НПАОП 27.0-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

1

2

3

4

5

6

або

Чоботи гумові

Рукавиці комбіновані

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Вк50 З Ми

ЗН

Тн

9

7 днів

24 до зносу до зносу

36

2.27. Пилогазоуловлювання

1234

8163.2

Оператор з обслугову­вання установок для пило- газоуловлю­вання

Костюм бавовняний з каптуром з пилонепроникної тканини

Черевики шкіряні з металевим захисним носком або

Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Пн Мун200 В К50 З Ми

ЗН

Тн

12

12

6

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1235

9322

Укладаль-

ник-паку-

вальник

Під час робіт з пилом: Комбінезон бавовняний з каптуром з пилоне­проникної тканини Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Пн

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1236

8131.2

Чистильник димоходів, лежаків та топок

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Куртка утеплена Штани утеплені Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Шолом сукняний Каска захисна з

Ти

Тн

Тн

Мун200 З Ми

12

12

12

12 7 днів 12

1

2

3

4

5

6

підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові

ЗН

24 до зносу до зносу до зносу

2.28. Виробництво хромових солей

1237

8122.2

Апаратник у

виробництві

твердих

сплавів і

тугоплавких

металів

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Білизна натільна

Чоботи гумові або

Черевики шкіряні з

металевим захисним носком

Онучі бавовняні

Рукавиці КР

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ву З Ми З

В К50 Мун200 Вн К50

ЗН

Тн

6

6

9

6

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1238

9322

Виробник

шкіропо-

м’якшувача

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

З Ми Мун50 З Ми ЗН

Тн

12 12 7 днів до зносу

36

1239

8151.2

8332.2

Дробильник

(хімічне

виробництво)

Машиніст

скрепера

(скреперист)

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1240

9322

Мастильник

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1

2

3

4

5

6

1241

8122.2

8123.2

Печовий з перероблен­ня титано- вмісних та рідкісноземе льних матеріалів Прожарювач

Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Черевики шкіряні з металевим захисним носком Білизна натільна Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ти

Мун200

З

З Ми ЗПД

Тн

9

9

6

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1242

Працівники

всіх

професій, безпосеред­ньо зайняті в технологічно му процесі розмельного відділення

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Пн

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

9

9

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1243

8290.3

Пробовід­

бірник

Халат бавовняний

Туфлі суцільногумові

Онучі бавовняні

Рукавиці брезентові

Рукавички гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Мун100

З Ми Вн К50

ЗН

Тн

12

12

6

7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1244

7232.2

7233.1

Слюсар з

ремонту

агрегатів

Слюсар-

ремонтник

Під час виконання робіт безпосередньо в розмельному,

пиловугільному та пічному відділеннях:

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

З Ми Пн

Мун200 З Ми

ЗН

9

9

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена

Тн

36

Валянки

Тн30

36

Під час постійної роботи

безпосередньо в пічному

відділенні додатково:

Чоботи гумові

В К50

12

Онучі бавовняні

6

Білизна натільна

З

6

1245

7124.2

Тесляр

Під час виконання робіт у відділеннях хромових солей: Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Фартух брезентовий Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми

Мун200 Ми З Ми

ЗН

Тн

12

12

12 7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

Кері

вники, посадові особи, фахівці

1246

3113

Електрик

Костюм бавовняний

З Ми

12

дільниці

Черевики шкіряні

Мун50

12

3113

Електрик

цеху

Рукавиці комбіновані Каска захисна з

З Ми

7 днів

1222.2

Майстер

підшоломником

24

виробничої

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

дільниці

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

3115

Механік

дільниці

Вкладиші протишумові Взимку додатково:

до зносу

3115

Механік

цеху

Куртка утеплена

Тн

36

1222.2

Начальник

виробництва

1222.2

Начальник

дільниці

1222.2

Начальник

цеху

Заступник

начальника

цеху

1222.2

Ст. майстер

2.29. Біхроматне виробництво

1247

8152.2

Апаратник

випарюван-

Костюм бавовняний з кислотозахисним

ня

просоченням Білизна натільна

К50 Щ20 З

9

6

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці КР Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Мун200 Вн К50 Вн К50

ЗН

Тн

9

1

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1248

8121.2

Апаратник у виробництві титану і рідкісних металів

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці КР Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

ТиТр

З

Мун200 Вн К50

ЗН

Тн

12

6

9

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1249

8153.2

Апаратник

фільтрації

Костюм бавовняний з кислотозахисним просоченням Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці КР Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50 Щ20 З

Мун200 Вн К50

ЗН

Тн

9

6

9

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1250

8121.1

8123.1

9322

Контролер

продукції

кольорової

металургії

(плавка руд

кольорових

металів)

Контролер

продукції

кольорової

металургії

(термічне

оброблення)

Укладаль-

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Черевики шкіряні з

металевим захисним носком

або

Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці брезентові Фартух прогумований Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний

К50 Щ20

Мун200

В К50

З Ми Вн К50

ЗН

9

9

6

7 днів 6

24 до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

ник-паку-

вальник

Вкладиші протишумові Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

до зносу 36

1251

8123.2

Прожарювач

Костюм бавовняний з

8111.2

Сушильник

вогнезахисним просоченням

Ти

9

(збагачення)

Черевики шкіряні з

металевим захисним носком

Мун200

9

Рукавиці брезентові

З Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

1252

7232.2

Слюсар з

Костюм сукняний

ТиТр

9

ремонту

Білизна натільна

З

6

агрегатів

Черевики шкіряні з

7233.1

Слюсар-

металевим захисним носком

Мун200

9

ремонтник

Рукавиці брезентові

З Ми

7 днів

Рукавиці гумові

Вн К50

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Валянки

Тн50

36

2.30. Виробництво хромового ангідриду, калієвого хромпіку, окису хрому

та перероблення відходів цих виробництв

1253

7241.1

Електромон-

Костюм бавовняний з

тер з ремон-

кислотозахисним

ту та обслу-

просоченням

К50 Щ20

9

говування

Черевики шкіряні з

електроустат-

металевим захисним носком

Мун200

12

кування

Рукавиці комбіновані

З Ми

7 днів

7241.1

Слюсар з

Каска захисна з

контрольно-

підшоломником

24

вимірюваль-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

них приладів

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

та автоматики

Вкладиші протишумові

до зносу

(електромеха-

Взимку додатково:

ніка)

Куртка утеплена

Тн

36

1254

8151.2

Машиніст

Під час постійної роботи на

млина

розмелюванні сірки:

Костюм бавовняний

З Ми Пн

9

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні з

металевим захисним носком

Мун200

9

Рукавиці КР

Вн К50

1

1

2

3

4

5

6

9

9

7

днів

24

до

зносу

до

зносу

до

зносу

36

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена


З Ми

Мун200 З Ми


1255


8131.2


Муляр (пічник) черговий біля печей


ЗН

Тн


Підсобний

робітник


Під час робіт безпосередньо у виробництвах хромового ангідриду та біхромату калію:

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Чоботи гумові або

Черевики шкіряні з

металевим захисним носком

Онучі бавовняні

Рукавиці комбіновані

Рукавиці гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Куртка утеплена


1256


9322


К50 Щ20

9

В К50

Мун200

9

6

З Ми

7 днів

Вн К50

1

24

ЗН

до зносу

до зносу

до зносу

Тн


чергова


Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Куртка утеплена


1257


8123.2


Прожарювач


Ти

З

Мун200 З Ми


9

6

9

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу чергова


ЗПД

Тн


Костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням


Сушильник

сировини,1

2

3

4

5

6

напівфабри­катів та виробів

Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані або Рукавиці КР Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Куртка утеплена

З

Мун200 З Ми Вн К50

ЗН

Тн

6

9

7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу чергова

1259

7124.2

Тесляр

Під час виконання робіт безпосередньо у відділенні окису хрому:

Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми Пн

Мун200 З Ми

ЗН

Тн

9

9

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

1260

8333.3

Транспорту­

вальник

(обслугову­

вання

механізмів)

Під час постійної роботи з обкочення барабанів з готовою продукцією хромового ангідриду та біхромату калію:

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці брезентові

Рукавиці гумові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

К50 Щ20 В К50

З Ми Вн К50

ЗН

Тн

9

9

6

7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1261

9322

Укладаль-

ник-паку-

вальник

Костюм бавовняний Білизна натільна Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником

З Ми З

Мун200 З Ми

9

6

9

7 днів 24

Завантажити