НПАОП 27.0-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

1

2

3

4

5

6

Черевики шкіряні Берет сукняний Фартух прогумований Рукавички гумові

Мун50

Вн К50 Вн К50

12 12 чергов. 15 днів

1282

8279.3

Розсівальник

Під час виконання робіт з просіювання карбонільного нікелевого порошку:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові

Білизна натільна

Берет сукняний

Онучі бавовняні

Рукавиці КР

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена Під час очищення апаратів з рідкими токсичними продуктами додатково: Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці гумові

Ву З Ми Мун100 З

Вн К50 Г

Тн

Вн К50

В К50 Вн К50

6

12

6

12

2

15 днів

24 до зносу до зносу до зносу

36

12

12

12

1

1283

7241.1

7242.1

Слюсар з контрольно- вимірюваль­них приладів та

автоматики (електроме­ханіка) Слюсар з контрольно- вимірюваль­них приладів та автома­тики (елек­троніка)

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові з металевим захисним носком Білизна натільна Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Берет сукняний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ву З Ми

Мун200

З

З Ми

Г

Тн

6

12

6

2

7 днів

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

1284

7232.2

7233.2

Слюсар з

ремонту

агрегатів

Слюсар з

ремонту

технологіч-

Під час обслуговування та ремонту колон синтезу, уловлювачів рідкого карбонілу нікелю, установок для ректифікації та розкладення карбонілу

1

2

3

4

5

6

них

установок

нікелю та іншого устаткування, що використовується в процесі виготовлення карбонільного нікелю:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові з металевим

захисним носком

Білизна натільна

Берет сукняний

Онучі бавовняні

Рукавиці брезентові

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Під час розбирання та

ремонту апаратів з рідкими

токсичними продуктами

додатково:

Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці гумові Під час зварювання та різання металу додатково: Костюм брезентовий Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Ву З Ми

Мун200

З

Ми

Г

Вн К50

В К50 Вн К50

Тр

Тн

Тн

Тн30

6

12

6

6

2

7 днів

24 до зносу до зносу до зносу

12

12

12

1

12

36

36

48

1285

7233.2

Слюсар з ремонту та обслугову­вання систем вентиляції та кондиці­ювання

Під час обслуговування, ремонту та очищення промислової вентиляції технологічних установок для виготовлення, очищення та перероблення карбонілу нікелю:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові з металевим захисним носком Білизна натільна Берет сукняний Онучі бавовняні Рукавиці брезентові Каска захисна з

Ву З Ми

Мун200

З

З Ми

6

12

6

12

2

7 днів

1

2

3

4

5

6

24 до зносу до зносу до зносу


підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Під час зварювання та різання металу додатково: Костюм брезентовий Під час очищення та ремонту апаратів з рідкими токсичними продуктами додатково:

Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці гумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки Шапка


Г

Тр


чергов.


Вн К50

В К50 Вн К50

Тн

Тн

Тн50


12

12

12

1

36

36

48

36


Під час виконання робіт із завантаження карбонільного порошку в тару або у виливниці для його спікання; з відбору проб порошку; сортування та транспортування (зовні відділення) карбонільного порошку:

Костюм бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Чоботи кирзові

Білизна натільна

Берет сукняний

Онучі бавовняні

Рукавиці КР

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Під час очищення

відстійників і колодязів з

рідкими токсичними

продуктами додатково:

Костюм прогумований

Шолом прогумований

Чоботи гумові

Рукавиці гумові

Взимку додатково:


1286


9322


Укладаль­

ник-паку­

вальник


Ву З Ми Мун100 З


6

12

6

12

2

15 днів

24 до зносу до зносу до зносу


Вн К50

Г


Вн К50

В К50 Вн К50


12

12

12

11

2

3

4

5

6

Куртка утеплена


Тн


36просоченням

Ву З Ми

6

Чоботи кирзові

Мун100

12

Білизна натільна

З

6

Берет сукняний

12

Онучі бавовняні

2

Рукавиці брезентові

З Ми

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

Г

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

На роботах з рідкими токсичними продуктами: Киснево-ізолювальний протигаз

Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці гумові На роботах з виділенням пірофорних пилів додатково:

Костюм сукняний Білизна натільна Шолом сукняний Вачеги

Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки Шапка


чергов.

12

12

12

1


Вн К50

В К50 Вн К50


ТиТр

З

ТиТр

Тн

Тн

Тн30


12 6 12 45 днів

36

36

48

36


Костюм бавовняний Черевики шкіряні Берет сукняний Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:


З Ми Мун50

З Ми


1222.2


Майстер

допоміжної

дільниці

Майстер

контрольний

(дільниці,

цеху)

Начальник

групи


12

12

12

1

24 до зносу до зносу до зносу


1222.2


Г1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена

Тн

36

1289

3115

Механік з ремонту

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним

транспорту

просоченням Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Ми

Ми

Тн

12

12

1

36

1290

1222.2

Начальник

дільниці

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним

3119

Технолог

просоченням

Ву З Ми

12

3113

Електрик

Чоботи кирзові

Мун100

12

дільниці

Білизна натільна

З

6

3113

Енергетик

Берет сукняний Онучі бавовняні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Під час постійної роботи з рідкими токсичними продуктами додатково: Киснево-ізолювальний протигаз

Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Рукавиці гумові Під час постійної роботи на дільницях з виділенням пірофорного пилу додатково: Костюм сукняний Білизна натільна Шолом сукняний Рукавиці сукняні Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми Г

Вн К50

В К50 Вн К50

ТиТр

З

ТиТр

Тн

Тн

12

2

1

24 до зносу до зносу до зносу

чергов.

12

12

12

1

12

6

12

1

36

36

1291

1222.2

Начальник

цеху,

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним

заступник

просоченням

Ву З Ми

12

начальника

Берет сукняний

12

цеху

Рукавиці брезентові

З Ми

1

3115

Механік

цеху

Чоботи кирзові Каска захисна з

Мун50

18

3113

Енергетик

підшоломником

24

цеху

Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний

Г

до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Під час постійної роботи з рідкими токсичними продуктами додатково: Киснево-ізолювальний протигаз

Костюм прогумований Шолом прогумований Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці гумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Вн К50 В К50 Вн К50 Тн

чергов.

12

12

12

6

1

36

2

.34. Виробництво олова

1292

8223.2

8231.2

Антикоро-

зійник

Гумівник

металовиро­

бів

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Білизна натільна

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці сукняні

Рукавиці гумові

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Під час виконання

піскоструминних робіт:

Костюм бавовняний з

пилонепроникної тканини

замість костюма бавовняного

з кислотозахисним

просоченням

Рукавиці брезентові

К20 Щ20 З

В К50

К50 Щ20 Вн К50 ЗН

З Ми Пн З Ми

12

6

12

6

1

1

до зносу до зносу

24

2

1293

8154.2

Апаратник

гашення

вапна

Костюм бавовняний

Білизна натільна

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці сукняні

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Взимку додатково:

Куртка утеплена

З Ми З

В К50 К50 Щ20

ЗН

Тн

12

6

12

6

1

24 до зносу до зносу до зносу

36

1294

9311

Апаратник

згущувачів

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням Білизна натільна Чоботи кирзові Чоботи гумові

Ву З Ми З

Мун100 В К50

12

6

12

12

1

2

3

4

5

6

Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Рукавиці КР Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Валянки

З Ми Вн К50

ЗН

Тн

Тн50

6

7 днів 1

24 до зносу до зносу до зносу

36

48

1295

8163.2

Апаратник очищення стічних вод

Під час очищення

промислових стічних вод:

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Білизна натільна

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Рукавиці сукняні

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Куртка утеплена

К20 Щ20 З

В К50 К50 Щ20

ЗН

Тн

12

6

12

6

1

24 до зносу до зносу до зносу 36

1296

8121/2

Апаратник-

гідромета-

лург

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

Білизна натільна

Чоботи гумові

Онучі бавовняні

Фартух прогумований

Рукавиці КР

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор пилогазозахисний

Вкладиші протишумові

Куртка утеплена

К20 Щ20 З

В К50

Вн К50 Вн К50

ЗН

Тн

12

6

12

6

24

1

24 до зносу до зносу до зносу 36

1297

7212.1

7212.2

7212.1

7212.1

Газозварник

Газорізаль­

ник

Електрогазо­

зварник

Електро­

зварник

ручного

зварювання

Під час постійної роботи в технологічних цехах: Костюм брезентовий з вогнезахисним просоченням Білизна натільна Чоботи кирзові з металевим захисним носком Онучі бавовняні Рукавиці брезентові Каска захисна з підшоломником

ТиТр

З

Мун200

ТиТр

12

6

12

6

7 днів 24

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні Щиток захисний Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

ЗПД

ННП

Тн

Тн

Тн50

до зносу до зносу до зносу до зносу

36

36

48

1298

7243.1

Дозиметрист

Костюм бавовняний з

З Ми Пн

12

8229.2

Лаборант з

пилонепроникної тканини

аналізу газів

Костюм сукняний

ТиТр

12

та пилу

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

Мун50

12

Рукавиці комбіновані

З Ми

7 днів

Рукавиці гумові

Вн К50

4

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1299

8112.2

Дробильник

Костюм бавовняний з

З Ми Пн

12

(збагачення,

пилонепроникної тканини

агломерація

Білизна натільна

З

6

та брике-

Чоботи кирзові

Мун100

12

тування)

Онучі бавовняні

6

8151.2

Дробильник

Рукавиці комбіновані

З Ми

7 днів

(хімічне

Шапочка бавовняна

6

виробниц-

Каска захисна з

тво)

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

36

1300

9411

Комірник

Під час постійної роботи в

технологічних цехах:

Халат бавовняний

З Ми

12

Білизна натільна

З

6

Капці

У

6

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

1301

8121.1

Контролер

Під час виконання робіт в

продукції

основних технологічних

кольорової

цехах:

металургії

Костюм бавовняний

З Ми

12

(плавка руд

Білизна натільна

З

6

1

2

3

4

5

6

8290.3

кольорових

металів)

Пробовідбір­

ник

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шапочка бавовняна Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Вкладиші протишумові Взимку додатково:

Куртка утеплена

Мун50 З Ми

ЗН

Тн

12 7 днів

12

24 до зносу до зносу до зносу

36

1302

8112.2

Концентра-

Костюм бавовняний

З Ми К20

12

торник

Білизна натільна

З

6

Чуні гумові

В К50

6

Онучі сукняні

6

Рукавиці КР

Вн К50

2

Рукавиці гумові

Вн К50

4

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Вкладиші протишумові

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1303

8159.1

Лаборант

Халат бавовняний

З Ми К20

12

хімічного

Білизна натільна

З

6

аналізу

Фартух прогумований

Вн К50

12

Капці

У

6

Шапочка бавовняна

6

Рукавиці гумові

В К50

4

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1304

8333.1

Машиніст

Під час постійної роботи в

крана

основних технологічних

(кранівник)

цехах:

Костюм бавовняний

З Ми

12

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

Мун50

12

Рукавиці комбіновані

З Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн50

36

1305

8151.2

Машиніст

Костюм бавовняний

З Ми

12

млина

Білизна натільна

З

6

Чоботи кирзові

Мун100

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці КР

Вн К50

1

Шапочка бавовняна

6

Завантажити