НПАОП 2.1.20-1.04-98Правила охорони праці для господарств звірівництва

5.7.3. У сушильному відділенні повинна бути припливно-витяжна вентиляція, а також термометри і психрометри для визначення температури і вологості повітря.

5.7.4. Робоче місце і проходи між стелажами необхідно утримувати в чистоті. Періодично протирати пил, слідкувати, щоб підлога була сухою і чистою.

5.7.5. При роботі на висоті вище 1,5 м необхідно користуватися переносною драбиною (стрем`янкою).

5.7.6. Перед пуском вентилятора і іншого технологічного обладнання необ-хідно упевнитися у відсутності людей біля механізмів. При закриванні сушильних камер перевірити, чи не залишились у камері люди.

5.7.7. Для забезпечення безпеки праці на робочому місці не дозволяється:

працювати на несправному обладнанні і механізмах сушилки, при відсутнос-ті заземлення, з несправними контрольно-вимірювальними приладами і органами управління;

усувати несправності при працюючому обладнанні;

залишати сушильну камеру в робочому режимі без нагляду;

допускати температуру в приміщенні сушильної камери вище передбаченої технологічним процесом.

5.7.8. При виникненні небезпечної ситуації необхідно негайно зупинити механізми сушилки, виключити рубильник і визвати електрика.

5.8. Відкатка і протряска шкурок

5.8.1. Для відкатки шкурок частоту обертання барабана необхідно відрегулювати так, щоб шкурки і тирса, захоплені всередині барабана полочками - лопатями, піднімались уверх, а потім падали вниз. Лінійна швидкість барабана повинна бути в межах 80-90 м/хв.

Температура тирси не повинна перевищувати 30оС.

5.8.2. Заповнений барабан відкаточної установки необхідно включати в роботу тільки після закриття і фіксації завантажувального люка.

Площадку перед установкою необхідно періодично очищати від використаної тирси.

5.8.3. Якщо шкурки сильно зажирені і погано відкатуються по волосу, то в тирсу добавляється авіаційний бензин із розрахунку 200-300 мл на відро тирси.

Застосовування бензину допускається тільки на випадок крайньої необхід-ності і при обов`язковому додержанні санітарних норм і правил пожежної безпеки.

5.8.4. Перекачувати бензин із ємкості необхідно за допомогою сифона або насоса.

5.8.5. Доставляти бензин дозволяється у невеликих кількостях тільки в безпечній негорючій тарі спеціальної конструкції. Тара повинна бути виготовлена з металу, що не утворює іскр, мати кришку (пробку), яка щільно закривається. Відпуск бензину в скляні та поліетиленові посудини забороняється.

5.8.6. У приміщеннях, де є виділення горючого пилу, підлога, стеля, стіни та обладнання повинні систематично прибиратися. Період прибирання встановлюється в інструкціях затверджених адміністрацією господарств.

Випадково розлитий бензин слід негайно посипати піском, а місце, де він розлився, необхідно прибрати відповідним чином.

5.8.7. У цілях забезпечення безпеки робіт не допускається:

зберігання бензину на дільниці у відкритих ємкостях і в кількості, яка перевищує змінну норму витрат;

займатися вигрузкою вмісту з барабана відкаточної установки, після обробки шкурок в опилках з бензином, без засобів індивідуального захисту (респіратора РПГ-67А або РУ-60 М з фільтруючим елементом типу А);

відкривати завантажувальний люк до повної зупинки барабана;

прибирати тирсу з-під протрясуючого барабана під час його обертання;

палити і користуватися відкритим вогнем на виробничій дільниці;

використовувати електричні машини і апаратуру які в процесі експлуатації можуть утворювати іскри;

користуватися інструментом і пристроями які при ударі утворюють іскри;

5.8.8. Для усунення неполадок, які виникли під час роботи необхідно зупинити обертаючий барабан і відключити напругу.

5.8.9. Необхідно слідкувати за тим, щоб у спецодязі не було звисаючих кін-ців, а з під головного убору не вибивалось волосся.

5.9. Вивертання і доробка шкурок

5.9.1. При ручному вивертанні шкурок для полегшення праці необхідно використовувати дерев`яну палочку, правилку або спеціальні пристрої.

5.9.2. На робочому місці не повинно бути накопичення шкурок. Підлога повинна бути сухою, щоб запобігти падінню.

5.9.3. Не дозволяється виконувати будь-які маніпуляції із шкуркою перед обличчям робітника, який знаходиться поблизу, щоб запобігти несприятливому впливу дрібних органічних частинок на дихальну систему і слизисту оболонку очей.

5.9.4. При вивертанні шкурок за допомогою спеціального пристрою з пневматичною подачею повітря через шланг, необхідно спочатку продути шланг для видалення пилу і вологи. При цьому струмінь повітря направити вгору.

Приєднувати шланг до пневматичного інструмента необхідно тільки при закритому вентилі повітряної магістралі і при відкритому крані пневматичного ін-струмента.

Не можна допускати згинання і заплутування шланга.

5.9.5. При подачі повітря з повітряної магістралі необхідно слідкувати за тим, щоб не було його витікання в місцях приєднання шланга. При розгерметизації повітряного шланга необхідно перекрити кран повітряної магістралі.

5.10. Санітарно-дезінфекційні роботи

5.10.1. Дезінфекційні роботи необхідно проводити по плану, який склада-ється стосовно до технології виробництва та інших конкретних умов.

5.10.2. Усі працюючі на санітарно-дезінфекційних роботах повинні знати улаштування і принцип роботи дезінфекційного обладнання яке застосовується, а також заходи безпеки при його експлуатації і застосуванні хімічних препаратів. Використовувати хімічні препарати необхідно тільки по їх прямому призначенню.

5.10.3. Робітники, які проводять санітарно-дезінфекційні роботи повинні бути забезпечені халатом та комбінезоном бавовняними, фартухом прогумованим, чоботами гумовими, рукавицями комбінованими та нарукавниками.

5.10.4. При застосуванні препаратів, діючих подразливо на слизисту оболонку очей і органів дихання, необхідно працювати в протигазах або респіраторах РПГ-67А, РУ-60М з фільтруючими елементами в залежності від препарату який застосовується:

марка А - пари органічних сполук (бензин, гас, ацетон, бензол і його гомологи, спирти, ефіри, анілін, сірковуглець тощо), фосфор, хлорорганічні отрутохіміка-ти, пил, дим, туман;

марка В - кислі гази та пари (сірчистий газ, хлор, сірководень, окисли азоту, хлористий водень тощо), форфор,хлорорганічні отрутохімікати, пил, дим, туман;

марка Г - пари ртуті, ртутьорганічні отрутохімікати на основі етилмеркурхлориду, пил, дим, туман, суміш парів ртуті та хлору.

При застосуванні кислот, лугів та інших сильнодіючих засобів необхідно пра-цювати у захисних герметичних окулярах (ПО - 2, ПО - 3) та респіраторах.

При застосуванні концентрованих препаратів необхідні, крім того, гумові рукавички.

5.10.5. Обслуговуючий персонал при проведенні санітарно-дезінфекційних робіт повинен додержуватися правил особистої гігієни. Бачок для миття рук повинен бути завжди заповнений чистою водою. Використовувати його з іншою метою забороняється.

5.10.6. Перед дезінфекцією обличчя і руки необхідно змазати захисним кремом або вазеліном. Підготовити робоче місце, звільнити проходи, переконатися в наявності достатнього освітлення.

5.10.7. Під час приготування робочих розчинів необхідно користуватися гумовими рукавичками і виконувати всі заходи обережності. Бочки з хімічними реактивами необхідно відкривати за допомогою спеціальних ключів, виготовлених з матеріалів, що не утворюють іскр. Не можна виготовляти такі ключі з міді. Забороняється підігрівати пробки в бочках або вибивати їх, так як це може привести до вибуху.

5.10.8. З хімічними засобами необхідно поводитися обережно, не допускати попадання їх на шкіру і одяг, захищати очі і органи дихання. Якщо бризки хімічної речовини попали на обличчя або слизисту оболонку, необхідно негайно змити їх великою кількістю води, а при необхідності звернутися до лікаря.

5.10.9. Палити і приймати їжу під час роботи з дезінфекційними засобами не дозволяється.

5.10.10. Профілактичну дезінфекцію необхідно проводити у наступні строки:

шеди для звірів основного поголів`я і для молодняка - один раз у рік;

карантинні приміщення - після виведення із них звірів;

усі клітки (сітчасті вигули) - безпосередньо після їх звільнення в зв`язку з ви-мушеною пересадкою, або загибеллю звірів;

приміщення кормокухні - один раз у тиждень;

приміщення холодильників - по мірі звільнення камер, але не рідше одного разу в рік.

5.10.11. Перед дезінфекцією звіроводи повинні звільнити клітки від звірів, очистити їх від корму, кала і підстилочного матеріалу. Старанно вимити домики, поїлки, інвентар та ін. Пух на сітчастих вигулах спалити за допомогою газової го-рілки або змити струменем води.

5.10.12. Дезінфекцію приміщень усіх категорій необхідно проводити вологим методом, а приміщень, повністю звільнених від звірів, аерозолями дезінфекційних засобів.

5.10.13. Перед дезінфекцією вологим методом приміщення, де це можливо, необхідно герметизувати: закрити фрамуги вікон, двері, шахти і люки природної вентиляції, відключити вентиляцію з механічним спонуканням.

5.10.14. Температура повітря в приміщеннях при аерозольній дезінфекції повинна бути не нижче 15оС, відносна вологість повітря не менше 60%. При відносній вологості повітря менше 60% у приміщеннях попередньо розпилюють воду із розрахунку 10-20 мл/мз.

5.10.15. При проведенні робіт вологим методом спочатку зрошують підлогу, а потім решту поверхні.

5.10.16. Аерозольну дезінфекцію великих приміщень проводять одночасно не менше, чим двома насадками, направляючи струмінь аерозоля у вільний простір, не попадаючи на перегородки, балки тощо.

5.10.17. При обробці приміщень аерозолями ядовитих препаратів аерозольну апаратуру необхідно розміщувати з навітряної сторони, а особам, які обслуговують установку, знаходитися з навітряної сторони генератора і хмари аерозоля.

5.10.18. Перед початком проведення дезінфекції в приміщенні необхідно переконатися, що в ньому відсутні звірі і люди, усі ходи і виходи закриті і зроблені застережливі надписи.

5.10.19. Входити в приміщення, наповнене аерозолем, чи під час пуску аерозоля можна тільки на випадок крайньої необхідності, використовуючи засоби індивідуального захисту.

5.10.20. При роботі термомеханічним аерозольним генератором необхідно мати порошкові та вуглекислотні вогнегасники і інші засоби для гасіння пожежі.

5.10.21. Не дозволяється користуватися генератором з невідрегульованим пальником, заправляти генератор необхідо тільки після його повної зупинки.

5.10.22. Спецодяг після роботи необхідно витряхнути, провітрити і просушити. Зберігати його необхідно в спеціальних шафах. Використовувати цей спецодяг на інших об`єктах, не звязаних з проведенням санітарно-дезінфекційних робіт, не допускається.

5.10.23. Після роботи респіратор необхідно промити водою з милом і насухо витерти. Гумові клапани промити водою і висушити. Зберігати респіратор в поліетиленовому пакеті в робочій шафі. Один раз у 10 днів протигаз дезінфі-кувати 1-3 % розчином формаліна у воді, або будь-яким спиртом. При появі запаху шкідливої речовини під лицьовою частиною протигазового респіратора замінити фільтрувальний елемент.

5.10.24. Після закінчення обеззаражування приміщення необхідно провітри-ти, змити водою з милом патьоки препарату, а кормушки промити водою з милом і розчином кальцинованої соди.

5.10.25. Після закінчення аерозольної обробки виробничих приміщень вікна і двері не слід відкривати разом, щоб запобігти виходу великої кількості препарату в навколишнє середовище.

5.11. Навантажування і розвантажування кормів та інших вантажів

5.11.1.Працівникам, зайнятим навантаженням, транспортуванням і розван-таженням кормів тваринного походження в зонах, неблагополучних по захворю-ванню, загальних для людей і тварин, повинні робитися профілактичні прививки.

Навантажувати і розвантажувати корм тваринного походження необхідно тільки при наявності даних про характер сировини. Перед початком робіт вантаж повинен бути перевірений ветеринарним лікарем. Без його дозволу роз-вантаження (навантаження) такого корму забороняється.

5.11.2. При роботі з вантажами, що порошать, робітники повинні користуватися засобами індивідуального захисту (захисними окулярами, респіраторами).

5.11.3. Вантажо-розвантажувальні майданчики і шляхи переміщення ван-тажів повинні бути вільними від сторонніх предметів і сміття. Слизькі місця необхідно посипати піском або шлаком.

5.11.4. Необхідно перевіряти всі вантажопідіймальні машини і механізми на наявність захисних огороджень, звукової сигналізації, справності тросів, канату і вантажозахоплювальних пристроїв.

5.11.5. До навантаження і розвантаження необхідно приступати тільки після повної зупинки транспортних засобів і при виключеному двигуні.

Під колеса необхідно підкладати спеціальні упори, які запобігають мимовіль-ному переміщенню розвантажувальних транспортних засобів. Всі види робіт необ-хідно починати після попереджувального сигналу.

5.11.6. Відкривати (закривати) борта транспортних засобів повинні не менше як два чоловіки, при цьому вони повинні знаходитися збоку борта кузова. При відкриванні борта навантаженого транспортного засобу необхідно переконатися у безпечному і надійному кріпленні вантажу на платформі. Забороняється виконувати роботу на транспортних засобах з несправними бортами, днищем і запорами кузова.

5.11.7. При навантаженні і розвантаженні кормів у ящиках і іншій твердій тарі необхідно впевнитися у тому, що вона не має цвяхів, які стирчать, задирок, небезпечних розламів і шорсткості.

5.11.8. При експлуатації тари необхідно виконувати наступні вимоги:

тара не повинна завантажуватися бiльше номiнальної маси брутто;

вирівнювання тари на вилах навантажувача виконувати тільки при повторному навантаженні тари на вила;

тара, яка укладається в штабель, повинна мати єдину конструкцію і розміри пристроїв, які фіксуються;

стінки складної тари, що розкриваються і які знаходяться в штабелі, повинні бути закриті.

5.11.9. При переміщенні і штабелюванні навантажувачем тару необхiдно влаштовувати на вилах у один ярус. Допускається переміщення тари навантажувачем у декілька ярусів з забезпеченням кріплення штабеля від перекидання і видимості проїжджої частини дороги. Верхній ярус тари не повинен бути вище непорушної рами навантажувача.

Відстань між рядами штабелів повинна бути визначена з урахуванням можливості укладання тари в штабель і зняття тари з штабеля вантажозахоплюва-льними пристроями.

5.11.10. Для перекидання тари необхiдно застосовувати вантажопідіймальні механізми і спеціальні перекидачі (пристрої).

5.11.11. Не дозволяється використовувати пакувальний дріт для переносу брикету.

5.11.12. Корм у мішках, паках необхідно укладати в стійкі штабелі уступами:

вручну - на висоту не більше 2 м;

за допомогою механізмів - до 6 м.

Для створення стійких стінок штабеля мішки треба укладати по ширині і довжині “вперев`язку” і через кожні 5-6 рядів прокладати дошки.

5.11.13. Вантажі в ящиках необхідно укладати в штабель “вперев`язку”. Для стійкості штабеля слід через кожні 2-3 ряди ящиків прокладати рейки.

При формуванні штабеля з ящиків необхідно залишати зазори між ящиками по вертикалі, які не перевищують 1/3 ширини ящика.

При складуванні ящиків або контейнерів з коренебульбоплодами на піддони довжина штабеля повинна бути не більше 10 м, висота не більше 4 м.

5.11.14. Розбирання штабеля слід проводити в зворотньому порядку його складання.

Розбирання штабеля, який обвалився, або нестійкого повинно проводитися з урахуванням додаткових заходів безпеки (закріплення, тощо).

5.11.15. Для виконання робіт на верху штабеля слід застосовувати драбини, які мають на нижніх кінцях тятива гострі сталеві конуси або гумові підп`ятники, що запобігають ковзання підлогою.

5.11.16. При переміщенні вантажу в круглій тарі необхідно знаходитися за тарою, якщо вона переміщається під схил. При цьому необхідно застосовувати страхові канати.

5.11.17. При укладанні в штабель вантажів, які затарені в бочки, щоб запо-бігти розкочуванню між рядами необхідно укладати рейки, а крайні бочки закріпити башмаками.

5.11.18. При виконанні вантажо-розвантажувальних робіт з застосуванням машин безперервної дії необхідно:

забезпечити рівномірну загрузку транспорту і стійке положення вантажу на ньому;

включати транспортер тільки після подачі попереджувального сигналу.

5.11.19. Переходити через полотно транспортера потрібно тільки по спеціально установленим трапам і настилам, які мають поручні.

5.11.20. При використанні на навантаженні (розвантаженні) кормів авто- і електронавантажувачів необхідно:

не допускати перенавантаження зверх установленої норми;

укладати вантаж так, щоб він не виступав за габарити платформи;

кріпити вантаж рівномірно і надійно;

не допускати перевезення робітників на платформах цих машин.

5.11.21. Для очистки кузова, платформи і інших ємкостей від залишків корму необхідно використовувати спеціальні пристрої.

5.11.22. При роботі поблизу електроустановки необхідно виконувати вимоги знаків електробезпеки, а при роботі мобільних вантажопідіймальних механізмів поблизу повітряних ліній електропередач - роботу проводити при наявності наряду-допуску.

5.11.23. Для перенесення довгомірних матеріалів (колод, труб та ін.) треба застосовувати спеціальні захоплювачі та пристрої. Не дозволяється переносити довгомірні матеріали на ломах, дерев`яних брусках та ін.

5.11.24. На навантаження (розвантаження) довгомірних вантажів (колод, балок довжиною 1/3 довжини кузова автомобіля, тракторного причепа та ін.) вручну необхідно виділяти не менше двох вантажників.

5.11.25. При навантаженні і розвантаженні бочок, рулонів, і подібних їм вантажів треба застосовувати спеціальні пристрої - лати (пологи) з гачками. Пологи повинні бути довжиною не менше 4 м і діаметром не менше 20 см.

5.11.26. Переміщення важких штучних вантажів, обладнання способом кантування проводиться за допомогою роликових ломів або інших пристроїв.

Не дозволяється перекочувати і кантувати вантаж на себе.

5.11.27. При ручному перенесенні запасних частин і інших вантажів, зібра-них у невеликі низки, необхідно спочатку переконатися в міцності низки.

5.11.28. Забороняється підіймати, перехоплювати газові балони, тримаю-чись за запобіжний ковпак або вентиль.

5.11.29. Вантажо-розвантажувальні роботи, що виконуються вручну, повинні проводитися при дотриманні граничних норм підіймання і переміщення важких речей, які обмежують підіймання та перенесення залежно від статі і віку працівни-ків:

підіймання та переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину) для жінок - 10 кг;

переміщення вантажів постійно впродовж робочого дня для жінок - 7 кг;

сумарна маса вантажу, який переміщується протягом кожної години робочого дня не повинна перевищувати для жінок: з робочої поверхні - 350 кг; з підлоги - 175 кг.

Примітки:

1. У масу вантажу, що переміщується, включається маса тари і упаковки.

2. При переміщенні вантажу на візках або у контейнерах докладене зусилля не повинно перевищувати 10 кг.

3. Рівнем робочої поверхні вважається робочий рівень стола, конвеєра

тощо згідно з ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78.

5.11.30. Підіймання вантажу масою понад 30 кг слід виконувати не менше, ніж двома робітниками (чоловіками).

5.11.31. Підіймання вантажу з укладанням у штабель вручну не повинно перевищувати 2 м для чоловіків і 1,5 м для жінок.

5.11.32. При одночасному перенесенні штучних вантажів робітники повинні знаходитися на відстані не менше 3 м один від одного.

5.11.33. Перенесення вантажу на носилках по горизонтальному шляху здійснюється на відстань не більше 50 м. Перекидати та опускати носилки необхідно за командою робітника, що йде позаду. Не дозволяється переносити вантажі на носилках по сходам.

5.11.34. Підлітків забороняється призначати на роботи, які пов`язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням вантажів, які перевищують граничні норми підіймання важких речей неповнолітніми.

5.11.35. Робітники, зайняті навантажуванням і розвантажуванням вантажів повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

При виконанні робіт по навантаженню та розвантаженню вантажів:

лісоматеріалів - костюм бавовняний з водовідштовхуючим просоченням, черевики шкіряні, рукавиці брезентові;

вантажів, що запилюють - комбінезон бавовняний з капюшоном із пилонепроникної тканини, рукавиці брезентові, респіратор, окуляри захисні;

інших вантажів та матеріалів - куртка брезентова, штани бавовняні з брезентовими наколінниками, рукавиці брезентові, окуляри захисні;

на зовнішніх роботах зимою додатково - куртка бавовняна на утеплюва-льній прокладці, штани бавовняні на утеплювальній прокладці, валянки.

5.12. Охорона праці робітників, які виконують роботи в холодильних камерах

5.12.1. Робітникам, які працюють на площадках холодильних камер і всередині їх необхідно:

погоджувати свої дії з водієм автомобіля, автонавантажувача, електронавантажувача, електровізка та іншого виду транспорту;

бути уважним до сигналів, які подає водій;

не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;

при розвантаженні заморожених туш використовувати підвісний путь, при цьому необхідно знаходитися збоку переміщуваного вантажу;

при переміщенні вантажів уникати зустрічі вантажних потоків, особливо в коридорах, для запобігання можливих зіткнень;

при укладанні в штабель м`ясних продуктів і риби користуватися передвижними столами;

укладати корм (субпродукти, туші, пакети, брикети тощо) в холодильних камерах не ближче 1 м від батарей холодильної системи і 1,5 м від повітроохо-лоджувача;

не захаращувати проходи і проїзди вантажами для вільного доступу до від-ділителя рідини, трубопроводу відведення талої води з повітроохолоджувачів, запорної і регулюючої арматури холодильної установки.

5.12.2. При роботі на авто- і електронавантажувачах у холодильних камерах необхідно рухатися із швидкістю не більше 3 км/год. Перевищення швидкості може привести до втрати стійкості навантажувача і аварії.

Завантажити