НПАОП 2.1.20-1.04-98Правила охорони праці для господарств звірівництва

5.1.18. Усі працівники господарства, що виконують технологічні процеси, повинні дотримуватись вимог особистої гігієни у відповідності з Ветеринарно-сані-тарними правилами для звірівницьких господарств. 5.1.19. У кожному господарстві необхідно у зазначені строки проводити атестацію робочих місць за умовами праці у всіх цехах, дільницях, бригадах на відповідність нормам і вимогам нормативних документів по охороні праці та цих Правил згідно з ДНАОП 0.05-8.04-92.

5.1.20. Працівники повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно ДНАОП 0.05-3.03-81 та Типових галузевих норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам сільського та водного господарства.

5.1.21. Одяг робітників, які обслуговують обладнання, повинен бути застіб-нутий, або зав`язаний так, щоб не залишалось звисаючих кінців.

5.1.22. Кожне відділення (бригада) має бути забезпечено милом, згідно з ДНАОП 0.05-3.06-22, рушниками або електрорушниками, дезінфікуючим розчин-ом, медицинською аптечкою першої допомоги.

5.1.23. Прання і дезінфекція спецодягу і спецвзуття проводиться за рахунок господарств не рідше одного разу на тиждень.

5.2. Обслуговування звірів

5.2.1. Звірівницькі господарства повинні знаходитися на режимі підприєм-ства закритого типу. Вхід і в`їзд у виробничу зону господарства стороннім особам і транспорту не дозволяється.

Обслуговуючий персонал повинен проходити через ветеринарно-санітар-ний пропускник, а в`їзд транспорту - здійснюватись через постійно діюче дезін-фекційно-промивочне приміщення - дезбар`єр.

5.2.2. Перед початком роботи весь персонал, який працює у виробничій зоні, повинен замінити свій верхній одяг і взуття у ветеринарно-санітарному пропускнику на чистий і продезінфікований.

Виходити в спецодязі і спецвзутті, а також виносити їх за межі виробничої зони не дозволяється.

5.2.3. Особи, які відвідують виробничу зону, повинні пройти у ветеринарно-санітарному пропускнику санітарну обробку. Для цієї мети у ньому повинен бути резерв спецодягу і спецвзуття.

Доступ цих осіб до кормів і звірів не дозволяється.

5.2.4. До обслуговування хутрових звірів допускається персонал, який прой-шов медичний огляд, навчання та інструктаж по охороні праці на робочому місці.

5.2.5. Кожний робітник, якого допустили до обслуговування звірів, повинен ознайомитися з основними зооветеринарними правилами, знати повадки звірів і правила поводження з ними.

5.2.6. При переведенні на обслуговування звірів іншого виду, чи при введен-ні в експлуатацію нового виду обладнання, пристроїв робітник повинен пройти позаплановий інструктаж з охорони праці.

5.2.7. Поголів`я звірів і увесь інвентар, необхідний для його обслуговування, закріпляють персонально за робітниками, які обслуговують звірів.

5.2.8. Звірі на звірофермі утримуються в клітках, які надійно закриваються дверцятами. Улаштування запорів повинно виключати можливість їх відкривання звірами.

5.2.9. Робоче місце робітника не повинно бути захаращене сторонніми предметами, які заважають вільному проходу по шеду.

5.2.10. Для виконання робіт по обслуговуванню звірівницьких ферм усередині виробничої зони має бути виділений спеціальний постійно закріплений транспорт (автомашини, автокари, трактори).

5.2.11. При роздачі кормів робітник повинен бути уважним до сигналів, які подаються водієм транспортних засобів.

5.2.12. Корм роздавати необхідно спеціальними лопатками або іншими при-строями, інвентарем, закріпленим за кожним робітником.

5.2.13. При прийманні корму із корморозвізника у візок чи підвісну вагонетку необхідно знаходитися збоку, в стороні від колії колеса корморозвізника і під-тримувати візуальний контакт з його водієм.

5.2.14. Не дозволяється очищати горловину вивантажувального шнека кормороздавача від залишків корму руками.

5.2.15. При експлуатації підвісних доріг необхідно кожний день перевіряти справність і міцність їх кріплення, розходження рейок у місці стику.

5.2.16. Необхідно перевіряти наявність та справність торцевих обмежувачів на кінцях рейки підвісного шляху, не допускати з`їзду вагонетки з рейки.

5.2.17. Перед завантаженням вагонеток з перекидним кузовом необхідно перевірити надійність дії запірного пристрою.

5.2.18. При використанні наземних візків необхідно звертати увагу на стан підлоги кормових проходів. Там не повинно бути вибоїн, нерівностей і сторонніх предметів.

5.2.19. Не допускається перевантаження підвісних і наземних кормороздавальних візків кормом. При переміщенні підвісних і наземних візків необхідно іти слідом за ними, рухаючи їх перед собою.

5.2.20. При роздаванні кормів мобільними кормороздавачами не дозволяється проводити очистку їх робочих органів і ремонт при працюючому двигуні або незнятій напрузі.

5.2.21. При роздаванні кормів із відер необхідно дотримуватися граничних норм підіймання і переміщення важких речей викладених у підрозділі 5.11.

5.2.22. Перед комплектуванням основного стада звірів і перед відсаджу-ванням молодняка шеди, клітки і інші приміщення для утримання звірів необхідно піддавати механічній очистці, миттю, ремонту і профілактичній дезінфекції.

5.2.23. Кормушки, кормові дощечки і столики необхідно очищати від корму після кожного годування. Поїлки необхідно мити, клітки чистити від гною не рідше одного разу на тиждень.

5.2.24. При подачі води необхідно не допускати її розливу та вживати заходи щодо усунення підтікання води з автопоїлок.

5.2.25. При чищенні домиків, заміні підстилки і проведенні інших робіт необ-хідно перегнати звіря у вигул клітки, перекрити лаз шибером.

5.2.26. Не дозволяється складувати в шедах підстилочний матеріал більше, ніж потрібно для одного дня. Всі відходи, сторонні предмети, сміття необхідно складувати у відведених місцях для дальшого вивезення з території ферми.

5.2.27. У зимовий час необхідно своєчасно чистити під`їзний шлях, не допус-кати намерзання льоду, а слизькі ділянки посипати піском або шлаком.

5.2.28. Підстилка, яка застосовується в домиках для звірів, повинна бути з м`якої соломи або стружок. Застосовувати запліснявілу або пошкоджену гризунами підстилку не дозволяється.

5.2.29. Спецодяг, переносні клітки та інший інвентар по догляду за звірами повинен бути маркірований і закріплений за кожним відділенням (бригадою) зві-роферми. Передача указаних предметів іншим відділенням (бригадам) не дозво-ляється.

5.2.30. Усередині ферми (відділення, бригади) звірів переносять або перевозять у транспортних ящиках або клітках. Після використання ящик або клітку дезінфікують.

5.2.31. Транспортна клітка для переносу звірів повинна мати два дна (внут-рішнє, затянуте сіткою, і зовнішнє, щільне, непроникливе для рідини), дверці з міц-ними запорами. Ручки для перенесення кліток роблять такими, щоб звірі не могли поранити руку робітника.

5.2.32. При ловлі звірів необхідно користуватися захисними рукавицями, сачками, пастками, рогатками, а для фіксації пащі звірів - затисками, шворками.

5.2.33. Поводження зі звірами повинно бути впевненим і спокійним.

5.2.34. Необхідно дотримуватися чіткого виконання розпорядку дня в цілях вироблення у звірів “кормового” рефлексу і спокійної вдачі.

5.2.35. Норок і соболів під час втечі необхідно ловити сітчастим сачком з металевим кільцем. Звіра накривають сачком і притискують до підлоги або землі і беруть рукою, одітою в спеціальну рукавицю, разом із сіткою за шию, ближче до голови; другою рукою, також у рукавиці, беруть за тулуб і витягують із сачка.

5.2.36. Нутрію необхідно ловити за хвіст ближче до його середини або основи і трохи піднімають. Коли тварина робить рух уперед, її беруть за задні лапи, потім другу руку підводять збоку живота до грудей і таким чином тримають.

5.2.37. Лисиць і песців у клітці неохідно ловити за допомогою рогатки. Один робітник притискує голову звіра рогаткою до підлоги або стінки клітки і, беручи його за задні лапи і хвіст, підтягує до дверцят. Другий робітник захвачує уші і частину загривка, другою рукою - шию і витягує звіра із клітки.

5.2.38. Ловля лисиць і песців за допомогою металевих щипців виконується одним робітником, який захвачує звіра щипцями за шию і, беручи його рукою за задні лапи і хвіст витягує із клітки.

5.2.39. При бонітуванні норок необхідно використовувати бонітувальні садки. При бонітуванні песців і лисиць звіра фіксують затисками або шворками.

5.2.40. При роздаванні кормів звірам у клітці необхідно застосовувати лопату з держаком не менше ширини клітки.

5.2.41. Чистка кліток, домиків виконується за допомогою скребків і щіток з держаком довжиною більше ширини клітки на 0,5 м.

5.2.42. Перед тим як піти на відпочинок (вихідний день або відпустка) робітник повинен повісити застерігаючий напис на домиках з агресивними звірами і повідомити за них підмінних робітників.

5.2.43. При виявленні у звіра ознаки захворювання необхідно сповістити про це ветеринарного працівника.

5.2.44. Для доставки трупів звірів у ветеринарний пункт необхідно мати металеву тару із щільно закритими кришками; звільнивши тару її необхідно ретельно промити гарячою водою і продезінфікувати.

Шкурки із здохлих звірів знімають постійно закріплені робітники у спеціально відведеному приміщенні.

5.2.45. При перевезенні звірів у вагонах, літаках, суднах допускається розміщення кліток у декілька ярусів біля стін. Клітки необхідно міцно закріпляти.

5.2.46. При обслуговуванні звірів робітники - звіроводи, підсобні робітники, бригадири звірівницьких ферм повинні бути безкоштовно забезпечені, у відпо-відності з типовими галузевими нормами, спецодягом, спецвзуттям, засобами ін-дивідуального захисту:

халатом бавовняним, фартухом прогумованим, нарукавниками гумовими, чоботами гумовими;

на надвірних роботах зимою додатково:

курткою бавовняною на утеплювальній прокладці, штанами бавовняними на утеплювальній прокладці, валянками;

робітники і бригадири, безпосередньо зайняті обслуговуванням звірів додатково:

рукавицями шкіряними;

санітарним одягом:

халатом бавовняним, галошами, косинкою або ковпаком.

5.3. Приготування кормів

5.3.1. Перед приготуванням кормів необхідно провірити справність обладнання, інструментів, надійність кріплення щитків, решіток, кожухів і інших захисних пристроїв, установлених на обладнанні, упевнитися в справності заземлення технологічного обладнання.

5.3.2. Робочі місця повинні утримуватися в чистоті. Підлога, трапи, драбини і поверхня обладнання не повинні бути слизькими.

5.3.3. При пуску кормоприготувальної машини (агрегату) необхідно попередньо дати сигнал включення і перевірити її роботу на холостому ходу. З досягненням робочих обертів не повинно бути вібраціі, сторонніх шумів і стуків.

5.3.4. Під час роботи кормоприготувальної машини (агрегату) не допускається підтягувати болтові і інші з`єднання, змазувати поверхні, які труться, а також проводити натягування ремнів і ланцюгів.

5.3.5. Перед початком проведення технічного огляду, обслуговування та ремонтних робіт, які потребують зняття захисних кожухів і кришок необхідно виключити кормоприготувальну машину (агрегат) від електромережі і вивісити на пусковому апараті (пристрої) табличку з попереджувальним написом:

НЕ ВКЛЮЧАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ.

При проведенні оглядів, ремонту і регулювання механізмів різання (подріблення) кормоприготувальних машин (агрегатів) необхідно пересвідчитися щодо надійної фіксації робочих органів з ножами.

5.3.6. У випадку якщо камери, труби і циклони забилися кормом кормоприготувальну машину (агрегат) необхідно зупинити для обчищення, яке проводять з вимогами охорони праці наведеними в пункті 5.3.5.

5.3.7. При розділенні туш мороженого мяса стрічковими та циркулярними пилами, а також розрубувальними машинами необхідно працювати в захисних окулярах.

5.3.8. Подачу м`яса до стрічкового полотна для дальшого його розпилювання необхідно виконувати при допомозі спеціального стола. Подавати м`ясо руками на стрічкове полотно не дозволяється.

5.3.9. Для безпеки робітників, які знаходяться поруч, від випадково відлі-таючих осколків кісток слід установлювати захисні екрани (щити).

5.3.10. Необхідно слідкувати за своєчасною і правильною заточкою ножів, пил і іншого робочого інструменту.

5.3.11. Не дозволяється класти на транспортери, приймальні ковші і захисні кожухи кормоприготувальних машин (агрегатів) сторонні предмети.

5.3.12. При виникненні небезпечних ситуацій необхідно негайно припинити роботу, вжити невідкладні заходи щодо запобігання нещасного випадку (зупинити кормоприготувальну машину, відключити від електричної мережі, відключити подачу пари чи гарячої води та ін.) і доповісти про випадок керівнику робіт.

5.3.13. Для забезпечення безпеки праці не дозволяється:

направляти струмінь пари або стисненого повітря на себе і на інших робітників, а також обдувати парою чи повітрям одяг чи взуття;

проштовхувати руками, або буть-яким предметом перероблюваний корм у зону дії робочих органів;

знімати захисні кожухи кормоприготувальних машин (агрегатів) до повної зупинки їх робочих органів;

стояти навпроти потоку маси, що викидається з кормоподрібнювача;

використовувати в роботі обладнання із знятими захисними кожухами;

доторкуватися до електрообладнання, освітлювальної арматури, електропроводу;

відкривати двері електрошаф.

5.3.14. Завантажувальні горловини запарника і запарника-змішувача необ-хідно відкривати тільки після того, як буде повністю знято надлишковий тиск у єм-кості.

5.3.15. Обв`язочний дріт із брикетів і іншої упаковки необхідно перекусувати гострозубцями, а обв`язочний шпагат і стрічку перерізати ножем.

5.3.16. Знеструмлене обладнання на кормокухні після приготування кормів необхідно очищати від залишків корму і промивати гарячою водою. Ємкості, в яких транспортується корм на звіроферму, промивати гарячою водою кожний день. Дезінфекцію обладнання і ємкостей проводити не рідше одного разу на тиждень.

5.3.17. При роботі з умовно-придатними продуктами в кормокухні, для зниження мікробної і грибкової забрудненості, необхідно передбачати установку бактерицидних ламп.

5.3.18. Робітники кормокухні повинні бути забезпечені: халатом бавовняним, чоботами гумовими, фартухом гумовим з нагрудником, косинкою або ковпаком бавовняним, комбінезоном бавовняним, черевиками шкіряними.

5.4. Забій звірів

5.4.1 Для обробки шкурок має бути спеціально обладнаний пункт первинної обробки шкурок.

5.4.2. Перед забоєм звірів пункт первинної обробки шкурок необхідно продезінфікувати, привести у готовність усе обладнання, включаючи засоби механізаціі, електрообладнання, опалення, водопровід, каналізацію, вентиляцію, сигналізацію і протипожежні засоби.

5.4.3. Хімічний препарат для забою звірів повинен знаходитися в спеціаль-ній міцній герметичній тарі в нерозведеному виді.

5.4.4. Робітники, які працюють на забої хутрових звірів, повинні знати заходи безпеки при поводженні з хімічними препаратами, які використовуються для забою.

5.4.5. При забої звірів дітіліном необхідно одержати його в кількості не біль-ше однозмінної потреби, в готовому для застосування вигляді з реєстрацією у спе-ціальному журналі про видачу і здачу препарату.

5.4.6. У момент уводу дітіліна в організм звіря необхідно його міцно утримувати для того, щоб уникнути попадання хімічної речовини під шкіру людини.

5.4.7. По закінченню роботи необхідно всі відходи виробництва прибрати, а невикористаний хімічний препарат (дітілін) здати.

5.4.8. При забої звірів електричним струмом ручки до електропроводів повинні бути виконані з належного ізоляційного матеріалу. Забороняється тримати електроди під постійною напругою. Робітники повинні працювати в діелектричних рукавичках, стоячи на ізоляційному коврику.

5.4.9. Дозволяється проводити забій звірів за допомогою зміщення шийних хребців.

Для цього необхідно взявши лисицю або песця, ногами стиснути спину звіра. Лівою рукою обхватити звіра за шию збоку хребта, а правою знизу за морду і, відтягуючі її уверх, одночасно зробити різкий рух назад і в бік.

Норку необхідно обхватити одною рукою за передні лапи, другою за шию, поближче до голови, потім перевернути до верху черевом, притуляючи шийними хребцями до ребра дошки, і різким рухом загнути голову назад.

Нутрію необхідно забивати різким ударом палки (товщиною 4-5см) по потилиці за вухами.

5.5. Знімання і обезжирювання шкурок

5.5.1. Шкурки з тушок звірів необхідно знімати з використанням пристроїв для знімання шкурок і шкурознімальних верстатів.

5.5.2. Розміщення обладнання, інструментів і пристроїв повинно забезпечувати зручні і безпечні умови праці.

Закріплювати обладнання необхідно так, щоб виключити можливість його зміщення під час роботи.

Положення жироз`ємного іструмента по відношенню до барабана повинно бути відрегульоване.

5.5.3. На робочих місцях не повинно бути сторонніх предметів, проходи мають бути вільними.

5.5.4. Ножі необхідно періодично правити, на випадок необхідності, точити бруском. Брусок повинен мати захисний виступ для охорони пальців від порізів.

5.5.5. При зачистці і зніманні шкурок рух ножем виконувати тільки від себе. При зніманні шкурок із застосуванням крючків і штирів вільні крючки, штирі і інші гострі пристрої необхідно закривати брусками з пінопласту, наколюючи іх на віст-ря.

5.5.6. Користуватися ножами і мусатом без рукояток забороняється. Поверхня рукоятки повинна бути гладкою, мати захисні виступи, які виключають ковзання руки по рукоятці і поріз лезом ножа. Сікачі необхідно споряджати ремінцем, який намотують на кисть руки, для запобігання його падіння.

5.5.7. Ножі і мусати необхідно вкладати в піхви і виймати тільки для роботи. Забороняється підтягувати ножем частину туші, різні предмети, тримати його в руці при виконанні допоміжних операцій (підіймання, перекачування туш, тощо), використовувати не по призначенню і зберігати під час перерви в роботі поза піхвами. Після роботи різальний інструмент у піхвах укладається в шафи, які закриваються на замок. Ключі від шафи і приміщення для забою зберігаються в сторожа, а дублікати у ветеринарного лікаря.

5.5.8. На конвеєр для викиду тушок забороняється класти сторонні предмети і інструмент. Не можна захаращувати загальний прохід.

5.5.9. Використану тирсу необхідно збирати в спеціальний металевий контейнер, який установлюється за робочим приміщенням.

5.5.10. При роботі на верстатах для зняття шкурок, щоб запобігти травматизму, забороняється:

проводити роботи по очищенню верстата без зняття напруги;

працювати при відсутності заземлюючого пристрою, при знятих нахилених лотках і захисних кожухах, на верстатах без фіксатора педалі затиску;

залишати станок під напругою без нагляду (при включеній сигнальній лампі);

включати привод під час фіксаціі задніх лапок тушки на крюках каретки, лапок і хвоста шкурки - в зажимі.

5.5.11. При обезжирюванні шкурок на верстатах необхідно:

міцно насаджувати шкурку на барабан верстата і фіксувати зажимами;

періодично прибирати з корпусу верстата і деталей назбираний жир;

застосовувати в роботі тирсу для знімання жиру з обладнання і рук робітника.

5.5.12. При ручному дообезжирюванні шкурок:

слідкувати, щоб жироз`ємний пристрій був надійно зафіксований у місці кріплення;

періодично пересипати шкурку і протирати руки тирсою. Шкурку держати міцно, виключаючи ковзання рук;

верхня частина жироз`ємного інструмента повинна бути наточена гостріше, щоб обрізати жир і кромку шкурок. Обрізку проводити плавним рухом від себе, зверху - вниз;

при обрізці потрібно бути уважним і дотримуватися обережності. Рухи повинні бути спокійні і впевнені.

5.5.13. Ремонт і регулювання верстатів необхідно проводити тільки при вик-люченому загальному вимикачі (рубильнику), на якому необхідно повісити табличку з написом: НЕ ВКЛЮЧАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ.

5.5.14. При виникненні аварійної ситуації необхідно зупинити роботу, вжити невідкладні заходи для попередження нещасного випадку (зупинити механізм, знеструмити електричну мережу) і доповісти про випадок керівнику робіт.

5.6. Правка шкурок і знімання їх з правилок

5.6.1. Обезжирені шкурки необхідно правити міздрою назовні на правилках стандартної форми.

Кріплення шкурок на правилки проводять вручну цвяхами або П-образною скобою за допомогою пневматичних пістолетів.

5.6.2. Торцеву частину правилки необхідно упирати в буртик, який повинен бути міцно закріплений на робочому столі. Не допускається накопичення шкурок і правилок на робочому місці.

5.6.3. Скобки і цвяхи, при зніманні з правилок після сушки, необхідно складувати в спеціальні ємкості. Звільнені правилки складувати і по мірі накопичення виносити з приміщення.

5.6.4. При роботі з пневмопістолетом необхідно:

перевірити стан і справність вузлів;

зробити огляд гумових шлангів і пневмосистеми і переконатися в надійності закріплення їх на штуцерах;

спустити конденсат з повітряної магістралі;

підключити шланг до пістолета тільки при повному закритті вентиля на повітряній магістралі;

не допускати згинання і заплутування шланга;

слідкувати за тим, щоб не було витікання повітря в місцях приєднання шланга;

подачу стиснутого повітря проводити тільки після установки і легкого притиснення ствола пістолета до шкурки в потрібній точці.

5.6.5. Для запобігання травмонебезпечної ситуації не дозволяється:

використовувати пістолет не по призначенню;

держати пальці рук ближче 10 мм від місця скобок і цвяхів;

слідкувати, щоб руки не були вологими, періодично протирати їх ганчіркою.

5.6.6. При виникненні небезпечної ситуації необхідно зупинити роботу і вжити заходів для попередження нещасного випадку.

5.6.7. При розриві повітряного шланга або розгерметизації його в місцях з`єднання (штуцерах) необхідно негайно перекрити кран повітряної магістралі.

5.7. Сушка шкурок

5.7.1. Необхідно застосовувати тільки прісно-сухий спосіб консервування - сушку.

5.7.2. Оправлені на правилках шкурки необхідно сушити при температурі 25...30оС і відносній вологості повітря 40-60%.

Завантажити