НПАОП 63.21-1.03-96Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства

8.7.14. Для переходу монтажників від однієї конструкції до іншої необхiдно застосовувати монтажні сходи і трапи. Пересування по нижньому поясу ферми чи балки допускається тільки при наявності туго натягнутого уздовж них канату на висоті 1,2 м, за що зачепляють карабiн запобіжного поясу.

8.7.15. Збирання і пiднiмання конструкцій довжиною понад 6м і масою понад 3 т здійснюють під безпосереднім керівництвом керівника робіт.

8.7.16. Елементи конструкцій, що монтуються із недостатньою жорсткiстю до пiднiмання, повинні бути тимчасово підсилені.

8.7.17. При роботі монтажного крану на граничних значеннях характеристик (вантажопідйомності, виліт стріли) керівник робіт повинен особисто визначити місце положення крану шляхом ретельного проміру відстаней до транспорту і місця установки конструкції.

8.7.18. Стропування балкових елементів, що підіймаються в горизонтальному положенні, проводиться не менше нiж двома стропами або спеціальними траверсами.

8.7.19. Кріплення полiспастів і блоків до раніше встановлених конструкцій здійснюється після відповідного розрахунку цих конструкцій на додаткові навантаження.

8.7.20. Канат вантажного полiспаста при пiднiманнi і переміщуванні елементу повинен зберігати прямовисне положення. Відтягати елемент, що підіймається, забороняється.

8.7.21. Монтажні роботи повинні проводитись, як правило, на відстані не менше 10 м від місця електрозварювальних робіт. При необхідності прихватки електрозварюванням елементів у процесі монтажу робочі місця повинні бути забезпечені захисними екранами (навісами).

8.7.22. Не допускається зберігати вибухові і легкозаймистi речовини в зоні монтажних робіт.

8.7.23. Не допускається укладання елементів збірних конструкцій на настилi помістів.

8.7.24. Проходи і проїзди в зоні монтажу конструкцій повиннi бути позначенi надписами: "В'їзд", "Виїзд", "Розворот" тощо.

8.7.25. Крани, піднімальні механізми і такелажні пристрої для монтажних робіт повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.090-83 "Краны грузоподъемные. Органы грузозахватные. Требования безопасности".

8.7.26. Не допускається виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості повітря понад 15 м/с, під час ожеледиці, грози і туману. При швидкості повітря понад 10 м/с необхідно припинити переміщування стінових панелей та інших конструкцій, що мають велику парусність.

8.8.1. Штукатурні роботи всередині приміщень допускається виконувати із помістів або пересувних столиків, встановлених на суцільні настили по балках перекрить чи на підлогу.

Застосування сходів-стрем'янок допускається тільки для виконання невеликих обсягів штукатурних робіт в окремих місцях.

8.8.2. Зовнішні штукатурні роботи виконуються із iнвентарних риштувань або пересувних вежових риштувань. Останні повинні бути обладнанi ловителями, що виключають можливість опускання площадок в разі обривання канатіВ. Рукоятки механізмів для піднiмання риштувань під час роботи на них необхiдно знімати.

8.8.3. Для будiвель і споруд значної висоти дозволяється застосовувати підвісні риштування.

Підвісні риштування допускаються до експлуатації після їх випробування статичним навантаженням, що перевищує розрахункове на 25%, а піднімальні риштування і люльки — на 50% і динамічного випробування навантаженням, що перевищує розрахункове на 10%.

По результатах випробувань повинен бути складений акт.

8.8.4. Перетин стальних канатів, що підтримують піднімальні риштування і люльки, визначають розрахунком з дев'ятиразовим запасом міцностi. Перед початком роботи і в її процесі канати повинен оглядати керівник робіт чи майстер.

8.8.5. Лебідки для підняття і опускання піднімальних риштувань і люльок повинні відповідати розрахунковим навантаженням і обладнуватися подвійними гальмовими приладами з безпечними рукоятками. Рух окремих канатів при пiднiманнi і опусканнi піднімальних люльок повинен бути вільним.

Лебідки, якi встановлюються на землі, необхiдно завантажувати противагою, маса якої повинна бути не меншою як подвійна маса люльки з повним розрахунковим навантаженням. Баласт необхiдно надiйно крiпити на рамі лебідки.

8.8.6. Піднімальні і підвiсні риштування повинні підвішуватись до спеціальних конструкцій. Консолi, до яких підвішують люльки, повинні спиратися на стіни чи опори через підкладки. Не допускається опiр консолей на нестійкi конструкції споруди. Захвати для підвiски підмостей випробовують статичним навантаженням, що перевищує розрахункове в 2 рази, протягом не менше 15хВ. По результатах випробувань складається акт.

8.8.7. Пiднiмання і опускання піднімальних риштувань повинні здійснюватися під безпосереднім керівництвом керівника робіт чи майстра.

8.8.8. Настили підвiсних і піднімальних риштувань необхідно огороджувати із зовнішньої і торцевих сторін поручнями або металевою сіткою висотою не менше 1000 мм, а настили люльок — з усіх сторін. Конструкції стиків щитів настилу, бортових дошок і поручнів піднімальних риштувань повинні допускати їх відносне переміщування при пiднiманнi і опусканнi, але виключати можливість зміщення із опор.

На підвісних риштуваннях прорізи для приймання матеріалу повинні мати огорожi висотою не менше 1000 мм.

8.8.9. Підвісні риштування, щоб уникнути розгойдування, кріплять за допомогою зв'язок до стійких частин будiвлi чи споруди.

8.8.10. Сходи для сполучення між ярусами підвісних риштувань повинні бути надійно підвішенi своїми верхніми кінцями.

Забороняється з'єднувати суміжні секції підвісних і піднімальних риштувань, а також люльки перехідними настилами, трапами або приставними сходами.

8.8.11. Робiтники, якi знаходяться в люльці на висоті повиннi бути забезпеченi запобіжними поясами, якi необхiдно кріпити до надійної частини будiвлi, споруди або страховочного канату з петлями.

8.8.12. Проходи під підвісними і піднімальними риштуваннями, а також люльками повинні бути огородженi або захищені навісами.

8.8.13. Штукатурити зовнішні віконні і дверні косяки за відсутності риштувань необхiдно із огороджених настилів, укладених на кронштейнах, що випускаються з прорізів або із люльок.

При роботах на сходових маршах застосовуються спеціальні помісти (столики) з бiльш короткими передніми ніжками, поручневими огорожами із середнім елементом і бортовою дошкою.

Прорізи внутрішніх косякiв дверей і вікон повинні бути огородженi.

8.8.14. Риштування і помісти не можна перевантажувати матеріалами і захаращувати відходами.

Ящики з розчином та іншими матеріалами повиннi бути розташованi в спеціально передбачених для цього місцях.

8.8.15. Забороняється застосовувати шкідливі для здоров'я пiгменти (свинцевий сурик, свинцевий крон, медянку) для виготовлення розчинів кольорових штукатурок.

8.8.16. Перед початком роботи кожної зміни необхiдно перевіряти справність розчинонасоса, шлангів, дозаторів і іншого устаткування, що застосовується для штукатурних робіт. Запобiжні клапани і манометри повинні бути опломбовані.

8.8.17. Робочі місця штукатурів-операторів (сопловників) повинні бути зв'язані сигналізацією (звуковою, світловою) з робочими місцями мотористiв розчино- і бетононасосних установок.

Оператори, якi наносять штукатурний розчин на поверхню за допомогою сопла, і штукатури, якi набризкують розчин вручну, повинні працювати в захисних окулярах.

8.8.18. При лiквiдацiї напливів і при насічці бетонних поверхонь необхідно працювати в рукавицях і захисних окулярах.

8.8.19. При нанесенні набризку, грунту і накривки за допомогою розчинонасоса сопло треба держати під кутом 60-90 ° до обштукатурюваної поверхні на відстані 0,7-1,5 м від неї.

8.8.20. Під час роботи розчинонасоса необхідно постійно контролювати в ньому тиск. Якщо тиск перевищує зазначений в технічному паспорті, то насос негайно вимикають; забороняється перегинати шланги, підтягати сальники і гайки, а також ремонтувати і чистити агрегат під час його роботи.

8.8.21. Розбирання, ремонт і чистка штукатурних машин, сопел і іншого устаткування, що застосовується при механізованих штукатурних роботах, провадяться після зняття тиску і вимикання машин від електромережi.

Продувка шланга стислим повітрям допускається після виведення людей з небезпечної зони. З'єднувати розчиноводи зі штукатурною машиною необхiдно за допомогою хомутів або затискачів.

Забороняється застосовувати для цих цілей дротяні скрутнi.

8.8.22. Напруга електроживлення устаткування для штукатурних робіт не повинна перевищувати 42 В.

8.8.23. Під час штукатурних робіт перiодично перевіряється стан електропроводки. В місцях проходу людей проводи повинні бути підвішені або закриті дерев'яними коробами або металевими трубами.

8.8.24. Забороняється опалювати і просушувати приміщення, а також сушити штукатурку жаровнями (мангалами) або за допомогою інших джерел відкритого вогню, що виділяють чадний газ.

Забороняється тривале перебування людей (понад 3 год.) в приміщенні, що просушується.

8.8.25. Розкрій листів сухої штукатурки і вибірку пазів в них необхiдно виконувати на верстаку спеціальним інструментом.

8.9.1. Готувати фарбу, шпаклiвку і замазку необхідно в спеціальних приміщеннях, що мають ефективну вентиляцію. Забороняється застосовувати свинцевi білила у вигляді складової частини фарб, а також бензол, ксилол, толуол і етильований бензин у вигляді розчинників.

8.9.2. Зовнішні малярні роботи допускається виконувати із риштувань і люльок, а також пристроїв і пристосувань, зазначених в пп. 8.8.2-8.8.14.

Стійкість і міцність зазначених пристроїв і пристосувань повинні бути перевірені керівником робіт чи майстром.

Забороняється застосовувати приставні сходи. Робітники, зайняті фарбуванням металевих конструкцій на висоті 1,3 м і вище, а також із вишок, повинні мати запобіжні пояси, а тi, що виконують очищення елементів конструкцій від іржі — захисні окуляри і респiратори.

8.9.3. Внутрішні малярні роботи виконуються із помістів або сходів-стрем'янок. Робота із приставних сходів допускається лише при невеликій площі фарбування і на висоті не більше 5 м від землі (підлоги) або робочого настилу, укладеного по балках.

Забороняється опирати сходи на віконні рами, а також на частини споруди, міцність і стійкість яких не перевірена.

8.9.4. При фарбуванні покрівель необхідно дотримуватися таких вимог:

перед фарбуванням необхiдно перевірити надійність покрівлі;

роботи вести в нековзкім взутті при наявності запобіжних поясів;

працюючі на покрівлі з ухилом понад 20о, на мокрій покрівлі (незалежно від ухилу) або покрівлі, що покрита iнеєм, повинні бути забезпечені, крім запобіжних поясів, переносними трапами шириною не менше 300 мм із поперечними нашитими планками. Під час роботи трапи необхiдно надійно закріплювати;

складати на покрівлі тару із мастикою і інструменти дозволяється лише за умови забезпечення заходів проти їх падіння (сковзання) зі схилу або здування вітром;

забороняється підігрів або розігрів мастики на покрівлі.

8.9.5. При нанесенні на поверхню методом розпилювання матеріалів, що утворюють небезпечні летючi пари, необхiдно вживати заходи проти їх самозаймання або вибуху.

8.9.6. Малярні роботи з застосуванням нiтрофарб допускаються, як правило, на відкритому повітрі. При необхідності фарбування виробів всередині приміщень останні повинні бути обладнані ефективною припливно-витяжною вентиляцією.

8.9.7. В зоні застосування нiтрофарб і інших сумішів, що утворюють небезпечні летючi пари, забороняється палити і виконувати роботи, зв'язані з використанням вогню, а також які викликають iскроутворення.

8.9.8. Пневматичнi фарбувальні апарати і шланги необхiдно до початку робіт перевірити і випробувати на тиск, що перевищує робочий в 1,5разА. Манометри на пневматичних фарбувальних апаратах повинні бути справними і опломбованими.

8.9.9. Робітники, зайняті на внутрішніх малярних роботах iз застосуванням пневматичних апаратів, а також лакофарбувальних матеріалів, що сохнуть швидко і містять летючi розчинники, повиннi бути забезпеченi респiраторами відповідного типу і захисними окулярами.

8.9.10. Внутрішні малярні роботи з застосуванням сумішів, що виділяють шкідливі для здоров'я летючi пари, слід виконувати при відкритих вікнах чи наявності вентиляції. При цьому наявнiсть газу, парів і пилу в робочій зоні не повинно перевищувати гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин по ГОСТ 12.1.005-88"Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования".

8.9.11. В приміщеннях, де проводиться фарбування водними складами, електропроводка на час малярних робіт повинна бути без струму.

8.9.12. Iзоляційні роботи повинні вестися під безпосереднім контролем керівника робіт з урахуванням вимог підрозд. 7.4.

8.9.13. Місця приготування і розігріву мастики повиннi бути віддаленi від дерев'яних будівель, складів бітуму, гiдроiзоляційних матеріалів на відстань не менше 50 м з урахуванням переважаючого напряму повітря.

8.9.14. Кожний бiтумоварний котел повинен бути обладнаний комплектом протипожежного устаткування: двома вогнегасниками, двома лопатами і сухим піском (не менше 1 м3).

8.9.15. Бітумний лак повинен зберігатися у вогнестійкому приміщенні з дотриманням правил пожежної безпеки. Перевозити його необхідно в герметично закритій тарі.

8.9.16. Етинолові матеріали дозволяється зберігати у вогнестійких приміщеннях з електроапаратурою у вибухобезпечному виконанні напругою не вище 12 В і з витяжною вентиляцією у верхній і нижній зонах приміщення. В дверному прорізі повинен бути влаштований неспалимий поріг висотою не менше 150 мм. В приміщенні забезпечується не менше двох густопінних вогнегасників і ящик із піском.

8.9.17. Етинолові лаки і емалі повинні зберігатися в герметично закритій тарі при температурі не вище 30оС і не нижче мінус 25оС.

8.9.18. Застосування загустiлого лаку для виготовлення емалі забороняється.

8.10.1. Всі інженерно-технічні працiвники допускаються до роботи по обстеженню і випробуванню мостів і шляхопроводів після вивчення правил безпечного проведення відповідних робіт і перевірки одержаних знань.

Проведення iнструктажу реєструється в спеціальному журналі.

8.10.2. Під час роботи IТП повинні бути забезпечені відповiдним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

8.10.3. До обстеження споруди замовник зобов'язаний провести заходи, що забезпечують безпечні умови роботи на висоті, якi повинні бути перераховані в договорах.

8.10.4. Виконання робіт на водоймах, вбрід допускається при глибині броду до 500 мм при швидкості течії не більше 2,5 м/с.

8.10.5. Роботи по обстеженню штучних споруд повинні проводитися групою в складі не менше двох чоловiк.

8.10.6. При роботі на висоті понад два метри старший групи спільно з представником замовника зобов'язаний перевірити міцність пристроїв і пристосувань, призначених до використання.

8.10.7. Забороняється працювати на висоті в місцях, належним образом не улаштованих помістами, при швидкості повітря понад 12 м/с або при обстеженні обмерзлих і мокрих елементів, якщо посипка піском або попелом не усуває небезпеки для працюючих.

8.10.8. При остукуваннi поверхні бетону, зварних швів і заклепок необхідно користуватися запобіжними окулярами із небитким склом.

8.10.9. При роботі на огороджених настилах шириною менше 1000 мм, розміщених на висоті 3-х метрів, а також на неогороджених настилах шириною понад 2-а метри, розміщених вище 10 м, або на настилах з ухилом понад 20,5о працюючі повинні бути забезпечені запобіжними поясами.

8.10.10. При виконаннi робіт над водою, коли глибина води перевищує 1,5 м, в безпосередній близькості до робіт повинен знаходитися напоготові черговий човен, обладнаний рятувальними пристроями.

8.10.11. Під час роботи в люльках знаходження людей під ними забороняється і проходи під люльками повинні закриватися.

8.10.12. В разі влаштування риштувань пiднiмання і спуск із них людей повинен здійснюватися по сходах.

8.10.13. При роботах на крутих схилах (конусах, укісах насипах і дамбах тощо) необхідно страхуватися мотузкою, прив'язаною до предметів, що надiйно закріплені.

8.10.14. Забороняється при обстеженні деформаційних швів просовувати руки в щілини і зазори між конструктивними елементами.

8.10.15. Забороняється вилізати за поручнi тротуарів, заздалегідь не перевіривши їх надійність і не пристебнувшись запобіжним поясом чи мотузкою. При необхідності таких робіт вони повинні проводитися бригадою з 3-х чоловiк, два з яких повинні утримувати страхувальну мотузку в натягнутому стані. По можливості мотузка повинна бути перекинута через блок.

8.10.16. При обстеженні шляхопроводів всі робітники повинні бути в оранжевих жилетах.

8.10.17. При обстеженні шляхопроводів над електрифiкованою залізницею або поблизу лінії електропередачі, забороняється наближатися або підносити будь-які предмети на відстань менше 2-х метрів від проводів, що знаходяться під напругою. Лiнійки, рейки повинні бути дерев'яними чи пластмасовими, рулетки-матерчаті.

Роботи повинні вестися по наряду-допуску.

8.10.18. Шляхопроводи над залізничними шляхами необхiдно випробовувати у вільний від руху поїздів час по попередньому узгодженню з відповідним органом Укрзалiзницi.

8.10.19. При випробуваннi мостів величина навантаження і порядок проведення випробувань встановлюються програмою, узгодженою з замовником. При призначенні випробувального навантаження необхідно враховувати дані технічної документації, результати зовнішнього огляду мосту, а також результати перевірного розрахунку.

8.10.20. В окремих випадках міст дозволяється випробовувати за допомогою страхувальних риштувань, що підводять під конструкцію. Випробування провадиться спробним навантаженням не менше 20хВ. Під час випробувань всі працюючі повинні бути виведені в безпечне місце. Якщо після спробного навантаження не виникли деформації споруди, що перевищують допустимі за проектом, то проводиться подальше випробування з взяттям відліків по приладах, встановлених в безпечних місцях.

8.10.21. Керівник робіт і особи, що спостерігають за приладами, повинні під час випробувань забезпечуватися радіо- чи телефонним зв'язком.

8.10.22. При випробуваннi моста завантаженими автомобілями чи іншими транспортними засобами між керівником робіт і водієм машин повинен підтримуватися стійкий надійний зв'язок.

8.10.23. Під час випробувань в межах моста і огородженої частини підходів повинен бути заборонений пішохідний рух; присутність на випробуванiй прогіннiй будівлі осіб, що не мають безпосереднього відношення до проведення випробувальних робіт, заборонено.

8.10.24. Забороняється подача команд водіям автомобілів, якi використовуються у вигляді випробувального навантаження, всім учасникам випробування, крім керівника випробування чи особи, ним призначеної.

8.10.25. Випробування, як правило, треба проводити в світлий час доби.

9.1.1. Матеріали і вироби, якi виготовлені iз застосуванням шкідливих речовин, що мають токсичнi (отруйні) властивостi (далі-ТР), повинні відповідати вимогам ГОСТів, МРТУ, РСТУ і застосовуватися відповідно до вимог відповідних глав СНиП і діючих санітарно-гігієнічних норм і правил.

Матеріали і вироби, на якi немає ГОСТів, МРТУ або РСТУ, допускається застосовувати після одержання дозволу органів санітарно-епiдемiологiчної служби, пожежної охорони і опрацювання у встановленому порядку інструкції по їх застосуванню.

9.1.2. При використанні iмпортних ТР необхідно забезпечити дотримання фірмених вказівок і інструкцій на проведення робіт з цими матеріалами.

Забороняється використання iмпортних ТР, що не мають фірмених вказівок і інструкцій з охорони праці на проведення робіт з цими матеріалами, до одержання узгодження з органами санітарного нагляду і затвердженої інструкції по їх застосуванню.

9.1.3. Приміщення, в яких ведуться роботи iз застосуванням речовин, що виділяють шкідливі для здоров'я людей летючi пари, пил, туман, бризки, а також вибухонебезпечних і пожежонебезпечних речовин, повинні бути забезпечені примусовою припливно-витяжною вентиляцією. Обмін повітря повинен бути не менше двократного за 1 годину роботи. В ці приміщення не повинні допускатися особи, що не беруть участі в безпосередньому виконанні робіт.

9.1.4. До роботи із ТР допускаються особи не молодше 18років, якi проходили попередній медичний огляд і одержали дозвіл медичної комісії. При постійному виконанні зазначених робіт робiтники повинні проходити періодичні медичні огляди відповідно з ДНАОП 0.03-4.02-94 "Положення про медичний огляд працiвникiв певних категорiй".

Не дозволяється допускати до роботи з шкідливими матеріалами осіб з хворою шкірою, саднами, опіками, тріщинами і подразненням шкіри.

9.1.5. Всі працюючі із ТР повинні бути проiнструктованi про їх властивості і навченi безпечному застосуванню цих речовин.

9.1.6. Робота із ТР повинна проводитись під керівництвом досвідченого інженерно-технічного працiвника і при наявності спеціального устаткування.

9.1.7. При роботі із ТР необхідно виключити їх попадання на відкриті частини тіла, слизову оболонку очей, в дихальні шляхи і шлунково-кишковий тракт.

9.1.8. Для захисту працюючих із ТР всі виробництва, що використовують ці речовини, повинні бути забезпечені індивідуальними захисними засобами ("біологічні рукавички", мазь Селiського, мазь "Миколаї", маски, окуляри, гумові рукавички, промислові фiльтруючi протигази, комбiнезони, паста IЕР, ХІОТ, спецвзуття тощо).

По закінченні роботи необхідно прийняти теплий душ, вимитися з милом.

9.1.9. Спецвзуття й інші засоби захисту після роботи необхідно очищати, а забруднений спецодяг обробляти розчинниками або в паровій дезинфекційній камері.

9.1.10. Робота із ТР повинна бути організована так, щоб максимально обмежити можливість розповсюдження пилу, туману, бризк і пари цих речовин і попадання їх на людей.

Завантажити