НПАОП 27.0-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена Штани утеплені

Тн

Тн

36

36

1498

7233.1

Налагоджу-

Костюм бавовняний

Ми

12

вальник

Черевики шкіряні

Ми

12

автоматизо-

Чоботи кирзові

Ми

12

ваних

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

вагон-вагів

Рукавиці

Эн

чергові

7242.1

Налагоджу-

діелектричні

вальник

Каска захисна з

24

контрольно-

підшоломником

вимірюваль-

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

них приладів

Респіратор пилозахисний

до зносу

та автома-

Взимку додатково:

тики

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн20

48

1499

7223.1

Налагоджу-

Костюм бавовняний

Ми

12

вальник

Черевики шкіряні

Мун100

12

верстатів і

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

маніпулято-

Каска захисна з

рів з

підшоломником

24

програмним

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

керуванням

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1500

8123.2

Напаюваль-

Костюм бавовняний з

ник

кислотозахисним

просоченням

К20

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1501

8163.2

Наповнювач

Костюм бавовняний

Ми

12

балонів

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

1502

4121

Нарядник

Костюм бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1503

1239

Начальник

Костюм камуфляжний літній

Ми

12

1

2

3

4

5

6

команди

Костюм камуфляжний

(відомчої

зимовий

Тн

36

воєнізованої

Кепка (кашкет)

18

охорони,

Берці літні

Ми

24

службового

Берці зимові

Тн20

24

собаківниц-

Шапка

36

тва),

Плащ непромокальний

Вн

чергов.

1239

Заступник

начальника

команди

5169

Охоронець

1222.2

Начальник загону (бурового, гідрографіч­ного, дослід­ного, експе- диційно-ря- тувального та ін.)

1222.2

Помічник

начальника

загону

1239

Начальник

охорони

пожежної,

сторожової

1239

Заступник

начальника

охорони

пожежної,

сторожової

3450

Інспектор

воєнізованої

охорони

1504

2412.2

Нормуваль-

Халат бавовняний

Ми

12

ник

Черевики шкіряні

Ми

12

(гірничий)

Каска захисна з підшоломником Куртка утеплена

Тн

24

36

1505

8269.3

Обліковець

Костюм бавовняний або

Ми

міри та

Халат бавовняний

Ми

12

виробів

Черевики шкіряні Каска захисна з підшоломником Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Тн

12

24

36

1506

7211.2

Обрубувач

На обрубуванні, вирубуванні дефектів металу пневмоінструментом та наждачними підвісними

1

2

3

4

5

6

кругами:

Костюм брезентовий або Костюм бавовняний Черевики шкіряні з металевим захисним носком Рукавиці брезентові Рукавиці віброзахисні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Навушники протишумові або Беруші

Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

На обпилюванні вручну: Костюм бавовняний Фартух бавовняний з нагрудником Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний На обрубуванні дрібного та середнього лиття на налагоджувальних верстатах, на підвісних наждачних та металевих кругах:

Костюм бавовняний Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тр

Ми

Мун200

Ми

Мв

ЗН

Тн

Тн

Тн30

Ми

Ми

ЗН

Ми

Ми

Г

Тн

12

9

12 7 днів

1

24 до зносу до зносу

до зносу

36

36

48

12

6

24 до зносу до зносу

12 7 днів

24 до зносу до зносу

36

1507

7136.2

Обхідник

Костюм бавовняний з

водопровід­

водовідштовхувальним

но-каналіза­

просоченням

Ми Ву

12

ційної

Чоботи гумові

В

12

мережі

Онучі бавовняні

6

Плащ брезентовий

Ву

36

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

1508

7129.2

Обхідник

Костюм бавовняний

колій та

оранжевого кольору

Ми

12

штучних

Чоботи кирзові

Ми

12

1

2

3

4

5

6

споруд

Онучі бавовняні

Плащ із плащ-намету або

прогумованої тканини

Рукавиці комбіновані

Окуляри захисні

Жилет сигнальний із

світловідбивальними

смугами:

літній

зимовий

Взимку додатково: Кожушок Куртка утеплена Штани утеплені Чоботи кирзові утеплені Шапка

Рукавиці ватяні

Вн

Ми

ЗН

Со

Тн

Тн

Тн

Тн20

Тн

6

24 7 днів до зносу

6

6

78

36

36

36

36

12

1509

8262.3

Обхідник

Костюм бавовняний

Ми

12

траси

Черевики шкіряні або

Ми

гідрозолови-

Чоботи гумові

В

12

лучення та

Онучі бавовняні

6

золовідвалів

Плащ непромокальний

Ву

чергов.

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

1510

8163.2

Оглядач

Костюм бавовняний

Ми

12

гідротехніч­

Черевики шкіряні або

Ми

них об’єктів

Чоботи гумові

В

12

Онучі бавовняні

6

Плащ непромокальний

Ву

чергов.

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

1511

7243.1

Оператор

Костюм бавовняний або

Ми

акустичних

Халат бавовняний

Ми

12

випробувань

Черевики шкіряні або

Ми

Чоботи гумові

В

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Рукавиці бавовняні

Ми

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Навушники

до зносу

Взимку додатково:

1

2

3

4

5

6

Куртка утеплена

Тн

36

Черевики утеплені

Тн30

48

1512

8290.2

Оператор

Халат бавовняний

Ми

12

електронно-

Черевики шкіряні

Ми

12

обчислю­

вальних та

обчислю-

вальних

машин

1513

8163.2

Оператор з

Костюм бавовняний з

обслугову-

пилонепроникної тканини

Пн

12

вання

Білизна натільна

З

6

установок

Черевики шкіряні або

Ми

для пило-

Напівчоботи гумові

В

12

газоуловлю-

Онучі бавовняні

6

вання

Рукавиці комбіновані

Рукавиці КР

Каска захисна з

підшоломником

Окуляри захисні

Респіратор газопилозахисний

Ми

К50 Щ20 ЗН

7 днів 1

24 до зносу до зносу

1514

8155.2

Оператор

Халат бавовняний

Нл

12

заправних

Черевики шкіряні

Нм

12

станцій

Рукавиці комбіновані Під час заправлення автотранспортних засобів етилованим бензином додатково:

Фартух прогумований Чоботи гумові Онучі бавовняні Плащ прогумований Рукавиці гумові Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

Нм

Нм, Нл Нм, Нл

Ву

Нм

Тн

Тн

7 днів

12

12

6

чергов.

6

36

36

1515

4112

Оператор

Костюм бавовняний або

Ми

копіюваль-

Халат бавовняний

Ми

12

них та

Черевики шкіряні

Ми

12

розмножу-

Фартух

Ми

6

вальних

Берет бавовняний

12

машин

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1516

8162.2

Оператор

котельні

Костюм бавовняний Черевики шкіряні або Чоботи гумові Онучі бавовняні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні

Ми

Ми

В

Ми

ЗН

12

12

6

7 днів

24 до зносу

1

2

3

4

5

6

Взимку додатково: Куртка утеплена

Тн

36

1517

8333.2

Оператор

Костюм бавовняний

Ми

12

механізова-

Черевики шкіряні або

Ми

них та авто-

Чоботи гумові

В

12

матизованих

Онучі бавовняні

6

складів

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1518

8163.3

Оператор на

Костюм бавовняний з

мулових

водовідштовхувальним

майданчиках

просоченням

Ву

12

Чоботи гумові

В

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

1519

8163.3

Оператор

Костюм бавовняний

Ми

12

очисних

Черевики шкіряні або

Ми

споруд

Чоботи гумові

В

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1520

8264.2

Оператор

Костюм бавовняний

Ми

12

пральних

Черевики шкіряні

Ми

12

машин

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

1521

8112.2

Оператор

Халат бавовняний

Ми

12

пульта

Черевики (туфлі) шкіряні

Ми

12

керування

Рукавички трикотажні

Вн

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

1522

8162.2

Оператор

Костюм бавовняний

Ми

12

теплового

Черевики шкіряні або

Ми

пункту

Чоботи гумові

В

12

Онучі бавовняні

6

1

2

3

4

5

6

Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

Ми

ЗН

Тн

7 днів

24 до зносу

36

1523

8161.2

Оператор

Костюм бавовняний

Ми

12

щита

Черевики шкіряні

Ми

12

(пульта)

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

керування

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

перетворю-

Взимку додатково:

вальної

Куртка утеплена

Тн

36

підстанції

1524

7212.2

Паяльщик

Костюм сукняний

Тп100

12

по свинцю

Черевики шкіряні або

Ми

(свинцево-

Чоботи гумові

В

12

паяльщик)

Онучі бавовняні

6

Рукавиці брезентові

Тр

7 днів

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

1525

8121.2

Підручний

Костюм сукняний

ТиТр

6

сталевара

Черевики шкіряні

Мун100

6

електропечі

Рукавиці брезентові

Тр

7 днів

Вачеги

ТиТр

1

Капелюх повстяний

12

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗПД

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

1526

9322

Підсобний

Костюм бавовняний або

Ми

робітник

Халат бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні або

Мун100

Чоботи гумові

В

12

Онучі бавовняні

6

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Рукавиці гумові

Вн

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Плащ непромокальний

Вн

36

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн30

48

1527

7241.2

Пірометрист

Халат бавовняний

Ми

12

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

1528

7143.2

Піскостру-

Костюм бавовняний з

минник

пилонепроникної тканини

Пн

12

Черевики шкіряні

Мун100

12

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

Завантажити