НПАОП 05.0-3.03-06Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

117

7411.2

Сушильник харчової продукції

Нарукавники прогумовані

Вн

6

(м’ясні та рибні продукти)

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

1

118

8271.2

Оператор коптильної установки

Комбінезон бавовняний

З, Ми

12

3115

Механік

Черевики шкіряні

Сж

12

7233.1

Слюсар-ремонтник

Рукавиці комбіновані

Ми

1

119

9322

Підсобний робітник

Під час протирання банок,

накладання кришок:

Фартух клейончастий з

нагрудником

Вн, Ми

6

Нарукавники прогумовані

Вн

6

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

20 днів

120

7411.2

Приймальник-здавальник

Плащ брезентовий

Вн, Ми

Черговий

харчової продукції (виробництво

Рукавиці комбіновані

Ми

1

м’ясних та рибних продуктів)

У зимовий час додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

Чергова

Шапка-вушанка

16

Валянки

Тн 30

Чергові

Калоші гумові на валянки

В, См

Чергові

У разі використання

гужового транспорту

в зимовий час додатково:

Кожух

Тн

Черговий

121

9333

Вантажник

Під час навантаження -

розвантаження живої риби,

роботи на живорибних

базах:

Костюм рибальський

Нж

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн, Ми

12

Чоботи гумові

В, Сж

12

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

2.8.2 Обробка крабів

122

8221.2

Апаратник стерилізації

Фартух прогумований з

9411

Вагар

нагрудником

Вн, Ми

4

8271.2

Контролер харчової продукції

Черевики шкіряні

Сж

8

(виробництво м’ясних та рибних

Рукавички бавовняні

продуктів)

трикотажні

Ми

10 днів

7233.2

Слюсар з ремонту технологічних

установок

123

8271.2

Варник харчової сировини та

Костюм бавовняний

З, Ми

8

продуктів (виробництво м’ясних та

Куртка бавовняна з утепле-

рибних продуктів)

ною прокладкою

Тн

8

8333.3

Лебідник

Плащ прогумований

Вн, Ми

Черговий

Чоботи шкіряні

Ми, См

8

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

124

7411.2

Сортувальник у виробництві

Костюм рибальський

Нж

5,5

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

харчової промисловості (м’ясні та

Халат бавовняний

З

8

рибні продукти)

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн, Ми

8

Чоботи гумові

В, Сж

8

Нарукавники прогумовані

Вн

3

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

10 днів

Рукавички гумові на теплій

основі

Вн

20 днів

Напальники гумові

Вн

10 днів

У зимовий час додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

8

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

8

125

7411.2

Оброблювач крабів

Під час відчеплення крабів

та їх рознесення, оброблення

та рознесення крабів,

крабових ніжок:

Костюм рибальський

Нж

5,5

Костюм утеплений для

рибалок

Вн, Тн

8

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

4

Чоботи гумові

В, Сж

8

Нарукавники прогумовані

Вн

4

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

20 днів

Рукавички гумові на теплій

основі

Вн

10 днів

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

Зюйдвестка

З

8

Під час миття, сортування

та укладання крабового

м ’яса, миття харчової

сировини, матеріалів, тари:

Костюм рибальський

Нж

5,5

Халат бавовняний

З

8

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн, Ми

8

Чоботи гумові

В, Сж

8

Нарукавники прогумовані

Вн

3

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

10 днів

Рукавички гумові на теплій

основі

Вн

20 днів

Напальники гумові

Вн

10 днів

У зимовий час додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

8

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

8

126

7411.2

Приймальник-здавальник

Костюм рибальський

Нж

8

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

харчової продукції (виробництво

Куртка бавовняна з утепле-

м’ясних та рибних продуктів)

ною прокладкою

Тн

8

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

8

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

4

Чоботи гумові

В, Сж

8

Рукавички гумові на теплій

основі

Вн

10 днів

Нарукавники клейончасті

Вн

4

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

10 днів

2.8.3 Обробка морського звіра

127

7411.2

Оброблювач морського звіра

Костюм бавовняний

З, Ми

12

8271.2

Варник харчової сировини та

Фартух прогумований з

продуктів (виробництво м’ясних

нагрудником

Вн

6

та рибних продуктів)

Чоботи шкіряні

Ми, Сж

12

8275.2

Машиніст подрібнювальних

Нарукавники прогумовані

Вн

6

установок (харчова промисловість)

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

7411.2

Засолювач шкур

На зніманні, посолі шкур,

8265.2

Машиніст віджимального

струганні сала й

устаткування (шкіряне та

віджиманні:

шкіросировинне виробництво)

Костюм прогумований

7441.2

Міздрильник шкур

(замість костюму

8265.2

Пресувальник шкур

бавовняного)

Вн

12

2.8.4 Обробка

морських продуктів

128

8152.2

Апаратник випарювання

Під час очищення, сушіння

7411.2

Сушильник харчової продукції

агару, агароїду

(м’ясні та рибні продукти)

Халат бавовняний

З

12

9322

Оброблювач морепродуктів

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

129

8152.2

Апаратник варіння

Під час розливання агарового

8154.2

Вапногасильник

бульйону, віджимання

9322

Оброблювач морепродуктів

морських водоростей на

пресах, різання агарового

холодцю, варіння желатину

Костюм прогумований

Вн

12

Чоботи гумові

В, См

9

Рукавички гумові

Вн

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

130

8271.2

Варник харчової сировини та

Костюм прогумований

Вн

Черговий

продуктів (виробництво м’ясних

Чоботи гумові

В, См

12

та рибних продуктів)

Рукавиці комбіновані

Ми

1

131

9322

Оброблювач морепродуктів

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Черевики шкіряні

Сж

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Під час хімічної обробки

морської капусти тільки:

Костюм прогумований

Вн, Ми

12

Чоботи гумові

В, См

6

Рукавички гумові

Вн

Чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Респіратор Г азопилозахисний

До зносу

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

132

7411.2

Вибільник агарового холодцю

Костюм прогумований

Вн

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

12

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

133

7411.2

Сортувальник у виробництві

Під час сортування

харчової продукції (м’ясні та рибні

морепродуктів:

продукти)

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

12

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

1

2.8.5 Утилізація відходів

134

8152.2

Апаратник випарювання

Під час екстракції жиру,

8154.1

Апаратник екстрагування

приготування рибного

8290.2

Зливальник-розливальник

борошна:

8340.2

Машиніст рибоборошняної

Комбінезон бавовняний

З, Ми

12

установки

Черевики шкіряні

Сж

6

9322

Пресувальник рибного борошна

Рукавички бавовняні

8153.2

Сепараторник біомаси

трикотажні

Ми

20 днів

Рукавички гумові

Вн

20 днів

135

8271.2

Варник харчової сировини та

Під час варіння клейового

продуктів (виробництво м’ясних та

бульйону, приготування

рибних продуктів)

рибного борошна:

Костюм прогумований

Вн

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи шкіряні

Ми, Сж

12

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

1

Ковпак або косинка

бавовняні

З

3

Рукавички гумові

Вн

20 днів

136

9322

Підсобний робітник

Під час збирання і

транспортування відходів,

прибирання виробничих

приміщень:

Костюм бавовняний

З, Ми

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи шкіряні

Ми, См

12

Нарукавники прогумовані

Вн

3

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

2.9 ХОЛОДИЛЬНИКИ ТА ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ

137

9411

Вагар

Під час роботи в

холодильних і морозильних

камерах:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

36

Валянки

Тн 30

48

Калоші гумові на валянки

В, См

12

138

9333

Вантажник

Під час обслуговування

холодильника, морозильних

камер, рефрижератора,

камери попереднього

охолодження дефростера:

Куртка брезентова

З, Ми

12

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

18

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

18

Шапка-вушанка

18

Валянки

Тн 30

18

Калоші гумові на валянки

В, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

139

7242.2

Електромонтер з обслуговування

Під час ремонту та

електроустановок

обслуговування вантажних

підйомників холодильника:

Комбінезон бавовняний

З, Ми

6

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

18

Шапка-вушанка

16

Черевики шкіряні

Ми, См

9

Г алоші діелектричні

Эн

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

До зносу

Рукавиці комбіновані

Ми

2

140

7241.1

Електромонтер з ремонту та

Під час обслуговування

обслуговування електро-

холодильних камер:

устаткування

Комбінезон бавовняний

З, Ми

6

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

18

Шапка-вушанка

18

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Черевики шкіряні

Ми, См

9

Рукавички діелектричні

Эн

До зносу

Г алоші діелектричні

Эн

До зносу

Протигаз

Промисловий

До зносу

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

141

8163.3

Заготівник льоду

Під час роботи

на льодозаводі:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

18

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

18

Плащ непромокальний

Ву

Черговий

Шапка-вушанка

18

Валянки

Тн 30

18

Калоші гумові на валянки

В, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми, Тхп

1

142

8333.2

Ліфтер

Під час обслуговування

ліфта холодильника:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

16

Валянки

Тн 30

48

Калоші гумові на валянки

В, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

143

1222.2

Майстер

Під час роботи

у морозильному відділенні:

Костюм або комбінезон

бавовняні

З, Ми

6

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

18

Черевики шкіряні

Ми, См

9

Берет напіввовняний

З

6

Г алоші діелектричні

Эн

Чергові

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Протигаз (два комплекти)

Промисловий

До зносу

144

8163.2

Машиніст холодильних

Костюм або комбінезон

установок

бавовняні

З, Ми

6

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

18

Черевики шкіряні

Ми, См

9

Берет напіввовняний

З

6

Г алоші діелектричні

Эн

Чергові

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Протигаз (два комплекти)

Промисловий

До зносу

Під час обслуговування

холодильно-газового

агрегату:

Комбінезон бавовняний

З, Ми

12

Чоботи кирзові

Ми, См

24

Рукавиці брезентові

Ми

6

Завантажити