширини проходів не менше ніж 0,7 м.

 29. Пакувальний папір у рулонах необхідно укладати на висоту не більше 3 рядів з прокладками з дощок між рядами. Крайні рулони треба підклинювати упорами.

 30. За необхідності проходу працівників по навалочному вантажу на останній потрібно покласти дошки.

 31. Під час зберігання аміачної селітри необхідно дотримуватися заходів особливої обережності.

Завантажити