НПАОП 05.0-3.03-06Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам рибного господарства

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

господарства3115


92


3141

3115

3115

3141


93 7233.1

7241.1


94 5169 ОхоронникМеханік з підіймальних установок

Механік груповий флоту (з флоту) Механік ізотермічних вагонів для перевезення живої риби Механік маяка Механік портового флоту

Налагоджувальник автоматизованих вагон-вагів Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики)

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­ною прокладкою Тн 36

Штани бавовняні з утепле­ною прокладкою Тн 36

Шапка-вушанка 32

Валянки Тн 30 48

Калоші гумові на валянки В, См 16

Плащ прогумований з

капюшоном Вн, Ми 24

Костюм бавовняний З, Ми 8

Чоботи кирзові Ми, См 12

Рукавиці комбіновані Ми 1,5

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­ною прокладкою Тн 36

Штани бавовняні з утепле­ною прокладкою Тн 36

Шапка-вушанка 32

Валянки Тн 30 48

Калоші гумові на валянки В, См 16

Костюм бавовняний З, Ми 8

Чоботи кирзові Ми, См 12

Рукавиці комбіновані Ми 1,5

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­ною прокладкою Тн 36

Штани бавовняні з утепле­ною прокладкою Тн 36

Шапка-вушанка 32

Валянки Тн 30 48

Калоші гумові на валянки В, См 16

Костюм бавовняний З, Ми 8

Чоботи кирзові Ми, См 8

Рукавиці комбіновані Ми 1,5

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­ною прокладкою Тн 36

Штани бавовняні з утепле­ною прокладкою Тн 36

Шапка-вушанка 32

Рукавички бавовняні

трикотажні Ми 20 днів

Валянки Тн 30 48

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

95 9332

Прийомоздавальник вантажу та

Плащ прогумований з

багажу

капюшоном

Вн, Ми

24

4131

Тальман

Костюм бавовняний

З, Ми

8

Чоботи кирзові

Ми, См

12

Рукавиці комбіновані

Ми

1,5

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

32

Валянки

Тн 30

48

Калоші гумові на валянки

В, См

16

96 8162.2

Чистильник

Комбінезон бавовняний з

водовідштовхувальним

просоченням

Ву, Ми

12

Фартух гумовий з

нагрудником

Ву

6

Чоботи гумові

В, См

12

Нарукавники гумові

Вн, Ми

Чергові

Респіратор Г азопилозахисний

До зносу

Протигаз шланговий

ПШ-2

Черговий

2.7 СІТКОВ’ЯЗАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕМОНТ ЗНАРЯДЬ ЛОВУ,

ТАКЕЛАЖУ І ПАРУСНОГО СПОРЯДЖЕННЯ

97 8264.2

Варник апрету

Костюм бавовняний з

8264.2

Заготівник хімічних розчинів та

кислотозахисним

фарб

просоченням або халат

7421.2

Просочувальник пиломатеріалів

бавовняний з кислото­

та виробів з деревини

захисним просоченням

К 20

12

8264.3

Віджимач

Фартух прогумований з

(виробництво текстилю)

нагрудником

Вн, Ми

12

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавички гумові

Вн

3

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

98 9332

Зв’язувальник сіток

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

12

Рукавиці комбіновані

Ми

3

99 9322

Вигрібальник костриці

Халат бавовняний з

пилонепроникної тканини

З, Пм

12

Респіратор Г азопилозахисний

До зносу

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

100 8262.2

В ’язальник

Під час виготовлення

8262.2

Сіткоплетільник

дерев ’яних знарядь лову:

6152

Виробник знарядь лову

Фартух бавовняний з

7432.2

Контролер сітковиробів

нагрудником

З, Ми

6

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Для виготовлювачів сіткових знарядь лову та в ’язальників сіток додатково:

Халат бавовняний

12

12

1 (під час роботи з капроном) 10 днів (під час роботи з полістиролом тощо)


Комбінезон бавовняний (для чоловіків) З, Ми

Рукавички бавовняні Ми

Рукавички бавовняні Ми

101

8231.2

Заготівник такелажу інженерного

Під час заготовки

майна

такелажу, підбір і гужиків:

9322

Підсобний робітник

Костюм брезентовий

Вн

12

Чоботи кирзові

Ми, См

12

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

На зовнішніх роботах

узимку додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

36

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

36

Шапка-вушанка

16

Валянки

Тн 30

48

Калоші гумові на валянки

В, См

16

102

8264.2

Фарбувальник

Під час фарбування та

(виробництво текстилю)

просочування

8152.2

Просочувальник паперу та

сіткоматеріалів та ниток

тканини

консервувальними складами:

8264.2

Оператор просочувального

Костюм брезентовий

Вн

12

устаткування

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавички гумові

Вн

Чергові

Рукавиці комбіновані

Ми

1

Респіратор Г азопилозахисний

До зносу

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

103

8261.2

Оператор чесального

Під час чищення обладнання

устаткування

чесальних, крутильних і

8261.2

Оператор чесально-в’язального

підготовчих машин,

устаткування

укладання, пакування та

8262.3

Чистильник устаткування

лагодження сіток:

9322

Укладальник-пакувальник

Халат бавовняний з

пилонепроникної тканини

З, Пм

12

104

8264.2

Відварник

Під час відварювання пряжі:

Костюм бавовняний з водо-

відштовхувальнимз/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

просоченням

Вн, Ми

12

Чоботи гумові

В, См

12

Рукавички гумові

Вн

3

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

105

8261.3

Обчісувальник барабанів

Комбінезон бавовняний

З, Ми

12

8261.2

Оператор розпушувально-

Респіратор Газопилозахисний

До зносу

тіпального агрегату

Окуляри захисні

Закриті

До зносу

106

8264.2

Сушильник

Фартух бавовняний з

(виробництво текстилю)

нагрудником

З, Ми

12

8261.2

Оператор сушильного

Туфлі на повстяній підошві

Чергові

устаткування

Рукавиці комбіновані

Ми

3

Примітка 1 до підрозділів 2.6, 2.7, 2.9, 2.10. Працівникам підприємств рибного господарства України, які не вказані в галузевих нормах названих вище підрозділів, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту надаються під час роботи: на суднобудівних та судноремонтних підприємствах - за нормами, установленими для працівників суднобудівних та судноремонтних підприємств відповідно морського і річкового флоту; у морських рибних портах - за нормами, установленими для працівників портів морського транспорту; на жерстянобанкових заводах (фабриках) - за нормами жерстянобанкового виробництва; на берегових холодильниках - за нормами холодильної промисловості; на виробництві та ремонті тари - за нормами деревообробного виробництва.

Примітка 2 до підрозділів 2.6, 2.7, 2.9, 2.10. Працівникам, перерахованим у пунктах 111, 116 підрозділу 2.8 „Обробка риби та інших водних живих ресурсів”, а також вагарям, комірникам холодильних і морозильних камер, вантажникам холодильника, морозильних камер рефрижератора, камери попереднього охолодження дефростера, робітникам швидкоморозильного апарата та льодосховища (льоду з поверхневих водних об’єктів) підрозділу 2.9 „Холодильники та холодильні установки” даних норм (див. нижче), замість штанів бавовняних з утепленою прокладкою може надаватися костюм утеплений для рибалок з тим самим терміном носіння.

2.8 ОБРОБКА РИБИ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ЖИВИХ РЕСУРСІВ

Обробка риби на плавучих заводах (базах) та берегових рибообробних підприємствах

107 8271.3

8271.2

8271.2

8275.2

8154.1

8271.2


8275.2

8340.2

8153.2

7411.2

8275.3


12

12

1

1

12

12

1

1Апаратник вітамінізації жиру Апаратник гідролізу жиру й печінки

Апаратник опромінювання жиру Апаратник рафінації жирів та олій Апаратник екстрагування Варник харчової сировини та продуктів (виробництво м’ясних та рибних продуктів)

Машиніст подрібнювальних установок (харчова промисловість) Машиніст рибоборошняної установки Сепараторник біомаси Сушильник харчової продукції (м’ясні та рибні продукти) Холодильщик харчової продукції

На жирових заводах під час переробки жирів і печінки:

Комбінезон бавовняний З, Ми

Черевики шкіряні Сж

Рукавички бавовняні трикотажні Ми

Рукавички гумові Вн

У вітамінних цехах:

Халат бавовняний З

Черевики шкіряні Сж

Рукавички бавовняні трикотажні Ми

Рукавички гумові В

н

108 8271.1 Апаратник стерилізації консервів Фартух прогумований з

(виробництво м’ясних та рибних нагруднико

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

продуктів)

Черевики на дерев’яній

8221.3

Термостатник

підошві

З, Тп

6

Рукавиці комбіновані

Ми

20 днів

109

8275.2

Бланшувальник

Халат бавовняний

З

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В, Сж

9

Рукавички гумові на теплій

основі

Вн, Тн

20 днів

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

20 днів

110

7422.2

Бондар-закупорювач

Фартух прогумований з

(виробництво харчової продукції)

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В, См

9

Нарукавники прогумовані

Вн

3

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

111

8271.2

Машиніст закупорювальних

Фартух прогумований з

машин (виробництво м’ясних та

нагрудником

Вн, Ми

6

рибних консервів)

Чоботи гумові

В, Сж

9

8275.3

Заливальник продуктів

Нарукавники прогумовані

Вн

3

консервування

Рукавички бавовняні

9322

Укладальник-пакувальник

трикотажні

Ми

10 днів

У зимовий час додатково:

Куртка бавовняна з утепле-

ною прокладкою

Тн

24

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Шапка-вушанка

16

Валянки

Тн 30

36

Калоші гумові на валянки

В, См

16

112

8271.2

Контролер харчової продукції

Фартух прогумований з

(виробництво м’ясних та рибних

нагрудником

Вн

4

продуктів)

Черевики шкіряні

Сж

8

9411

Вагар

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

10 днів

113

8290.2

Маркувальник

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

20 днів

114

8271.2

Обжарювальник харчових

Фартух прогумований з

продуктів (виробництво м’ясних та

нагрудником

Вн

6

рибних продуктів)

Чоботи гумові

В, Сж

9

Нарукавники прогумовані

Вн

3

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

10 днів

115

7411.2

Оброблювач риби

Під час виливання, викидання

риби, миття харчової

сировини, матеріалів, тари:

Костюм рибальський

Нж

6

з/п

Код згідно з Класифі­катором професій ДК 003:2005

Професійна

назва

роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ *

Строк

носіння

(місяців)

1

2

3

4

5

6

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові рибальські

В, Сж

9

Нарукавники прогумовані

Вн

3

Рукавички гумові на теплій

основі

Вн, Тн

20 днів

Рукавиці брезентові

Ми

20 днів

Зюйдвестка

З

24

Рукавички гумові

Вн

15 днів

Під час виливання рибо-

насосними установками:

Костюм рибальський

Нж

12

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

12

Чоботи гумові

В, Сж

12

Під час розморожування,

обробки-різання риби вручну,

розбирання-сортування,

наколювання, нанизування,

посолу :

Фартух прогумований з

нагрудником

Вн

6

Чоботи гумові

В, Сж

6

Нарукавники прогумовані

Вн

3

Рукавички гумові на теплій

основі

Вн, Тн

20 днів

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

10 днів

Під час обробки-різання

риби на машинах:

Комбінезон бавовняний

З, Ми

12

Чоботи гумові

В, Сж

6

Нарукавники прогумовані

Вн

6

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

15 днів

116

7411.2

Сортувальник у виробництві

На сухих роботах:

харчової промисловості

Фартух прогумований з

(м’ясні та рибні продукти)

нагрудником

Вн, Ми

12

9322

Укладальник продуктів

Рукавички гумові на теплій

консервування

основі

Вн

20 днів

Рукавички бавовняні

трикотажні

Ми

10 днів

На мокрих роботах додатково:

Чоботи гумові

В, Сж

9

Нарукавники прогумовані

Вн

3

Усім у зимовий час

додатково:

Куртка бавовняна з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Штани бавовняні з утепле­

ною прокладкою

Тн

24

Валянки

Тн 30

36

Калоші гумові на валянки

В, См

16

Завантажити