НПАОП 27.0-3.01-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості

1

2

3

4

5

6

пературного

пеку

Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Нарукавники Каска захисна з підшоломником Взимку додатково: Куртка утеплена

Мун100 Тр, Ми Вн, К50 ЗН Ми

Тн

9

7 днів 7 днів до зносу 1

24

36

36

8152.1

Апаратник

Костюм бавовняний з

перегонки

вогнестійким просоченням

Ти

12

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

Ми

12

Рукавиці сукняні

ТиТр

1

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

У смолопереробних цехах:

Чоботи гумові

В

12

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

37

8154.2

Апаратник

Костюм бавовняний з

перероблен-

кислотозахисним

ня відходів

просоченням

К20

12

хімічного

Білизна натільна

З

6

виробництва

Черевики шкіряні

К20

12

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Рукавиці гумові

Вн

1

Рукавиці сукняні

К50

1

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор газозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

38

8152.2

Апаратник

Костюм брезентовий або

плавлення

Костюм сукняний

К20

12

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

К20

12

Рукавиці брезентові

К20

7 днів

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

39

8151.2

Апаратник

Костюм бавовняний з

приготуван-

кислотозахисним

К20

12

ня хімічних

просоченням або

розчинів

Костюм сукняний з

кислотозахисним просоченям

К50

12

Білизна натільна

З

6

Черевики шкіряні

К20

9

Рукавиці брезентові

Ми

7 днів

1

2

3

4

5

6

Рукавиці гумові Окуляри захисні Респіратор газозахисний Куртка утеплена

Вн

Зн

Тн

1

до зносу до зносу 36

40

8152.2

Апаратник

термічної

активації

вугілля

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

Тр

З

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12

6

9

7 днів

24 до зносу

36

41

8159.2

Барильєтник

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці сукняні Рукавиці брезентові Вачеги

Капелюх повстяний Каска захисна з підшоломником Баретки (влітку)

Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Куртка утеплена

ТиТр

Тр

З

Мун 200

Тп

Тр,

Тр

Тп

ННП

ЗН

Тн

12

6

6

1

1

1

6

24 до зносу до зносу до зносу до зносу

36

42

7215.2

Бригадир з переміщення сировини, напівфабри­катів і готової продукції у процесі виробництва

Костюм бавовняний Черевики шкіряні Рукавиці комбіновіні Каска захисна з підшоломником Респіратор пилозахисний Ввзимку додатково: Куртка утеплена

Ми

Мун 100 Ми

Тн

12 12 7 днів

24 до зносу

36

43

7212.2

Бригадир на

дільниці

основного

виробництва

(чорна

металургія)

Костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням або Костюм брезентовий Черевики шкіряні Чоботи гумові Онучі сукняні Рукавиці комбіновані Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний

Ву

Ву

Мун100

В

Ми

Вн

ЗН

9

9

9

9

6

7 днів 24

24 до зносу до зносу

1

2

3

4

5

6

Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Тн

Тн

Тн30

30

30

36

44

7122.2

Вогнетрив-

ник

Костюм сукняний Білизна натільна Валянки або

Черевики шкіряні із захисним металевим носком Онучі сукняні Рукавиці брезентові Рукавиці комбіновані Вачеги

Щиток захисний Окуляри захисні Капелюх повстяний Каска захисна з підшоломником Пояс запобіжний Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені

ТиТр

З

Тп

Мун 200

Тр

Ми

Тп

НБХ

ЗН

Тн

Тн

6

6

12

9

6

7 днів 1 1

до зносу до зносу 12

24 чергов. до зносу

36

36

45

8159.1

Газівник

коксових

печей

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці гумові Баретки Вачеги

Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Капелюх повстяний Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

Тр

З

Мун 100

Ми

Вн

Тп

Тп

НБХ

Г

Тн

12

12

6

6

7 днів 1 1

25 днів до зносу до зносу до зносу 6

36

46

8159.2

Дверевий

Костюм сукняний Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Вачеги

Капелюх повстяний Каска захисна з підшоломником Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Куртка утеплена

ТиТр

З

Мун 100

Тр

Тп

НБХ

Г

Тн

9

6

6

7 днів 15 днів 6

24 до зносу до зносу до зносу 24

47

8159.3

Кабінник-

Костюм бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6

кантівник

Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

Мун100

Ми

Вн

ЗН

Тн

9

7 днів 1

24 до зносу до зносу

36

48

8159.2

Люковий (коксохі­мічне вироб­ництво)

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Баретки

Рукавиці брезентові Вачеги

Капелюх повстяний Щиток захисний Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ТиТр

Тр

З

Мун 100 Тп Тр Тп

ННТ

ЗН

Тн

6

6

6

6

1

7 днів 6

до зносу до зносу до зносу до зносу

24

49

8159.2

Машиніст

електровоза

гасильного

вагона

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Окуляри захисні Каска захисна з підшоломником Щиток захисний Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Валянки

ТиТр

Тр

З

Мун100

Тр

ЗН

НН

Тн

Тн20

12

12

6

9

7 днів до зносу

24 до зносу до зносу

36

48

50

8159.2

Машиніст

коксових

машин

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Рукавиці сукняні Жилет сигнальний Капелюх повстяний Щиток захисний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Валянки

ТиТр

Тр

З

Мун100

Тр

Тп

Со

НН

ЗН

Тн

Тн20

9

9

6

9

7 днів 1 12 12

до зносу

24 до зносу до зносу

36

48

1

2

3

4

5

6

51

8159.2

Машиніст

коксонаван-

тажувальної

машини

Костюм сукняний або Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Вачеги

Жилет сигнальний Капелюх повстяний Щиток захисний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Куртка утеплена Валянки

ТиТр

Тр

З

Мун100

Тр

Тп

Со

НБТ

ЗН

Тн

Тн20

12

12

6

9

7 днів 25 днів 12 12

до зносу

24 до зносу до зносу 36 48

52

8333.1

Машиніст

Костюм бавовняний або

Ми

крана

Костюм брезентовий

Тр

12

(кранівник)

Черевики шкіряні

Мун100

12

8333.2

Машиніст

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

крана

Каска захисна з

металургій-

підшоломником

24

ного

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

виробництва

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Валянки

Тн20

48

53

8159.1

Машиніст

Костюм сукняний

ТиТр

12

установки

Білизна натільна

З

6

сухого

Черевики шкіряні

Мун100

12

гасіння

Рукавиці брезентові

Тр

7 днів

коксу

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилогазозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Валянки

Тн20

36

54

8159.3

Оператор

Костюм бавовняний

Ми

9

коксосорту-

Черевики шкіряні або

Ми

валки

Чоботи гумові

В

12

Рукавиці комбіновані або

Рукавиці бавовняні

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

Респіратор пилозахисний

до зносу

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

55

8159.3

Рампівник

Костюм бавовняний

Ми

12

1

2

3

4

5

6

Фартух брезентовий Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Плащ непромокальний Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

ву

Мун100

Ми

Ву

ЗН

Тн

Тн

Тн30

12 12 7 днів 24

24 до зносу до зносу

36

36

48

56

8159.2

Сортуваль­ник коксу

Костюм бавовняний з пило- захисної тканини Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена Штани утеплені Валянки

Пн

Мун100

Ми

Вн

ЗН

Тн

Тн

Тн30

9

9

7 днів 1

24 до зносу до зносу

24

36

48

57

8159.3

Тунельник

(чорна

металургія)

Костюм бавовняний Фартух бавовняний Черевики шкіряні із захисним металевим носком Рукавиці комбіновані Рукавиці гумові Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково:

Куртка утеплена

Ми

Ми

Мун200

Ми

Вн

ЗН

Тн

12

6

12 7 днів 15 днів

24 до зносу до зносу

36

58

8162.2

Чистильник

Під час виконання робіт з очищення графіту:

Костюм брезентовий Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці брезентові Капелюх повстяний Окуляри захисні Респіратор пилогазозахисний Куртка утеплена

Тр

З

Мун100

Ми

ЗН

Тн

12 6 12 7 днів 6

до зносу до зносу 24

Керівники, посадові особи, фахівці

59

1222.1

Головний

енергнтик

Костюм сукняний або Костюм бавовняний

ТиТр

Ми

12

1

2

3

4

5

6

1222.1

3113

3113

2149.2

Головний

механік

Електрик

дільниці

Електрик

цеху

Інженер з

охорони

праці

Білизна натільна Черевики шкіряні Каска захисна з підшоломником Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

З

Мун100

ЗН

Тн

6

12

24 до зносу до зносу

36

60

1222.2

Майстер

Костюм сукняний або

ТиТр

1222.2

Ст. майстер

Костюм бавовняний

Ми

12

1222.2

Майстер

Білизна натільна

З

6

виробничої

Рукавиці комбіновані

Ми

1

дільниці

Черевики шкіряні

Мун100

12

1222.2

Ст. майстер

Каска захисна з

виробничої

підшоломником

24

дільниці

Плащ непромокальний

Вн

36

1222.2

Майстер з

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

ремонту

Респіратор пилозахисний

до зносу

устаткуван-

Взимку додатково:

ня (промис-

Куртка утеплена

Тн

36

ловість)

1222.2

Ст. майстер

з ремонту

устаткуван-

ня (промис-

ловість)

61

2149.2

Інженер з

Костюм бавовняний

Ми

12

ремонту

Черевики шкіряні

Ми

12

2147.2

Інженер-

Рукавиці комбіновані

Ми

1

технолог

Каска захисна з

(металургія)

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

62

2145.2

Інженер із

Костюм сукняний або

ТиТр

зварювання

Костюм бавовняний

Ми

12

Білизна натільна

З

Черевики шкіряні

Мун100

6

Рукавиці сукняні або

ТиТр

1

Рукавиці брезентові

Тр

1

Плащ непромокальний

Вн

36

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

63

3115

Механік

Костюм бавовняний

Ми

12

3115

Механік

Черевики шкіряні

Мун100

12

цеху

Плащ непромокальний

Вн

36

Рукавиці комбіновані

Ми

7 днів

Каска захисна з

підшоломником

24

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні Респіратор пилозахисний Взимку додатково: Куртка утеплена

ЗН

Тн

до зносу до зносу

36

64

1222.2

Начальник

■Состюм бавовняний

Ми

12

дільниці

Черевики шкіряні

Мун100

12

1222.2

Начальник

Плащ непромокальний

Вн

36

зміни

Рукавиці комбіновані

Ми

1

(промис-

Каска захисна з

ловість)

підшоломником

24

1222.2

Начальник

Окуляри захисні

ЗН

до зносу

цеху

Респіратор пилозахисний

до зносу

1222.2

Заступник

Взимку додатково:

начальника

Куртка утеплена

Тн

36

цеху

65

1222.2

Начальник

Костюм бавовняний

Ми

12

лабораторії

Черевики шкіряні

Ми

12

з контролю

Каска захисна

24

виробниц-

Взимку додатково:

тва

Куртка утеплена

Тн

36

1.1.3. Цехи уловлення хімічних продуктів

66

8154.2

Апаратник

Костюм бавовняний з

абсорбції

кислотозахисним

просоченням або

К20

Костюм сукняний

К80

12

Білизна натільна

З

6

Чоботи гумові

К20

9

Рукавиці сукняні

К50

1

Рукавиці КР

К50

1

Онучі сукняні

6

Окуляри захисні

Г

до зносу

Каска захисна з

підшоломником

24

Взимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

67

8154.1

Апаратник

Костюм бавовняний з

виробництва

кислотозахисним

контактної

просоченням або

К20

сірчаної

Костюм сукняний

К80

12

кислоти

Білизна натільна

З

6

Чоботи гумові

В,К20

9

Черевики МБС

К50

1

Рукавиці гумові

Вн

1

Рукавиці сукняні

К50

7 днів

Рукавиці КР

К50

1

Онучі сукняні

6

Окуляри захисні

Г

до зносу

Каска захисна з

підшоломником

24

Завантажити