НПАОП 27.0-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

1

2

3

4

5

6

крагами

Капелюх повстяний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Щиток захисний Жилет сигнальний Респіратор пилогазозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Валянки

ЗПД

НБТ

Со

Тн

Тн30

12

24 до зносу до зносу 6

до зносу

36

48

309

8121.2

Бригадир

бункерів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні на литій підошві або Чоботи кирзові Онучі фланелеві Рукавиці брезентові Рукавиці вітрозахисні Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Жилет сигнальний Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Мун100

Мун100

Ми

Мв

Вн

ЗН

Со

Тн

Тн

Тн30

12

12

6

7 днів 1 12

24 до зносу 6

до зносу

36

36

48

310

7212.2

Бригадир на

дільницях

основного

виробництва

(чорна

металургія)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Чоботи гумові Онучі фланелеві Рукавички бавовняні Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Жилет сигнальний Каска захисна з підшоломником Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

В

Ми

Ми

Вн

Со

Тн

12

12

12

6

1

7 днів 36 6

24

36

311

8112.2

Бункерува-

льник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні на литій підошві

Онучі фланелеві Рукавиці комбіновані Рукавиці віброзахисні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Ми

Мун100

Ми

Нв

ЗН

12

12

6

7 днів 1

24 до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Тн

Тн

Тн30

36

36

48

312

9311

Вивантажу­вач гарячого агломерату

Костюм сукняний або Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні Рукавиці сукняні з надолонником Жилет сигнальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

Ти

Мун100

Тр

Со

ЗПД

Тн

12

12

7 днів 6

24 до зносу до зносу

36

313

9311

Вивантажу­вач пилу

Костюм бавовняний з пило­непроникної тканини Чоботи гумові або Черевики шкіряні Онучі фланелеві Рукавиці брезентові з надолонником Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Пн

В

Мун100

Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

48

314

8112.2

Грохотник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Чоботи гумові Онучі фланелеві Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Мун100

В

Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

48

315

9311

Грохотник-

шуруваль­

ник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові з надолонником Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

Ми

Мун100

Ми

ЗН

12

12

7 днів

24 до зносу

1

2

3

4

5

6

Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Тн

Тн

Тн30

до зносу

36

36

48

316

8112.2

Дозувальник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Чоботи гумові Онучі фланелеві Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

Ми

Мун100

В

Ми

ЗН

Тн

Тн

12

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

317

8112.2

Дозувальник

гарячого

повертання

Костюм сукняний або Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Білизна натільна Черевики шкіряні або Чоботи гумові Онучі фланелеві Рукавиці брезентові з надолонником Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

ТиТр

Ти

З

Мун100

В

Тр

ЗН

Тн

12

6

9

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

318

8112.2

Дробильник (збагачува­ння, агло­мерація й брикетува­ння)

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи гумові або

Черевики шкіряні на литій

підошві

Онучі фланелеві Плащ непромокальний Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ву

В

Мун100

Ву

Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12

12

6

6

7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

48

319

8333.2

Машиніст

Костюм бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6

вагонопере­

кидача

Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Онучі фланелеві Рукавиці комбіновані Жилет сигнальний Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Мун100

Мун100

Ми

Со

Вн

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12

6

7 днів 6 36

24 до зносу до зносу

36

36

48

320

8112.2

Машиніст змішуваль­них бара­банів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Онучі фланелеві Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

Ми

Мун100

В

Ми

ЗН

Тн

Тн

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

321

8111.2

Машиніст

конвеєра

Костюм сукняний або Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Білизна натільна Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Чоботи гумові Онучі фланелеві Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Килимок діелектричний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

ТиТр

Ти

З

Мун100

Мун100

В

Ми

Эн

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12

6

12

12

6

7 днів

24 чергов. до зносу до зносу

36

36

48

322

8112.2

Машиніст

огрудкову-

вача

Костюм сукняний або Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска захисна з

ТиТр

Ти

З

Мун100

Тр

12

6

9

7 днів

1

2

3

4

5

6

підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗН

Тн

24 до зносу до зносу

36

323

8121.2

Машиніст

Костюм бавовняний

Ми

12

шихтоподачі

Черевики шкіряні з металевим

носком або

Мун200

Напівчоботи юхтові

Мун200

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Рукавиці сукняні

ТиТр

3

Рукавиці діелектричні

Эн

чергові

Жилет сигнальний

Со

Каска захисна з

6

підшоломником

24

Плащ непромокальний

Ву

36

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

324

8112.2

Випалювач

Костюм сукняний

ТиТр

12

(агломера­

Білизна натільна

З

6

ція)

Черевики шкіряні на литій

термостійкій підошві

Мун100

12

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

Капелюх повстяний

12

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

325

8112.2

Фільтрува-

Костюм бавовняний

Ми

12

льник

Черевики шкіряні

Мун100

24

Чоботи гумові

В

24

Онучі фланелеві

6

Рукавиці бавовняні

Ми

7 днів

Рукавиці КР

К50

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Керівники, посадові особи , фахівці

326

3113

Електрик

Костюм бавовняний

Ми

12

дільниці

Черевики шкіряні або

Ми

3113

Електрик

Чоботи кирзові

Ми

12

1

2

3

4

5

6

цеху

Онучі фланелеві Рукавиці крмбіновані Напівплащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Ву

ЗН

Тн

Тн

Тн30

6

7 днів 24

24 до зносу до зносу

36

36

48

327

3113

Енергетик

Костюм сукняний

ТиТр

12

цеху

Костюм бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні або

Ми

Чоботи кирзові

Ми

12

Онучі фланелеві

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Напівплащ непромокальний

Ву

24

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

328

3119

Диспетчер

Халат бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

329

2149.2

Інженер з

Костюм сукняний або

ТиТр

охорони

Костюм бавовняний

Ми

12

праці

Черевики шкіряні або

Ми

Чоботи кирзові

Ми

12

Онучі фланелеві

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Напівплащ непромокальний

Ву

24

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

330

1222.2

Майстер

Костюм сукняний або

ТиТр

Ст. майстер

Костюм бавовняний

Ми

12

Майстер

Черевики шкіряні або

Ми

зміни

Чоботи кирзові

Ми

12

Ст. майстер

Онучі фланелеві

6

зміни

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Ст. майстер

Напівплащ непромокальний

ву

24

1

2

3

4

5

6

виробничої дільниці Майстер з ремонту Ст. майстер з ремонту

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

ЗН

Тн

Тн

Тн30

24 до зносу до зносу

36

36

48

331

3115

Механік

Костюм сукняний або

ТиТр

дільниці

Костюм бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні або

Ми

Чоботи кирзові

Ми

12

Онучі фланелеві

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Напівплащ непромокальний

Ву

24

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

332

3115

Механік

Костюм бавовняний

Ми

12

цеху

Черевики шкіряні або

Ми

Чоботи кирзові

Ми

12

Онучі фланелеві

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Напівплащ непромокальний

Ву

36

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

333

1222.2

Начальник

Костюм бавовняний

Ми

12

дільниці

Черевики шкіряні або

Ми

Чоботи кирзові

Ми

12

Онучі фланелеві

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Плащ непромокальний

Ву

24

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

334

1222.2

Начальник

Костюм бавовняний

Ми

12

цеху,

Черевики шкіряні

Ми

12

заступник

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

1

2

3

4

5

6

начальника

цеху

Напівплащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ву

ЗН

Тн

36

24 до зносу до зносу

36

1.5. Доменне виробництво

335

7215.2

Бригадир з переміщенн я сировини, напівфабри­катів і готової продукції у процесі виробництва

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Жилет сигнальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Мун100

Ми

Ву

Со

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12 12 7 днів 12 12

24 до зносу до зносу

36

36

48

336

7212.2

Бригадир на

дільницях

основного

виробництва

(чорна

металургія)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

337

8121.2

Бригадир розливаль­них машин

Костюм сукняний або Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Білизна натільна Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Вачеги

Капелюх повстяний Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Каска захисна з підшоломником Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

Ти

З

Мун100

Мун100

ТиТр

НН

ЗПД

Тн

12

6

9

12

1

12

12

до зносу до зносу

24

36

338

8121.2

Бригадир

рудного

Костюм бавовняний Черевики шкіряні

о

о

Д

12

12

1

2

3

4

5

6

двору

Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн30

7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

48

339

8121.3

Бункерува-

льник

доменних

печей

Костюм бавовняний з пилонепроникної тканини Черевики шкіряні Чоботи кирзові або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Жилет сигнальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Пн

Мун100

Мун100

В

Ми

Со

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12

12

12 7 днів 12

24 до зносу до зносу

36

36

48

340

8121.2

Верховий

доменної

печі

Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Валянки

ву

Мун100

Ми

ЗН

Тн

Тн30

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

36

341

9311

Вивантажу­вач на від­валах

Костюм брезентовий або Костюм сукняний Чоботи гумові або Черевики шкіряні Вачеги

Рукавиці діелектричні Рукавиці гумові Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

Ву

ТиТр

В

Мун100

ТиТр

Эн

Ву

Ву

ЗН

Тн

Тн

12

12

2

чергові

1

24

24 до зносу до зносу

36

36

342

7136.1

Водопровід­ник домен-

Костюм брезентовий або Костюм бавовняний з

Ву

Завантажити