НПАОП 27.0-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

1

2

3

4

5

6

(кольорова

металургія)

металевим захисним носком Білизна натільна Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Під час роботи з магнієвими

блоками:

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Чоботи гумові Онучі бавовняні Білизна натільна Рукавиці брезентові Рукавиці гумові Щиток захисний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Мун200

З

З Ми ЗН

Тн

З Ми

Мун200 В К50

З

З Ми Вн К50 НБХ

ЗН

Тн

6

6

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

12

12

12

6

6

7 днів 1

до зносу

24 до зносу до зносу до зносу

36

1338

8151.3

Сортуваль-

Під час сортування

ник

електродних заготовок і

електродів

коксу:

9321

Сортуваль-

Костюм бавовняний

З Ми

12

ник

Черевики шкіряні з

електрову-

металевим захисним носком

Мун200

12

гільних

Рукавиці комбіновані

З Ми

7 днів

виробів

Каска захисна з

7241.2

Стендовик

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1339

8333.3

Транспорту-

Костюм бавовняний

З Ми

12

вальник

Черевики шкіряні з

(обслугову-

металевим захисним носком

Мун200

12

вання

Чоботи гумові

В К50

12

механізмів)

Онучі бавовняні

6

7215.2

Транспорту-

Плащ брезентовий

Ву К50

до зносу

вальник

Рукавиці брезентові

З Ми

7 днів

(такелажні

Під час роботи з пеком

роботи)

додатково:

1

2

3

4

5

6

Білизна натільна

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

З

ЗН

Тн

6

24 до зносу до зносу до зносу

36

1340

9322

Укладаль­

ник-

пакувальник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Рукавиці бавовняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1341

8159.3

8159.3

Формуваль­ник анодів Формуваль­ник

електродної

маси

Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Чоботи гумові Онучі бавовняні Плащ брезентовий Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми З

Мун200 В К50

Ву К50 З Ми

ЗН

Тн

12

12

12

12

6

до зносу 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1342

9322

9321

Чистильник виробів, напівфабри­катів та матеріалів Чистильник електрову- гільних виробів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1343

8122.2

Шихтуваль­

ник

Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані

З Ми З

Мун200 З Ми

12

12

12 7 днів

1

2

3

4

5

6

Рукавички бавовняні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми ЗН

Тн

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1344

9322

Штабелю-

вальник

електродів

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

2.37. Загальні професії металургійної промисловості

1345

7241.2

Акумулятор - ник

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Напівчоботи гумові або Черевики шкіряні Онучі бавовняні Фартух прогумований Рукавиці гумові Окуляри захисні Щиток захисний Респіратор газозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

К20 В К50 К50

К50

К50

ЗН

НБХ

Тн

Тн

12

12

6

6

1

до зносу до зносу до зносу

36

36

1346

8223.2

Антикоро-

зійник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці трикотажні Пояс запобіжний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Мун100

Ми

Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12 12 7 днів 15 днів чергов.

24 до зносу до зносу

36

36

48

1347

8122.2

Апаратник

Костюм бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6

вакуум-тер- мічної печі

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Мун100

Ми

Вн

ЗН

12 7 днів 2

24 до зносу до зносу

1348

8154.2

Апаратник

Костюм бавовняний

З, Ми

12

гашення

Чоботи гумові

В

9

вапна

Онучі бавовняні

6

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

9

Рукавиці гумові

Вн

1

Рукавиці КР

К50Щ20

1

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Захисний крем 1 тюбик

1

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1349

8151.3

Апаратник з

Костюм бавовняний з

приготуван-

кислотозахисним

ня

просоченням

К20

6

хімреагентів

Фартух прогумований

Вн

6

Черевики шкіряні

кислотозахисні

К50

6

Білизна натільна

З

6

Рукавиці брезентові

К50

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Респіратор газопилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1350

8265.2

Апаратник

Халат бавовняний

Ми

12

знежирення

Чоботи гумові

В

12

Онучі бавовняні

6

Фартух з нагрудником

Ми

12

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1351

8152.1

Апаратник

Костюм бавовняний

Ми

12

конденсації

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці бавовняні

Ми

15 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1

2

3

4

5

6

Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

36

1352

8154.2

Апаратник

Костюм бавовняний

Ми

12

очищення

Черевики шкіряні

Ми

12

газу

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Костюм бавовняний

Вн

24

водозахисний

Чоботи гумові

В

12

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

1353

8163.2

Апаратник

Костюм бавовняний з

очищення

водовідштовхувальним

стічних вод

просоченням

Ву

12

Фартух прогумований

Вн

чергов.

Черевики шкіряні

Ми

12

Чоботи гумові

В

24

Онучі бавовняні

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Рукавиці гумові

Вн

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

На стадії складування осадів

додатково:

Плащ непромокальний

Вн

24

На зовнішніх роботах взимку

додатково:

Куртка утеплена

Тн

24

Штани утеплені

Тн

24

Валянки

Тн30

24

1354

8154.2

Апаратник

Костюм бавовняний з

перероблен-

кислотозахисним

ня відходів

просоченням

К20

12

хімічного

Білизна натільна

З

6

виробництва

Черевики шкіряні

Ми

12

Чоботи гумові

В К20

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

Рукавиці гумові

Вн

1

Фартух прогумований

Вн

чергов.

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1355

8159.2

Апаратник

Костюм бавовняний

Ми

12

повітророз-

Черевики шкіряні або

Мун100

ділення

Чоботи гумові

В

12

Онучі бавовняні

6

1

2

3

4

5

6

Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Вн

ЗП

Тн

7 днів 2

24 до зносу до зносу

36

1356

8163.2

Апаратник

Костюм бавовняний з

хімводоочи-

водовідштовхувальним

щення

просоченням

Ву

12

Фартух прогумований

Вн

6

Черевики шкіряні або

Ми

Чоботи гумові

В

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Рукавиці гумові

Вн

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

На стадії складування

осадків додатково:

Плащ непромокальний

Вн

чергов.

На зовнішніх роботах

взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

24

Штани утеплені

Тн

24

Валянки

Тн30

24

1357

8264.2

Апаратник

Халат бавовняний

Ми

12

хімічного

Чоботи гумові

В

12

чищення

Онучі бавовняні

6

Рукавички гумові

Вн

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

1358

8223.3

Бакелітник

Костюм бавовняний

Ми О

12

(просочу-

Черевики шкіряні

Ми О

12

вальник)

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Рукавиці гумові

Вн

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

1359

7213.2

Бляхар

Костюм бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1

2

3

4

5

6

Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

36

1360

8121.2

Бригадир

розроблення

шлакового

відвалу

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Каска фіброва Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 12 7 днів 24 до зносу до зносу

36

1361

9411

Вагар

Костюм бавовняний з пило­непроникної тканини або Халат бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Жилет сигнальний Плащ непромокальний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Пн

Ми

Мун100

Ми

Со

Вн

Тн

12 12 7 днів

24

6

24

36

1362

9333

9332

Вантажник Прийомозда- вальник вантажу та багажу

Костюм бавовняний Черевики шкіряні на литій підошві або Чоботи гумові Онучі сукняні Рукавиці сукняні Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Жилет сигнальний Під час роботи в хімічних цехах:

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням або Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні МБС або Чоботи гумові Рукавиці гумові Рукавиці КР Куртка утеплена Взимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені

Валянки на гумовій підошві

Ми

Мун100

В

ТиТр

Ми

Вн

ЗН

Со

К20

К50

З

Нм

В

Вн

К50

ТнК20

Тн

Тн

Тн30

12

8

12

6

1

7 днів 12

24 до зносу до зносу 12

12

6

12

1

1

36

36

36

48

1363

7112.1

Вибуховик

Костюм бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички шкіряні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ми

Ми

Ми

ЗН

12 7 днів 12

24 до зносу до зносу

1364

9311

Вивантажу­вач на відвалах

Костюм бавовняний Черевики шкіряні на литій підошві

Чоботи кирзові або Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Онучі бавовняні Окуляри захисні Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ми

Ми

Ми

В

Ми

ЗН

Тн

Тн

Тн20

12

24

24 7 днів

24

3

до зносу

36

36

48

1365

7122.2

Вогнетрив-

ник

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Рукавиці віброзахисні Рукавички гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

ТиТр

З

Мун200

Ми

Мв

Вн

ЗН

Тн

Тн

6

6

12 7 днів 1 1

24 до зносу до зносу

36

36

1366

8322

Водії автотран­спортних засобів та робітники з обслугову­вання автотран­спортної техніки

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Жилет сигнальний Під час технічного обслуговування та ремонту (ТО та Р) автотранспортних засобів додатково:

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Взимку додатково:

Куртка утеплена Під час ТО та Р на оглядових канавах, підйомниках, естакадах додатково:

Мун100

Нм

Со

Нм

Мун100

Нм

Тн

12 7 днів 24

12 12 7 днів

36

Завантажити