НПАОП 05.0-3.03-06Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

145

8271.2

Оператор швидкоморозильних

Куртка брезентова

З, Ми

12

апаратів

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

18

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

18

Валянки

Тн 30

18

Калоші гумові на валянки

В, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

146

8275.3

Холодильщик харчової

Під час обслуговування

продукції

холодильника, морозильних

камер, рефрижератора,

камери попереднього

охолодження дефростера:

Куртка брезентова

З, Ми

12

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

18

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

18

Шапка-вушанка

18

Валянки

Тн 30

18

Калоші гумові на валянки

В, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Під час мокрого

заморожування та

льодосольовою сумішшю:

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Фартух бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням з нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В, См

12

Нарукавники бавовняні з

водовідштовхувальним

просоченням

Ву, Ми

6

Шапка-вушанка

24

Рукавиці брезентові

Ми

2

Під час набивання льоду

та солі в кишені

охолоджувальних складів:

Фартух прогумований з

нагрудником

Ву, Ми

6

Черевики шкіряні

Ми, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми, Тхп

1

Під час роботи

з рідким аміаком:

Фартух бавовняний з

кислотозахисним

просоченням з нагрудником

Яж

6

Комбінезон і шолом

бавовняні з кислотозахисним

просоченням Рукавички гумовіз/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

кислотолугостійкі

К 20, Щ 20

3

Чоботи гумові

кислотолугостійкі

К 20, Щ 20

12

Респіратор Газопилозахисний

Черговий

Окуляри захисні

Герметичні

Чергові

На зовнішніх роботах з

аміаком узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

36

147

9132

Прибиральник виробничих

Під час прибирання

приміщень

холодильної і морозильної

камер:

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Шапка-вушанка

24

Валянки

Тн 30

36

Калоші гумові на валянки

В, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

148

7241.2

Слюсар-електрик з ремонту

Під час ремонту та

електроустаткування

обслуговування вантажних

підйомників холодильника:

Комбінезон бавовняний

З, Ми

6

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

18

Черевики шкіряні

Ми, См

9

Г алоші діелектричні

Эн

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

До зносу

Рукавиці комбіновані

Ми

2

149

7233.1

Слюсар-ремонтник

Під час ремонту

холодильного устаткування

в камерах:

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

18

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

18

Шапка-вушанка

18

Валянки

Тн 20

24

Калоші гумові на валянки

В, См

6

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Фартух прогумований

Вн

6

Протигаз

Промисловий

До зносу

150

3419

Товарознавець

Під час роботи

в холодильній камері:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

36

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Валянки

Тн 30

48

Калоші гумові на валянки

В, См

12

2.10 ВИРОБНИЦТВО ТАРИ

151

7221.2

Бандажник

Фартух із суцільнокрійним

7422.2

Бондар

нагрудником

Щ 20

6

Чоботи кирзові

Ми, Сж

8

Рукавиці комбіновані

Ми

15 днів

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

18

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

18

Шапка-вушанка

18

Валянки

Тн 30

24

Калоші гумові на валянки

В, См

12

152

9333

Вантажник

Куртка брезентова

Вн, Ми

12

Брюки бавовняні

З, Ми

12

Чоботи кирзові

Ми, См

12

Калоші гумові

В, См

12

Наспинники

Чергові

Наплічники

Чергові

Рукавиці брезентові

Ми

1

Шлем бавовняний

З

Черговий

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

18

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

18

Шапка-вушанка

18

Валянки

Тн 30

24

Калоші гумові на валянки

В, См

12

153

8211.3

Верстатник бляшано-банкового

Костюм бавовняний

З, Ми

12

устаткування

Рукавиці комбіновані

Ми

1

7423.2

Верстатник деревообробних

Черевики шкіряні

Ми, См

12

верстатів

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

8211.1

Верстатник широкого профілю

154

8223.3

Знімач-змивальник фарб і лаків

Халат або напівкомбінезон

з сорочкою бавовняні

З, Ми

12

Рукавиці комбіновані

Ми

2

Г оловний убір

З

До зносу

Черевики шкіряні

Ми, См

Респіратор Г азопилозахисний

До зносу

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

155

7223.1

Налагоджувальник устаткування

Костюм бавовняний

З, Ми

8

бляшано-банкового виробництва

Чоботи кирзові

Ми, См

8

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

156

7422.2

Обсмолювач бочок

Костюм бавовняний з вогне-

захисним просоченням

Тп 400

8

Рукавиці брезентові

Ми

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

36

Валянки

Тн 30

48

Калоші гумові на валянки

В, См

12

157

7422.2

Столяр

Костюм бавовняний

З, Ми

8

7124.2

Тесляр

Чоботи кирзові

Ми, См

8

9322

Підсобний робітник

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

36

Валянки

Тн 30

48

Калоші гумові на валянки

В, См

12

158

9322

Сушильник жерсті

Куртка брезентова

Вн, Ми

12

Брюки бавовняні

З, Ми

12

Чоботи кирзові

Ми, См

12

Рукавиці брезентові

Ми

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

36

Валянки

Тн 30

48

Калоші гумові на валянки

В, См

12

2.11 ВІДТВОРЕННЯ РИБНИХ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ.

ТОВАРНЕ РИБНИЦТВО

159

2211.2

Гідробіолог

Костюм прогумований

Вн

12

1237.1

Головний рибовод

Плащ прогумований

Вн

Черговий

2211.2

Іхтіолог

Чоботи гумові рибальські

В, Сж

12

2211.2

Іхтіопатолог

Рукавиці комбіновані

Ми

1

1221.2

Завідувач господарства

На зовнішніх роботах

(ставового, рибоводного)

узимку додатково:

6151

Рибовод (кваліфікований

Куртка бавовняна з утепле-

робітник)

ною прокладкою

Тн

24

2211.2

Рибовод (професіонал)

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Шапка-вушанка

24

Валянки

Тн 30

36

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Калоші гумові на валянки

В, См

24

160

1237.1

Головний гідротехнік

Костюм бавовняний

З, Ми

12

2213.2

Інженер-гідротехнік

Чоботи гумові

В, См

12

3152

Старший інспектор з гідроспоруд

Рукавички гумові

Вн

Чергові

3212

Технік-гідротехнік

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

24

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Шапка-вушанка

24

Валянки

Тн 30

36

Калоші гумові на валянки

В, См

24

161

6151

Машиніст машин та механізмів

Костюм бавовняний

З, Ми

8

внутрішніх водоймищ

Костюм рибальський

Нж

Черговий

8163.3

Машиніст рибопідіймача

Чоботи гумові

В, Сж

12

6152

Машиніст рибопромислових

Рукавиці брезентові

Ми

1

машин та механізмів (внутрішні

На зовнішніх роботах

та прибережні води)

узимку додатково:

8332.2

Річковий робітник на

Куртка бавовняна з утепле-

експлуатації та обслуговуванні

ною прокладкою

Тн

24

несамохідних плавучих снарядів

Штани бавовняні з утепле­

та інших плавучих засобів

ною прокладкою

Тн

24

Шапка-вушанка

24

Валянки

Тн 30

36

Калоші гумові на валянки

В, См

24

2.12 ОХОРОНА ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА

162

3449

Інспектор державний з

Плащ гумовий

Вн

Черговий

конвенційного рибальства

Чоботи кирзові

Ми, См

Чергові

3449

Інспектор державний

На зовнішніх роботах

рибоохорони

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

24

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Шапка-вушанка

24

Валянки

Тн 30

36

Калоші гумові на валянки

В, См

24

163

2211.2

Іхтіолог

Костюм прогумований

Вн

12

2211.2

Іхтіопатолог

Плащ прогумований

Вн

Черговий

6151

Рибовод (кваліфікований

Чоботи гумові рибальські

В, Сж

12

робітник)

Рукавиці комбіновані

Ми

1

2211.2

Рибовод (професіонал)

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Шапка-вушанка

24

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Валянки

Тн 30

36

Калоші гумові на валянки

В, См

24

164

6151

Рибовод (кваліфікований

Під час супроводжування

робітник)

вантажів у живорибних

залізничних вагонах та

живорибних машинах:

Плащ гумовий

Вн

Чоботи кирзові

Ми, См

Під час виконання робіт

у холодну пору року

додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

24

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

24

Шапка-вушанка

24

165

8332.2

Річковий робітник на

Під час виконання

експлуатації та обслуговуванні

рибоводно-меліоративних

несамохідних плавучих снарядів

робіт, у промірних партіях:

та інших плавучих засобів

Плащ прогумований

Вн

Черговий

9311

Робітник на геофізичних роботах

Чоботи гумові рибальські

В, Сж

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Шапка-вушанка

24

Валянки

Тн 30

36

Калоші гумові на валянки

В, См

24

166

8312.2

Сигналіст

Плащ прогумований

Вн

Черговий

8340.2

Сигналіст боновий

На зовнішніх роботах

8340.2

Доглядач вогнів

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

24

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Шапка-вушанка

24

2.13 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

167

8221.2

Апаратник вакуум-сушильної

Халат бавовняний

З

12

установки

Рукавиці комбіновані

Ми

3

168

8152.1

Апаратник випарювання

Костюм бавовняний

З, Ми

12

Фартух із суцільнокрійним

нагрудником прогумований

Вн, Щ 20

Черговий

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавички гумові

Вн

Чергові

Завантажити