НПАОП 05.0-3.03-06Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

  1. № 214

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  1. № 473/12347

НПАОП 05.0-3.03-06

НОРМИ

БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Норми розроблено відповідно до Закону України „Про охорону праці”, постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 року № 952 „Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки”

  1. . Норми поширюються на підприємства, установи, організації рибного господарства (незалежно від форм власності та підпорядкування) і на фізичних осіб, які виконують роботи, пов’язані з океанічним та морським рибальством, морськими рибними портами, сітков’язальним виробництвом, переробкою риби й інших водних живих ресурсів, холодильниками, тарним виробництвом, рибним промислом на внутрішніх водоймах, товарним рибництвом, відтворенням рибних запасів та інших водних живих ресурсів, а також рибоводно-меліоративні роботи, охорону водних живих ресурсів і регулювання рибальства.

  2. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2005, прийнятому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 за № 375. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 „Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация” (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація).

  3. Крім цих Норм, працівники підприємств, установ, організацій рибного господарства, які виконують роботи, що належать до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з чинним законодавством, а також чинними нормами безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки.

  4. Порядок забезпечення працівників підприємств, установ, організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 № 170, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за № 667/1692 (ДНАОП 0.00-4.26-96), згідно з яким власник або вповноважений ним орган (роботодавець) зобов’язаний забезпечити працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають вимогам чинних нормативних актів.

  5. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду з охорони праці, професійні спілки та служби охорони праці підприємств, установ, організацій.

Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці

. 2 НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

СУДНА ВИРОБНИЧОГО ФЛОТУ ТА ОБСЛУГОВУВАЛЬНІ СУДНА ПІД ЧАС ДОБУВАННЯ РИБИ В ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНАХ АНТАРКТИКИ (ПІВДЕННІШЕ 40° ПІВДЕННОЇ ШИРОТИ), ПІВНІЧНОЇ І ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИН АТЛАНТИЧНОГО ОКЕАНУ, ТИХОГО ОКЕАНУ (ПІВНІЧНІШЕ 42° ПІВНІЧНОЇ ШИРОТИ)

7422.2

Бондар

Під час виконання бондарних

8340.2

Матрос

робіт і ремонту тари:

Костюм брезентовий

Вн

8

Костюм рибальський

Нж

5,5

Костюм утеплений для

рибалок

Вн, Тн

8

Светр напіввовняний

Тн

16

Білизна тепла (2 пари)

Тн

8

Чоботи шкіряні

Ми, Сж

8

Нарукавники прогумовані

Вн

4

Онучі вовняні

Тн

6

Рукавиці брезентові

Ми

15 днів

Рукавички гумові

Вн

15 днів

Шапка-вушанка

24

8340.2

Боцман

Костюм брезентовий

Вн

8

1221.2

Майстер з добування риби

Костюм рибальський

Нж

3,5

8340.2

Матроси всіх найменувань, окрім

Костюм утеплений для

матросів-водолазів, матросів,

рибалок

Вн, Тн

8

зайнятих обробкою риби,

Светр напіввовняний

Тн

16

прибиранням приміщень

Білизна тепла (2 пари)

Тн

8

7224.2

Тесляр судновий

Чоботи шкіряні

Ми, Сж

6

7124.2

Столяр судновий

Нарукавники прогумовані

Вн

4

7411.2

Приймальник-здавальник

Рукавички бавовняні

харчової продукції (виробництво

трикотажні

Ми

10 днів

м’ясних та рибних продуктів)

Рукавички гумові

Вн

15 днів

Онучі вовняні

Тн

6

Рукавиці брезентові

Ми

15 днів

Шапка-вушанка

16

На промислових суднах:

Чоботи гумові жиростійкі

замість чобіт шкіряних

Нж, Сж

8

5123

Буфетник судновий

Халат бавовняний (2 шт.)

З

8

5123

Офіціант судновий

Черевики шкіряні

Ми, См

8

Ковпак або косинка

бавовняні (2 шт.)

З

8

Фартух (2 шт.)

З, Ми

8

3433

Бухгалтер

Костюм бавовняний або

2411.2

Бухгалтер

халат бавовняний

З, Ми

12

(з дипломом спеціаліста)

Куртка бавовняна з утепле-

2412.2

Інженер з організації праці

ною прокладкою

Тн

16

2149.2

Інженер з підготовки виробництва

Черевики шкіряні

Ми, См

16

3439

Інспектор

2444.2

Перекладач

4121

Рахівник

1


2


3з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

5

7216.2

Водолаз

Комбінезон бавовняний

З, Ми

8

7216.2

Матрос-водолаз

Плащ прогумований з

капюшоном

Вн, Ми

24

Чоботи шкіряні високі

Ми, См

16

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Рукавички шкіряні

Ми, Тн

4

Кожушок

Тн

48

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

16

Валянки

Тн 30

16

Калоші гумові на валянки

В, См

16

Шапка-вушанка зі шкіряним

верхом

32

Шапка в’язана

8

Вовняна білизна:

Светр

Тн

16

Рейтузи

Тн

16

Феска

Тн

16

Рукавички

Тн

4

Панчохи

Тн

8

Шкарпетки

Тн

4

Панчохи хутряні

Тн

16

Рукавиці

Тн

8

Примітка 1 до пункту 5. Вовняна білизна надається в особисте користування кожному водолазу й надівається тільки на час спускання у воду. Під час робіт на великих глибинах і в особливо холодний період вовняна білизна надається в подвійному комплекті.

Примітка 2 до пункту 5. Водолазним фахівцям (код 3141) на час спускання у воду вовняна білизна надається як чергова за нормами водолазів.

6


3141

Гідроакустик

Костюм бавовняний

З, Ми

8

1226.2

Начальник радіостанції

Куртка бавовняна з утепле-

1226.2

Начальник суднового пункту

ною прокладкою

Тн

16

радіоконтролю

Светр напіввовняний

Тн

16

4223

Радіооператор

Черевики шкіряні

Ми, См

8

7243.2

Радіотехнік

Галоші діелектричні

Эн

Чергові

8340.2

Електрорадіонавігатор

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

20 днів

Шапка в’язана

8

1237.1

Головний технолог

Костюм бавовняний

З, Ми

8

2143.2

Інженер-енергетик (електрик)

Куртка бавовняна з утепле-

2412.2

Інженер з нормування праці

ною прокладкою

Тн

16

Чоботи шкіряні

Ми, См

12

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

20 днів

Шапка-вушанка

16

7212.2

Електрогазозварник судновий

Костюм бавовняний з вогне-

захисним просоченням

Тр

8

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

Чергова

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

Чергові

Чоботи шкіряні

Ми, См

8

Рукавиці брезентові

Ми

1,5

Шапка-вушанка

16

Шапка в’язана

8

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

9

1226.2

Завідувач складу

Під час виконання робіт у

1226.2

Начальник постачання

сховищах продовольства:

3142

Підшкіпер

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

16

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

16

Чоботи кирзові

Ми, См

16

Нарукавники прогумовані

Вн

8

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

Шапка-вушанка

16

10

2145.2

Інженер спеціального флоту

Під час добування риби:

Костюм бавовняний

З, Ми

8

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

8

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

8

Светр напіввовняний

Тн

16

Чоботи шкіряні

Ми, Сж

8

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

20 днів

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

Шапка-вушанка

16

Рукавички гумові

Вн

20 днів

11

3152

Інспектор з безпеки мореплавання

Костюм бавовняний

З, Ми

8

3142

Капітан-наставник

Куртка бавовняна з утепле-

1222.2

Начальник експедиції

ною прокладкою

Тн

16

(промислової)

Плащ гумовий

Вн, З, Ми

16

1222.2

Начальник району

Чоботи шкіряні

Ми, См

12

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

20 днів

Шапка-вушанка

16

12

8340.2

Камбузник

Костюм бавовняний

З, Ми

8

Фартух прогумований

Вн, Ми

8

Черевики шкіряні

Ми, См

8

13

1226.2

Капітан

Костюм бавовняний

З, Ми

8

1226.1

Капітан-директор

Костюм утеплений для

1226.2

Помічник капітана

рибалок

Вн, Тн

16

Чоботи шкіряні

Ми, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

Шапка-вушанка

16

14

9132

Кастелянка

Халат бавовняний (2 шт.)

З

8

6121

Санітар ветеринарної медицини

Черевики шкіряні

Ми, См

8

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Ковпак або косинка

бавовняні (2 шт.)

З

8

15

9411

Комірник

Напівкомбінезон

бавовняний

З, Ми

8

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

16

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

16

Чоботи кирзові

Ми, См

16

Нарукавники прогумовані

Вн

8

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Шапка-вушанка

16

16

9322

Підсобний робітник

Під час виконання на складі

транспортних робіт:

Напівкомбінезон

бавовняний

З, Ми

8

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

16

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

16

Чоботи кирзові

Ми, См

16

Нарукавники прогумовані

Вн

8

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Шапка-вушанка

16

17

2221.2

Лікар судновий

Халат медичний (2 шт.)

З, Ми

8

3231

Сестра медична

Куртка бавовняна з утепле-

2230.2

Фельдшер на морських і річкових

ною прокладкою

Тн

Чергова

суднах

Светр напіввовняний

Тн

16

Черевики шкіряні

Ми, См

8

Ковпак або косинка

бавовняні (2 шт.)

З

8

18

8251.2

Оператор друкарського

Напівкомбінезон

устаткування

бавовняний

З, Ми

8

8251.2

Друкар по жерсті

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

Чергова

Черевики шкіряні

Ми, См

8

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Шапка-вушанка

16

19

1221.2

Майстер з оброблення риби

Костюм брезентовий

Вн

8

8340.2

Матрос трюмний

Костюм рибальський

Нж

8

9322

Оброблювач морепродуктів

Костюм утеплений для

7411.2

Оброблювач риби

рибалок

Вн, Тн

8

7411.2

Оброблювач морського звіра

Светр напіввовняний

Тн

16

Білизна тепла (2 пари)

Тн

8

Чоботи шкіряні

Ми, Сж

8

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

20 днів

Рукавички гумові

Вн

15 днів

Нарукавники прогумовані

Вн

6

Онучі вовняні

Тн

9

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Рукавиці брезентові

Ми

15 днів

Шапка-вушанка

16

Для матроса трюмного

під час роботи в трюмі

взимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

Чергова

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

Чергові

Валянки

Тн 30

Чергові

Калоші гумові на валянки

В, См

Чергові

20

8340.2

Матрос

Під час прибирання

9132

Прибиральник виробничих

виробничих приміщень:

приміщень

Халат бавовняний (2 шт.)

З

8

Черевики шкіряні

Сж

8

Ковпак або косинка

бавовняні (2 шт.)

З

8

Для прибирання місць

загального користування

додатково:

Чоботи гумові

В, См

8

Рукавички гумові

Вн

Чергові

21

8264.2

Машиніст із прання та

Халат бавовняний (2 шт.)

З

8

ремонту спецодягу

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн, Ми

8

Чоботи гумові

В, См

8

22

8163.2

Машиніст компресора для

Напівплащ з плащтканини

Вн

24

подавання повітря водолазам

Чоботи кирзові

Ми, См

16

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

Кожушок

Тн

32

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

16

Валянки

Тн 30

16

Калоші гумові на валянки

В, См

16

Шапка-вушанка

32

Рукавиці теплі

Тн

16

23

8340.2

Кочегар судна

Костюм бавовняний

З, Ми

8

Костюм рибальський

Нж

Черговий

Черевики шкіряні

Ми, См

8

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

Сітка кочегарська (3 шт.)

Тр

8

Окуляри козиркові

До зносу

24

6153

Машиніст рибопромислових

Костюм бавовняний

З, Ми

8

машин і механізмів (відкрите море)

Костюм рибальський

Нж

Черговий

8124.2

Машиніст вантажних механізмів

Черевики шкіряні

Сж

8

8251.2

Машиніст вибіркової машини

Рукавиці брезентові

Ми

1

8161.2

Машиніст двигунів внутрішнього

Окуляри козиркові

До зносу

згоряння

8340.2

Машиніст рибоборошняної

установки

Завантажити