НПАОП 63.21-1.03-96Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства

13.5.3.9. Особи, що заміряють температуру бетону, який знаходиться під напругою, повинні мати гумові галошi (або чоботи) і гумові рукавички. При напрузі вище 110В замiрювання температури під напругою забороняється.

13.5.3.10. Всі види електропрогріву на відкритому повітрі в сиру погоду заборонені.

13.5.3.11. Роботи по електропрогріву бетону повинні виконуватися під керівництвом електромеханiка або старшого електромонтерА. Крім того, повинно бути установлено цілодобове чергування електромонтерів.

13.5.3.12. При електропрогрівi бетону зволожування водою бетону допускається тільки при знятiй напрузі.

13.5.3.13. При вакуумуванні цементобетону повинні виконуватися вимоги безпеки праці щодо перенесення щитів і обслуговування установки для вакуумування.

13.5.3.14. Перед підключенням до електромережi вакуум-бетонну установку необхідно заземлити.

13.5.3.15. Щоб уникнути аварії і передчасного зношування вакуум-насоса необхідно:

дотримуватися правил пуску вакуум-насоса;

після пуску вакуум-насоса перевірити розрідження, що створюється насосом. Це розрідження при температурі охолоджувальної води 15-20оС не повинно бути нижче 0,096МПа, при температурі 35оС — нижче 0,087 мПа і при температурі 55-60оС — нижче 0,073 МПа;

регулювати кількість води, що надходить при роботі вакуумнасоса у водообмінний бак, не допускаючи переповнення останнього, а також перегріву води в вакуум-насосi. Перегрів води виявляється по характерних звуках потріскування у вакуум-насосі;

слідкувати за кількістю води, що подається з розподільного трубопроводу до сальників вакуум-насосА. Вода з сальникової набивки повинна витікати чистими краплями або тонким струменем, що досягається відповідним затягненням сальників і регулюванням відкриття вентиліВ. Сальники вакуум-насоса набивають бавовняним шнуром. Застосування прядива не допускається.

13.5.3.16. Стороннім особам забороняється знаходитися всередині машинного відділення при включених електродвигунах вакуум-насоса, відцентрового насоса і відцентрового вентиляторА. 

13.5.4.1. Для відмикання замків формооснастки повинні застосовуватися ключі і воротки такої довжини, щоб зусилля вiдмикання замку було мінімальним. Забороняється використовувати знімні надставки для збільшення довжини важеля.

13.5.4.2. При розпалубці форм розпалубник повинен знаходитися збоку від борту, що відкривається.

13.5.4.3. При розпалубці виробів, нагрітих понад 50оС, розпалубник повинен бути забезпечений захисним взуттям.

13.5.4.4. При розпалубці форм iз заздалегідь напруженою арматурою необхідно переконатися в зрізуванні всіх анкерiв арматурних стержнiв.

14.1.1. Експлуатація парових котлів повинна проводитися відповідно до "Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів" ДНАОП 0.00-1.08-88.

14.1.2. Забороняється доручати машиністові (кочегару) котла, що знаходиться на чергуванні, виконання яких-небудь інших обов'язків, не передбачених посадовою інструкцією.

14.1.3. При зупинці котла із цегляною кладкою забороняється залишати без постійного нагляду за зниженням тиску в котлі до атмосферного, припинення горіння в топці і вилучення палива.

14.1.4. При камерному згоряннi палива допускається робота котла без постійного нагляду машиніста, якщо котел обладнаний засобами автоматики, що забезпечує проведення нормального режиму роботи з пульту управління.

14.1.5. Власник дорожньої організації повинний розробити і затвердити у встановленому порядку посадові інструкції для персоналу котельнi. Посадова інструкція повинна бути вивішена на видному місці в котельнi і видана під розписку обслуговуючому персоналу.

14.1.6. В котельнi повинні бути установлені годинник, телефон чи звукова сигналізація для виклику в екстрених випадках представників адміністрації підприємства і зв'язок котельнi з місцями споживання пари, а бiля котла-утилiзатора — зв'язок з місцем установки джерела тепла.

14.1.7. В котельнi повинен вестися змінний журнал для записів результатів перевірки котлів і котельного устаткування.

14.1.8. При ремонтних роботах у котлі і газоходах для переносного електроосвітлювання використовують напругу не вище 12 В, застосовувати гасові та інші лампи з легкозаймистими матеріалами забороняється.

14.1.9. На шкалі манометра повинна бути нанесена червона смуга по діленню, відповідному вищому допустимому робочому тиску в котлi.

14.1.10. Манометр повинен бути установлений так, щоб його показання були чітко видимi обслуговуючим персоналом, при цьому шкала його повинна знаходитися в прямовисній площині чи із нахилом наперед до 30о.

14.1.11. Манометри не допускаються до застосування, якщо:

на манометрi відсутня пломба або клеймо з відмiткою про проведення перевірки;

минув термін перевірки манометра;

стрілка манометра при його вимкненні не вертається до нульового положення шкали на величину, що перевищує половину допустимої похибки для даного манометра;

розбите скло чи маються інші ушкодження манометра, що можуть відбитися на правильності його показань.

14.1.12. Перевірка манометрiв із їх опломбуванням (клеймуванням) повинна проводитись не рідше одного разу в 12 місяців.

Крім того, не рідше одного разу в 6місяців підприємства повинні перевіряти робочі манометри контрольним манометром, що мають однакові з манометром, що перевіряється, шкалу і клас точності і записувавати результати в журнал контрольних перевірок.

14.1.13. Перед розтоплюванням котла необхiдно ретельно перевірити:

справність топки і газоходів, запорних і регулюючих пристроїв;

справність контрольно-вимірювальних приладів (далі-КВП), арматури, живильних пристроїв, димовідсмоктувачів і вентиляторів, а також наявність природної тяги;

справність устаткування для зпалювання рідкого і газоподібного палива в котлах, працюючих на цих видах палива;

відсутність течi води через лючки, фланцi і арматуру після заповнення котла і водяного економайзера водою;

наявність заглушок перед запобіжними клапанами і після них на паро-, мазуто- і газопроводах на живильній, спускнiй і продувочнiй лініях;

відсутність в топці і газопроводах людей чи сторонніх предметів.

14.1.14. Під час чергування персонал котельнi повинен слідкувати за справністю котла і всього устаткування котельнi та дотримувати встановлений режим роботи котла.

14.1.15. Котел повинен бути негайно зупинений у випадках, передбачених виробничою інструкцією, і зокрема:

якщо не спрацьовують понад 50% запобіжних клапанів або інших запобіжних пристроїв,що замінюють їх;

якщо тиск в котлі піднявся вище допустимого більше ніж на 10% і продовжує рости, незважаючи на припинення подачi палива, зменшення тяги і дуття і посилене живлення котла водою;

при упуску води. Підживлення котла при упуску води категорично заборонено;

якщо рівень води швидко знижується, незважаючи на посилене живлення котла водою;

якщо рівень води піднявся вище верхньої видимої кромки водовказівного приладу (переживлення) і продувкою котла не вдається знизити його;

при припиненні дії всіх живильних і водовказівних приладів;

якщо в основних елементах котла (барабані, колекторі, камері, жаровiй трубі, вогневiй коробці, кожусі топки, трубнiй решiтцi, зовнішньому сепараторі, паропроводі) будуть виявлені тріщини, випинання, пропуски в зварних швах елементів котла, обриви двох і бiльше зв'язків, що знаходяться поруч;

при вибуху газів в газоходах, припиненні подачi електроенергії при штучній тязі, а також при ушкодженнях елементів котла і його обмуровки, утворюючих небезпеку для обслуговуючого персоналу чи загрозі руйнування котла;

при виникненні пожежі в котельнi чи спалахуванні сажi і частинок палива в газоходах, загрожуючих обслуговуючому персоналу чи котлу;

в котельнях, працюючих на газовому паливі і мазуті — у випадках, передбачених "Правилами вибухонебезпеки при використанні мазуту і природного газу в котельних установках". ДНАОП 0.00-1.12-84.

14.1.16. Приміщення котельнi повинні мати достатнє (не менше 40% вiд загальної площi стiн, включаючи площу дефлекторiв) природне освітлення, а в нічний час — електричне, для чого необхідно вчасно очищати засклення вікон і замінювати освітлювальні прилади, що перегорiли.

14.1.17. При використанні повітряного енергоносiя основну небезпеку представляють аварії у вигляді вибухів у компресорі, повітрозбірнику (далі-ресiвер) і повітропровідній мережi.

14.1.18. Технічні вимоги до стаціонарних компресорних станцій викладені в "Правилах будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повiтропроводів і газопроводів", ДНАОП 0.00-1.13-71, основні з яких зводяться до наступного:

фундамент станції повинен бути окремим від фундаменту стін будови (зазор не менше 100 мм);

глибина закладання — не менше глибини промерзання грунту;

кріплення фундаментних болтів повинно бути забезпечено засобами проти самовідгвинчування гайок;

ресiвери повинні встановлюватися за межами машинного залу, в захищеному від сонячних променiв місці, але якомого ближче до компресору;

з усіх сторін, де проходять люди, повинна бути огорожа станції;

перед пуском компресора і після його зупинки необхідно випускати конденсат і масло з повітряних трубок охолодження;

повинен бути постійний контроль за автоматичним регулятором тиску повітря в ресiверi і термометром для виміру температури робочого повітря.

14.1.19. Щоб уникнути вибуху при огляді ресiвера забороняється користуватися відкритим вогнем.

14.1.20. При технічному обслуговуванні компресора для очистки циліндрів необхiдно використовувати гас. Застосовувати з цією метою бензин забороняється.

14.1.21. Залишати працюючий компресор без нагляду забороняється.

14.1.22. Вимоги до улаштування і безпечної експлуатації пересувних компресорних станцій в основному такі, як і до стаціонарних.

Майданчик, на якому встановлюється пересувний компресор, повиннен бути рівним, а під колеса повинні бути установлені упори.

14.1.23. При установці станцій в кар'єрах, де ведуться пiдривні роботи, повинні бути вжиті заходи захисту станції і обслуговуючого персоналу від осколків і вибухової хвилі.

14.1.24. Ресiвери компресорних станцій є агрегатами, влаштування, робота і технічне обслуговування яких повинні відповідати вимогам "Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском" ДНАОП 0.00-1.07-94.

14.1.25. На підприємстві повинна бути розроблена і затверджена інструкція по режиму роботи посудин і їх безпечному обслуговуванню.

Інструкції повинні бути вивішенi на робочих місцях, а також видані під розписку обслуговуючому персоналу.

14.1.26. Обслуговуючий персонал зобов'язаний виконувати інструкції по режиму роботи посудин і безпечному їх обслуговуванню, вчасно перевіряти справність арматури, контрольно-вимірювальних приладів і запобіжних пристроїв.

14.1.27. Ремонт посудин і його вузлів під час експлуатації не допускається.

14.1.28. Посудина повинна бути виведена з експлуатації після зупинки компресора у випадках, передбачених інструкцією, і зокрема:

при підвищенні тиску в посудині вище дозволеного, незважаючи на дотримання всіх вимог, зазначених в інструкції;

якщо зламані запобіжні клапани;

при виявленнi в основних елементах посудини тріщин, випин, значного потоншення стінок, пропусків чи спітніння в зварних швах, течi в заклепочних і болтових з'єднаннях, розриву прокладок;

при виникненні пожежі, що безпосередньо загрожує посудині під тиском;

якщо несправний манометр і неможливо визначити тиск по інших приладах;

при зниженні рівня рідини нижче допустимого в посудинах із вогневим обiгрiвом;

при несправності чи неповнiй кiлькості кріпильних деталей кришок і люків;

якщо несправний покажчик рівня рідини;

при несправності запобіжних блокувальних пристроїв;

при несправності (відсутності) передбачених проектом КВП і засобів автоматики.

14.1.29. Повітропроводи компресорних установок повинні бути достатнього діаметру, щоб швидкість повітря в них не перевищувала 15-20 м/с, і перiодично пiдлягати гідравлічному випробуванню тиском, що перевищує в 2,5раза робочий.

14.2.1. До вибіру і установки електродвигунів, пускорегулюючої апаратури, КВП, пристроїв захисту, а також всього електричного і допоміжного устаткування, пред'являються вимоги "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів і правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів" ДНАОП 0.00-1.21-84.

14.2.2. На електродвигунах і на механізмах, що ними приводяться, повинні бути нанесені стрілки, якi вказують напрям обертання механізму і електродвигунА. На пускорегулюючих приладах повинні бути відмiченi положення "Пуск" і "Стоп".

При кнопковому увімкненні і вимкненні устаткування і механізмів кнопки увімкнення повинні бути заглиблені на 3-5 мм.

14.2.3. Вмикачі, контактори, магнітні пускачi, рубильники, пускорегулюючi прилади тощо, а також запобіжники повинні мати написи, що зазначають, до якого електродвигуна вони відносяться.

14.2.4. Продуваємі електродвигуни, встановлені в запилених приміщеннях, повинні мати підвiд чистого повітря ззовні.

14.2.5. Виводи статорної і роторної обмоток і кабельної воронки повинні бути огородженi.

14.2.6. Захист електродвигунів повинен передбачати автоматичне відключення останніх від мережi при перевантаженні. При спрацьовуванні захисту пуск електродвигуна дозволяється тільки тоді, коли з'ясована і усунена причина автоматичного відключення.

14.2.7. Плавкi вставки запобіжників повинні бути калiброванi з зазначенням на клеймі номiнального струму вставки. Клеймо повинно бути поставлено заводом-виготовлювачем чи електротехнічною лабораторією. Застосовувати некалiбровані вставки забороняється.

14.2.8. Для спостереження за пуском і роботою електродвигунів потужністю від 50кВт і вище бiля місць пуску повинен бути установлений амперметр. Синхронні електродвигуни, крім того, повинні мати амперметр і в мережi збудження. Для контролю напруги на групових щитах управління повинні бути установлені вольтметри.

14.2.9. Бiля електродвигунів потужністю менше 50кВт установка амперметра обов'язкова в тому випадку, якщо обслуговуючий персонал регулює навантаження машини залежно від навантаження електродвигуна.

14.2.10. Електродвигун негайно (аварійно) вимикається з мережi:

при нещасному випадку (або загрозі його) з людиною, що вимагає негайної зупинки електродвигуна;

при появі диму чи вогню з електродвигуна або його пускорегулюючої апаратури;

при вібрації понад допустимi норми;

при ушкодженні приводного механізму;

при нагріваннi підшипника понад допустиму температуру, зазначену в інструкції заводу-виготовлювача;

при значному зниженні частоти обертання, що супроводжується швидким нагріванням електродвигуна.

14.2.11. Всі люки в підлозі приміщень, де установлені електродвигуни, повинні бути зачинені кришками.

14.2.12. Всі електродвигуни, що мають частини, якi не можна зручно і безпечно обслуговувати, стоячи на підлозі машинного відділення, повинні бути обладнані спеціальними площадками і сходами із поручнями для пiднiмання на площадки.

14.2.13. Обертові частини машин — шкiви, муфти, вентилятори, відкриті частини валів повинні бути огороджені, і зняття огорожi під час роботи машини заборонено.

14.2.14. Забороняється виправляти, ремонтувати, включаючи пiдтягування болтів, чистити електродвигуни і механізми, зв'язані із ними, на ходу.

14.2.15. Під час чистки і ремонту електродвигунів та електричних машин треба вживати заходiв проти довільного їх пуску.

14.2.16. Перед пуском електродвигуна черговий машиніст повинен переконатися в справності всіх його частин і запобіжних пристроїВ. Про несправностi, якщо вони не можуть бути негайно усунені, черговий машиніст повинен зробити відповідний запис в оперативному журналі і заявити начальникові.

14.2.17. Металеві частини електродвигунів, пускових, регулюючих і інших пристроїв, що не знаходяться під напругою, але можуть опинитися під напругою внаслідок ушкодження ізоляції, повинні бути заземлені.

14.2.18. Усякі роботи на електродвигунах, зв'язані з ліквідацією ушкоджень, допускається проводити при наявності засобів захисту. Місця роботи повинні бути огороджені. Крім того, повинні бути вивішенi плакати і попереджувальні знаки.

14.2.19. При демонтажу електродвигунів живильнi проводи необхiдно заздалегідь відключити від мережi, а оголені кінцi струмоведучих проводів ізолювати.

14.2.20. Поблизу працюючих електродвигунів забороняється держати горючі речовини, промащені обтиральні матеріали.

14.2.21. Обтирати устаткування необхiдно тільки чистим ганчір'ям, не забрудненим піском або сміттям. Не допускається для цієї цілі застосовувати клоччя і кінцi. Чисте обтиральне ганчір'я треба зберігати в ящиках із кришками, що щільно закриваються.

15.1.1. Безпечна робота автомобілів і дорожнiх машин забезпечується за рахунок їх справності і дотримання правил і норм по охороні праці працiвниками при ремонті і експлуатації (НАОП 5.1.12-6.02-84, ДБН В.2.8-3-95).

В свою чергу самий процес технічного обслуговування і ремонту (далі-ТО та Р) є джерелом можливого травматизму обслуговуючого персоналу. Ось чому при цьому необхiдно дотримувати такі основні вимоги.

15.1.2. При виборі місця проведення ТО та Р перевагу треба віддавати стаціонарним ремонтним базам дорожнiх господарств, що відповідають вимогам СНиП і оснащенi відповідним устаткуванням.

При неможливості (недоцільності) проведення ТО та Р на базі, його проводять в польових умовах з використанням пересувних майстерень.

15.1.3. Чистка, мащення і ремонт машин проводяться тільки після їх повної зупинки, зняття тиску в гідравлічних і пневматичних системах і при непрацюючих двигунах, крім випадків, коли необхідно регулювати роботу двигуна і гальм, а також при виконанні мащення при наявності централiзованої системи мащення.

15.1.4. Усі роботи по технічному обслуговуванню машин і устаткування повинні виконуватися в точній відповідності з заходами безпеки, передбаченими затвердженою технологією, і постійно контролюватися керівником робіт.

15.1.5. Перед виконанням ТО та Р необхідно вжити заходiв проти самочинного переміщування машини і окремих рухомих її частин під дією власної ваги.

Для цього необхідно:

відчепити причiпну машину;

укласти під гусеницi або колеса машини пiдпори (башмаки);

опустити в крайнє нижнє положення навісні робочі органи, установивши їх на підкладки або підпорки;

вимкнути подачу напруги на машинах із електроприводом;

усунути з ланцюга електродвигунів плавкi вставки запобіжників і вивісити на пускових приладах таблички "Не вмикати! Працюють люди".

15.1.6. При технічному обслуговуванні і ремонті машин з двигуном внутрішнього згоряння на пультах управління (пусковому двигуні) необхідно вивісити таблички з написом "Двигун не пускати! Працюють люди". Крім того, на машинах з дизельним двигуном перекривають паливоподачу.

15.1.7. Забороняється виконувати роботи по технічному обслуговуванню машин зі знятими колесами і вивішених тільки на одних домкратах, талях і інших піднімальних пристроях, спеціально не призначених для цих цілей. При обслуговуванні машин на під'ємнику (гідравлічному, електромеханічному) на механізмі управління під'ємнику вивішується табличка з написом "Не торкатися — під машиною працюють люди". В робочому положенні плунжер під'ємника повинен надійно фіксуватися стопорним пальцем або упором, гарантуючим неможливість самовільного опускання під'ємника.

В польових умовах для вивішування машин і механізмів дозволяється застосовувати інвентарні металеві підставки, а також шпальні клітки.

15.1.8. Необхідно постійно контролювати щільність з'єднань паливо і мастилопроводів і негайно усувати підтiкання.

15.1.9. На заправних пунктах повинно бути вивішено на видних місцях правила безпечної заправки автомобілів, а також знаки безпеки згідно ГОСТ 12.4.026-76і КНД 5.1.12-6.001-94.

15.1.10. Щоб запобiгти загорянню пiд час ремонту вузлiв I агрегатiв машин iз слiдами в'яжучих, палива i масел забороняється використовувати вiдкритий вогонь як засiб зняття з поверхнi цих речовин.

15.1.11. При заправці машин мастилом необхiдно вжити заходів проти його розливу на землю. Якщо це сталося, то цю ділянку посипають піском, який після цього збирають і випалюють на відстані не менше 100 м від місця збирання; в кінці робочої зміни спалюється і обтиральний матеріал, який необхідно зберігати в залізних ящиках з кришками.

15.1.12. Особливу обережність при технічному обслуговуванні машин і устаткування треба виявляти, якщо використовуються шкідливі речовини і рідини (етильований бензин, антифриз та ін.).

При змушеному застосуванні етильованого бензину забороняється засмоктувати його ротом крізь гумову трубку, мити ним руки чи чистити одяг. Етильований бензин, що потрапив на шкіру, змивають чистим гасом чи дизельним паливом, а після цього шкіру ре тельно миють водою з милом. Деталі системи живлення, працюючої на етильованому бензині, при розбиранні необхiдно ретельно промити в дизельному паливі або гасі. Робота з антифризами, вимагає підвищеної обережності, тому її необхідно виконувати в гумових рукавичках.

Для перекачки палива при заправці і продуванні паливопроводів повинен використовувати насос.

15.1.13. При зняттi заливної пробки з радiатора гарячого двигуна необхідно прикрити її щільною ганчіркою або рукавицею, знаходячись із навітряної сторони. Доливати рідину в радiатор слід при працюючому на низькій частоті обертання чи зупиненому двигуні.

15.1.14. Перед контрольним прокручуванням колінчастого або карданного валів необхідно додатково перевірити вимкнення запалювання, подачi палива, поставити важiль переключення передач в нейтральне положення, звiльнити важiль ручного гальма.

15.1.15. При ремонті машин поза оглядовою канавою, естакади або підйомника, особи, якi виконують ремонт, повинні бути забезпечені лежаками.

Завантажити