НПАОП 05.0-3.03-06Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

8223.2

Машиніст лакувальних машин

(бляшано-банкове та тубне

виробництва)

8163.2

Машиніст насосних установок

8163.3

Машиніст рибопідіймача

8252.2

Машиніст різальних машин

8163.2

Машиніст холодильних установок

25

3141

Механік із суднових систем

Костюм бавовняний

З, Ми

8

2359.2

Механік-наставник

Костюм утеплений для

3115

Механік виробництва

рибалок

Вн, Тн

12

3141

Механік груповий флоту (з флоту)

Чоботи шкіряні

Ми, См

8

3115

Механік дизельної та холодильної

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

установок

Шапка в’язана

8

3115

Механік з підіймальних установок

3115

Механік перевантажувальних

машин

3115

Механік радіонавігаційної

системи

3115

Механік рефрижераторних

установок

8340.2

Машиніст помповий (донкерман)

26

8340.2

Моторист (машиніст)

Напівкомбінезон

8163.2

Моторист (машиніст)

бавовняний

З, Ми

8

рефрижераторних установок

Сорочка бавовняна

З, Ми

8

8163.3

Моторист електродвигунів

Костюм утеплений для

8340.2

Моторист самостійного

рибалок

Вн, Тн

12

керування судновим двигуном

Черевики шкіряні

Ми, См

8

8340.2

Моторист трюмовий

Г алоші діелектричні

Эн

Чергові

9322

Моторист-мастильник

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

3113

Електромеханік загально-

Рукавиці комбіновані

Ми

20 днів

суднового електроустаткування

Для електромеханіків та

3113

Електромеханік

електриків суднових (усіх

7241.2

Електрик судновий

найменувань) додатково:

Фартух прогумований

з нагрудником

Вн, Ми

До зносу

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

27

5123

Кухар судновий

Костюм бавовняний

З, Ми

8

Фартух бавовняний (2 шт.)

З, Ми

8

Черевики шкіряні

Ми, См

8

Ковпак бавовняний (3 шт.)

З, Ми

8

28

1223.2

Начальник лабораторії з

Халат бавовняний

З

8

контролю виробництва

Куртка бавовняна з утепле­

2211.2

Бактеріолог

ною прокладкою

Тн

16

7243.1

Дозиметрист

Чоботи кирзові

Ми, См

12

3119

Лаборант (ветеринарна медицина)

Шапка-вушанка

16

3211

Технік-лаборант

(біологічні дослідження)

2113.2

Хімік (в лабораторії)

4121

Обліковець

4190

Табельник

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

29

7233.1

Слюсар-ремонтник судновий

Костюм бавовняний

З, Ми

8

7233.1

Слюсар-монтажник судновий

Куртка бавовняна з утепле-

7233.1

Слюсар-судноремонтник

ною прокладкою

Тн

Чергова

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

Чергові

Чоботи шкіряні

Ми, См

8

Шапка-вушанка

16

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

30

7233.1

Токар судновий

Напівкомбінезон

бавовняний

З, Ми

8

Сорочка бавовняна

З, Ми

8

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

Чергова

Черевики шкіряні

Ми, См

8

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

Примітка до підрозділу 2.1. Членам суднових команд, які несуть зовнішню вахту, слід видавати:

Плащ непромокальний з

капюшоном

Вн

Черговий

Кожушок

Тн

Черговий

Шапка-вушанка

Чергова

Валянки

Тн 30

Чергові

Калоші гумові на валянки

В, См

Чергові

2.2 СУДНА ВИРОБНИЧОГО ФЛОТУ ТА ОБСЛУГОВУВАЛЬНІ СУДНА ПІД ЧАС ДОБУВАННЯ РИБИ В МОРСЬКИХ РАЙОНАХ, НЕ ВКАЗАНИХ У ПІДРОЗДІЛІ 2.1

2.2.1 Добувні, пошукові та науково-дослідні судна7422.2

Бондар

Під час виконання бондарних

8340.2

Матрос

робіт і ремонту тари:

Костюм брезентовий

Вн

8

Чоботи шкіряні

Ми, Сж

8

Нарукавники прогумовані

Вн

4

Рукавиці брезентові

Ми

15 днів

8340.2

Боцман

Костюм бавовняний

З, Ми

8

1221.2

Майстер з добування риби

Костюм рибальський

Нж

3

8340.2

Матроси всіх найменувань,

Чоботи гумові жиростійкі

Нж, Сж

9

окрім матросів-водолазів, матросів,

Рукавички бавовняні

зайнятих обробкою риби,

трикотажні

Ми

15 днів

прибиранням приміщень

Рукавички гумові

Вн

15 днів

7224.2

Тесляр судновий

Рукавиці брезентові

Ми

15 днів

7124.2

Столяр судновий

Зюйдвестка

З

8

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Костюм утеплений для

рибалок

Вн, Тн

36

3141

Гідроакустик

Напівкомбінезон

1226.2

Начальник радіостанції

бавовняний

З, Ми

8

1226.2

Начальник суднового пункту

Галоші діелектричні

Эн

Чергові

радіоконтролю

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

31


32з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

4223

Радіооператор

7243.2

Радіотехнік

8340.2

Електрорадіонавігатор

34

1226.2

Капітан

Костюм рибальський

Нж

8

1226.1

Капітан-директор

Чоботи шкіряні

Ми, См

12

1226.2

Помічник капітана

Рукавички бавовняні

3142

Шкіпер

трикотажні

Ми

2

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

Зюйдвестка

З

8

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Костюм утеплений для

рибалок

Вн, Тн

36

35

3142

Капітан-наставник

Костюм бавовняний

З, Ми

16

3142

Капітан груповий

Чоботи шкіряні

Ми, См

16

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

1,5

36

9411

Комірник

Напівкомбінезон

бавовняний

З, Ми

8

Чоботи кирзові

Ми, См

16

Нарукавники прогумовані

Вн

8

Рукавиці комбіновані

Ми

20 днів

37

6152

Приймальник плавзасобів

Костюм рибальський

Нж

8

Чоботи гумові рибальські

В, Сж

4

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

Зюйдвестка

З

16

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

38

7233.1

Слюсар-ремонтник судновий

Костюм бавовняний

З, Ми

8

7233.1

Слюсар-монтажник судновий

Чоботи шкіряні

Ми, См

8

7233.1

Слюсар-судноремонтник

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

39

7233.1

Токар судновий

Напівкомбінезон

бавовняний

З, Ми

8

Сорочка бавовняна

З, Ми

8

Черевики шкіряні

Ми, См

8

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

Примітка 1 до підрозділу 2.2.1. У південних районах замість чобіт шкіряних і чобіт жиростійких видаються чоботи гумові рибальські на 12 місяців та онучі бавовняні на 9 місяців.

Примітка 2 до підрозділу 2.2.1. Члени берегових бригад, які зайняті обслуговуванням промислових суден у період міжрейсових стоянок, отримують спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту за нормами, передбаченими в даному підрозділі для відповідних професій.

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

  1. Приймально-транспортні, рефрижераторні, буксирні, нафтоналивні, технічні, портові, навчальні судна, судна і плавзасоби для органів рибоохорони. Плавучі заводи (бази), плавучі холодильники та плавучі крани

40

3142

Багермейстер

Костюм бавовняний

З, Ми

8

3142

Помічник багермейстера

Чоботи кирзові

Ми, Сж

8

8340.2

Боцман

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

41

7422.2

Бондар

Костюм брезентовий

Вн

8

7224.2

Тесляр судновий

Чоботи кирзові

Ми, Сж

8

7124.2

Столяр судновий

Рукавиці брезентові

Ми

15 днів

42

1237.1

Головний технолог

Костюм бавовняний

З, Ми

8

2412.2

Інженер з нормування праці

Чоботи шкіряні

Ми, См

12

2143.2

Інженер-енергетик (електрик)

Рукавички бавовняні

1222.2

Начальник цеху

трикотажні

Ми

20 днів

43

8340.2

Днювальний

Костюм бавовняний

З, Ми

8

Фартух білий (2 шт.)

З, Ми

8

Черевики шкіряні

Ми, См

8

44

8340.2

Електрорадіонавігатор

Напівкомбінезон

бавовняний

З, Ми

8

Фартух прогумований

з нагрудником

Вн, Ми

До зносу

Сорочка бавовняна

З, Ми

8

Черевики шкіряні

Ми, См

8

Г алоші діелектричні

Эн

Чергові

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Шапка в’язана

16

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

45

3113

Електромеханік загально-

Костюм бавовняний

З, Ми

8

суднового електроустаткування

Фартух прогумований

3113

Електромеханік

з нагрудником

Вн, Ми

До зносу

7241.2

Електрик судновий

Черевики шкіряні

Ми, См

8

8163.3

Моторист електродвигунів

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Г алоші діелектричні

Эн

Чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

46

1226.2

Завідувач складу

Чоботи кирзові

Ми, См

16

1226.2

Начальник постачання

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

3142

Підшкіпер

47

2145.2

Інженер спеціального флоту

Костюм бавовняний

З, Ми

8

Чоботи шкіряні

Ми, См

8

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

20 днів

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Рукавички гумові

Вн

20 днів

48

1226.2

Капітан

Костюм бавовняний

З, Ми

8

1226.1

Капітан-директор

Костюм утеплений для

1226.2

Помічник капітана

рибалок

Вн, Тн

16

Чоботи шкіряні

Ми, См

12

Рукавиці комбіновані

трикотажні

Ми, Тн

1,5

Шапка-вушанка

16

49

8333.3

Лебідник

Костюм бавовняний

З, Ми

8

8340.2

Стерновий (керманич)

Чоботи кирзові

Ми, См

16

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

50

8251.2

Оператор друкарського

Напівкомбінезон

устаткування

бавовняний

З, Ми

8

8251.2

Друкар по жерсті

Черевики шкіряні

Ми, См

8

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

51

1221.2

Майстер з оброблення риби

Костюм рибальський

Нж

3,5

9322

Оброблювач морепродуктів

Чоботи кирзові

Ми, См

8

7411.2

Оброблювач риби

Рукавиці брезентові

Ми

1,5

7411.2

Оброблювач морського звіра

Під час роботи

7411.2

Оброблювач крабів

на рибоприймальних і

7411.2

Приймальник-здавальник

рибообробних суднах:

харчової продукції (виробництво

Нарукавники прогумовані

Вн

4

м’ясних та рибних продуктів)

Чоботи гумові рибальські

замість чобіт кирзових

В, Сж

6

Рукавички бавовняні

Ми

15 днів

Рукавички гумові

Вн

15 днів

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

16

52

6153

Машиніст рибопромислових

Костюм бавовняний

З, Ми

8

машин і механізмів (відкрите море)

Черевики шкіряні

Сж

8

8124.2

Машиніст вантажних механізмів

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

Завантажити