НПАОП 27.0-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

1

2

3

4

5

6

Під час робіт на гарячих

ділянках:

Костюм сукняний замість

ТиТр

24

костюма бавовняного

455

1222.2

1222.2

1222.2

Майстер Ст. майстер Майстер

Під час роботи у пічному, конвертерному і розливному прогонах:

зміни

Костюм сукняний

ТиТр

12

1222.2

Майстер

Костюм бавовняний

Ми

24

виробничої

Білизна натільна

З

6

дільниці

Черевики шкіряні

Мун100

12

1222.2

Майстер

Вачеги або

ТиТр

2

основної

Рукавиці брезентові

Тр

7 днів

виробничої

Капелюх повстяний

12

дільниці

Плащ непромокальний

Ву

12

1222.2

Майстер

виробництва

Каска захисна з підшоломником

24

Ст. майстер

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

виробництва

Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

до зносу 36

456

3115

3115

Механік

дільниці

Механік

цеху

Під час роботи у пічному, конвертерному і розливному прогонах:

Костюм сукняний або Костюм бавовняний Черевики шкіряні Капелюх повстяний Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

Ми

Мун100

Ву

ЗПД

Тн

12

12

12

24

24 до зносу до зносу

36

457

1222.2

Начальник

дільниці

Під час роботи у пічному, конвертерному і розливному прогонах:

Костюм сукняний Черевики шкіряні Вачеги

Капелюх повстяний Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

Мун100

ТиТр

Ву

ЗН

Тн

12

12

2

12

12

24 до зносу

36

458

1222.2

Начальник

Костюм сукняний

ТиТр

12

цеху

Черевики шкіряні

Ми

12

1222.2

Заступник

Капелюх повстяний

12

1

2

3

4

5

6

начальника

цеху

Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

Ву

ЗН

Тн

12

24 до зносу

36

1.7. Прокатне виробництво 1.7.1. Основне виробництво

459

8223.2

Апаратник

електролі­

тичного

знежирення

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Нарукавники брезентові Окуляри захисні Каска захисна з підшоломником Респіратор газозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Нм

Ми

Ми

ЗН

12 12 7 днів 3

до зносу

24 до зносу

460

8159.2

Апаратник установки нейтрально­го газу

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Каска захисна з підшоломником Респіратор газозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Ми

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів до зносу

до зносу 36

461

8153.2

Апаратник

центрифугу­

вання

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням або Костюм сукняний Чоботи гумові Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

К20

К80

В,К50

Вн

ЗН

Тн

12

9

1

24 до зносу до зносу

36

462

7215.2

Бригадир з переміщен­ня сировини, напівфабри­катів і готової продукції у процесі виробництва

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

463

7212.2

Бригадир на

Костюм бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6

дільницях

Черевики шкіряні

Мун100

12

основного

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

виробництва

Каска захисна з

(чорна

підшоломником

24

металургія)

Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗПД

Тн

до зносу до зносу

36

464

7214.2

Бригадир на

Костюм бавовняний або

Ми

оброблені,

Костюм сукняний

ТиТр

12

сортуванні,

Черевики шкіряні

Мун100

12

прийманні,

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

здаванні,

Каска захисна з

пакетуванні

підшоломником

24

та пакуванні

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

металу й

Вкладиші протишумові

до зносу

готової

Взимку додатково:

продукції

Куртка утеплена

Тн

36

465

8122.2

Вальцюваль­ник із скла-

Костюм сукняний або Костюм бавовняний з

ТиТр

дання та

вогнестійким просоченням

Ти

12

перевалки

Черевики шкіряні або

Мун100

6

клітей

Чоботи кирзові на термостійкій підошві Рукавиці комбіновані Вачеги

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Тп

Ми

ТиТр

ЗПД

Тн

7 днів 1

24 до зносу до зносу

36

466

8122.2

Вальцюваль

Костюм бавовняний

Ми

12

ник профіле-

Черевики шкіряні

Мун100

12

вигиналь-

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

ного агре-

Каска захисна з

гата

підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗПД

Тн

24 до зносу до зносу

36

467

8122.1

Вальцюва-

Куртка сукняна

ТиТр

12

льник стана

Штани сукняні

ТиТр

6

гарячого

Білизна натільна

З

6

прокату

Черевики шкіряні на термостійкій підошві Вачеги

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Тп

ТиТр

ЗПД

6

15 днів

24 до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Під час робіт:

на передчистових і чистових клітях, дротяних станах: Чоботи кирзові замість черевиків шкіряних Вачеги або Рукавиці сукняні На регулюванні положення валків та керуванні натискних механізмів:

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Чоботи кирзові Рукавиці брезентові Вкладиші протишумові Під час обслуговування станів з поста керування видаються тільки:

Халат

Рукавиці

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Мун100

ТиТр

Ти, Мун100 Тр

Ми

Ми

Тн

12

1

9

9

7 днів до зносу

12

3

24

468

8122.1

Вальцюва­льник стана холодного прокату

Костюм бавовняний Черевики шкіряні на литій підошві

Рукавиці бавовняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

469

8122.3

Варник пеку

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Тр

Мун100

Тр

зпд

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

470

8122.3

Виробник-

налагоджу-

вальник

прес-

проводок

Напівкомбінезон бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

471

8124.2

Волочиль-

Костюм бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6

ник дроту

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці КР Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

Мун100

Ми

Вн

ЗН

Тн

12 7 днів 15 днів

24 до зносу

36

472

8123.2

Гартівник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100 Ми, Вн

ЗПД

Тн

12 12 7 днів 2

24 до зносу до зносу

36

473

8223.2

Готувач електроліту та флюсу

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням або Костюм сукняний Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці сукняні Рукавиці гумові Окуляри захисні Під час постійної роботи на готуванні розчину флюса: Рукавиці комбіновані замість рукавиць сукняних Взимку додатково:

Куртка утеплена

К20

К80

К50

К20

К50

К50

Г

Ми

Тн

12

6

12

2

чергові до зносу

7 днів

36

474

8223.3

Готувач розподілюва льної пасти

Куртка бавовняна Штани сукняні Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці сукняні Рукавиці гумові Нарукавники брезентові або з кислототривкої тканини Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

о

О О Ч> о о о

Noo Я т, іл іл oo Е

I— IE- 1

12

12

6

12

2

1

6

24 до зносу до зносу

36

475

7212.2

Електрозва­рник листів та стрічок

Костюм брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Капелюх повстяний

£

CD

о

о

12 12 7 днів 12

1

2

3

4

5

6

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Під час робіт на зварювальних машинах:

Костюм бавовняний замість костюма брезентового Взимку додатково:

Куртка утеплена

зпд

Ми

Тн

24 до зносу до зносу

12

36

476

8122.2

Електроліз­ник водних розчинів

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням або Костюм сукняний Фартух прогумований Білизна натільна Чоботи гумові або Черевики шкіряні Рукавиці сукняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

К20

К80

Вн

З

В,К50

К20

К80

Г

Тн

12

6

6

12 15 днів

24 до зносу до зносу

36

477

8123.2

Завантажу­вач терміч­них печей

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Жилет сигнальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

Со

ЗН

Тн

12

6

7 днів 6

24 до зносу до зносу

36

478

7134.2

Кислото-

тривник-

гумувальник

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням або Костюм сукняний Чоботи гумові Рукавиці сукняні Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

К20

К80

В,К50

К50

Вн

Г

Тн

12

12

2

2

24 до зносу до зносу

36

479

8122.2

Клеймува­льник гаря­чого металу

Костюм сукняний або Костюм бавовняний з вогнестійким просоченням

ТиТр

Ти

12

1

2

3

4

5

6

(вторинна

перплавка

чорних

металів)

Білизна натільна Черевики шкіряні Фартух брезентовий Рукавиці комбіновані Вачеги

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

З

Мун100

Тр

Тп

ТиТр

ЗПД

Тн

6

12

6

7 днів 1

24 до зносу до зносу

36

480

8223.2

Коректува­льник ванн

Куртка бавовняна з кислотозахисним просоченням Штани сукняні Чоботи гумові Фартух прогумований Рукавиці сукняні Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

К20

К80

В, К50

Вн

К50

Вн

Г

Тн

12

12

12

6

1

1

24 до зносу до зносу

36

481

8223.2

Лакувальник жерсті й труб

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

482

8122.2

Листобійник

Костюм сукняний Черевики шкіряні Вачеги

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

Мун100

ТиТр

ЗПД

Тн

12

12

1

24 до зносу до зносу

36

483

8223.2

Лудильник

(оцинкову-

вач)

електролі­

тичним

методом

Куртка бавовняна з вогнестійким просоченням Штани сукняні Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці сукняні Рукавиці гумові Нарукавники

ТиТр

ТиТр

Вн

В,К50

К50

Вн

К50

12 12 6 12 15 днів 1 6

1

2

3

4

5

6

Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗПД

Тн

24 до зносу до зносу

36

484

8223.2

Лудильник

гарячим

способом

Куртка бавовняна Штани сукняні Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці сукняні Рукавиці гумові Нарукавники Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Тп

Вн

В

Тп

Вн

К50

ЗПД

Тн

12

12

6

12

2

1

6

24 до зносу до зносу

36

485

8122.2

Машиніст

реверсивної

парової

машини

прокатного

стана

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Каска захисна с підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів до зносу

24 до зносу

36

486

8122.

Машиніст сталестру- минної ма­шини (про­катне вироб­ництво)

Костюм сукняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Каска захисна с підшоломником Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

Мун100

Ми

ЗПД

Тн

12 12 7 днів до зносу

24 до зносу

36

487

8223.2

Металізатор

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

488

8223.2

Мийник-

сушильник

металу

Костюм брезентовий Чоботи гумові Рукавиці брезентові Рукавиці гумові

Ми, Ву В,К50 Ми Вн

12 12 7 днів 2

1

2

3

4

5

6

Фартух прогумований Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Під час роботи на мийці- фільтрівці:

Куртка бавовняна з кислотозахисним просоченням Штани сукняні замість костюма брезентового Рукавиці сукняні замість рукавиць брезентових Під час роботи у лакувальному відділенні видаються тільки: Черевики шкіряні замість чобіт гумових Взимку додатково: Куртка утеплена

Вн

ЗН

К50

К80

К50

Мун100

Тн

6

24 до зносу до зносу

12

12

1

12

36

489

8124.3

Набирач

Костюм бавовняний

Ми

12

пакетів

Фартух брезентовий

Ми

6

листів та

Черевики шкіряні

Мун100

12

труб

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Каска захисна с

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

490

8122.1

Нагріваль-

Костюм сукняний або

ТиТр

ник металу

Костюм бавовняний з

(прокатне

вогнезахисним просоченням

ТиТр

12

виробниц-

Білизна натільна

З

6

тво)

Черевики шкіряні

Мун100

12

Вачеги

ТиТр

15 днів

Щиток захисний з наголовним

кріпленням

НБТ

до зносу

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

зпд

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Під час роботи на кантовці

металу в нагрівальних печах

додатково:

Капелюх повстяний

12

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

491

8124.3

Обмазува-

Костюм брезентовий

Ми

12

льник листів

Черевики шкіряні або

Мун100

та труб

Чоботи гумові

В

12

Завантажити