НПАОП 05.0-3.03-06Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

8161.2


Окуляри козиркові


До зносуМашиніст двигунів внутрішнього згоряння Машиніст рибоборошняної установки Машиніст лакувальних машин (бляшано-банкове та тубне виробництва)

Машиніст насосних установок Машиніст рибопідіймача


8223.2

8163.2

8163.3

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

8252.2

Машиніст різальних машин

8163.2

Машиніст холодильних установок

53

3141

Механік із суднових систем

Костюм бавовняний

З, Ми

8

3115

Механік виробництва

Чоботи шкіряні

Ми, См

8

3115

Механік дизельної та холодильної

Рукавиці брезентові

Ми

1,5

З, Ми Ми, См


54


8

12


установок 3115Механік з підіймальних

установок 3115 Механік перевантажувальних машин

3115 Механік радіонавігаційної

системи

3115 Механік рефрижераторних

установок

 1. Машиніст помповий (донкерман)

 1. Начальник лабораторії з контролю виробництва

 1. Бактеріолог

 1. Дозиметрист

3227 Лаборант (ветеринарна медицина)

3211 Технік-лаборант (біологічні

дослідження)

 1. Хімік (у лабораторії)

4121 Обліковець

4190 Табельник


Халат бавовняний Чоботи кирзовіТн

24

Ми, Тн

1,5

24

Ми, Тн

6

Тн 30

24

В, См

12

Примітка до підрозділу 2.2.2. Членам суднових команд промислового і транспортного флоту, зайнятим завантаженням і вивантаженням рибної продукції в охолоджених трюмах, необхідно додатково видавати:

Светр напіввовняний Рукавиці утеплені прогумовані Шапка-вушанка Шкарпетки вовняні Валянки

Калоші гумові на валянки

Під час завантаження рибної продукції без упаковки:

Фартух прогумований з

нагрудником Вн, Ми Черговий

Примітка до підрозділу 2.2. Членам суднових команд, які несуть зовнішню вахту, необхідно видавати:

Плащ непромокальний з

капюшоном Вн Черговий

Кожушок Тн Черговий

Шапка-вушанка Чергова

Валянки Тн 30 Чергові

Калоші гумові на валянки В, См Чергові

 1. СУДНА КРАБОЛОВНИХ ФЛОТИЛІЙ

55 8340.2 Матрос


Костюм утеплений для

рибалок Вн, Т

н

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн, Ми

9

Чоботи гумові жиростійкі

Нж, Сж

8

Рукавички бавовняні

Ми

7 днів

Рукавички гумові

Вн

10 днів

Нарукавники

Ми

4

Наколінники

Ми

2

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

Зюйдвестка

З

8

56

8340.2

Моторист (машиніст)

Костюм бавовняний

З, Ми

8

Костюм рибальський

Нж

Черговий

Костюм утеплений для

рибалок

Вн, Тн

12

Черевики шкіряні

Сж

8

Рукавички бавовняні

Ми

20 днів

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

57

3142

Шкіпер

Костюм брезентовий

Вн

8

3142

Підшкіпер

Костюм утеплений для

рибалок

Вн, Тн

12

Чоботи гумові жиростійкі

Нж, Сж

8

Рукавички бавовняні

Ми

15 днів

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

Зюйдвестка

З

8

Рукавички гумові

Вн

15 днів

Примітка 1 до підрозділу 2.3. Членам екіпажів суден краболовних флотилій, не вказаним у даному підрозділі, спецодяг, спецвзуття й інші засоби індивідуального захисту видаються за нормами, передбаченими для відповідних спеціальностей підрозділів 2.1 і 2.2 залежно від районів промислу.

Примітка 2 до підрозділу 2.3. Членам суднових команд, які несуть зовнішню вахту, слід видавати:

Плащ непромокальний з

капюшоном Вн Черговий

Кожушок Тн Черговий

Шапка-вушанка Чергова

Валянки Тн 30 Чергові

Калоші гумові на валянки В, См Чергові

 1. ПРИБЕРЕЖНИЙ ЛОВ

 1. 9213 Рибалка кефального господарства Костюм рибальський Нж 12

 1. Начальник тоні Чоботи гумові рибальські В, Сж 12

Рукавиці брезентові Ми 1

Зюйдвестка З 24

Фартух прогумований Вн, Ми Черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Костюм утеплений для

рибалок Вн, Тн 12

Валянки Тн 30 36

Калоші гумові на валянки В, См 24

 1. 6152 Рибалка прибережного лову Костюм рибальський Нж 12

Чоботи гумові рибальські В, Сж 12

Рукавиці брезентові Ми 1

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Зюйдвестка

З

24

Під час обробки риби

додатково:

Фартух прогумований

Вн, Ми

Черговий

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Костюм утеплений для

рибалок

Вн, Тн

12

Валянки

Тн 30

36

Калоші гумові на валянки

В, См

24

Примітка 1 до пункту 59. Залежно від умов праці замість костюма рибальського

та фартуха

прогумованого можуть видаватися:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

12

Плащ непромокальний з

капюшоном

Вн

24

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн, Ми

Черговий

Під час ведення підлідного

лову додатково:

Кожушок

Тн

48

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

12

Шапка-вушанка

48

Рукавиці теплі

Тн

6

Примітка 2 до пункту 59. Залежно від умов праці замість кожушка можуть видаватися:

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

12

Плащ непромокальний з

капюшоном

Вн

24

60

1221.2

Майстер з добування риби

Плащ прогумований

Вн, Ми

24

1226.2

Начальник пункту

Чоботи гумові рибальські

В, Сж

24

(рибоприймального)

3212

Технік-рибовод

61

6152

Машиніст рибопромислових

Костюм бавовняний

З, Ми

12

машин і механізмів (внутрішні та

Чоботи кирзові

Ми, См

12

прибережні води)

Рукавиці брезентові

Ми

2

2.5 ПІДВОДНІ ЛАБОРАТОРІЇ ТА АПАРАТИ

2.5.1 Підводні лабораторії

62

3142

Капітан підводного апарата

Комбінезон бавовняний

З, Ми

12

1226.2

Помічник капітана

Черевики шкіряні

Ми, См

12

3115

Механік

Рукавиці комбіновані

Ми

4

3113

Електромеханік підводного

Светр вовняний

Тн

12

апарата

Рейтузи вовняні

Тн

12

2149.2

Інженер з підводно-технічних

Феска вовняна

Тн

12

робіт

Рукавички вовняні

Тн

6

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Панчохи вовняні

Тн

6

Шкарпетки вовняні

Тн

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Костюм утеплений для

рибалок

Вн, Тн

16

Чоботи шкіряні

Ми, См

12

Шапка-вушанка

48

В екваторіальних і

тропічних водах додатково:

Комплект для рибалок, які

працюють в умовах тропіків

Тк

12

Напівчеревики з

текстильним верхом

З, Ми

12

Під час технічного

обслуговування підводних

апаратів додатково:

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

К 20

Черговий

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн, Ми

Черговий

Окуляри захисні

Закриті

Чергові

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Г алоші діелектричні

Эн

Чергові

Під час прибирання місць

загального користування

додатково:

Халат бавовняний

З

Черговий

Чоботи гумові

В, См

Чергові

Рукавички гумові

Вн

Чергові

63

2221.2

Лікар судновий

Комбінезон бавовняний

З, Ми

12

5123

Кухар судновий

Черевики шкіряні

Ми, См

12

Светр вовняний

Тн

12

Рейтузи вовняні

Тн

12

Феска вовняна

Тн

12

Рукавички вовняні

Тн

6

Панчохи вовняні

Тн

6

Шкарпетки вовняні

Тн

6

Лікарю додатково:

Халат бавовняний

З

12

Ковпак бавовняний

З

12

Кухарю додатково:

Костюм бавовняний

З, Ми

Черговий

Фартух бавовняний

З, Ми

Черговий

Ковпак бавовняний

З

Черговий

2.5.2 Підводні апарати

64

3142

Капітан підводного апарата

Комбінезон бавовняний

З, Ми

12

3115

Механік

Черевики шкіряні

Ми, См

12

2149.2

Інженер з підводно-технічних

Рукавиці комбіновані

Ми

4

робіт

Светр вовняний

Тн

12

Феска вовняна

Тн

12

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Рукавички вовняні

Тн

6

Панчохи вовняні

Тн

6

Шкарпетки вовняні

Тн

6

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Костюм утеплений для

рибалок

Вн, Тн

16

Чоботи шкіряні

Ми, См

12

Шапка-вушанка

48

В екваторіальних і

тропічних водах додатково:

Комплект для рибалок, які

працюють в умовах тропіків

Тк

12

Напівчеревики з

текстильним верхом

З, Ми

12

Під час технічного

обслуговування підводних

апаратів додатково:

Костюм бавовняний з

кислотозахисним

просоченням

К 20

Черговий

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн, Ми

Черговий

Окуляри захисні

Закриті

Чергові

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Г алоші діелектричні

Эн

Чергові

Примітка 1 до підрозділу 2.5. Вовняна білизна надається в особисте користування кожному члену екіпажу підводної лабораторії та підводного апарата й одягається тільки на час занурення на борту підводної лабораторії чи підводного апарата, а також у водолазному спорядженні. Під час робіт на великих глибинах і в особливо холодний період вовняна білизна надається в подвійному комплекті.

Примітка 2 до підрозділу 2.5. Чергові засоби індивідуального захисту рекомендується надавати не менше ніж два комплекти оптимальних розмірів на кожний екіпаж підводної лабораторії та підводного апарата.

 1. МОРСЬКІ РИБНІ ПОРТИ

Костюм бавовняний З, Ми 8


65 3142 Багермейстер

3142 Багермейстер-капітан

3142 Помічник багермейстера


Рукавиці комбіновані Ми 1,5

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­ною прокладкою Тн 36

Штани бавовняні з утепле­ною прокладкою Тн 36

Шапка-вушанка 32

66 2211.2 Бактеріолог

 1. Біохімік

 1. Гідробіолог

 1. Гідролог

 1. Головний синоптик

 1. Головний теплотехнік

 1. Головний технолог

 1. Інженер-радіолог


Чоботи кирзові Ми, См 12

Рукавиці комбіновані Ми 1,5

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­ною прокладкою Тн 36

Штани бавовняні з утепле-

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

2112.2

Океанолог

ною прокладкою

Тн

36

3111

Технік-океанолог

Шапка-вушанка

32

Валянки

Тн 30

48

Калоші гумові на валянки

В, См

16

67

8340.2

Береговий боцман

Костюм бавовняний

З, Ми

8

8340.2

Береговий матрос

Чоботи кирзові

Ми, Сж

8

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

36

Валянки

Тн 30

48

Калоші гумові на валянки

В, См

12

68

8290.3

Випробувач металевих канатів та

Костюм бавовняний

З, Ми

8

ланцюгів

Чоботи кирзові

Ми, Сж

8

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

36

Валянки

Тн 30

48

Калоші гумові на валянки

В, См

12

69

8334.2

Водій електро- та автовізка

Куртка брезентова

Вн, Ми

12

8321.2

Водій мототранспортних засобів

Костюм бавовняний

З, Ми

8

8334.2

Водій навантажувача

Чоботи кирзові

Ми, См

12

8334.2

Водій самохідних механізмів

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

32

Валянки

Тн 30

48

Калоші гумові на валянки

В, См

16

70

7216.2

Водолаз

Комбінезон бавовняний

З, Ми

8

1237.1

Головний водолазний фахівець

Плащ прогумований з

3141

Водолазний фахівець

капюшоном

Вн, Ми

24

2149.2

Інженер з підводно-технічних

Чоботи шкіряні високі

Ми, См

16

робіт

Рукавиці комбіновані

Ми

3

1226.2

Майстер водолазних робіт

Рукавиці шкіряні

Ми, Тн

4

Кожушок

Тн

48

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

16

Валянки

Тн 30

16

Завантажити