НПАОП 05.0-3.03-06Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

169

8154.2

Апаратник регенерації

Костюм бавовняний

З, Ми

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Ву, Ми

6

Черевики шкіряні

Ми, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

170

8153.2

Апаратник фільтрації

Костюм бавовняний

З, Ми

12

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником прогумований

Ву, Щ 20

Черговий

Черевики юхтові

З, Ми, Сж

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Окуляри захисні

Закриті

Чергові

171

7414.2

Буртоукладач

Костюм бавовняний

З, Ми

12

Плащ бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Ву, З, Ми

Черговий

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

36

172

7412.2

Вальцювальник сировини

Костюм бавовняний

З, Ми

12

та напівфабрикатів

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником прогумований

Щ 20

6

Черевики юхтові

Ми, См

12

Рукавички комбіновані

Ми

3

Окуляри захисні

Закриті

Чергові

Респіратор протипиловий

До зносу

173

9322

Вибивальник м’якої тари

Костюм бавовняний

З, Ми

12

Черевики юхтові

Ми, См

12

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

174

9322

Готувач харчової сировини

Фартух із суцільнокрійним

9322

Готувач харчової сировини та

нагрудником прогумований

Щ 20

12

матеріалів

Черевики юхтові

Ми, См

12

Рукавички гумові

Вн

Чергові

Респіратор протипиловий

До зносу

175

9322

Дозувальник харчової продукції

Під час дозування,

розливання та змішування

харчових продуктів:

Халат бавовняний

З

12

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником

Щ 20

12

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавички трикотажні

Ми

3

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Окуляри захисні

Закриті

Чергові

Респіратор протипиловий

Черговий

176

8273.3

Завантажувач-вивантажувач

Костюм бавовняний

З, Ми

12

харчової продукції

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником прогумований

Вн, Щ 20

Черговий

Черевики юхтові

Ми, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Окуляри захисні

Закриті

Чергові

Респіратор протипиловий

Черговий

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка та штани з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

36

Валянки

Тн 30

16

Калоші гумові на валянки

В, См

12

177

8290.2

Зливальник-розливальник

Під час розливання

харчових продуктів:

Халат бавовняний

З

12

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником прогумований

Щ 20

12

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавички трикотажні

Ми

3

178

9411

Комірник

Під час відпускання

бензину і мастильних

матеріалів:

Фартух прогумований з

нагрудником

Нм

6

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Під час роботи з

етилованим бензином

додатково:

Чоботи гумові

В, Нм

24

Нарукавники гумові

Вн, Нм

24

Рукавички гумові

Нм

12

179

7233.2

Контролер матеріалів, металів,

Під час приймання,

напівфабрикатів та виробів

сортування і бракування

брудних та промаслених

великих деталей:

Фартух бавовняний з кисло-

тозахисним просоченням

К 20

Черговий

Рукавиці комбіновані

Ми

4

180

8159.1

Лаборант хімічного аналізу

Під час роботи з

етилованим

бензином:

Фартух гумовий з

нагрудником

Ву

24

Нарукавники гумові

Ву

24

Рукавички гумові

Вн

12

Окуляри захисні

Г ерметичні

До зносу

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

181

8331.2

Майстер-налагоджувальник з

Костюм бавовняний

З, Ми

12

технічного обслуговування

Рукавиці комбіновані

Ми

6

машинно-тракторного парку

Окуляри захисні

Герметичні

6

182

8275.2

Машиніст подрібнювальних

Костюм бавовняний

З, Ми

12

установок (харчова промисловість)

Черевики юхтові

Ми, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

Чергові

Респіратор Газопилозахисний

До зносу

183

8152.2

Машиніст мийних машин

Під час миття та очищення

чанів, цистерн, камер, бочок,

ванн, обладнання:

Комбінезон бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Вн, Ми

12

Фартух гумовий з

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В, См

12

Нарукавники гумові

Вн, Ми

Чергові

Респіратор Газопилозахисний

До зносу

Протигаз шланговий

ПШ-2

Черговий

184

8163.2

Машиніст насосних установок

Костюм бавовняний

З, Ми

12

Черевики шкіряні

Ми, См

12

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

185

8290.2

Машиніст пакувальної машини

Фартух бавовняний

З, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

186

8333.2

Машиніст перевантажувачів

Комбінезон бавовняний

З, Ми

12

Черевики шкіряні

Ми, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

36

187

8273.2

Машиніст розмелювального

Костюм бавовняний

З, Ми

12

устаткування

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником

Щ 20

12

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

188

7223.1

Налагоджувальник устаткування

Костюм бавовняний

З, Ми

12

у виробництві харчової продукції

Г алоші діелектричні

Эн

Чергові

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

У вологих та запилених

цехах:

Костюм бавовняний

З, Ми

12

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Окуляри захисні

Закриті

Чергові

Респіратор Газопилозахисний

До зносу

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

189

8154.2

Нейтралізаторник

Халат бавовняний

З

12

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником

Щ 20

6

Черевики юхтові

З, Ми, Сж

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

Протигаз фільтрувальний

Черговий

190

8278.3

Оброблювач технологічних

Під час миття та очищення

місткостей і тари

чанів, цистерн, камер, бочок,

ванн, обладнання:

Комбінезон бавовняний

Ву, Щ 20

12

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником прогумований

Щ 20

6

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавички гумові

Вн

Чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

Чергові

Респіратор

Газопилозахисний До зносу

Протигаз шланговий

ПШ-2

Черговий

Під час підготування

пляшок та ящиків:

Фартух бавовняний

З, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Під час підготування

бочкотари:

Костюм бавовняний

З, Ми

12

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавички гумові

Вн

Чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

3

191

7422.2

Обсмолювач бочок

Фартух прогумований з

нагрудником

Ву, Ми

6

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

3

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

192

8290.2

Оформлювач готової продукції

Фартух бавовняний

З, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

193

4133

Провідник із супроводжування

Під час супроводжування

вантажів

вантажів у залізничних

вагонах з харчовою

продукцією:

Кожух

Тн

Черговий

Валянки

Тн 30

Чергові

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Калоші гумові на валянки

В, См

24

194 9142

Дезінфектор

Під час дезінфекції,

9322

Підсобний робітник

дезінсекції й дератизації

складських і виробничих

приміщень, а також

залізничних вагонів, суден та

інших об'єктів:

Комбінезон і шолом

бавовняні із пилонепроникної

тканини

З, Яа, Ят

12

Білизна натільна

З, Ми

6

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавиці кислотозахисні

К 20, Ми

44

Респіратор Г азопилозахисний

Черговий

Окуляри захисні

Закриті з

Чергові

непрямою

вентиляцією

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Під час приймання,

сортування і

бракування брудних та

промаслених великих

деталей:

Фартух бавовняний з кисло-

тозахисним просоченням

Нм

Черговий

Рукавиці комбіновані

Ми, Нм

4

195 9322

Укладальник-пакувальник

Фартух бавовняний

З, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Під час виконання

закупорювальних робіт:

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн, Ми

6

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

3

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

* Згідно з ГОСТ 12.4.103-83 „ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук” (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація).

В.С.Ткачов


Додаток

до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

Обов’язковий

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі законодавчі та нормативно-правові акти:

  1. Закон України „Про охорону праці”.

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 року № 952 „Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки”.

  3. ДНАОП 0.00-4.26-96. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170,

зареєстровано в Мін’юсті України 18.11.96 за № 667/1692.

  1. ДК 003:2005. Національний класифікатор України. Класифікатор професій. Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375.

  2. ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація).

ГОСТ 12.4.103-83. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація). ЗМІСТ

Стор.

  1. Загальні положення 1

  2. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та

інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства:

Завантажити