НПАОП 01.41-1.12-00Правила безпечної експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах меліорації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці та

Соціальної політики України

«__» 2000 р. №

ПРАВИЛА

БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАНАЛІВ, ТРУБОПРОВОДІВ, ІНШИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД У

ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ МЕЛІОРАЦІЇ

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всі підприємства, установи, організації, на юридичні особи, незалежно від форми власності, видів діяльності, які здійснюють технічну експлуатацію меліоративних систем.

Нормативний акт встановлює вимоги безпеки під час експлуатації та ремонту меліоративних систем, які включають канали із водозбірними, водоскидними спорудами, кріплення укосів, трубопроводи з водорегулюючою апаратурою, колекторно-дренажну систему із спорудами на ній, і є обов’язковим для всіх працівників підприємств.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

з/п

Позначення нормативного акту

Найменування

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мінюсті України

1

2

3

4

1

Закон України «Про охорону праці»

Уведений в дію Постановою Верховної Ради України 14.10.1992р. № 2695-XII

2

Водний кодекс України

Уведений в дію Постановою Верховної Ради України 06.06.95 р.

3

Закон України про пожежну безпеку

Постанова Верховної Ради України від 17.12.93 р. № 3747-XII

4

Закон України «Про

забезпечення

санітарного і

епідеміологічного

благополуччя

населення»

Постанова Верховної Ради України від 24.02.1994 р.

5

Правила охорони електричних мереж

Постанова КМУ від 04.03.97 р. № 209

6

ДНАОП 0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах

Держгіртехнагляд СРСР 25.03.92 р.

7

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації елек­троустановок споживачів

Держнаглядохоронпраці, наказ від 09.01.98 р. № 4, зареєстровано в Мінюсті України 10.02.98 р. № 93/2533

8

ДНАОП 0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Держнаглядохоронпраці, наказ від 10.06.98 № 117, зареєстровано в Мінюсті України 14.07.98 р. № 449/2889

з/п

Позначення нормативного акту

Найменування

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мінюсті України

1

2

3

4

працівникам сільського та водного господарства

9

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Держнаглядохоронпраці, наказ від 17.02.99 р. № 27, зареєстровано в Мінюсті України 21.04.99 р. №248/3541

10

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Держнаглядохоронпраці, наказ від 30.11.93р. № 123

11

ДНАОП 0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні

МВС України, наказ від 22.06.95 р. № 400, зареєстровано в Мінюсті України 14.07.95р. № 219/755

12

ДНАОП 0.03.3.11-84

Санітарні норми і правила при роботі з машинами та обладнанням,які створюють локальну вібрацію, що передається на руки працюючих № 3041-84

Мінохорони здоров’я СРСР, 1984 р.

13

ДНАОП 0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85

Мінохорони здоров’я СРСР, 1985 р.

14

ДНАОП 0.03-3.15-86

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень № 4088-86

Мінохорони здоров’я СРСР, 1986 р.

15

ДНАОП 0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Мінохорони здоров’я України, наказ

від 10.12.93 р. № 241, зареєстровано в Мінюсті

України 22.12.93 р. № 194

16

ДНАОП 0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Мінохорони здоров’я України, наказ від 22.03.96р. № 59, зареєстровано в Мінюсті України 16.04.96 р. № 18311208

17

ДНАОП 0.03-8.03-86

Гігієнічна класифікація праці № 4137-86

МОЗ СРСР,1986р.

18

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Мінохорони здоров’я України, наказ від 31.03.94р. № 46, зареєстровано в Мінюсті України 28.06.94 р. за №176/385

19

ДНАОП 0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Мінохорони здоров’я України, наказ від 29.12.93р. № 256, зареєстровано в Мінюсті України 30.03.94 р. № 51/260

20

НАОП 3.0.00-1.01-85

Правила з охорони праці в лісовій, деревообробній промисловості та

Держлісгосп СРСР

з/п

Позначення нормативного акту

Найменування

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мінюсті України

1

2

3

4

лісовому господарстві

21

НАОП 5.1.22-1.07-81

Єдині правила безпеки праці на водолазних роботах

Головрічфлот УРСР

22

ДСТУ 2293-93

ССБТ. Охорона праці. Терміни і визначення

Держстандарт України 06.12.1993р. №180

23

ГОСТ 12.0.003-74

ССБТ. Опасные и вредные

производственные

факторы.

Классификация

Держстандарт СРСР

24

ГОСТ 12.1.013-78

ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

Держстандарт СРСР

25

ГОСТ 12.1.046-85

ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

Держстандарт СРСР

26

ГОСТ 12.3.005-75

ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности

Держстандарт СРСР

27

ГОСТ 12.3.006-75

Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей

Держстандарт СРСР

28

ГОСТ 12.3.009-76

ССБТ. Работы погрузочно­разгрузочные. Общие требования безопасности

Держстандарт СРСР

29

ГОСТ 12.3.016-87

ССБТ. Строительство. Работы

антикоррозионные.

Требования

безопасности.

Держстандарт СРСР

30

ГОСТ 12.4.0713-85Е

ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

Держстандарт СРСР

31

ГОСТ 12.4.028-76

ССБТ. Респираторы ШБ-1 «Лепесток» Технические условия

Держстандарт СРСР

32

ГОСТ 12.4.059-89

ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

Держстандарт СРСР

33

ГОСТ 12.4.087-84

ССБТ. Каски строительные

Держстандарт СРСР

34

ГОСТ 12.4.089-86

ССБТ. Строительство. Пояса

предохранительные. Общие технические условия

Держстандарт СРСР

з/п

Позначення нормативного акту

Найменування

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мінюсті України

1

2

3

4

35

ГОСТ 12.4.103-83

ССБТ. Одежда специальная защитная. Средства

индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

Держстандарт СРСР

36

ГОСТ 12.4.107-82

ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования

Держстандарт СРСР

37

ГОСТ 2874-82

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества

Держстандарт СРСР

38

ГОСТ 23407-78

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

Держстандарт СРСР

39

ГОСТ 24258-88

Средства

подмащивания. Общие технические условия

Держстандарт СРСР

40

ГОСТ 26887-86

Площадки и лестницы для строительно­монтажных работ

Держстандарт СРСР

41

ГОСТ 27321-87

Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

Держстандарт СРСР

42

ГОСТ 27372-87

Люльки для

строительно-монтажных работ. Технические условия

Держстандарт СРСР

43

ГОСТ 28012-89

Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия

Держстандарт СРСР

44

СНиП ІІ-4-79

Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение

Держбуд СРСР

45

СНиП 2.05.03-84

Мосты и трубы

Держбуд СРСР

46

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания

Держбуд СРСР

47

СНиП III-4-80*

Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве

Держбуд СРСР

48

РСТ УССР 1979-87

Работы в лесопарках.

Держстандарт України

з/п

Позначення нормативного акту

Найменування

Ким, коли затверджений, реєстрація в Мінюсті України

1

2

3

4

Посадка и рубка деревьев. Общие требования безопасности

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

 1. Загальні вимоги

У процесі виробництва на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори згідно з ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

До фізичних небезпечних та шкідливих виробничих факторів належать: рухомі машини і механізми; рухомі частини виробничого обладнання; пересувні вироби і матеріали; земляні маси, що обвалюються;

підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

недостатнє освітлення робочої зони;

гострі кромки, задирки і шорсткість на поверхні обладнання; розміщення робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі; розміщення робочого місця під водою, на воді або поблизу неї, на льоду; наявність токсичних газів в закритих ємкостях і колодязях; фізичні перевантаження працюючих при застосуванні ручної праці.

До початку робіт, де є або може виникнути виробнича небезпека, відповідальному виконавцю робіт потрібно видавати наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки за встановленою формою відповідно до додатку 4 СНиП Ш-4-80*.

Роботами підвищеної небезпеки, на які необхідно видавати наряд-допуск, відповідно до переліку, наведеному в ДНАОП 0.00-8.02-93 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», стосовно працівників водогосподарських систем меліорації є: роботи в охоронних зонах ліній електропередачі; роботи на висоті понад 5 м; роботи на відкритій водній поверхні; роботи з льоду;

роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах; роботи в замкнених просторах (ємкостях, трубопроводах); експлуатація і ремонт водоскидних споруд;

роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів; укладання великогабаритних труб у траншеї;

земляні роботи, що виконуються в зоні розміщення підземних комунікацій; водолазні роботи.

Наряд-допуск видається на термін, необхідний для виконання заданого обсягу робіт, але не більше 15 календарних днів від початку роботи. У разі зміни умов виконання робіт наряд-допуск анулюється і відновлювати роботи дозволяється тільки після видачі нового наряда-допуска.

Посадова особа, що видає наряд-допуск на виконання робіт, повинна періодично перевіряти дотримання членами бригади правил безпеки.

 1. Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи повинні пройти на підприємстві інструктаж (навчання) з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки під час виникнення аварій згідно з діючими на підприємстві відповідними положеннями, що розроблені з урахуванням специфіки виробництва на основі ДНАОП 0.00-4.12.99 «Типове положення про навчання з питань охорони праці» і затвердженими їх керівниками.

 2. До робіт підвищеної небезпеки допускаються особи (робітники та інженерно- технічні працівники) не молодше 18 років, які пройшли інструктаж та медичний огляд

 3. Працівники та інженерно-технічний персонал повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно ДНАОП 0.00­3.01.98 «Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства» .

 4. Всі особи, що перебувають на ділянці ремонтних робіт, зобов’язані носити захисні каски згідно з ГОСТ 12.4.087-84 «ССБТ. Каски строительные». Робітники та інженерно-технічні працівники без захисних касок та інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються.

 5. Працівники та інженерно-технічний персонал, що здійснюють експлуатацію й ремонт гідротехнічних споруд, повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями (гардеробними, приміщеннями для сушіння одягу й взуття, душовими, приміщеннями для приймання їжі, відпочинку й обігріву, кімнатами гігієни жінок і туалетами) у відповідності з СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».

 6. На ділянці ремонтних робіт усі працівники повинні бути забезпечені питною водою, якість якої має відповідати санітарним вимогам згідно з ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества».

Питні установки слід розміщувати на відстані не більше 75м від робочих місць.

 1. Керівники експлуатаційних організацій повинні забезпечити своєчасне оповіщення всіх своїх підрозділів і субпідрядних організацій, що працюють на підконтрольних об’єктах, про різкі зміни погоди (заметіль, ураганний вітер, грозу, снігопад тощо).

 2. Під час виконання робіт з використанням праці жінок слід виконувати вимоги ДНАОП 0.03-8.08-93 « Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок» і ДНАОП 0.03-28-96 «Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками».

 3. Під час виконання робіт з використанням праці неповнолітніх слід виконувати вимоги ДНАОП 0.03-8.07-94 «Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх» і ДНАОП 0.03-3.29-96 «Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми».

 1. Організація ділянок робіт і робочих місць

 1. Організація ділянок робіт і робочих місць повинна забезпечувати безпеку праці працівників під час огляду, обслуговування і ремонтів споруд.

 2. Під час виконання будівельно-монтажних робіт при ремонті споруд слід дотримуватись вимог СНиП Ш-4-80* «Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве».

 3. Припустимі відстані до струмовідних частин, що перебувають під напругою, встановлюються у відповідності з вимогами ДНАОП 0.00-1-21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

 4. Електробезпека на ділянках робіт і робочих місцях повинна забезпечуватись відповідно до вимог ГОСТ 12.1.013-78 «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования», «Правил охорони електричних мереж» затверджених постановою КМУ від 4 березня 1997 р. № 209.

 5. Територія навколо споруд, дороги, проїзди, тротуари, водостічні труби, лотки повинні відповідати вимогам діючих СНиП, ГОСТ 12.3.006-75 Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности», правилам пожежної безпеки відповідно до ДНАОП 0.01-1.01-95 «Правила пожежної безпеки в Україні».

На сходах, площадках, службових містках сталеві листи повинні бути виготовлені з рифленої сталі або з присічно-витяжного листа і надійно закріплені.

 1. Ділянки робіт, робочі місця, проїзди і підходи до них під час роботи повинні бути освітлені з настанням темряви відповідно до вимог ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».

 2. Котловани і траншеї, що розробляються в населених пунктах, а також у місцях, де пересуваються люди або транспорт, повинні мати захисну огорожу у відповідності з вимогами ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» та СНиП ІІІ-4-80*.

 3. Проходи для працівників, розміщені на уступах і косогорах з ухилом, що перевищує 20°, повинні бути обладнані трапами або сходами з односторонніми поручнями. Ширина проходів до робочих місць і на робочих місцях повинна бути не менше 0,6 м, а висота проходів на просвіт — не менше 1,8м відповідно з СНиП ІІІ-4-80*.

 4. До роботи, пов’язаної зі спуском у колодязь, закриту ємкість, шурф, допускається бригада не менше, ніж з трьох працівників: один — для роботи в колодязі, другий — для роботи на поверхні, третій — для спостережень і надання потрібної допомоги працюючому в колодязі. Доручати спостерігаючому працівнику будь-яку роботу до того, як працюючий вийде на поверхню з колодязя, забороняється.

 5. Перед допуском працівників до місць з можливою появою шкідливого газу — метану, вуглекислого газу тощо (у тому числі в закритих ємкостях, колодязях, траншеях і шурфах) потрібно перевіряти у цих місцях наявність газу і його концентрацію. При появі шкідливих газів виконання робіт в даному місці слід припинити і продовжити тільки після забезпечення робочих місць вентиляцією (провітрюванням) і застосування працюючими не­обхідних засобів індивідуального захисту. В закритих ємкостях, колодязях, шурфах потрібно використовувати ізолюючі або шлангові протигази та інші засоби індивідуального захисту.

 6. Протипожежні водойми та інші джерела, які використовуються для забирання води пересувними засобами пожежогасіння, повинні мати вільні під’їзди та майданчики для розвороту пожежної техніки.

 7. Пожежну безпеку на робочих місцях і ділянках ремонтних робіт слід забезпечувати відповідно до вимог ДНАОП 0.01-1.01-95

 1. Огородження, оснастка, інструмент

 1. При виконанні робіт з ремонту гідротехнічних споруд слід дотримуватись вимог СНиП ІІІ-4-80* щодо застосування технологічної оснастки, засобів колективного захисту і будівельного ручного інструменту.

 2. Рухомі й обертові частини механізмів, розміщені на висоті менше 2 м від рівня робочих майданчиків, повинні мати суцільне або сітчасте огородження з розмірами чарунок, які не перевищують 25*25 мм, що виключає можливість захоплення одягу обслуговуючих працівників.

 3. Робочі місця і проходи до них на висоті 1,3 м і більше а також розташовані на відстані менше 2 м від межі перепаду по висоті повинні бути забезпечені тимчасовою огорожею відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89 «ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия». Якщо немає змоги влаштувати ці огородження, роботи на висоті слід виконувати з використанням запобіжних поясів за ГОСТ 12.4.089-86 «ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия» і канатів страхувальних за ГОСТ 12.4.107-82 «ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования».

 4. Засоби підмощування та інші пристосування, які забезпечують безпеку робіт, повинні відповідати вимогам ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно­монтажных работ. Технические условия», ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические условия» і ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия».

 5. Підвісні колиски, які використовуються під час виконання робіт на висоті, повинні задовольняти вимогам ГОСТ 27372-87 «Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия».

 6. Площадки і драбини слід виготовляти у відповідності з вимогами ГОСТ 24258­ 88і ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ».

 7. До роботи з електроінструментом допускаються працівники, які пройшли навчання і перевірку знань щодо безпечного виконання робіт і мають відповідну групу з електробезпеки згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.21-98.

До роботи з електроінструментом класу I в приміщеннях з підвищеною небезпекою та поза приміщеннями допускаються працівники з II групою електробезпеки.

До роботи з електроінструментом II i III класу достатньо I групи з електробезпеки.

 1. Електрифікований і пневматичний ручний інструмент (молотки, трамбовки тощо) має бути добре відрегульований і не повинен мати вібрації, яка перевищує норму, відповідно до вимог ДНАОП 0.03-3.11-84 «Санітарні норми і правила при роботі з машинами та обладнанням, які створюють локальну вібрацію, що передається на руки працюючих № 3041-84».

 2. Електрифікований і пневматичний інструмент може застосовуватись тільки у відповідності з вимогами експлуатаційної документації.

 3. Залишати без нагляду механізований інструмент, приєднаний до електромережі або до мережі стисненого повітря, забороняється.

При перервах у роботі, перенесенні інструменту, обриві шлангів і дротів та інших несправностях живлення повинно бути вимкнене.

 1. Особам, що користуються механізованим інструментом, забороняється передавати інструмент, навіть на короткий час, іншим особам; торкатися рухомих частин інструменту, а також триматися за дріт електроживлення; видаляти стружку або ошурки під час роботи інструменту.

 2. Забороняється працювати механізованим інструментом з приставних драбин. Робота з стрем’янок допускається тільки при огородженні всього робочого майданчика і за наявності упорів на ніжках стрем’янок, які забезпечують її стійкість.

 3. Робота електроінструменту повинна бути негайно припинена у разі виникнення хоча б однієї з таких несправностей: пошкодження штепсельного з’єднання, вимикача; іскріння щіток на колекторі; витікання масла з редуктора; поява диму або горіння ізоляції чи підвищення шуму; несправність заземлення тощо відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98.

 4. Дерев’яні рукоятки ручного інструменту слід робити з витриманої, сухої деревини твердих і в’язких порід: дуба, берези, ясеня, бука та ін. Інструмент повинен бути правильно насаджений і міцно закріплений на обструганих рукоятках. Рукоятки ударного інструменту (сокири, молотка, кувалди, кирки тощо) повинні бути овального перерізу з потовщеним кінцем. Кінець, на який насаджується інструмент, повинен бути надійно заплішений металевим клином.

Завантажити